Depressie

Depressie

 

Wat is depressie:        Gedrukte gemoedsstemming, langdurige ziekelijke neerslachtigheid, gekenmerkt door gebrek aan werk- en levenslust, sombere stemming, niet kunnen genieten van alledaagse gebeurtenissen, gebrek aan zelfwaardering, schuldgevoelens, piekeren, terugkerende gedachten aan de dood of suïcidaal zijn.

 

Iedereen heeft weleens een dipje, een offday, een dag waarin niet alles gaat zoals je denkt dat het moet gaan. Een dag waarop alles lijkt fout te gaan, dat we er somber, verdrietig, boos, lusteloos van kunnen worden. Veelal gaat dit gevoel wat wij hierbij hebben over door een nachtje goed te slapen, maar, als dit gevoel aanhoudt en langer aanhoudt en wij hier niet meer uitkomen dan kunnen we spreken van een depressie.

Depressie is stemmingswisselingen, het is een stoornis, het is een ziekte, men kan niet meer bij het gevoel, het denken en handelen. Het ene moment ben je super blij het andere moment ben je somber. Iedereen kan zich wel eens niet happy, niet goed voelen, dit is een natuurlijk proces, maar als de somberheid aanhoudt en je de oorzaak niet aanpakt, dan kan je in een depressie raken. Je gemoedstoestand je stemmingen schommelen alle kanten op, dit kan per dag of per uur verschillen.

Depressie wordt gevormd in de psyche, door hormonen die niet goed werken er wordt onvoldoende biologische stof (neurotransmitters zoals serotonine, dopamine en noradrenaline) afgegeven vanuit de hersenen, dit heeft weer invloed op je gedrag en emotie.

Gevoel, handelen en denken zijn de basis van een depressie, als alle drie niet in evenwicht zijn dan is en of kan er spraken zijn van een depressie en zal dit een negatieve wisselwerking hebben. Alles heeft met elkaar te maken en zal werking hebben op alle drie waardoor je in een negatief spiraal belandt en negativiteit zal de overhand nemen.

 

Oorzaak van depressie

Een depressie kan vanuit verschillende oorzaken voortkomen.

  • Sociale en omgevingsfactoren
  • Genetische factoren
  • Gedrag factoren

 

Sociale en omgevingsfactoren, kunnen een depressie veroorzaken. Door problemen en zorgen die zich hebben opgestapeld en waar geen oplossing of uitweg meer voor wordt gevonden. Depressie kan een reactie zijn op bijvoorbeeld verlies, status, ontslag, burn-out, problemen, enz. Grote dingen die er gebeuren met grote gevolgen. Ook kleine gebeurtenissen kunnen depressie veroorzaken. Het is hoe men in het leven staat en hoe men hier mee omgaat.

Bij negatieve gebeurtenissen die een depressie veroorzaakt hebben ontstaat een negatief zelfbeeld en gedrag. Men wordt somber, trekt zich terug uit het dagelijks leven, sociale leven, wil alleen zijn, men voelt zich niet lekker, verliest interesse, er ontstaan lichamelijke en geestelijke klachten, men voelt zich slachtoffer. Men blijft doorlopen terwijl men zich zo voelt maar dit is niet de oplossing en kan zelfs ernstige gevolgen hebben. De buitenwereld heeft meestal eerder in de gaten als iemand zich anders gaat gedragen, maar zal door de persoon in kwestie worden ontkend. (zie ook slachtofferrol)

 

Genetische factoren

Ook kunnen genetische factoren een rol spelen, een erfelijke aanleg, een afwijking in neurotransmitters in onze hersenen, ons brein. Echter hoeft dit niet uit te monden in een depressie. Depressie komt voort uit een tekort aan biologische stoffen zoals, serotonine, dopamine, en noradrenaline. Deze stoffen worden normaal door ons lichaam aangemaakt, wordt dit niet via de normale weg hormonale weg aangemaakt dan zullen stemmingen kunnen wisselen.

Met een depressie schommelen je stemmingen in je bioritme, dit is ontregeld. Door antidepressiva te slikken zal en kan het biologisch evenwicht weer hersteld worden.

 

Gedrag factoren

Gedrag factoren, ofwel een persoonlijkheidsstoornis kunnen een rol spelen tot depressie. Hoe zijn we opgevoed? Als negativiteit ons leven beheerst zullen wij ons hierna gaan gedragen. We zijn vatbaar op wat er om ons heen gebeurd. We zijn kwetsbaar, alles komt hard binnen bij ons. (zie ook ons eigen gedrag)

 

Kenmerken depressie

Niet elke depressie is hetzelfde en niet elk mens zal dezelfde klachten en of kenmerken ervaren bij een depressie.

Kenmerken, symptomen, verschijnselen van een depressie zijn: Hoofdpijn, rugpijn, gewicht verlies of juist toename van gewicht, duizeligheid, alles is te veel, huilerig, gauw boos worden, gauw geïrriteerd zijn, slapeloosheid, ernstige vermoeidheid, concentratieproblemen, klamme handen, gevoel van wanhoop, hopeloosheid, gedachten aan de dood, geen eetlust, ontkenning, angst, verdriet, lusteloosheid, somberheid, geen interesse.

Bovenstaande kenmerken kunnen op veel ziektes worden toegepast en daarom wordt of kan er door de reguliere arts niet gelijk aan een depressie gedacht.

 

Vluchten – Gedrag

Als men zich onrustig voelt dan is men geneigd te vluchten, dit is vluchtgedrag. Men vlucht voor de problemen die men heeft, maar op de andere plek aangekomen zal ook daar je toestand van onrust zijn, en vlucht men terug naar huis. (zie ook vluchtgedrag bij problemen)

Thuis is een veilige plek waar jij je lekker voelt, geborgen, veilig.

Men wordt angstig en de angst kan gaan overheersen, dit kan leiden tot paniek aanvallen, straatvrees, fobieën, enz. Men kan niet meer bij het gevoel komen. Angst is de grootste bron van een depressie.

 

Angst – Emotie

Angst is een kenmerk, symptoom van depressie. Je wordt er geleidelijk door in beslag genomen en angst heeft ons in de greep waardoor wij niet meer goed kunnen functioneren omdat angst ons letterlijk heeft overgenomen. Doordat men angstig is, zal men ontkennen dat er iets mis is, je blijft je strak, rigide vasthouden aan vaste regels en er kan niet van worden afgeweken. Het is het zwart/wit denken, terwijl er ook een grijs gebied is. Angst zit in jezelf, dit komt niet van buitenaf. Angst verteld iets over je zelf, dat er iets mis is, angst is controle willen houden. (zie ook angst)

Bij een depressie sta je onder spanning, hoogspanning dit kan leiden tot hyperventilatie. Doordat de angst wordt opgebouwd zal er een piek ontstaan, en deze piek zal op de een of andere manier moeten worden ontladen en dit gebeurd doormiddel van een paniek aanval, of hyperventilatie. Deze aanvallen komen acuut, en zullen zich kenmerken in: hartkloppingen, kortademigheid, duizelig zijn, trillende handen, spieren, transpiratie en een gevoel hebben tot flauwvallen.

Bij hyperventilatie is het belangrijk, goed en langzaam door te ademen vanuit de buik door de neus. (zie ook ademen)

 

Verdriet – Emotie

Verdriet is ook een kenmerk van depressie. Als wij altijd verdriet onderdrukken dan leidt dit tot chronische depressie en is tevens een onnatuurlijk emotie. Je emoties worden van hot naar her geslingerd en om het minste kan je in huilen uitbarsten. Huilen is een uitlaatklep, de spanning is te veel en deze wordt ontladen door huilen. Verdriet hebben, huilen is een verwerkingsproces. Laat dit gebeuren, laat huilen eruit komen, houd je tranen niet in, dit kan nog meer problemen geven. (zie ook emotieverdriet)

 

Hulp zoeken

Depressieve mensen kunnen heel goed toneelspelen omdat ze aan de buitenwereld niet willen laten zien wat er speelt, schaamte komt hier om de hoek kijken, men zal ontkennen dat er iets mis is, er is geen ziekte besef, er is een gevoel van waardeloos zijn, men zal zich anders gaan gedragen, er zal in de verdediging worden geschoten, er zal neurotisch gedrag worden gevormd. Maar bij toneelspelen zit je jezelf alleen maar in de weg, er is angst en onrust, en als je hier niets aan doet dan zal je in een visuele cirkel terecht komen van angst verdrietig zijn, terug trekken, en niets meer willen doen, er ontstaat negatief gedrag, het lichaam wordt niet meer gevoed door energie (zie ook energie), alles zal negatief zijn, men zal gaan klagen bij anderen totdat de anderen of je vrienden of familie dit zat zijn.

Voor vrienden en familie is het zwaar om met een depressief iemand om te gaan, men wil graag de depressieve persoon een hart onder de riem steken, helpen of opvrolijken, maar het is vermoeiend als de depressieve persoon niet opgevrolijkt kan of wil worden, en hierdoor kunnen vriendschappen onder druk komen te staan of worden verbroken. (zie ook vriendschappen)

Meestal is het zo dat familie en vrienden niet weten hoe ze om moeten gaan met een depressief persoon omdat zij zelf niet weten wat een depressie is en hoe dit voelt. Een veel gehoorde uitspraak is dan ook: Kop op, zet het van je af, verman je. En dit is nu net wat een depressief persoon niet wil horen of kan horen omdat men zelf geen oplossing voor de depressie kan vinden.

Bij een depressie komt het onvermogen een toekomst op te bouwen om de hoek kijken. Met onvermogen, het niet in staat zijn iets te doen, het niet kunnen, wordt een staat van zijn gecreëerd waar men niet meer uit komt of kan komen en wat voor meer depressieve gevoelens of stoornissen kan zorgen. Het is een visuele cirkel die in stand wordt gehouden en waarin men zich “veilig” voelt.

Deze visuele cirkel wordt door jezelf in stand gehouden. Men wil niet aan problemen werken, men wil hier niet uitkomen omdat de toestand waarin je je bevindt “veilig” is. Je weet niet beter, iets anders is eng.

Voordat de stap naar de arts gemaakt wordt is hier meestal wel een lange weg aan vooraf gegaan. Iemand die depressief is zal ontkennen dat hij of zij ziek is en hulp nodig heeft. Meestal is het een ander die aan de bel trekt bij degene die depressief overkomt. Of men weet het zo goed te verbergen dat een ander niet ziet dat iemand depressief is.

Als je hulp hebt gezocht en er wordt door de arts een depressie geconstateerd dan kan of zal de huisarts meestal medicijnen voorschrijven. Er zal worden gekeken in welke staat de depressie is, is dit een lichte depressie of een zware, ernstige depressie. Bij een lichte depressie kan er psychologische hulp aangeboden worden. Bij een zware depressie kunnen er medicijnen worden voorgeschreven. Dit is antidepressiva. Antidepressiva is een medicijn om de biologische stemmingswisselingen te regulieren zodat er geen enorme pieken en dalen in je emotie zitten. Bij een depressie schommelen je stemmingen in je bioritme, dit is ontregeld. Door antidepressiva te slikken zal het biologisch evenwicht weer hersteld worden.

Depressie komt voort uit een tekort aan biologische stoffen zoals, serotonine, dopamine, en noradrenaline. Deze stoffen worden normaal door ons lichaam aangemaakt, wordt dit niet normaal aangemaakt dan zullen stemmingen wisselen.

Ook kan de huisarts in overleg met jou je doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater.

 

Herstel van depressie – hulp voor jou

Herstel van een depressie is keihard werken aan jezelf want je bent niet voor niets ziek geworden. Herstel kan inhouden dat je hulp van een ander nodig hebt. Meestal verzet je, je hiertegen, is er weerstand, je gaat in de angst. “Ik ben toch niet gek” zal de eerste gedachte zijn. Nee, je bent niet gek, maar je hebt hulp nodig omdat je zelf over je eigen grenzen bent heen gegaan en nu in een situatie zit waarin je het zelf niet meer alleen kan en je zal moeten leren om deze grenzen te bewaken zodat deze in de toekomst zich niet kunnen herhalen. In overleg met de huisarts en met een verwijzing van de huisarts kan je naar een therapeut verwezen worden die je kan helpen om een andere weg in te slaan waarin jouw herstel voorop staat.

Het woord “therapeut” is een verzamelnaam voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met een therapie met als doel de methode, de therapie toe te passen ter genezing van de lichamelijke of geestelijke problemen van eenieder die dit nodig heeft. Therapie kan verschillen, je hebt reguliere therapie en alternatieve therapie. (zie ook reguliere en alternatieve geneeskunde)

Bij het horen van het woord “psycholoog of psychiater” steigeren de meeste mensen al, schieten in de angst. Maar dat is niet nodig. Een psycholoog, psychiater is een iemand die zich bezighoudt met de geest van de mens en het daaruit voortkomende gedrag. Het verschil tussen een psycholoog en psychiater is:

  • Een psychiater is arts en heeft doorgestudeerd met als specialisatie “psychiatrie”, omdat hij of zij arts is kan hij of zij medicatie voorschrijven.
  • Een psycholoog is geen arts, hij of zij heeft psychologie gestudeerd en is daarin afgestudeerd, hij of zij mag geen medicatie voorschrijven.

Problemen dienen te worden opgelost, en voor die oplossing moeten we weten hoe we in elkaar zitten, hoe we denken, hoe ons gedrag is, en hoe ons gedrag is bepaald en tot stand is gekomen. Dit heet psychologie. Door deze reis te maken geef je jezelf een cadeau, je maakt de reis naar bewustwording, je leert je zelf kennen, je leert bij je gevoel te komen. En toevallig is daar meestal een buitenstaander voor nodig om je op dit pad te krijgen, die je wijst op je gedrag en denken, hoe je aan deze gedachten en gedrag komt, en je helpt dit te veranderen, want dit heb je zelf niet door.

Ik vind psychologie een kadootje, het helpt je je reis naar binnen te maken en jezelf te hervinden, je persoonlijk te laten groeien, een weg van bewustwording.

Bij een depressie moet je geholpen worden, dit kun je niet alleen en hulp is hierbij geboden. Je eigen gedrag en gedachten moeten als ware worden omgeprogrammeerd om je problemen op te lossen en dit kan.

Bij een depressie komt ook anders denken en doen om de hoek kijken, een zeer belangrijke les voor het herstel! We zijn niet voor niets ziek geworden, we hebben onbewust onze eigen grenzen overschreden, waarom zijn we ziek geworden en waarom hebben we grenzen overschreden? (zie ook de kracht van de gedachteons eigen gedrag– over persoonlijke grenzen gaan) Dit komt voort uit ons eerdere denken en gedrag. Cognitieve gedragstherapie is een goede weg op herstel. Een mooi boek hierover is Cognitieve gedragstherapie voor dummies.

 

Wat kun je zelf doen:

Raadpleeg altijd eerst een arts!

Zoek hulp bij:

Psycholoog, cognitieve gedrag therapie

Werk je problemen en zorgen één voor één uit (zie ook problemen de baas, schrijven)

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.