Ego

 

Ego

 

Wat is ego:     Ego is jou doen en laten wat voortkomt uit je denken, de persoonlijke zelve, ik, het bewustzijn van een zelf. Het begrip van een ik. Het wordt onderscheiden van een ziel als potentieel zijnde zonder een geweten.

 

Ken je het gezegde: Het streelt mijn ego?

Iemand zegt mooie dingen over jou, je denken hoort dit en je voelt je goed.

Er worden niet vaak mooie dingen over je gezegd, wij zijn dit niet gewend en daarom voel je je goed. Het is een compliment. Met complimenten geven of aannemen weten wij ons meestal geen raad en gaan wij in de verdediging, in de verdediging gaan is het overnemen van het ego.

Ego is de ‘ik’ in de mens. Ik, kun je op verschillende manier opvatten. Ik, in de vorm van ‘ik alleen en niemand anders’, ik, in de vorm van egoïsme waarin het belang en eigen gewin voorop staat en je geen oog hebt voor anderen.

Het ego is het denken in jezelf, over jezelf, hoe je denkt, je verstand. Het ego staat altijd in de gedachten stand, het creëert gedachten, ego laat gedachten van hot naar her gaan, zodat wij gaan twijfelen of angstig worden, we kunnen hier letterlijk gek van worden. Gedachten staan nooit stil, totdat jijzelf hier een halt toe roept en voor jezelf op komt en zelfstandig gaat denken vanuit het hart.

Ego kan je leven bepalen door te denken wat de buitenwereld van je denkt en hoe je over jezelf denkt. Laat je je leven bepalen door wat je denkt wat anderen over je denken en zeggen en dat je je daar na gaat gedragen? Dat je gedachten met je op de loop gaan, dat zij jouw leven gaan beheersen, dat je er niet meer uitkomt? (zie ook wat vindt de buitenwereld van mij)

  

Hoe wordt ego gecreëerd

Het ego wordt gecreëerd bij onze geboorte, we worden ego-loos geboren, en ons ego wordt gevoed door onze opvoeding, door wat ons is onderwezen. Wij nemen dingen klakkeloos aan zonder dat wij hierover na denken of dit waarheid is voor ons en ons ego past zich daaropaan en zal zich uiten in een angst emotie. (zie ook ons eigen gedrag – angst)

Tijdens de kinderjaren wordt geleerd wat goed en slecht is, wat verkeerd is en wat goed is, hier leren wij dualiteit (dubbelheid) zoals bv goed en fout, ja en nee enz. Wij nemen dit, deze voorgekauwde informatie zomaar aan zonder er maar over na te denken, echt te denken. Wij nemen de informatie die wij hebben gekregen of geleerd aan als de “juiste informatie” want wij hebben de aanwijzingen gekregen van onze ouders en die bleken goed te zijn. Wij nemen letterlijk het gedrag en de daarbij behorende emotie van onze ouders, opvoeders, anderen, enz. over en dit gedrag wordt aangeleerd gedrag. (zie ook emotie) Het is een stemmetje in ons hoofd dat ons aan het twijfelen brengt of wij wel goed genoeg zijn, het laat de emoties zoals schuldgevoel, kwetsen, wraak, boosheid, enz. naar boven komen. Ons ego laat ons twijfelen aan ons zelf, brengt ons in verwarring, maakt je onzeker. Ego maakt zich druk om en over alles. Het gaat gelijk in de denkstand dat alles betrekking op jou heeft, ziet al rampscenario’s, kleine dingen worden groot gemaakt. Ego laat je niet “persoonlijk groeien, spiritueel groeien” het zal er alles aan doen om dit in de weg te staan. (zie ook positief negatief en de strijd tussen goed en kwaad)

 

Afscheiding van hoofd en hart

Het ego scheid je af van ons innerlijk, van ons gevoel, ons hart, onze intuïtie, onze eigen wil, onze innerlijke kracht, ons hoger zelf, onze waarheid, ons “hart bewustzijn”. We laten ons ego de beslissingen nemen en luisteren niet naar ons innerlijk, ons hart, onze ziel, ons gevoel onze hoogste waarheid. Ons innerlijk, onze intuïtie vinden wij niet belangrijk en stoppen deze weg en ontlopen, en onderdrukken onze intuïtie, ons hogere zelf, onze hoogste waarheid in ons. Wij zijn op voorhand al angstig om naar ons gevoel te kijken, en deze te voelen. We durven er niet naar te kijken, want naar gevoelens kijken en voelen is de confrontatie aangaan met je gevoel en jezelf en dat is een iets waar wij het liefst voor willen weglopen. Maar in ons gevoel, ons hart en ziel zetelt liefde, onze hoogste waarheid. (zie ook vluchtgedrag bij problemen, hart en ziel)

Het ego is met  heel andere dingen bezig, het is bezig om jou aan het twijfelen te brengen, het is denken en meestal in zwart/wit termen. Het ego houdt niet van veranderingen en zal er alles aan doen om, als je een naar jouw positief idee hebt dit te ondermijnen, te voorkomen. Ego manipuleert. Het zal je aan het twijfelen brengen en als je naar je ratio (zie ook hoofd-verstand) luistert zal alles bij het oude blijven omdat het geen veranderingen wil. Het zal je hart, je gevoel tegenwerken. (zie ook gevoel en gedachten en manipulatie) Ego creëert problemen.

 

 

Begrensde – bekrompen wereld en gedachten

Ego creëert een zeer begrensde wereld in ons denken, die ons belet, blokkeert, om onze bewustwording te vergroten door de ervaringen die we hebben meegemaakt en door onze innerlijke overtuigingen die we hebben meegekregen en in ons zijn vastgezet, en die we in stand houden met ons “hoofd bewustzijn”.

Ego handelt uit angst om dingen, de controle niet kwijt te raken, om alles bij het oude te laten en vernieuwing, groei tegen te gaan. Vanuit dualiteit zal ons ego reageren vanuit angst en niet uit liefde. We zitten letterlijk in ons hoofd en niet in ons hart en zijn er bekrompen gedachten. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. (zie ook problemen de baas)

 

 

Uit ons hoofd komen

Doordat wij in ons hoofd zitten en ego dit bepaalt, ontstaan problemen, problemen stapelen zich op en we weten geen oplossingen hiervoor te bedenken. (zie ook problemen de baas – schrijven bij problemen) We staan niet met beide benen op de grond, aarde. Door met beide benen op de grond, aarde te staan, door te aarden kunnen we de energie laten stromen zodat we een verbinding met het hart en het daarbij behorende gevoel kunnen maken. (zie ook aarding – energie)

 

Veranderingen kunnen goed zijn, positief, maar de stap ernaartoe is groot, het zal gevuld zijn met angst. Soms is een verandering geen verbetering, maar dat kun je pas uitmaken en een conclusie trekken als je dit wel hebt geprobeerd en ervaren. (zie ook angst – positief negatief)

 

Ego laat ons geloven wat anderen over ons zeggen waar is.

Ego verteld ons, laat ons geloven wat voor status wij hebben in de maatschappij.

Ego verteld ons hoe we eruitzien in deze maatschappij, of we populair zijn of niet.

Ego verteld ons, laat ons geloven dat wij gelijk hebben en anderen het verkeerd hebben of zijn.

Ego stelt ons in staat om te oordelen over anderen.

Ego moeten we loslaten om onze eigen waarheid te kunnen vinden. Met liefde energie kunnen we dit creëren. (zie ook liefde)

Het ego scheidt ons af van onze ”heldere kanalen” zoals het helder horen, zien, weten, voelen.

Als wij ons ego loslaten en naar ons hart luisteren, zodat hoofd en hart op één lijn zitten voelen wij ons vrij.

 

 

Te groot ego

Wij kunnen ook last hebben van een te groot ego, hier ga je je naar gedragen, je treedt op de voorgrond, je zult denken dat jij de belangrijkste bent, dat de wereld alleen om jou draait, de beste bent en op iedereen neerkijkt omdat jij denkt dat je perfecter bent dan de ander. Dit is de keerzijde van jaloezie. Het is ook een maskering van geen zelfvertrouwen hebben, maar door zich zo te gedragen verbergen zij zich achter een masker van onzekerheid.

Een te groot ego is niet iets om trots op te zijn, bescheidenheid is zeer belangrijk voor zelf verbetering, persoonlijk groei, spirituele groei. Hoe vaak hoor je niet om je heen “ik ben goed”. Het wordt door een ander gezegd en jij vangt dit op en je gaat je hier niet beter door voelen, je krijgt het gevoel dat je niets waard bent, dat je niets kan en dat de ander daadwerkelijk beter is, er wordt een machtspositie gecreëerd waardoor je aan jezelf gaat twijfelen en jezelf vertrouwen wordt daardoor ondermijnd. Mensen met een te groot ego hebben last van geen zelfvertrouwen, door dit te uiten denken ze te compenseren. (zie ook zelfvertrouwen en de andere zelven)

Een te groot ego haalt je naar beneden, en je krijgt hier problemen mee.

Niemand is beter of perfecter dan dat jezelf bent, iedereen is gelijk, alleen is het jouw weg om dit te leren.

Het loslaten van het ego is bescheidenheid en dankbaar zijn, liefde en compassie en leven vanuit het hart waar geen angst is.

 

 

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.