Emotie

 

Emotie

 

Wat is emotie:                      gemoedsbeweging, een emotie is een plotselinge reactie van ons hele organisme op een prikkel die onbewust en automatisch gestuurd wordt en naar buiten gericht is, heftig gevoel.

 

Emotie betekent in het Latijn “emovere” wat betekent “energie in beweging”.

Emotie is een uitdrukking van het lichaam die ontstaat door verandering in de omgeving, emotie ontstaat niet uit zichzelf, het wordt getriggerd. Doordat emotie een uitdrukking, een reactie is, worden hierdoor andere emoties opgeroepen zoals verdriet, boosheid, schrik, angst, liefde, enz. en zul je deze ervaren.

Emotie komt altijd onbewust, wij zijn er niet mee bezig dat emoties komen en gaan. Per dag, uur, minuut kunnen daarom onze emoties verschillen. Het is een reactie op wat er in de buitenwereld gebeurd. Emotie is het ervaren van gevoelens, het is jouw beleving hoe je de emotie ervaart, en hoe je met deze emotie omgaat, het bepaalt een groot deel hoe jouw leven eruitziet. Is dit positief of negatief, hoe kijk jij tegen de wereld aan? Emotie kunnen worden verdeeld in twee emoties, er is gezonde emotie en ongezonde emotie, energie in beweging en onderdrukte emotie.

 

Hoe ontstaat emotie

Emotie heeft een fysiologische achtergrond (studie van de verschillende organen en coördinatie) en wordt gestuurd via onze hersenen, wat wordt vertaald in de emotie die je op dat moment voelt. Ook kan het voorkomen dat iemand helemaal geen emotie heeft, of meer heeft.

Emotie en gevoel zijn verschillend, emotie duurt kort, je denkt niet na als er emotie is, je lichaam reageert op gebeurtenissen en zet je aan tot actie, je weet niet wat er komt, het gebeurd gewoon, de reactie overkomt je.

Gevoel is lang durend en hier denkt men wel na, gevoel en gedachten worden gekoppeld.

Emotie bestaat uit onderdelen die samenwerken met elkaar en vormen de emotie.

 • Situatie, persoon beoordeling (stimulus)
 • Fysiologisch, gedragmatig (reactie)
 • Persoonlijke ervaring

 

Emotie komt voort uit wat iets bij je oproept wat wordt getriggerd, zoals blij zijn waardoor je gaat lachen, verdrietig bent zodat je huilt, kwaad wordt zodat je gaat schreeuwen, dit is uiting.

Emotie onderdrukken doen wij om onze emotie niet te willen laten zien aan de buitenwereld. Emotie onderdrukken, dus bij blijheid je vreugde onderdrukt, bij kwaadheid je woede inhoudt, en bij verdriet je tranen inslikt. Soms moet je emotie onderdrukken, maar als wij dit constant doen is dit niet goed voor onze gezondheid. 

 

We gaan uit van zes basis emoties

 

 • Afschuw
 • Angst
 • Blijheid
 • Boosheid
 • Verbazing
 • Verdriet

 

Basis emoties zijn emoties, een innerlijke beleving die worden opgeroepen door een gevoel wat bij ons geprikkeld wordt.

Afgeleide emotie

Afgeleide emotie is een basis emotie, een innerlijke beleving met daaraan verbonden gedachten, afgeleide emotie is aangeleerd. (zie ook ons eigen gedrag)

Afgeleide Emotie          

 

 • Afgunst
 • Bezorgdheid
 • Depressie
 • Ergernis
 • Gekwetst
 • Jaloezie
 • Schaamte
 • Schuld
 • Spijt
 • Teleurstelling
 • Wroeging
 • Wrok

Bij emotie is er ook gedrag, dit hangt samen en vertaald zich in hoe wij reageren hierbij, bijvoorbeeld:

 

 • Angst:          Onze stem zal trillen, we gaan zweten, trillen, heen en weer kijken, blozen, we zullen rusteloos zijn.
 • Boosheid:     Een boos persoon wordt roder, de stem zal luider worden, gebalde vuisten, spieren spannen, geklemde
                      kaken, vurige blik.
 • Blijheid:        Men zal vreugde vertonen, uitgelaten zijn, lachen, stralende ogen.

 

Onze hersenen zijn betrokken bij emotie en wordt het limbische systeem genoemd. “Limbus” Latijn voor “boog” is een boogvorm.

Het limbische systeem is opgebouwd uit de volgende structuren:

 

 

Limbische Systeem

 

 

 

Thalamus:                    schakelstation voor alle zintuiglijke informatie en stuurt dit door naar andere hersendelen, tevens is het een filter voor alle prikkels van buitenaf, belangrijke informatie wordt doorgestuurd naar de (prefrontale) Cortex, hersenschors en opgeslagen in het geheugen.

 

Hippocampus        Vorming van het lange termijn geheugen, stuurt hormoonafgifte van de hypofyse aan

Hypothalamus      

Regelstation, reguleert het autonome zenuwstelsel door middel van hormonen, reguleert de bloeddruk, hartslag, seksuele opwinding, dorst en honger en waak en slaap cyclus

 

In het autonome zenuwstelsel bevindt zich het sympathisch gedeelte wat zorgt voor activa, en een parasympathisch gedeelte wat zorgt voor rust en ontspanning. Bij emotionele uiting is het sympathisch zenuwstelsel actief.

 

Amygdala           Emotioneel geheugen, kan situaties snel beoordelen zonder denken om in actie te komen, bv snel reageren bij bedreiging.

 

In de cortex, hersenschors vindt het denkproces plaats en samen met het limbische systeem ontstaan emotionele reacties.

Emoties zijn het gevolg van een verwarde begripsvorm, het is een gebrek aan helderheid.

 

 

Blijven hangen in emotie

Emoties kunnen in de weg gaan zitten doordat wij bijvoorbeeld in een emotie blijven hangen, waardoor er lichamelijke of geestelijke problemen ontstaan. Vaak hebben we aan emotie geen aandacht besteed, en hebben dit onderdrukt waardoor we ons niet goed gaan voelen, het is de energie toevoer die wordt geblokkeerd. (zie ook energie) Er kunnen lichamelijke en geestelijke ongemakken ontstaan, onze rust wordt verstoord waardoor we niet goed meer kunnen slapen, terwijl we slaap nodig hebben om de indrukken die wij overdag hebben opgedaan te kunnen verwerken (zie ook slapen) Het is zorg dat de emotie wordt verwerkt en wij hierin niet blijven hangen zodat wij niet lijden. (zie ook pijn lijden of leiden) Blijven hangen in emotie creëren wij zelf. Wij zijn niet bereid om te kijken wat de emotie heeft veroorzaakt, wij willen niet voelen. (zie ook problemen de baas, schrijven bij problemen – verwerking)

 

De grootste emotie is angst dit brengt andere emoties voort. Eigenlijk zijn er maar twee soorten emotie, angst en liefde, alle andere emoties zijn afgeleiden hiervan. (zie ook angst - liefde)

Angst kan ons dusdanig in de greep houden en we willen alles bezitten, angst reserveert, angst laat je alles vasthouden, knaagt, valt je aan. (zie ook positief negatief)

Liefde geeft alles weg, liefde respecteert, liefde laat gaan, liefde sust, liefde verbetert.

 

Emotie en gedrag

Naast de emotie is er ook het gedrag wat wij vertonen: 

 

Blijdschap                   positief gevoel delen

Boosheid                    aanvallen om ander letterlijk te kwetsen

Verdriet                      terug trekken om te verwerken

Angst                         vluchten voor gevaar

Verbazing                   onverwachte gebeurtenissen onderzoeken

Afschuw                     terug trekken van de oorzaak van afschuw

 

 

Zie ook:

       Basis Emotie en gedrag        
Afgeleide Emotie en gedrag

 

 

 

Mens-zijn is een herberg,
Elke ochtend arriveert er een ander,
Een vreugde, een depressie, een laagheid,
Een moment van bewustzijn daagt op
Als een onverwachte bezoeker.

Verwelkom en vermaak ze allen!
Behandel iedere gast met eerbied,
Al is het een schare verdriet
Die je huis heftig
Van zijn meubilair ontdoet.

Misschien ruimen ze je huis leeg
Voor een nieuwe verrukking,
De donkere gedachte,
De schaamte,
De boosaardigheid…

Treedt ze met een lach, bij de deur, tegemoet
En noodt ze binnen.
Wees dankbaar voor wie er komt;
Ieder van hen is immers gezonden
Als een leidsman (vrouwe)
Van boven…

 

Jalal ad-Din Muhammad Rumi

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.