Religie

 

Wat is religie:            Godsdienst, geloofsleer.

 

Vele mensen hebben moeite met dit onderwerp, en er wordt gelijk in de verdediging geschoten als het over dit onderwerp gaat, of er wordt liever niet over gepraat.

Er zijn vele religies, geloofsovertuigingen op deze wereld, waarbij een ieder zijn of haar geloof aanhangt. Religie is of kan een houvast zijn. De ene religie verschilt van de ander. Tussen de vele religies is er een strijd gaande waarin een ieder zijn of haar religie de beste vindt en daardoor de ander afkeurt en er een oordeel over heeft en waarin godsdienstigen verschillen niet van elkaar worden getoloreerd.

Voor mij zijn er meerdere godsdiensten. Ik respecteer alle godsdiensten die er zijn en veroordeel deze niet. Waarom zou ik ze veroordelen, niet iedereen is gelijk en kiest zijn eigen godsdienst, geloofsovertuiging, waar voor hem of haar een houvast in zit, uiteindelijk komen we allemaal uit bij dezelfde God, de Bron, die de waarheid in ons hart brengt, en die wij uit onszelf en in onszelf kunnen vinden als wij hier bewust van worden op onze spirituele reis.

 

Oorlogen door de eeuwen heen zijn meestal vanuit geloofsovertuigingen gestart. Nog steeds wordt er oorlog gevoerd in de naam van God en vanuit het geloof. Nog steeds mag men niet voor zijn of haar geloof uitkomen en leven zoals men zelf denkt omdat er landen, culturen, religies zijn die dit verbieden. De paus was in de zestiende eeuw de machtigste man van het christendom hij oefende macht en invloed uit op de mens. Men mocht niet voor zijn of haar geloof uitkomen omdat er in die tijd maar één geloof werd gepermitteerd en dat was het Katholicisme. De roomse kerk heeft alles uit de kast getrokken om de wereld te beïnvloeden dat er maar één werkelijk geloof was, en dat hier naar geleefd moest worden. Al het andere geloof werd niet geaccepteerd en werd als "ketters" beschouwd en hiermee begon de vervolging. De roomse kerk wilde in die tijd een wereld macht zijn en deed hier alles aan om de mensen te laten luisteren. Alle andere geloofstromingen werden afgedaan als heidens. De mens werd angst ingeboezemd en door angst kreeg men de mens in hun macht, macht over de mens, ze luisterden ernaar en werd voor waarheid aangenomen. Doctrine, een leer of vaststaande principes die niet ter discussie staan. (zie ook beinvloeding van buitenaf) Wat je nu ziet gebeuren is dat mensen in opstand komen tegen opgelegde vast staande regels.

 

Waarom ontstaan oorlogen?

Oorlogen ontstaan meestal uit geloofsovertuiging, de wereld zou er zo anders uitzien als we iedereen respecteren in zijn of haar geloof. Als iedereen dit zou doen dan zou er geen oorlog zijn en zouden we zij aan zij op moeder aarde kunnen leven in vrede en harmonie.

 

Onze eigen beeldvorming

Al onze denkbeelden over religie en God zijn gebaseerd op wat we hebben gehoord, wat ons is onderwezen, ingeprent en is afkomstig uit mythologie. We hebben daardoor een eigen beeld en ideeën gevormd door wat ons is onderwezen en ingeprent en dit beeld en ideeën is gebaseerd op angst. Angst dat God ons zal wreken als wij niet leven volgens de geboden in de bijbel. Dit denkbeeld en het onderwezen is jouw waarheid geworden. Je denkt niet zelf. (zie ook angst)

 

Het afgesneden zijn van jouw waarheid

Religie is gemaakt door mensen. Elke religie heeft zijn eigen waarheden, ideeën en regels gemaakt, gecreerd hoe wij moeten leven met God, de een nog angstiger dan de ander. Het is aangeleerd. Hier ontstaat dogma, een vast omlijnd geloofsartikel waar geen beredenering meer mogelijk is. Doctrine, geloofsleer die niet ter discussie staat. Wij leven naar de regels die de religie die wij aanhangen ons oplegt, wij worden bang gemaakt, er wordt voor ons gedacht en opgedragen hoe wij moeten leven om in de hemel te komen, hoe wij over bepaalde thema's moeten denken en daar mee om moeten gaan, er wordt angst en schuldgevoel in ons gecreëerd en we worden afgesneden van ons eigen gevoel onze eigen waarheid, van onze eigen ziel, je hogere zelf.

Alle regels en voorschriften die een religie heeft gaan over of je het waard bent om in de hemel of de hel te komen. De hoofden van de kerk, de kerkleiders, zoals priesters, dominees, predikanten, imams, de paus, enz. deze  leraren, leiders van de religie hebben je kracht afgenomen, de kracht te leven vanuit je hart. Niemand heeft het recht om je te zeggen of je het waard bent om met God te leven, je bent niet gescheiden van God, God leeft in je, God leert liefde, God is onvoorwaardelijke liefde.

Wij zijn afgeleid van onze eigen waarheid binnen in ons. Wij denken in plaats van voelen, we leven niet vanuit het hart maar vanuit het hoofd, het brengt een beperking in ons denken, het voedt angst, het beheerst je verstand en niet hart, “je hogere zelf” (zie ook ego -  gevoel en gedachten - hart en ziel, ons eigen gedrag - angst)

Je bent je eigen schepper. Je bent “ik ben” je hogere zelf. Dit kun je bereiken door je bewustzijn, je denken te veranderen en niet je verstand-ego je laten beheersen maar je hart, je “hogere zelf”, door te gaan leven vanuit je hart waardoor er hart bewustzijn optreed.

 

Mooie boeken over dit onderwerp zijn de boeken van Neale Donald Walsh.

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit "Spirituele bewustwording en wegen".

 

 

 

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK