De strijd tussen goed en kwaad

 

De strijd tussen goed en kwaad

 

Dualiteit: tweevoudigheid, tweeledigheid, alles heeft een tegenpool, verbinden van twee principes.

 

Wij worden geboren in een wereld waar dualiteit is.  Bijvoorbeeld:

  • Zwart – Wit
  • Ja – Nee
  • Goed – kwaad
  • Moeten – laten

 

Dualiteit wordt ons aangeleerd en wij nemen dit klakkeloos voor waarheid aan. We denken en voelen niet voor onszelf en weten niet meer wat waarheid of niet waarheid is.

Meestal is er al voor ons gedacht en is er al aan een gebeurtenis een waarde gehangen. Wij hebben denkbeelden die zijn gebaseerd op wat we hebben gehoord, wat ons is onderwezen, ingeprent, hierdoor hebben we een eigen beeld gevormd die gebaseerd is op angst. We hebben de gebeurtenis niet meegemaakt maar laten een ander de waarde bepalen, wij hebben niet zelf gedacht maar die anderen hebben bedacht en wij ons daarmee laten beïnvloeden. (zie ook beïnvloeding van buitenaf)

 

Persoonlijke waarde

Ieder mens heeft een persoonlijk waarde systeem. Uit dit systeem maken wij keuzes en uit die keuze komt “goed” en “slecht” voort. Dit is hoe wij denken, wij hangen aan elke gebeurtenis een waarde in de vorm van “goed” en “slecht”. Wij labelen dit met een etiket “goed” of “slecht” zodat het voor jezelf duidelijk wordt. Wat voor de één als “goed” wordt bestempeld hoeft voor de ander niet “goed” te zijn. Het is onze eigen kijk en ons gevoel wat hier bij komt kijken om een iets als goed en slecht te bestempelen. Wij vinden iets van iets, het is onze eigen keuze, het is een betekenis die wij er aan hangen. (zie ook keuzes maken)

Door in goed en slecht te denken en dit als een etiket op iets te plakken beperk je jezelf in je denken en doen en laten. Er is geen open blik, er is een beperking in je gedachten die maar twee kanten op kunnen denken. Je begrenst jezelf en je doet jezelf daar mee te kort, je frustreert jezelf of het maakt je boos, verdrietig enz. Dit zijn dingen die je jezelf aandoet. Alles heb je zelf in de hand, het is hoe jij er mee omgaat.

Als je in zwart-wit blijft denken beperk je jezelf in je denken en wordt de cirkel gesloten en blijf je rond draaien en er zal een moment komen dat je er niet meer uit komt.

 

Zelfstandig nadenken

Als wij ons niet meer aan de oordelen, keuzes van anderen, denkbeelden die gebaseerd zijn op wat wij vroeger hebben meegekregen vasthouden en daardoor zelfstandig gaan denken, gaan nadenken, doen, voelen, ervaren, enz. dan pas kun je zelf een conclusie trekken over hoe het is echt is, wat de waarheid is. En ja, deze kunnen verschillen van wat andere denken en vinden. Geef hier geen oordeel over want het is hun waarheid en misschien niet meer de jouwe.

 

De tweestrijd van dualiteit

Door dualiteit ontstaat er meestal tweestrijd. Wie heeft er gelijk, de een probeert te ander te overtuigen, en als overtuigen niet lukt, kunnen hier ruzies uit ontstaan.

Wat door de één wordt betiteld als slecht hoeft voor de ander niet slecht te zijn. Het is de belevingswereld die verschilt. Doordat de belevingswerelden verschillen zal er een constante macht strijd gaande zijn waarin de één de ander zal proberen te overtuigen om het gelijk te behalen. Er zal geen begrip zijn voor elkaar omdat men vindt dat men het enige juiste denkt en men hiervan de ander wil overtuigen. De één zal niet rusten voordat de ander is overtuigd van zijn of haar beleving en overtuiging. (zie ook manipulatie – over persoonlijke grenzen gaan – vriendschappen) Deze gesprekken zullen of kunnen vermoeiend zijn en waarin veelal respectloos met elkaar wordt omgegaan en zullen niet of nauwelijks opgelost worden omdat de één de ander niet begrijpt of wil begrijpen. Accepteer dat dit zo is, maar blijf respectvol naar elkaar. Niet iedereen heeft dezelfde mening en ervaring en dat mag zolang er maar respect voor de ander is. Zolang jij je eigen waarheid voor ogen houdt heeft het geen zin de ander te overtuigen en er tijd en energie in te steken. Blijf bij jezelf. Een ander moet zelf de keuze maken.

 

Als je zelfstandig kan denken en daarmee voelen wat jouw waarheid is zul je niet meer de drang hebben om een ander te overtuigen, simpelweg omdat je weet dat het niet nodig is om een ander te overtuigen omdat zijn of haar belevingswereld verschilt en er een bewustzijn verschil is die niet zomaar verruimd zal zijn, hier zal eerst ervaring aan vooraf moeten gaan.

 

Let it be, laat het zijn

Dingen zijn zoals ze zijn, lopen zoals ze moeten lopen, echter is het wat wij er van maken. Maken wij het een probleem of accepteren we dat het zo is om er van te leren? (zie ook problemen de baas)

Iedereen doet zijn of haar dingen op zijn of haar manier, een buitenstaander kan het hier soms niet mee eens zijn. Het er niet mee eens zijn komt voort uit hoe hij of zij over de situatie denkt en of deze anders kan. Jouw realiteit kan anders zijn dan die van de ander. Ook dit moet er zijn voor jezelf en voor de ander. De ander loopt een ander pad dan dat jij loopt en maakt zijn of haar eigen keuzes ook al komen die niet overeen met hoe jij daar over denkt. De keuze die op dat moment gemaakt worden zijn leermomenten voor diegene. Zonder leermomenten kun je niet groeien.

 

 

Bewust nadenken

Als wij bewust gaan nadenken en voelen, kunnen we gaan leven vanuit het hart. Het leven vanuit het hart is leven met liefde. Liefde voor al wat is. Als leven vanuit het hart er is dan zal dit invloed op je hebben omdat je er met een open blik naar kijkt. Je laat als het ware gebeuren wat er gebeuren moet omdat er acceptatie is. Het levert mooie momenten en gebeurtenissen op als je open de dag begint!

 

 

Het één kan niet zonder de ander

Ook in dualiteit hoort het één bij het ander om te kunnen leven, te kunnen beseffen.

Zoals:

  • Dag en nacht
  • Zon en regen

 

Moeder aarde kan niet bestaan zonder zon en zonder regen. Er is evenwicht hier tussen.

De zon schijnt, hierdoor groeit en bloeit de natuur, leven de mensen en dieren. Maar ook is er regen nodig om de natuur te laten groeien en bloeien. Er is evenwicht. Zo ook in dag en nacht, op de dag zijn wij actief, de nacht is er om uit te rusten.

Als het evenwicht verstoord is dan heeft dit gevolgen voor ons en voor moeder aarde. Als er altijd dag is dan zouden wij altijd actief zijn wat gevolgen voor ons heeft zoals vermoeidheid, en zou leiden tot oververmoeidheid. Daarom is er nacht, zodat wij kunnen rusten.

Met zon en regen is de natuur in evenwicht.

Teveel regen zal vollopen, overlopen, overstroming met zich mee brengen. Uit deze omstandigheden komen weer creaties voort zoals delta werken, paraplu’s, regenjassen enz. om ons te beschermen. Het één kan niet zonder de ander om de wereld draaiend te houden.

 

 

Ervaring vanuit tegenpolen

Zonder de tegenpolen kunnen wij niet ervaren. Als wij het één niet ervaren hebben dan kunnen wij niet weten wat het ander inhoudt.

Bijvoorbeeld:

  • Geluk – ongelukkig
  • Gezond – ziek
  • Blij – verdrietig
  • Positief – negatief

 

Zijn of worden we ziek dan zijn of worden wij ons bewust hoe waardevol gezondheid is. Maken we iets verdrietigs mee of zijn wij ongelukkig, dan pas zal blijheid en geluk  gewaardeerd worden omdat het een ander gevoel met zich mee brengt.

Van en uit alle tegenpolen kunnen wij lering trekken. Het één moet ervaren worden willen we kunnen vergelijken en hieruit leren. Niet al het negatieve is negatief, hieruit kan ook iets positiefs ontstaan. (zie ook positief – negatief)

Positieve en negatieve dingen horen bij het leven. Als er acceptatie is van zowel positief als negatief dan is er een open blik en geen beperking in het denken en staan wij open om te leren en te groeien en kan het zaadje “liefde” wat in ons hart ligt ontkiemen. (zie ook liefde)

 

Laten bepalen of eigen keuze

Wij laten dualiteit bepalen hoe wij ons voelen, een voorbeeld hiervan is geluk. We bepalen zelf of wij gelukkig zijn of niet, we laten onze gedachten over het woord geluk gaan en over hoe onze situatie op dat moment is. Van daaruit plakken wij een etiket met een conclusie. Echter wordt er vaak vergeten dat geluk in jezelf zit en wat jij er van maakt en wat voor waarde je hier aan hangt en dat je altijd een eigen keuze hebt. (zie ook keuzes maken)

Vaak als iets even tegen zit plakken wij gelijk een etiket met ongelukkig op onszelf omdat wij ons gefrustreerd, boos, verdrietig, somber enz. voelen. Het is de emotie die wij toelaten. (zie ook emotie) Wij laten ons zelf toe om ons zo te voelen. Vaak hebben wij de neiging om anderen daar van de schuld te geven, maar het is wat jij je aan laat doen en of jij je daardoor laat raken. Begin met jezelf gelukkig te maken door te investeren in je zelf, door naar jezelf te kijken, door de reis van de ‘zelven’ te maken of te ondernemen, (zie ook de zelven) door jezelf te leren kennen, door en door, door te beginnen om jezelf lief te hebben.

Als je jezelf lief hebt kun je die liefde verspreiden en zal je leven je zo veel makkelijker afgaan.

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spiriutele bewustwording en wegen”.