Angst

Angst

Wat is angst:               Gevoel van beklemdheid en onlust met betrekking tot een onbepaald en niet gekend onheil, gevaar in de toekomst, vrees, gemoedstoestand, bang gevoel, ongezonde emotie.

Angst is een gemoedstoestand, een emotie die onszelf en ons leven dusdanig in de greep kan houden. We worden lichamelijk en geestelijk in beslag genomen door angst. Angst is spanning in zowel lichaam en geest opbouwen met alle gevolgen van dien. Angst is iets niet begrijpen, onwetendheid. Angst is een slechte raadgever.

De emotie angst

Angst is een graadmeter voor de toestand waarin we ons bevinden. Angst trekt angst aan, je bent op zijn zwakst. Je voelt je bedreigd, je staat in de alarm staat. Echter trek je dit zelf aan. Angst zit in jezelf, angst wil iets zeggen over jezelf. Angst is controle willen houden over de situatie of jezelf en of anderen. Angst wordt gecreëerd door iets niet te begrijpen, onwetendheid. Je hebt iets nog niet mee gemaakt, ervaren. Angst is de realistische kijk op het leven verliezen.

Laten we angst overheersen of kiezen we liefde?

 

Angst is één van de meest voorkomende basis emoties, emoties ontstaan door verandering in onze omgeving en de indruk die wij hiervan krijgen, door prikkels uit de buitenwereld. Emotie ontstaat niet uit zichzelf maar hoe je op bepaalde dingen reageert vanuit de omgeving, de prikkels die je binnen krijgt, en hoe je bent opgevoed, hoe men in het leven staat.(zie ook emotie)

Angst en gedrag

Angst doen wij ons zelf aan.

Angst komt naar boven als men denkt dat er iets niet goed gaat, het is een waarneming die met gevaar te maken heeft. Zodra wij denken in gevaar te zijn zullen wij ons angstig gaan voelen. Ons lichaam zal hierop reageren, door in een ‘staat van alarm’ en alertheid te zijn, en zal zich voorbereiden op actie, het overleving mechanisme van het lichaam wordt in werking gezet.

Men kan reageren door te vluchten, te vechten of te bevriezen. Het vluchten, vechten of bevriezen is een reactie van het lichaam om met ‘het gevaar’ om te gaan. Hoe wij bij echt gevaar reageren is op voorhand niet te zeggen. De één zal vluchten terwijl een ander zal vechten of bevriezen, en soms is het beter om te vechten dan te vluchten.

Dit is de fysiologisch, de achtergrond van de emotie, en wordt gestuurd door de hersenen. Angst is het activeren van het sympathische zenuwstelsel en brengt je in staat van paraatheid, dus het snel kunnen handelen zonder er over na te denken.

De reactie op angst zal zich vertalen in:

  • Zweten
  • Trillen
  • Rusteloos bewegen
  • Heen en weer kijken
  • Trillende stem
  • Blozen

Waarom zijn we bang, angstig?

Angst is bevreesd zijn, maar hoe komt het dat wij bevreesd zijn geworden? We zijn bevreesd, angstig, bang geworden, gemaakt of is ons dit aangeleerd door anderen, zodat dit aangeleerd gedrag is geworden wat wij heel gewoon vinden. Hoe zijn wij opgevoed? Zeer beschermend, autoritair, onder minder ongunstige omstandigheden, met negativiteit, chaos? (zie ook basislessen – basisbehoeften)

Welke voorbeelden hebben wij gehad tijdens onze opvoeding van ouders of anderen. De voorbeelden die wij hebben gehad van anderen kunnen ons leven nu bepalen omdat wij ze hebben aangeleerd. We kunnen het voorbeeld hebben gehad door bijvoorbeeld bovenstaande voorbeelden dat de wereld onveilig is.

Voorbeelden die wij hebben meegekregen uit onze jeugd. Bijvoorbeeld, de ouder was bang voor spinnen, dan neem je dit meestal over. Er is in het verleden zoveel over gepraat en de reactie op spinnen is meegekregen dat wij ook deze gedachte over spinnen meenemen en ons ook zo gedragen. Het is immers gezien, dus kopiëren wij dit gedrag van wat wij hebben meegekregen. Mooie quote: “Monkey see, monkey do”. En zo houden wij de angst in stand, en staan niet open voor ander gedrag. Denkbeelden die wij van vroeger hebben meegekregen krijgen de overhand en maken ons angstig en zal ons een schuldgevoel geven. (zie ook: wie ben ik – ons eigen gedrag)

Hebben wij vroeger te horen gekregen dat iets niet mocht omdat het gevaarlijk zou zijn? Of is er gezegd iets niet te doen, want stel dat het fout gaat? Is er bij iedere actie die wij als kind ondernamen een ouder meegegaan vanuit angst dat er iets fout zou kunnen gaan?

Is er werkelijk gevaar of denken wij dat er gevaar is

Angst kan een reactie zijn op onze denken dat wij in gevaar zijn, maar, zijn wij werkelijk in gevaar of denken wij dat wij in gevaar zijn? Angst is een reactie op het onbekende, het nog niet begrijpen van iets, op verandering. Ons lichaam zal reageren met een gedrag, bij angst zullen we willen vluchten, of vechten voor gevaar. Het vluchten, vechten voor gevaar is het overleving mechanisme wat in ons zit, we zijn alert voor gevaar. Angst wat wordt opgedaan door indrukken zal zich vertalen in een lichaam wat voordurend in “licht alarm” staat is, onder spanning staat en wat ons een angstig gevoel geeft.

Is er werkelijk gevaar, bijvoorbeeld, brand, een ongeluk, gevaar voor eigen leven, enz. Hebben wij geleerd om met echt gevaar om te gaan, zoals wat je moet doen bij brand, een ongeluk, enz. Of, hebben wij angst voor iets, door indrukken die wij uit de omgeving krijgen, waardoor of waarover wij denken geen controle meer te hebben, door een gezegde van iemand, iets wat wij op tv meekrijgen, iets denken te verliezen, of anders. Is het gevaar realistisch of maken wij er zelf een onrealistisch gevaar van. Als er angst in ons zit, dan zullen wij ons hiernaar gedragen. Wij zijn hier zo op gefocust dat wij rigide gedrag gaan vertonen en dingen zullen laten om te doen.

Echt gevaar

Mocht je in een situatie, een relatie van welke aard dan ook zitten, waarin emotionele, geestelijke chantage, emotionele manipulatie plaatsvindt, waar je gechanteerd, bedreigd wordt, waarin fysiek geweld, mishandeling gepleegd wordt,  houdt dit niet voor je zelf, maar bespreek dit met zoveel mogelijk andere personen ook al is deze stap moeilijk, omdat er angst is, je je schaamt voor de situatie, het kan jouw redding zijn uit jouw isolatie waar in je zit of de isolatie waarin de persoon, manipulator jou heeft gebracht. (zie ook manipulatie)

Angst en denken

Angst kan een creatie van onze gedachten zijn, en angst kan de overhand nemen op onszelf. Is het reëel waar wij angstig over zijn? Zijn wij echt in gevaar of hebben aangeleerd om op voorhand angstig voor iets, verandering te zijn? Uit de meeste “stel dat vragen’ die wij onszelf stellen komen de meeste angsten voort. Als angst niet in verhouding staat tot het werkelijke gevaar dan kunnen wij een angststoornis of angst klachten creëren.

Angst wordt bepaald door ons denken, het is een beperking in ons denken, angst omdat wij het niet begrijpen, weten, nog niet weten, onzekerheid en of het aangeleerd gedrag kan zijn. Omdat wij klakkeloos iets aannemen voor waarheid. Angst wordt gecreëerd vanuit ons denken en denken dat dit de waarheid is. We leven vanuit het hoofd. Als er vanuit het hoofd geleefd wordt, is er geen gevoel. Je kunt niet bij je gevoel, je gevoel wordt geblokkeerd. (zie ook hoofd en hart – ego) Als wij bij ons gevoel kunnen, dit voelen zal er geen angst zijn.

Angst trekt aan als een magneet, het creëert problemen, je grootste angst zal je het meeste in de weg zitten, dwars zitten, angst creëer je zelf, en kan ons dusdanig in de greep houden waardoor we alles willen bezitten, angst reserveert, angst laat je alles vasthouden, knaagt, valt je aan.

Liefde geeft alles weg, liefde respecteert, liefde laat gaan, liefde sust, liefde verbetert. (zie ook liefde)

Ons persoonlijk handelen, komt voort uit angst of liefde. Onze gedachten en daden zijn daar op gebaseerd. (zie ook positief negatief)

Vermijden en uit de weg gaan

Ons gedrag en de emotie angst kan ons in de greep houden in het dagelijks leven. Als dit zo is dan overschatten wij de realiteit hiervan. Als wij ergens bang voor zijn, dan zullen wij dingen laten zitten. Wij zullen er niet aan beginnen omdat er een angst gevoel is. Wij zullen al op voorhand gaan bedenken wat er zou kunnen gebeuren door doem denken, door al beren op de weg te zien voordat er echt iets is gebeurd. Er zullen excuses worden bedacht om iets op voorhand niet te doen waardoor wij denken zelf de controle te houden. We kunnen dingen gaan vermijden, doordat wij vermijden houden wij de angst in stand.

Angst, houden wij zelf in stand, door niets aan de angst te doen, en aan het probleem wat de angst veroorzaakt heeft waardoor wij veelal zullen vluchten voor problemen. Maar, door te vluchten zal de angst alleen maar groter worden en zullen problemen daar niet van worden opgelost (zie ook problemen de baas – vluchten voor problemen) Wij kunnen blijven hangen in angst waardoor wij een rol aannemen, de rol van slachtoffer. (zie ook slachtofferrol)  Blijven hangen in angst, komt voort uit het niet willen aanpakken van problemen die de angst veroorzaken en daar de verantwoording voor nemen. Wij kunnen gaan vluchten, maar ook een toevlucht nemen in overdadig eten,  gebruik van alcohol en drugs om de pijn die aan de angst hangt te verzachten.

Door angst onder ogen te zien en te komen en deze niet te vermijden zullen we groeien. (zie ook spirituele bewustwording)

Niemand wil met of in angst leven en dat is ook niet nodig, er hoeft geen angst te zijn, het is een kwestie van anders denken, al het negatieve denken omzetten in positieve gedachten. (zie ook de kracht van de gedachten)

Hieronder zie je wat angst met je gedrag en gedachten kan doen.

 

Verklaring Angst Bang gevoel, huiver, vrees, gevoel van dreigend onheil of gevaar, ongerustheid
Gezicht ogen zijn wijd open gesperd, mond iets open, wenkbrauwen staan fronsend
Uiting je vlucht, vecht of verstijfd voor gevaar, hebt een starre houding, hoge stem
Gedachten je gedachten zijn negatief en blijven herhalen en worden daarmee opgevoerd zodat het waarheid voor je wordt, er is een overschatting van de mate van bedreiging, en een onderschatting van je zelf van je eigen vermogen om met bedreiging om te gaan
Gevoel je hebt het gevoel of je bedreigd wordt, er is een zeer sterke overdreven alertheid voor bedreiging of gevaar, je voelt je niet veilig
Gedrag naar buitenwereld je trekt je terug, je gaat dingen laten, je vertrouwd het niet, zoekt geruststelling bij anderen, zoekt verdoving voor de angst in drugs, alcohol of anders, er is bijgelovig gedrag om gevaar af te wenden, er is een extreme houding, en houd je vast aan je eigen regels
Wat doet dit lichamelijk je voelt je zwak, er is onrust
Wat doet dit geestelijk het maakt je onzeker, je laat angst je leven beheersen
Wat doet dit energetisch je wordt met negatieve energie gevoed
Emotie ongezonde emotie, basis emotie

 

Energie huishouding en angst

Met negatief denken (angst denken) stroomt ook negatieve energie door ons heen (zie ook  energie), negativiteit en angst voedt geen energie, het slurpt energie en maakt ons lichamelijk, psychisch ziek. We staan constant onder spanning wat zich kan vertalen in spierspanning, hoofdpijn, slecht slapen, slaap stoornissen, rugpijn. Angst laat ons ineen krimpen, weg lopen, verstoppen, afsluiten en verlammen, we zijn op ons zwakst. Als wij angstig zijn, zullen wij angst uitstralen, en energetisch kunnen wij dit overgeven aan een ander. Sensitieve personen zullen dit voelen als iemand angstig is, baby’s, kleine kinderen voelen dit haar fijn aan en nemen dit over omdat hen dit wordt geleerd, zij kennen geen ander gevoel dan wat zij mee krijgen van de volwassenen. Angst energie maakt ons zwak en is de zwakste energie die er is. (zie ook hsp)

Angst kan zich uiten in een depressie, burn-out, paniekaanvallen. (zie ook depressie- burn out)

Als de angst zo groot is kan je hierdoor in paniek raken. Paniekaanvallen worden veroorzaakt door angst, het is de controle over ons zelf verliezen, dit komt omdat wij onder langdurige druk hebben gestaan en de spanning in het lichaam een uitweg zoekt. We zijn over onze eigen grenzen heen gegaan. (zie ook over persoonlijke grenzen gaan)

Paniekaanvallen lijken op een hartinfarct, maar zijn dat niet. De symptomen zijn: hartkloppingen, je voelt je niet goed, je denkt dat je het benauwd hebt, dat je geen adem meer kan halen, zweten, voelt tintelingen, je denkt dat je gaat flauwvallen, trillen, licht in het hoofd zijn, spieren spannen zich aan. Paniekaanvallen zijn het gevolg van een adrenaline stoot. Dit is een reactie van het lichaam wat stoom wil afblazen. Met paniek aanvallen is het belangrijk om goed door te ademen en vanuit de buik te ademen en de aandacht van de paniek af te halen (zie ook ademen en aarden)

 

De beïnvloeding van angst

Angst is bevreesd zijn, en zo zijn wij ook opgevoed met wat andere ons hebben geleerd, bijvoorbeeld dat wij God zouden moeten vrezen, met als voorbeeld de uitdrukking: ‘God straft onmiddellijk’. Dit is een voor geprogrammeerd iets, aangeleerd gedrag wat wij klakkeloos hebben aangenomen, doctrine, wat wij ons zelf hebben aangedaan. De media staat bol van angst, doemdenken, er wordt iets gepubliceerd en wij nemen dit klakkeloos aan zonder hier over na te denken, en wij schieten de angst in. De media is goed in iets “de lucht in gooien” wat gebaseerd is op angst aanjagen en wij gaan hier op in door onze mening te ventileren op het internet. (zie ook beïnvloeding van buitenaf – religie – manipulatie)

Als we angst onder de loep nemen, nemen we ook onszelf onder de loep. Waar komt de angst vandaan, waar zijn we bang voor? Is het allemaal echt zo erg of eng? Meestal is dit angst voor het onbekende, we zijn bang voor verandering. Verandering betekent dat wij oude gewoonten los moeten laten en het anders moeten gaan doen. De gedachten over verandering, het onbekende geeft angst af en zullen ons hier tegen verzetten door dingen uit te stellen. We doen op voorhand niets omdat we dit nog niet hebben ervaren. Als wij ons verdiepen hierin zal je zien dat het meestal ongegrond was. Je hebt jezelf voor de gek gehouden, er waren geen beren op de weg.

Als wij ons in onszelf verdiepen dan zal je zien dat bevreesdheid, angst helemaal niet nodig is. Als je je eigen ervaring met jezelf aan gaat zul je zien dat er geen angst meer hoeft te zijn. (zie ook wat vindt de buitenwereld van mij – spirituele helpers – ons eigen gedrag) Ons gevoel kan een realistische raadgever zijn bij gevaar als wij hier aandacht aan besteden. Echter lopen wij vaak voorbij aan ons gevoel, instinct, intuïtie.

 

Angst aanpakken

Ieder heeft een keuze. Willen we angst in stand houden of willen we er vanaf, oplossen. Dit is een keuze die jezelf moet maken. Als wij angst aanpakken dan hebben wij een keuze gemaakt om iets aan de angst en het achterliggende probleem te doen. Wij willen van het probleem en de daarbij behorende angst af. Angst kunnen we aan pakken door de angst en het bijbehorende probleem onder ogen te komen, door te accepteren dat we angst en een probleem hebben en hier niet voor weglopen of vluchten. (zie ook vluchtgedrag bij problemen)

Maken wij de keuze door angst niet aan te pakken dan nemen wij geen verantwoording voor onszelf en zullen we met angst blijven rond lopen en zullen wij gaan lijden. (zie ook lijden of leiden) Omdat er angst is zullen we dingen laten om te doen, we zijn bang voor het onbekende, de onwetendheid. Wat is er mooier om te weten te komen wat de angst veroorzaakt en het bijbehorende probleem op te lossen zodat er kennis, waarheid, wijsheid, inzicht is of zal komen zodat wij in de toekomst met soortgelijke problemen kunnen omgaan. Angst kun je aanpakken door deze angst een stem te geven en dit te verwoorden op papier. Door te schrijven maak je zichtelijk overzicht van wat er speelt. Door dit uit te werken zal je duidelijkheid creëren en één voor één kunnen oplossen. (zie ook keuzes maken)

Laten wij angst los dan is er een grote vrijheid en zullen we liefde en blijheid ervaren.

Oefening:

Ga zitten en aard je zelf en ademhaling (zie aarding en ademhaling)

Voel in je lichaam waar de angst zit en wat het onderwerp van de angst is.

Werk dit onderwerp uit (zie problemen de baas en schrijven bij problemen)

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele Bewustwording en wegen”.