Basis emotie en gedrag

 

Basis emotie en gedrag

 

Emoties zijn gemoedsstemmingen die aan de hand van gezicht of lichaamstaal, gedrag te zien zijn.

De basis emoties zijn:

  • Blijheid
  • Boosheid
  • Verdriet
  • Angst
  • Verbazing
  • Afschuw

 

Ook dit kan aangeleerd gedrag zijn. (zie ons eigen gedrag)

Om dit gedrag wat wij hebben aangeleerd om te vormen, te herprogrameren kunnen wij oefeningen doen in cognitieve gedrag therapie of affirmaties of mantra’s. (zie ook de kracht van de gedachten)

 

 

 

 In onderstaande tabellen kun je zien wat emotie met je doet.

 

Emotie                                         Afschuw
 

Basis emotie/Afgeleide emotie   

Basis emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Gezonde emotie
Verklaring Afkeer, weerzin, afgrijzen
Gedachten Afkeer hebben
Gevoel Je wilt er niets mee te maken hebben
Eigen gedrag Je vindt iets niet leuk, je hebt er een grote hekel aan
Gedrag Je zult iets niet doen, je laten het zitten
Gedrag naar buitenwereld Je bent er niet mee bezig, je laat het je overvallen 

 

Emotie                                         Angst
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Basis emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Ongezonde emotie
Verklaring Bang, huiver, beklemdheid
Gedachten Gevaar, bedreiging
Eigen gedrag Vasthouden aan zijn/haar regels, extreme houding
Overschatting mate van bedreiging
  Onderschatting vermogen om met bedreiging om te gaan
Laat gedachten aan bedreiging in frequentie toenemen
Gevoel Extreme overdreven alertheid op bedreiging en gevaar, je voelt je niet veilig
Gedrag naar buitenwereld Onttrekken aan geestelijk en lichamelijke bedreigingen
Bijgelovig gedrag om bedreiging af te wenden
Wat doet dit lichamelijk Verdoofdt angst met drugs, alcohol of eten
Wat doet dit geestelijk Je gaat op zoek naar gerust stelling bij anderen

 

Emotie                                               Blijheid
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Basis emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Gezonde emotie
Verklaring Vreugde, opgewektheid
Gezicht Je gaat stralen, gaat in de lach
Eigen gedrag Je vertoont vreugde, je gaat jubelen
Gedachten Je gedachten zijn postitief, met vreugde
Gevoel Postiviteit, je voelt warmte binnen in je
Gedrag naar buitenwereld Je wilt je geluk delen
Wat doet dit lichamelijk Je voelt je energiek
Wat doet dit geestelijk Het geeft je een goed gevoel, het geeft zelf vertrouwen

 

Emotie                                                 Boosheid
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Basis emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Ongezonde emotie
Verklaring Slechtheid, kwaadwilligheid
Gevoel Persoonlijke grens werd overschreden of eigenwaarde werd bedreigd
Gedachten erover Je houdt je vast aan je regels, en neemt een extreme houding aan
  Neemt aan dat de ander met opzet handelde
  Beschouwt zichzelf als goed en de ander als fout
  Kan zich het standpunt van de ander niet indenken
Eigen gedrag Zoekt naar bewijsvoor beledigend gedrag dat door de ander wordt herhaald
Gedrag naar buitenwereld Zint op wraak
Valt de ander fysiek of verbaal aan
Koelt woede op onschuldige mens, dier of object
Trekt zich agressief of mokkend terug

 

Emotie                                                   Verbazing
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Basis emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Gezonde emotie
Verklaring Surprise, verbluffing, verrassing, verstomming, verwondering, ontsteltenis
Gedachten Positief of negatief
Gevoel Je weet niet wat je voelt omdat je niet weet wat er gebeurde
Eigen gedrag Het laten gebeuren
Gedrag naar buitenwereld Je even geen raad weten

 

Emotie                                                    Verdriet
 
Basis emotie/ afgeleide emotie Basis emotie
Gezonde emotie/ ongezonde emotie Gezonde emotie
Verklaring Zielenleed, smart, gevoel van droefheid
Gedachten Verlies of mislukking
Aandacht focus Flexibele instelling en voorkeuren
Ziet zowel positieve als negatieve kanten van verlies/mislukking
  Kan zichzelf helpen
Is in staat de toekomst hoopvol in te zien
Gedrag Staat niet te lang stil bij verlies/mislukking in het verleden
  Richt zich op dingen die veranderd kunnen worden
Concentreert zich op persoonlijke sterke punten en vaardigheden
Verdeelt de aandacht tussen positieve en negatieve gebeurtenissen in de wereld
Gedrag naar buitenwerleld Praat met dierbaren over gevoelens over verlies/mislukking
Blijft voor zichzelf en naasten zorgen
Vermijd zelfdestructief gedrag

 

 

Zie ook emotie, afgeleide emotie