Beïnvloeding van buitenaf

Beïnvloeding van buitenaf

 

Wat is beïnvloeding: Invloed uitoefenen, iemand of iets proberen te veranderen, manipuleren, mening opdringen, treffen, raken, aansporing.

 

Wat is buitenaf: Of wel buitenwereld, de wereld die je niet goed kent en waar je zelf ook niet bekend bent, niet hier, een ander, anders dan jijzelf.

 

Beïnvloeding, alles wat wij mee krijgen van buitenaf kan ons leven bepalen omdat wij hiervoor vatbaar zijn. Geloof jij alles wat er gezegd wordt door personen, wat wij lezen in de krant, wat wij zien op tv, op internet, sociale media?

 

 

Goede en slechte beïnvloeding

Beïnvloeding van iets of iemand, anderen gebeurt dagelijks, het gaat erom hoe wij hiermee omgaan. Zijn wij in balans, of niet in balans waardoor wij kwetsbaar, gevoelig, vatbaar zijn. Staan wij sterk in onze schoenen of gaan wij mee in de beïnvloeding van een ander. Beïnvloeding van anderen kan positieve, goede, onschadelijke kanten hebben maar ook negatieve, foute, slechte, schadelijke kanten hebben.

Beïnvloeding is het uitdragen van eigen ideeën waarvan men denkt dat dit de beste ideeën zijn, en waarvan men een ander van wil overtuigen. Dit kunnen goede en slechte ideeën zijn. Het gaat erom om een onderscheid te maken uit wat er verteld wordt of dit realistisch is of niet, of het goed of slecht is, of het zin of onzin is, of het feiten bevat of niet, of het de waarheid is of niet.

Beïnvloeding kan voortkomen vanuit de goedheid van de mens. Goede mensen vragen zich altijd af wat de gevolgen zijn wat zij doen. Met goede beïnvloeding wil men een ander helpen, inspireren, begeleiden omdat men ziet dat het niet goed gaat met een ander, door beïnvloeding kan de ander geholpen worden ten goede van zichzelf, door zich bewust te worden.

Beïnvloeding kan ook voortkomen vanuit de slechtheid van de mens. Slechte mensen doen wat ze willen en laten zich door niets of niemand tegenhouden. Met slechte beïnvloeding wil men een ander proberen te overtuigen, te manipuleren, zijn of haar wil af te nemen en te proberen om degene in hun macht te krijgen voor slechte bedoelingen en wat ten koste gaat van de persoon. Men wil zoveel mogelijk medestanders creëren, om zo macht en zeggenschap over de ander of iets krijgen en te hebben, zonder over de gevolgen voor de ander na te denken. Door mensen bang te maken doen ze wat degene wil. Deze beïnvloeding kan gevaarlijk zijn of worden.

Beïnvloeding kom je overal tegen bijvoorbeeld: in familie, vriendenkring, buren, op werk, in religie, politiek, de financiële wereld, media, sociale media, enz. Beïnvloeding kan in de kleinste dingen zitten, bijvoorbeeld door een uitspraak, regels, gedrag, gedachten, waardoor wij aan het denken worden gezet en wij hierop zullen reageren in of verzet of geen verzet.

 

Vatbaar, kwetsbaar voor beïnvloeding

Zijn wij vatbaar voor beïnvloeding? Ja, ieder mens is vatbaar voor beïnvloeding.

Beïnvloeding gebeurd dagelijks en is overal. Het is hoe je er zelf mee omgaat, of je beïnvloeding herkent of niet. Kunnen wij zelfstandig, realistisch nadenken, kunnen wij ons gezonde verstand gebruiken, zijn wij ons bewust van beïnvloeding?

De mens is sterk beïnvloedbaar, het is hoe wij in het leven staan, hoe wij hier mee omgaan, of wij hier vatbaar voor zijn of niet. Kunnen wij realistisch denken en inschatten of de ander realistisch, rationeel is of niet. Als mensen niet goed in hun vel zitten zijn ze kwetsbaarder voor beïnvloeding. Door deze beïnvloeding kan er misbruik gemaakt worden van de situatie of een persoon. Als men kwetsbaar is zal dit te merken zijn aan de persoon, en waarbij mensen die niet het goede met de mens voor hebben, maar slechte bedoelingen hebben hier misbruik van kunnen maken of maken.

Als we realistisch denken dan kunnen wij inschatten of de ander niet realistisch, rationeel is. Mochten er geen rationeel, realistisch gedachten bij de ander zijn, dan zullen wij dit in twijfel trekken omdat wij niet willen of kunnen geloven dat de waarheid wordt verteld en zullen wij ons gaan verzetten en zullen het gezegde van de ander beargumenteren.

Als wij niet realistisch nadenken en kunnen inschatten dan zijn wij geneigd om met de ander mee te gaan omdat de boodschap die wij van de ander te horen krijgen ons goed in de oren klinkt en dit klakkeloos geloven en voor waarheid aannemen. Wij kunnen deze ideeën overnemen en steunen hiermee de beïnvloeder. Er zal geen verzet zijn, maar ondersteuning van de ander. De ander kan zover gaan met eigen ideeën dat men manipulatie pleegt waarbij de ander niet doorheeft dat men gemanipuleerd wordt. (zie ook manipulatie)

 

Het creëren van angst

Met slechte, foute beïnvloedingen wil men macht, zeggenschap, gehoorzaamheid van een ander. Wat een slechte, foute beïnvloeder wil is dat men hen volgt, steunt zonder dat hier van de personen die hen steunen, commentaar komt. De foute, slechte beïnvloeder wil dat de personen onderdanig zijn.

Als men zich hiertegen verzet of afwijkt, zal dit veelal aan het gedrag van beïnvloeder te zien zijn in de vorm van boosheid, woede, frustratie, irritatie en hier consequenties aan stellen en meestal is dit in de vorm van dreiging of bedreiging.

Als wij een bedreiging horen dan wordt ons innerlijk alarm geactiveerd, en zullen wij in staat van paraatheid worden gebracht. Met het activeren van ons innerlijk alarm zal de emotie angst naar boven komen. Er is angst gecreëerd en doordat er angst is zullen mensen nauwelijks of tot niet handelen. Er zal geen actie worden ondernomen en daarmee wordt jouw kracht afgenomen en de “beïnvloeder” zal meer kracht en daarmee macht krijgen, en dat is precies wat de beïnvloeder wil. Macht en gehoorzaamheid. (zie ook angst)

 

Het verleden

Macht, gehoorzaamheid, onderdanigheid speelden in het verleden een grote rol. In de 16e eeuw werden landen verscheurd door godsdienst twisten. De katholieke kerk speelde hierin een grote rol, om macht en invloed te krijgen, werden er regels gemaakt en opgelegd om mensen onderdanig te maken, zodat mensen bang werden, zich gedroegen, deden, wat de kerk wilde volgens de door hen bepaalde kaders. (kader: mensen die organisatorisch de leiding hebben) Doordat er volgens bepaalde kaders moest worden geleefd, leefde men niet meer in vrijheid, vrijheid werd men ontnomen, men moest leven volgens deze richtlijnen, kaders, opgelegde regels en deze regels volgen. Week men hiervan af, volgde men de regels niet, dan werd dit bestraft. Ze hadden letterlijk mensen in hun macht vanuit angst. Met deze opgelegde regels werd men ook macht, kracht ontnomen op eigen denken, handelen, leven.

Men mocht niet zelf denken, men mocht niet krachtig zijn, men moest volgen.

Nog steeds wordt ons voorgeschreven hoe we zouden moeten leven.

Al deze regels zijn een creatie van een ooit ontsproten gedachte, zijn verzonnen om mensen onderdanig te maken, in het gareel te houden, te worden gehouden, om te volgen. Regels, gebieden en geboden om angst te creëren, om ons angstig te houden zodat wij niets uit ons zelf zullen ondernemen, maar te volgen. Angst laat ons vluchten, laat ons uitstellen, niets ondernemen, en dat is nu juist wat de beïnvloeder wil, de beïnvloeder wil dat er gevolgd wordt. Niets ondernemen, dat er naar de beïnvloeder wordt geluisterd, en dat er naar de beïnvloeder wordt gehandeld zoals men wil dat het moet lopen. Als angst in ons zit, zal dit ons verlammen, waardoor je, je zelfstandigheid wordt ontnomen, je wordt geïndoctrineerd, omdat je ervan uit gaat dat de beïnvloeder het het beste weet en vertrouwt.

Nog steeds wordt er angst gezaaid, geïndoctrineerd. Hoe meer wij hier als individu, als eigen persoon hieraan toegeven hoe groter wij de macht en kracht aan de beïnvloeder geven en waarbij wij zelf de macht en de kracht van onszelf weg geven.

 

De haastige wereld van de media

We leven in een haastige, jachtige wereld waarin we ‘geleefd’ worden. We worden letterlijk ‘gek’ en angstig gemaakt door het moeten in onszelf, de media, sociale media, anderen, enz. We laten ons leven en we laten ons bang maken. We lopen aan onszelf voorbij, nemen geen tijd voor onszelf waardoor er altijd haast is. Prioriteiten worden verschoven. We worden gevoed met informatie door de buitenwereld. We worden geleefd door de media, sociale media, smartphone, computer, tablet, enz. Doordat wij geleefd worden ontstaat er een ‘moeten’ in onszelf door bijvoorbeeld te reageren op een telefoontje, een berichtje, een e-mail, een app, we zijn constant in een staat van alertheid en paraatheid. (zie ook het moeten in ons) De media is de afgelopen jaren een steeds grotere rol gaan spelen, dit kan zijn via tv, radio, krant, internet of sociale media. Het internet speelt een zeer grote rol. Hier wordt nieuws verspreid en we geloven klakkeloos alles wat er gezegd wordt, wat ons meegedeeld wordt. Soms kun je iets lezen of horen en denken “is dit nieuws”?

 

Nieuws

Waarom is er nieuwsgeving? Nieuwsgeving is er om mensen op de hoogte te brengen, houden. Media als in tv, radio, kranten, internet, sociale media, brengen nieuws, geven nieuws door, althans nieuws, is het nieuws? Heeft het nieuwswaarde?

We worden gevoed met nieuws en vaak onzin nieuws, onbelangrijk nieuws, bang maak nieuws, nepnieuws, manipulatie nieuws, enz. en waar wij graag met z’n allen naar kijken of luisteren en wat ons blijft boeien wat ons aan de buis/tv, radio, internet, sociale media gekluisterd houdt. We zijn dol op roddel en achterklap, we willen er alles van weten. Dit doen wij onszelf aan omdat wij nieuwsgierig zijn en niets ‘willen missen’. Doordat wij niets willen missen zijn wij eigenlijk niet meer de baas over onszelf maar wij door een ander geleefd worden. Media, sociale media is een goed voorbeeld van manipulator, beïnvloeder, dit kan positieve beïnvloeding zijn maar ook negatieve beïnvloeding. Want, berusten de verhalen op waarheid of op aannames, speculatie, roddel, leugen, geloven we alles wat we zien, lezen, horen?

Nieuws kan gewoon nieuws zijn, er kan nieuws de media in geslingerd worden om een reactie uit te lokken, om met modder te gooien, om mensen zwart te maken, om te manipuleren, om leugens te verspreiden, om geheimen aan het licht te brengen, gewoon nieuws wat gepubliceerd wordt wat waardevol is voor de mens. Maar vaak wordt er gewoon onzin nieuws gepubliceerd waardoor en waarmee er angst gezaaid wordt. In de zomer gebeurd het vaak dat er weinig nieuws is of te melden valt. “Komkommertijd”. Komkommertijd: zomerperiode waarin weinig nieuws is wegens de vakantie, slappe tijd in de media. In deze periode is er weinig nieuws waardoor men op zoek gaat naar nieuws en waaruit meestal de onzinnigste nieuwsgeving komt.

Ook wordt de media, sociale media ingezet om waarheden aan het licht te brengen. Dit zie je nu gebeuren. Door kerk, overheid, de bankenwereld, enz. wordt en werd er veel uit het zicht of geheimgehouden. Je ziet dat er een kanteling is, geheimen blijven geen geheimen meer, waardoor de waarheid boven tafel komt, ook al is dit soms niet fijn, leuk te horen. Door openbaring via de media, sociale media wordt men bewuster van wat er speelt in de wereld en je ziet een hevig verzet tegen geheim houden.

Het nieuws wordt snel gebracht, als er iets gebeurd dan zal hierop zeer korte termijn bericht van worden gegeven. We worden van de meest uiteenlopende onderwerpen op de hoogte gebracht, van leuke tot minder leuke, zelfs schokkende gebeurtenissen. Als wij iets voor de eerste keer zien of horen zullen of kunnen wij dit als schokkend ervaren en hier onze eigen meningen over hebben, dit delen wij met een ander op sociale media. Als hetzelfde onderwerp nog een keer en nog een keer gebeurd, dan zullen wij dit niet meer als schokkend ervaren, er is gewenning opgetreden, als het nog een keer gebeurd dan zullen wij dit als normaal gaan ervaren. Waarom vinden wij iets schokkends? Omdat wij nog geen eerdere ervaring met ‘het schokkende onderwerp’ hebben opgedaan. Door herhaling gaan wij het normaal vinden.

Het lijkt of het nieuws vanuit de hele wereld steeds erger wordt met gebeurtenissen, echter is dit altijd zo geweest, alleen was er toen nog niet de mogelijkheid dit gelijk te delen met, en over de wereld via internet, sociale media.

 

Reclame

Wat is reclame: gunstige informatie over een product of dienst die je aanspoort het te kopen. Met reclame maken probeert een adverteerder een boodschap over te brengen aan het publiek om het product, dienst te kopen met de bedoeling de omzet, afzet te vergroten. Wat men probeert te doen is de aandacht van de klant te trekken.

De reclame op tv, waarvan we zeggen dat we ons hieraan ergeren als het de film onderbreekt, speelt een grote rol. Reclame om iets nieuws aan de man te brengen, om te verkopen. Wij zien deze reclame en worden getrikkerd, geprikkeld waardoor het verlangen tot het zelf willen hebben ontstaat. Het onderwerp blijft in ons hoofd zitten totdat we het werkelijk hebben of hebben gekocht. Waarom willen wij het hebben? Omdat wij anders de gedachten hebben dat wij er niet bij horen als wij het niet hebben. Als we het eenmaal hebben, is het verlangen weg en kan het zijn dat het tegenvalt omdat wij er meer van verwacht hadden.

 

Computer, laptop, tablet, smartphone

Waar je vroeger moest wachten op de krant, het journaal om het nieuws te horen of te zien te krijgen, is dit nu niet meer zo. De krant, het nieuws kunnen wij nu gewoon lezen op de computer, laptop, tablet, mobiele telefoon.

Computer: elektronisch toestel voor dataverwerking.

Tablet: tabletcomputer, een tablet is een afgeleid product van een computer.

Mobiele telefoon: ook wel gsm, is een apparaat waarmee men draadloos kan telefoneren, met behulp van een netwerk van antennes.

Vrijwel ieder mens is in het bezit van een van bovengenoemde apparaten en vrijwel iedereen heeft een klein computertje in de vorm van telefoon bij zich. Waar je vroeger alleen een telefoon had om alleen mee te bellen, sms’en, heeft nu iedereen een telefoon om er van alles mee te kunnen doen. Het heet niet voor niets een smartphone. Smartphone: mobiele telefoon met een groot aantal mogelijkheden die overeenkomen met die van een computer.

Nieuws komt snel tot ons, als er aan de andere kant van de wereld iets gebeurd, dan is het binnen vijf minuten bij ons, of nog sneller. Niet alleen nieuws, maar ook filmpjes waar wij het ‘gebeurde’ kunnen zien. Alles wordt gedeeld, alles komt tot ons. Van belangrijk, wereldnieuws worden we op de hoogte gehouden doormiddel van een ‘alert’ piep om het gebeuren bekend te maken. We worden gewaarschuwd als er belangrijk nieuws is en we duiken gelijk naar onze smartphone, mobiel, tablet om het ‘nieuws’ te lezen. Niet alleen nieuws volgen we met onze computer, laptop, tablet, mobiele smartphone telefoon, we doen er alles mee, de mens is of wordt het makkelijk gemaakt. Maar is het makkelijk, ja het kan makkelijk zijn, maar er zit ook een keerzijde aan alle computergestuurde apparaten waar wij veelal niet bij stilstaan. Met alle computergestuurde apparaten worden we ‘geleefd’. Bij elk piepje wat we horen schieten wij op, we gaan in een staat van alertheid, de paraatheid, we willen weten waarom er een ‘piepje’ wordt gegeven, van wie het ‘piepje’ afkomt, wat het ‘piepje’ ons wil doorgeven. We leggen ons werk, onze bezigheid waar wij mee bezig waren acuut neer om te weten te komen wat het ‘piepje’ ons wil doorgeven. We breken gesprekken, bezigheden af om te weten te komen wat het ‘piepje’ inhoudt.

Iedereen, zowel jong als oud, is bezig met zijn of haar smartphone, en waarom, uit nieuwsgierigheid, uit verveling. Kijk maar eens om je heen, hoeveel mensen, jong en oud, zie je om je heen die een mobiel in hun hand hebben en er mee bezig zijn. Bij iedere “vrije minuut, seconde” die wij hebben grijpen wij naar onze smartphone. Moeten we ergens wachten, dan grijpen wij naar onze smartphone, de hond uit laten gebeurd met de smartphone in de hand, schoolkinderen die gelijk na de les hun smartphone pakken. Zowel lopend, fietsend, als rijdend in de auto, zijn wij bezig met onze mobiel wat gevaarlijke situaties op kan leveren. Voor de auto geldt een “handsfree bellen”, maar deze regel wordt veelal genegeerd en overtreden. Per 1 juli 2019 geldt het verbod dat je geen mobiele telefoon meer mag vasthouden op de fiets. Mocht je worden aangehouden krijg je een boete.

Zowel lopend, fietsend, als in de auto blijven of gaan wij in de paraatheid als wij een piepje horen, het is een drang in ons die ons laat reageren om te kijken wie, wat, waar ons iets wil meedelen. Met het bezig zijn met onze mobiel, zijn wij niet meer met de ‘buitenwereld’ bezig, wij zijn ons niet meer bewust van wat er om ons heen gebeurt, we vergeten totaal de buitenwereld omdat wij totaal gefocust zijn op onze mobiel maar wat levensgevaarlijke situaties kan opleveren. In feite zijn wij gewoon verslaafd aan onze mobiele telefoon, onze smartphone omdat wij niet meer zonder kunnen.

 

Data

Met alle computergestuurde apparaten zullen wij data moeten invoeren en veelal is het verplicht om data in te voeren anders zal het apparaat niet werken. Op computers, laptops, smartphones zetten wij gegevens waarvan wij denken dat deze op het apparaat veilig zijn. Waar vroeger alles met de hand werd opgeschreven, doen wij dit nu allemaal digitaal. Is een computer of laptop kapot dan zullen wij op dat moment niet meer bij de gegevens kunnen, en zal het apparaat gemaakt of vervangen moeten worden. Bij vervanging zullen wij onze back-up, die wij gemaakt hebben, (als wij die gemaakt hebben) overzetten naar het nieuwe apparaat en kunnen wij weer verder. Hebben wij onze computer, laptop, smartphone, mobiel, beveiligd? Veelal staan wij er niet bij stil dat onze computergestuurde apparaten van buitenaf beïnvloed kunnen worden, en komen wij er pas achter als het te laat is. Wat doen wij zelf om onze ‘data’ te beveiligen? Letten wij op wat er om ons heen gebeurd? Oplichting, scamming, cybercrime is soms een muisklik weg als de juiste data is ingevoerd.

 

Internet scam- Internetoplichting – cybercriminaliteit

Oplichting is aan de orde van de dag. Maar wat is oplichting? Oplichting is bedrog waarbij men iemand geld of goed afhandig weet te maken.

Liegen, leugen, bedrog, manipulatie komt ook voor op internet. Cybercrime, internetoplichting is aan de orde van de dag, en het lijkt erop dat het meer regel aan het worden dan uitzondering. Een kenmerk van internetoplichting is dat het veelal om geld afhandig maken gaat.

Met de huidige digitale wereld is het niet zo moeilijk om opgelicht te worden. Het internet staat bol van de internetoplichting, scam, doormiddel van spam, phishingmail, datingfraude, verkoopfraude, enz.

We klikken op een link in een mail die naar ons is gestuurd en waarvan wij denken dat deze van een in onze ogen betrouwbare afzender komt en de scam, oplichting begint.

Wat gebeurde er: we hebben een mail gekregen, we dachten dat dit een betrouwbare mail was omdat deze in onze ogen er betrouwbaar uitzag, maar deze mail was een nep mail. We hebben op de link in de mail geklikt. Met het klikken op een link in nepmails kan de link ervoor zorgen dat er schadelijke software op je computer wordt geïnstalleerd of je wordt naar een valse website geleidt.

Klik nooit zomaar op een link in een mail. Als je iets niet vertrouwd, ga op onderzoek uit, verwijder de mail. Word je bewust van de gevaren van oplichting.

https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk

 

Oplichting via datingsites

Via datingsites kunnen we opgelicht worden. Datingfraude, romantic scam, een manier van de oplichter om een ander verliefd op hen te laten worden en een ander overhalen om hen geld te sturen, te geven.

Oplichters via een datingsite gaan veelal steeds hetzelfde te werk. Er wordt een profiel aangemaakt met een bijbehorende foto, (veelal is dit een gestolen foto), en tekst (alles bij elkaar gelogen om zo goed mogelijk voor de dag te komen) waarbij zij zich zo goed mogelijk presenteren.

Eenmaal in contact met een ander dan zal het scammen beginnen. Men zal het vertrouwen van de ander proberen te winnen, doormiddel van inpalmen, complimenten, aandacht geven, waarbij het de oplichter om te doen is dat de ander verliefd wordt op hen om als dit gelukt is dan zal men om geld gaan vragen.

Weet met wie je te maken hebt, vraag om “live” contact, als hier een smoes, excuus op komt dat bijvoorbeeld de webcam het niet doet, stop hier gelijk mee, bij alle smoezen, excuses die gegeven worden om niet live gezien te worden horen alarmbellen af te gaan.

 

Oplichting via vaste telefoon

Bankfraude

Ook via de vaste telefoonlijn kan er opgelicht worden. De beller doet zich voor als medewerker van een bank, en vragen om bank gegevens zoals rekeningnummer en pasnummer omdat zij zogenaamd zien dat er iets mis is met een bankpas. Zij vragen u het oude “kapotte pasje” op te sturen.

Ook kan er gebeld worden uit naam van Microsoft. De beller is een Engelstalig sprekende persoon, ook hier wordt er aangegeven dat de computer niet goed werkt en dat zij dit samen met u willen verhelpen.

Banken zullen u nooit benaderen per telefoon, maar per post. Ook zal er nooit gevraagd worden om uw betaalpasje op te sturen.

Mocht u gebeld worden, hang op, klik weg en bel uw bank

https://www.veiligbankieren.nl/

 

Persoonlijke informatie

In de huidige wereld waarin wij leven is het heel gemakkelijk om persoonlijke dingen te delen. Waar vroeger moeite moest worden gedaan om informatie te krijgen, kan informatie zelf of door een ander met een muisklik op internet gezet worden. Op internet, via de sociale media, delen wij dingen waar wij veelal niet bij stil staan. Op voorhand denken niet na over eventuele gevolgen die het zetten van informatie in de vorm van tekst, foto’s commentaar, enz. op internet kan hebben, maar die voor en door mensen met kwade, slechte bedoelingen gebruikt, en misbruikt kan worden. Wij maken onszelf hiermee kwetsbaar zonder dat wij dit zelf weten, in de gaten hebben.

Persoonlijke informatie zouden wij nooit moeten geven, zowel per vaste telefoon, smartphone, in tablet, app, als op computer. Helaas gebeurt dit wel zonder dat wij hierbij stil staan. Veelal zijn wij veel te makkelijk met het verstrekken van persoonlijke gegevens, informatie.

Geef nooit je bankpassen, paspoort, identiteitskaart, creditcard, rijbewijs persoonlijk af aan iemand anders. Maak er ook geen foto’s van als hierom gevraagd wordt om deze vervolgens door te sturen omdat zij dit graag “voor je willen regelen”.

Zo ook, geef nooit een DigiD code, bankgegevens, sofinummer, een creditcardnummer, bankpasnummer, je bankpas, pas-code, pincode, TAN-code, creditcardnummer, inlogcodes, je kleurcode voor bevestiging bankoverschrijving, je persoonlijke gegevens af. Maak hier geen foto’s van als hierom gevraagd wordt in bijvoorbeeld een mail, via WhatsApp, per telefoon. Geef dit niet als hier bijvoorbeeld per telefoon, via smartphone om wordt gevraagd.

Niemand en dan ook niemand heeft met bovenstaande iets te maken dan alleen jijzelf. Als je iets niet vertrouwt, en als iemand je hierom vraagt die je niet of nauwelijks kent, stop dit gelijk en ga niet verder, waarschijnlijk zul je opgelicht worden.

Informatie geeft een ander de gelegenheid om je aan te tasten, gebruik- misbruik van je te maken, te chanteren, te bestelen of uit te schakelen, geef persoonlijke informatie alleen als dit strikt noodzakelijk is aan personen die je nog niet kent. De vraag aan een manipulator zou moeten zijn als zij jou uithoren; “waarom wil je dit weten?”. Een leugen maakt wantrouwig, twee leugens voeden je wantrouwen.

Sluit geen abonnementen, bijvoorbeeld mobiele telefoon, leningen, af op jouw naam voor een ander. Hiermee kun je zelf in problemen komen.

Leen geen geld uit aan een ander. Hiermee kun je zelf in de problemen komen.

Let op, hang gelijk op, ga niet verder met personen die per telefoon bellen uit naam van een bank, Microsoft en om bankgegevens, codes vragen, of dat zij vragen een programma te installeren op de computer, hang gelijk op. Banken, Microsoft, enz., bellen nooit een klant. Let op dat je geen slachtoffer wordt van internet oplichting.

Let op nep betaal apps.

Mocht je slachtoffer worden van internet oplichting, doe aangifte bij de politie.

 

Sociale media

Met de komst van sociale media, zoals facebook, twitter, Instagram, enz., delen wij nog meer.

Sociale media: online platform waar de gebruikers zelf voor de inhoud zorgen. Hoofdkenmerken zijn interactie en dialoog tussen gebruikers. We laten een ander zien en weten wat we aan het doen zijn, wat ons bezig houdt, we geven meningen, we delen informatie met anderen, we reageren op anderen en anderen reageren op onze ‘post’. Dit ‘delen’ begint vrijwel gelijk na ons opstaan en eindigt als wij naar bed gaan. De hele dag is of kan de mobiele telefoon, smartphone, tablet het centrale punt zijn waar onze aandacht naar uit gaat. We willen niets missen en checken onze telefoon, mail, waardoor we met onze vingers aan een mobiel of tablet geplakt zitten, we stellen geen prioriteiten meer. Als er een storing is, of onze batterij is leeg dan zijn wij in paniek of kunnen in paniek raken omdat we niets willen missen, we zijn ‘even afgesneden van de buitenwereld’.

Om informatie te delen met anderen zullen wij anderen moeten ‘accepteren als vriend’. Accepteren wij ‘geen vrienden’ dan kan deze persoon niet bij de informatie van de ander. We laten de buitenwereld, onze ‘zogenaamde’ vrienden weten wat ons bezighoudt, geven meningen, plaatsen foto’s om te laten zien hoe gezellig we het hebben of anders. (even vergetende dat deze geplaatste foto’s voor altijd op het web, internet staan en dat van deze foto’s misbruik gemaakt kan worden door een ander om jouw identiteit te stelen) Op sociale media geven wij onszelf bloot en presenteren wij ons, en meestal is dit niet van onze goede kant. Er is een actie, en er komt een reactie. (zie ook vriendschappen)

We reageren klakkeloos en veelal zonder erbij na te denken op anderen, of starten zelf door een gezegde, mening te posten. Dit reageren, een mening geven, gebeurd vanuit onze emotie, maar, onze emotie kan ook verkeerd begrepen worden, waardoor er door anderen op onze reactie wordt gereageerd en wat twee kanten op kan gaan, een leuke goede reactie of een slechte reactie waarbij wij anderen over ons heen krijgen.

We kunnen bezig zijn met sociale media, waarbij we de tijd vergeten en we soms, vaak uren verder zijn. We kunnen ons afvragen of het verblijf op sociale media zinvol is geweest of hebben wij de tijd laten verstrijken met onzinnige, nutteloze dingen. Het enige kostbare in het leven is tijd en tijd is het enige wat wij niet kunnen aanvullen. We kunnen onszelf de vraag de vraag stellen;

Hoeveel uur zijn wij met sociale media op een dag mee bezig? Was- is het belangrijk? Zitten mensen te wachten op wat een ander verteld waar hij of zij mee bezig is? Hadden wij geen andere prioriteiten die wij nu uitgesteld hebben? Waarom doen wij dit, waarom zijn we hier mee bezig? Veelal zijn wij hier mee bezig omdat er onrust in de mens aanwezig is. Verveling die lijdt tot onrust zodat we “wat moeten gaan doen” en wat veel van onze tijd kost en veelal een verslaving is geworden en wat tot gezondheidsklachten zoals een burn-out kan leiden. (zie ook moe)

 

Waarheid of aannames

Wij geven ook een ander de ruimte om angst in onszelf te creëren omdat wij dit zelf toestaan. Wij laten het ons zelf gebeuren zonder zelf na te denken, ons gezond verstand te gebruiken of verhalen op waarheid of op aannames, speculatie berusten. Kunnen wij ‘zin en onzin nieuws’ onderscheiden? Kunnen wij waarheid of aannames onderscheiden? Veelal berusten verhalen op aannames, speculatie die wij klakkeloos van een ander voor waarheid aannemen omdat men denkt dat de beïnvloeder gelijk heeft, vanuit waarheid spreekt, het, het beste weet, en daarmee ook voor iemand anders, maar ook omdat je mensen om je heen hetzelfde als jij ziet doen. Het kopieer gedrag. Maar is dit wel het juiste gedrag? Wat als wij zelfstandig over het onderwerp wat ons is verteld, of wat wij hebben gelezen nadenken, bij ons gevoel te rade gaan of dit gevoel en het verhaal, idee van de beïnvloeder wel klopt? Heeft de beïnvloeder gelijk? is dit de waarheid die wordt geschetst of worden we gemanipuleerd? (zie ook manipulatie) Een verhaal heeft altijd twee kanten en vaak horen wij maar één kant van een verhaal.

Beïnvloeding zal ons hele leven door gaan, het is een rode draad in ons leven wat begint bij de geboorte, het doorlopen van de pubertijd naar volwassenheid, waar we mee te maken krijgen op school, werk, thuis, media, enz. Door gezegdes die ons worden meegedeeld. Hoe sterk staan wij in onze schoenen en laten deze beïnvloeding in ons leven binnen. Gezegdes kunnen een trauma voor ons zijn of worden op bewust of onder bewust niveau. Op onderbewust niveau zal dit een inprenting in ons DNA, onze ziel worden en zullen als deze getriggerd worden naar boven komen, totdat wij hier zelf wat aan doen.

 

Eigen keuze

Als je in de gaten hebt dat je beïnvloed wordt op een slechte manier en of gemanipuleerd dan is dit een bewustwording, je hebt zelfstandig gedacht, je bent zelfstandig tot de conclusie gekomen. Als er bewustwording is en je bent je bewust van iets dan heb je een keuze.

Aan slechte beïnvloeding en manipulatie kunnen wij zelf een halt toe roepen, het laten stoppen. Je hebt zelf de keuze: of laten doorgaan, of laten stoppen. De keuze is aan jou.

Met de keuze: “Ik laat alles bij het oude, ik doe er niets aan, ik laat het zitten” geef je voor jezelf aan dat het je niet interesseert, je gaat met de kudde mee die ook hetzelfde doet. Je kiest hier voor pijn.

Met de keuze: “Ik roep het een halt toe, ik laat dit stoppen, ik ga het anders doen en doet dit ook” geef je voor jezelf aan dat je het zelf anders wil, je kiest voor jezelf, je wilt dat het anders wordt, je laat de kudde los. Je kiest hier voor plezier. (zie ook keuzes maken)

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.