Energie

Energie

 

Wat is energie:           Arbeidsvermogen, geestkracht, het vermogen arbeid te leveren, kracht om iets te doen.

 

Energie ook wel Chi, Prana, Ki genoemd, universele levensenergie gegeven uit de hoogste bron, het universum, God, Boeddha, enz.

 

De wereld waarop en waarin wij leven, Moeder Aarde, bestaat uit, zit vol energie, in alles en iedereen is energie aanwezig, het stroomt door alles en iedereen en straalt energie uit. Energie is een trilling, een vibratie, wat zich vlug beweegt maar welke niet te zien is met het blote oog. Energie is onzichtbaar, maar wel degelijk aanwezig. Energie is onze eerste levensbehoefte. Zonder energie zou er geen moeder aarde zijn, geen mens en dier omdat energie onze voeding is, zoals voedsel voor mens en dier.

 

Energie ontvangen

Energie ontvangen, wordt ons gegeven vanuit het universum, de kosmos, de bron, vanuit mensen, dieren, planten, gebeurtenissen, enz. en kost ons niets. De energie die wij ontvangen vanuit het universum, vangen wij op en stroomt door ons lichaam en meestal zijn wij ons dit niet bewust, maar, als wij aandacht besteden aan het voelen van deze energie dan kun je voelen dat energie wel degelijk door ons lichaam heen stroomt. De energie die door en in ons lichaam stroomt, is dan te voelen als golfjes, prikkelingen, tintelingen, warmte of koude in en door ons lichaam. Ons lichaam is een energiesysteem welke wordt geleid en verspreid door onze chakra’s. Chakra’s kun je zien als kleine radertjes die de energie verspreiden, verdelen door ons gehele lichaam. (zie ook chakra)

 

Innerlijke lichamelijk accu, batterij

In vele gebruiksvoorwerpen zit een accu, een batterij. Accu, batterij: apparaat dat elektrisch stroom bewaart, toestel om elektriciteit op te slaan, krachtbron, energiereservoir.

Om het gebruiksvoorwerp te laten werken zullen wij een accu, batterij moeten plaatsen om het te laten werken. Wij zullen in het gebruiksvoorwerp ‘volle batterijen of accu’ moeten plaatsen om het gebruiksvoorwerp te kunnen gebruiken. Met ieder gebruik van het gebruiksvoorwerp zal de energie van de batterij worden aangesproken waarbij het aan kracht zal verliezen totdat de gehele batterij leeg is. Veelal wordt de hoeveelheid energie die de batterij nog heeft aangegeven door een batterij indicator, waardoor wij kunnen zien en uitrekenen hoelang het nog duurt voordat de batterij helemaal leeg is. Mocht de batterij op het punt komen dat hij bijna leeg is dan zullen of kunnen we een waarschuwingspiepje krijgen. Het waarschuwingspiepje laat ons weten “het is tijd om de batterij op te laden”. Is de batterij leeg dan zullen we de oude lege batterijen door nieuwe volle batterijen vervangen of laden de batterijen opnieuw op doormiddel van stroom uit het stopcontact, om na opgeladen te zijn, de dingen weer te doen wat wij van ze verwachten.

Ons lichaam kun je vergelijken met een grote batterij, of accu. Wordt deze lichamelijke accu of batterij, ons lichaam opgeladen, dan blijft het energieniveau van de accu op pijl en hebben wij energie genoeg om iets te doen. Energie geeft ons de kracht om iets te doen. We zullen ons goed voelen, zijn actief, vol energie. Houden we ons energieniveau op pijl, onze innerlijke accu opgeladen dan zullen wij ons energiek voelen.

Met elk iets wat wij doen, leveren wij inspanning. Inspanningen kunnen van allerlei aard zijn, bijvoorbeeld: werken, sporten, hobby, huishoudelijk werk uitvoeren, lezen, computeren, bezig zijn met sociale media, gamen, verkeren in gezelschap, stress, zorgen, problemen, pijn, enz. Stress bezorgt ons onze grootste inspanning omdat aan stress veelal problemen hangen die ons zorgen geven. (zie ook stress – problemen de baas)

Lichamelijke en mentale inspanning zal ons energie kosten, waardoor onze innerlijke lichamelijke accu langzaam energie verbruikt en leegloopt. Waar een gebruiksvoorwerp een batterij indicator heeft om te zien hoelang wij nog voort kunnen met het gebruiksvoorwerp, heeft ons lichaam een niet zichtelijke batterij indicator en zal zich vertalen in moe worden, moe zijn, moeheid. Hoe langer wij doorgaan hoe meer moeheid wij zullen ervaren.

Waar wij het gebruiksvoorwerp, bijvoorbeeld de telefoon aan de stroomlader leggen om op te laden en weer gebruiksklaar te maken, zullen wij ons lichaam ook van energie moeten voorzien. Het voorzien van lichamelijke energie doen wij doormiddel van ontspanning, rust, slaap. Wij zullen onszelf van energie moeten voorzien door ontspanning, rust, slaap om onszelf weer energetisch op te laden, om de energie die wij verbruikt hebben bij de eerdere inspanningen weer aan te vullen.

Vaak gaat het daar mis. Wij gunnen ons lichaam en geest geen rust, ontspanning, slaap, en dat is best gek, want wij gaan veelal met onze gebruiksvoorwerpen beter om dan met onszelf. Onze innerlijke lichamelijke indicator geeft signalen af dat het lichaam, geest, ‘moe’ is, dat het lichaam en geest rust wil, maar waar wij aan voorbij lopen. Wij luisteren niet naar ons lichaam als ons lichaam aangeeft dat het ‘rust wil’ in de vorm van ontspanning, rusten, slapen. (zie ook slapen – moe zijn) Wij luisteren niet naar ons eigen lichaam dat waarschuwing signalen van moeheid afgeeft waardoor wij het lichaam verwaarlozen, onze innerlijke accu achteruit laten lopen, onze weerstand afneemt en wij over onze eigen grenzen gaan wat ons lichaam en geest in gevaar kan brengen. Met niet luisteren naar onze innerlijke lichamelijke indicator kunnen wij roofbouw op ons eigen lichaam plegen.

 

Zon energie

De zon is onze grootste energiebron, onze energetische opvuller. Zodra de zon schijnt wil iedereen naar buiten en iets gaan doen, we willen buiten zijn. We worden actiever, blij, zijn blijer. Na een lange sombere winter staan we te popelen om naar buiten te gaan en buiten te zijn. We zullen klagen dat de winter te lang geduurd heeft en dat we snakken naar de zon. We willen de zon op onze huid voelen, de warmte die het afgeeft. We laten ons verwarmen door de zon.

Doordat de zon op onze huid schijnt wordt er in ons lichaam vitamine D aangemaakt. Vitamine D is belangrijk voor onze weerstand, voor sterke botten. Zodra de herfst, winter komt, wordt het grauw en donker buiten, ook deze jaargetijden hebben zijn charme. We maken het in huis gezellig, kruipen op de bank onder een denkentje, steken kaarsjes aan en ook hier genieten we van, maar, het moet ons niet te lang duren. Ook kruipen we in onze schulp en willen binnen zijn en willen het liefst een winterslaapje houden.

Door gebrek aan zon en daglicht in de herfst, winter kan er vitamine D te kort ontstaan waardoor wij moe kunnen worden, onze energietoevoer wordt als ware gehalveerd. Als wij niet of nauwelijks buiten komen dan zal of kan er een vitamine te kort in ons lichaam ontstaan. Raadzaam is om in de maanden waar een “R” in zit, dus vanaf september tot april vitamine D te slikken, en het beetje zon wat er dan is tot ons te nemen.

 

Energie uitstralen – uitzenden

In alles en iedereen is energie, het zet ons in beweging en straalt energie uit. Energie zet onze emotie in werking, emotie betekent in het Latijn “emovere” wat betekent “energie in beweging”. Met alles wat wij doen, stralen, zenden, wij energie uit, geven wij energie af, zetten wij energie in beweging, zoals met onze gedachten, ons gedrag, onze woorden, met onze ervaringen die wij opdoen of hebben opgedaan. Met elke gebeurtenis wordt energie uitgestraald en laat men energie achter wat zowel positieve energie als negatieve energie kan zijn.

Energie stralen, zenden wij als mens uit naar de buitenwereld, en is veelal te herkennen aan ons gezicht, onze houding. Ons gezicht en houding geven ons een uitstraling waarbij een ander een inschatting kan maken hoe het met de ander is.

Als wij iemand tegenkomen kijken wij meestal naar het gezicht en houding van de ander. Van het gezicht en houding kunnen we meestal wel aflezen hoe het met een persoon is zonder dat de persoon dit vertelt. Bij begroetingen zal altijd onze eerste vraag zijn; “Hoe is het?” waarop een antwoord komt. Dit antwoord kan van persoon tot persoon verschillen, de een zal hier niet om heen draaien en zeggen dat het goed of slecht gaat. Een ander zal om het antwoord heen draaien, erover liegen of verzwijgen vanuit vele redenen maar waardoor er eigenlijk een toneelstukje wordt opgevoerd waarachter men zich verstopt, verschuilt. Meestal uit de gegeven antwoorden en de stemintonatie kunnen we een inschatting maken of de waarheid wordt verteld of niet omdat het gezicht en houding een indicatie geven en wat zichtelijk is wat er zich werkelijk afspeelt in de ander.

 

Energie-uitwisseling

Vroeger, toen er nog geen mobiele telefoon bestond, konden wij alleen communiceren met een telefoon ‘aan een draad’. Telefoon: apparaat waarmee je op afstand met iemand anders kunt spreken door zijn of haar nummer in te toetsen, toestel voor geluidsoverdracht op afstand.

Het ‘draadje’ zorgde ervoor dat, als wij het nummer van de persoon die wij wilden spreken draaiden, of intoetsten, en de ander nam aan de andere kant op, wij elkaar konden spreken. Op dat moment waren wij verbonden met elkaar doormiddel van het ‘draadje’. Stopte het gesprek en legden wij de hoorn weer op de telefoon, dan stopte het gesprek en waren wij niet meer verbonden met elkaar.

Met alles wat wij doen, met elk gedrag, gezegde en gedachten zenden wij energie uit, dit is niet zichtelijk. Elk gedrag, gedachte, gezegde, elk gevoel wordt energetisch doorgegeven. Je kunt dit zien als een onzichtbaar telefoondraadje waarmee we aan elkaar vastzitten. Met een telefoon bellen we elkaar op en zeggen we wat we te zeggen hebben aan de ander, dit doen we bewust. Onbewust zenden wij met onze gedachten, gezegdes, gedrag en gevoel energie uit over het onderwerp of persoon, doormiddel van het onzichtbare draadje waardoor het terecht komt bij de ander. Dit is energetische overdracht, energetische verbondenheid, energetische uitwisseling. Gedachten en gevoel, onze emotie zijn heel krachtig en kunnen zowel positief als negatief zijn. Mensen die gevoelig zijn, zoals hoog sensitieve personen, zullen dit eerder voelen, oppikken, waarnemen, dan niet gevoelige personen. (zie ook hoog sensitief – emotie)

Als mensen bij elkaar zijn, zal er energie uitgewisseld, uitgestraald worden, de energie die men op dat moment bij men heeft is met de daarbij op dat moment bijbehorende emotie gevuld.

De emotie die wordt uitgestraald kan een ander beïnvloeden, zowel de energie van de ander kan jouw energie beïnvloeden, en jouw energie kan de ander beïnvloeden, dit gebeurt onbewust. Deze energie-uitwisseling is niet letterlijk zichtbaar, waarneembaar maar wel voelbaar. Het mee gaan in emotie, energie van de ander geeft aan dat er geen aarding, gronding is geweest waarbij je letterlijk de emotie energie van de ander hebt overgenomen, terwijl jij daarvoor een andere emotie energie had. Je hebt jouw energie laten vermengen met die van de ander. Dit kan positieve energie of negatieve energie zijn. (zie ook positief negatief) Zowel positieve als negatieve energie kunnen wij overnemen van een ander. Wij kunnen ons laten meesleuren in zowel positivisme als negativisme van anderen.

Gedachten, woorden, daden zijn ook energie en gaan gepaard met emotie. Met onze gedachten, ons gedrag, stralen wij energie uit, dit kan zowel positieve energie of negatieve energie zijn. Hoe zitten wij in ons vel, zijn wij in balans of niet in balans? Zitten wij niet goed in ons vel, waardoor wij uit balans zijn dan kunnen wij zichtelijk en voelbaar een ‘negatieve energie’ uitstralen naar de buitenwereld. Zitten wij goed in ons vel, waardoor wij in balans kunnen zijn, dan kunnen wij zichtelijk en voelbaar een ‘positieve energie’ uitstralen naar de buitenwereld.

Bijvoorbeeld: Positieve energie wordt uitgestraald bij en door mensen die positief in het leven staan. Zij laten tevredenheid, vreugde, blijdschap zien, wat voortkomt uit liefde, deze vreugde, blijdschap stralen zij uit in oprecht lachen. Zij kunnen mensen inspireren, met wijsheid, waarheid, inzicht, compassie, mensen zullen graag bij hen in de buurt zijn omdat zij hun positieve energie doorgeven en waarbij anderen energetisch kunnen opladen. Er wordt een hoog energetisch trilling niveau uitgestraald. Zij stralen energie uit ‘liefde’ energie uit. Positieve energie zal aantrekken. Positieve energie zal je opladen, vullen met vreugde, als de ander vol vreugde zat dan kan je dit gevoel overnemen van de ander. Positieve energie laat ons liefde voelen. Liefde is meest zuivere vorm van energie. (zie ook liefde)

Bijvoorbeeld: Negatieve energie wordt uitgestraald bij en door mensen die negatief in het leven staan. Zij laten veelal ontevredenheid, verbittering, woede zien wat voortkomt uit angst, onzekerheid. Zij stralen verbittering, boosheid, angst uit, zullen klagen waarbij zij andere mensen beïnvloeden, zullen afschrikken, afstoten, mensen zullen niet graag bij hen in de buurt willen zijn omdat zij met hun negatieve energie anderen energetisch zullen leegzuigen, leeg laten lopen. Er wordt een laag energetisch trilling niveau uitgestraald. Negatieve energie van een ander zal afstoten, ons verlammen, angstig maken en wij kunnen dit gevoel van de ander overnemen. Negatieve energie laat ons angst voelen. Angst is de meest negatieve vorm van energie.

Zowel voor mensen die zelf negatief zijn, als voor mensen die in negatieve energie van een ander verblijven geldt, dat negativiteit, negatieve energie je leeg zal laten lopen qua energie, omdat negatieve energie negativiteit bevat. Als de ander negatieve energie bij zich draagt en uitstraalt, dan kunnen wij dit overnemen als wij niet lekker in ons vel zitten. Negatieve energie maakt ons gevoelig, vatbaar, kwetsbaar doordat de emotie angst hier een rol speelt. Negatieve energie kan ons beïnvloeden, wat veelal het geval is omdat wij ons dit niet bewust zijn, mits je met beide benen op de grond staat, geaard bent, of je door het negatieve gedrag van de ander heen prikt en je hier niet door laat beïnvloeden. We kunnen letterlijk “moe van onszelf of “moe van iemand anders” worden.

Hoe wij ons op het moment voelen en of hoe wij in het leven staan, (dit kan zowel positief of negatief zijn omdat er aan energie een emotie hangt) stralen wij ‘niet zichtelijk’ uit maar doormiddel van energie overdracht.

 

Energie bij een gebeurtenis

Energie kan ook worden achtergelaten door een gebeurtenis.

Bijvoorbeeld: In een ruimte heeft er een zwaar gesprek plaatsgevonden, of er is ruzie geweest, in deze ruimte zal er energie blijven hangen van dit zware gesprek of ruzie. De energie om de persoon die een zwaar gesprek heeft gehad kan of negatief of positief zijn. De energie om de persoon die ruzie heeft gehad zal negatief zijn. In beide gevallen wordt er energie uitgestraald.

Iemand die gevoelig is voor het voelen van energie zal bij binnenkomst van deze ruimte ook al is de ruimte ‘leeg’ van personen, de achter gebleven energie kunnen voelen. Deze achtergebleven energie zal zwaar aanvoelen.

Hoe heftiger, hoe negatiever de gebeurtenissen, gedrag, gezegdes, gedachten waren, hoe zwaarder de energie zal zijn die is achter gebleven. De ruimte kan bedompt, benauwd, aanvoelen of een bepaalde geur hebben. Veelal als wij een ruimte betreden die benauwd, bedompt aanvoelt en er hangt een bepaalde geur, dan zijn wij zelf al geneigd dit te laten veranderen. Wij zullen veelal uit onszelf de ramen en deuren opzetten zodat er wind kan waaien door het vertrek. ‘We zetten letterlijk ramen en deuren open om een frisse wind erdoorheen te laten waaien’, om zo de ruimte qua bedomptheid, benauwdheid, geur te laten veranderen. We laten het lekker ‘doortochten’ en na dit doortochten zal het vertrek anders aanvoelen.

Op plaatsen waar in het verleden, zware ernstige dingen zijn gebeurd, zoals bijvoorbeeld een moord of doodslag, een overlijden, zal of kan er nog zware energie hangen. Dit hoeft niet per se het geval te zijn. Het is vaak de herinnering die bij ons wordt opgeroepen dat er op die plaats iets gebeurd is waaraan wij vasthouden en die ons in de emotie angst laat schieten.

Vaak laten wij ons beïnvloeden, bang maken door een ander vertelde verhalen en waarin wij mee gaan, want, als wij niets hadden geweten over de plek of persoon dan zou er niets aan de hand zijn geweest.

 

Opstapelingen van energie

Alles waar we mee te maken krijgen bevat energie, dit kunnen voorwerpen zijn zoals een huis, kantoor, boeken, gebruiksvoorwerpen, enz. Bijvoorbeeld een huis, dit wordt nieuwgebouwd en de eerste bewoners betrekken dit huis en leven hierin totdat zij bijvoorbeeld besloten hebben om te gaan verhuizen. Het huis past niet meer bij hen. Als de bewoners zijn vertrokken dan is het huis letterlijk leeg. Alle spullen zijn uit het huis en mee verhuisd met de bewoners. In dit op het oog ‘lege’ huis is alleen de energie van de oud bewoners aanwezig. Met de komst van de nieuwe bewoners zal er een andere energie worden toegevoegd aan het huis. Ook deze bewoners kunnen weer verhuizen en hun energie blijft ook achter in het huis. Het is een cyclus van komen en gaan.

Door het komen en gaan zal er constant energie bijkomen maar zal er niet afgaan. Al deze energie mengen zich met elkaar. Een mooi voorbeeld met huizen kopen is dan ook: Voelt het huis goed aan. Als het huis niet goed aanvoelt dan wordt dit niet gekocht.

Bovenstaande is van toepassing op vele dingen als het van hand op hand gaat. De ‘oude energie’ gaat gewoon mee.

Een iemand die gevoelig is voor het voelen van energie zal zich verward voelen omdat hij of zij al die emotie energie van het voorwerp of gebruiksvoorwerp kan voelen en deze op hen afkomt en kan hen overvallen qua gevoel en brengt energetisch onbalans.

Een kringloopwinkel is voor hoog sensitieve personen, als zij niet geaard zijn, een bron voor verwarring. Hier zijn zoveel energieën aanwezig die zich met elkaar vermengen, dat letterlijk het eigen gevoel alle kanten op gaat en hen letterlijk energetisch laat leeglopen. Meestal komen deze mensen doodmoe terug van het bezoekje.

 

Huisdieren energie

Vaak worden huisdieren om verkeerde redenen aangeschaft, vergetende dat er een ‘heel dierenleven’ voor hen gezorgd moet worden met alle bijkomende dingen. In het begin zal men een huisdier ‘nog leuk vinden’ waarna het algauw een ‘last’ wordt. Uitzonderingen daargelaten.

Huisdieren, zoals honden voelen feilloos aan in welke gemoedstoestand een persoon is. Dit ruiken zij niet, maar dit voelen zij. Zij voelen de energie die de persoon bij zich heeft en zullen hierop reageren.

Iemand die een ‘rustige, liefdevolle energie’ bij zich heeft zal omringd worden door dieren die graag ‘bij hen willen zijn’. Zij voelen zich geliefd, veilig bij deze persoon omdat de persoon hen ‘tijd, aandacht, liefde, veiligheid, geborgenheid’ geeft waarbij positieve energie wordt uitgestraald. Alles wat men aandacht geeft zal groeien.

Iemand die een ‘gejaagde, gestreste, negatieve energie’ bij zich heeft zal omringd worden door dieren die ‘graag weg willen’ uit de situatie. Deze dieren zullen zich verzetten doormiddel van afwijkend gedrag te vertonen, met als doel weg te willen uit de stressvolle situatie. Zij kunnen spreekwoordelijk alles uit de kast halen of trekken door trucs uit te voeren, te halen, wat wij meestal zien als vervelend gedrag waar wij ons aan storen. We zullen op het ‘vervelende gedag’ negatief reageren waardoor het gedrag van het dier nog vervelender, afwijkender kan worden. Als zij de kans zien of krijgen om weg te lopen, dan zullen zij dit doen, en vaak lopen deze honden naar een rustig, liefdevolle energiepersoon, dit omdat de persoon waarvan zij zijn weggelopen hen niet ‘de tijd, aandacht, liefde, veiligheid, geborgenheid geeft’ maar negatieve energie afgeeft waarbij zij niet willen zijn of verblijven. Alles wat men geen aandacht geeft zal verpieteren.

Huisdieren zijn een mooi voorbeeld voor aanvulling van energie. We worden blij van een huisdier, ze staan al te wachten als wij thuiskomen, ze willen aandacht, liefde, geborgenheid. Soms lopen wij ze gewoon voorbij omdat wij even de aandacht en liefde niet willen of kunnen geven. Echter nemen zij daar geen genoegen mee, zij zullen nog meer om aandacht vragen totdat deze ze is gegeven. Als de aandacht, de liefde is gegeven in de vorm van een aai, een knuffel, de aandacht zijn zij tevreden. Je ziet aan ze dat ze blij zijn, dit werkt aanstekelijk en jij zult je ook blij voelen. Is jouw energie positief dan zullen zij ook blij zijn en willen ze graag bij je zijn en zijn zij vaak niet meer weg te slaan bij je. Huisdieren, wat zijn ze mooi in het afgeven van onvoorwaardelijke liefde!

 

Energetische verbondenheid

Negatieve energie kan worden afgegeven door gebeurtenissen, mensen, opgedane ervaringen, voorwerpen, stress, onze eigen gedachten die wij onszelf aandoen. Met alles wat men doet, personen die men tegenkomt, gebeurtenissen die plaats vinden, ervaringen die zijn opgedaan, enz., wordt er energie afgegeven, uitgewisseld en opgeslagen. We ontvangen energie en we geven energie. Hoe wij energie voelen, hoe wij deze ontvangen energie ervaren is verschillend en hoe wij in het leven staan. Negatief zijn, negativisme, zal ons negatieve energie geven en negatieve energie laten uitstralen.

Onbewust zijn wij energetisch verbonden met elkaar. Energetische verbondenheid is als voeding. Wij zullen worden gevoed met positieve en of negatieve energie. Van positieve energie zullen we blij worden en waarbij onze innerlijke accu wordt gevoed, opgeladen.

Van negatieve energie zullen we niet vrolijk worden, zal ons stress geven, onze innerlijke accu kan letterlijk leeglopen of worden gezogen van onze energie en wat ons zal uitputten doormiddel van negatieve gebeurtenissen of personen of door onszelf. (zie ook stress) Negatieve energie is angst energie.

Doordat wij energetisch verbonden zijn met elkaar ontstaan er energie koorden. Een energetische verbondenheid doormiddel van een onzichtbaar koord, draad. Deze energie koorden, draden blijven vastzitten waar wij ook gaan en staan of dit nu een straat verderop is of in een ander deel van de wereld. We blijven vastzitten aan het koord wat ons verbindt.

 

Energetische voeding

Energie is als voeding voor de mens.

Voeding: Datgene wat iemand moet eten om in leven en gezond te blijven. Voeding zorgt ervoor dat het lichaam voldoende bouwstoffen binnenkrijgt.

Voedsel hebben wij nodig om in leven te blijven, dit doen wij door te eten. Dagelijks zullen wij een keuze moeten maken wat wij zullen eten. Met boodschappen doen maken wij keuzes wat wij in huis halen om te eten. Met boodschappen doen kunnen wij keuzes maken om gezond of ongezond voedsel in huis te halen.

We weten allemaal dat als wij alleen maar ongezond voedsel eten dat dit onze gezondheid in gevaar kan brengen en er consequenties kunnen zijn als wij alleen maar ‘ongezond’ voedsel tot ons nemen. Ongezond voedsel kan ons ziek maken. Consequenties van ongezond eten kunnen bijvoorbeeld zijn: te hoog cholesterol, diabetes, met als gevolg een te hoge bloeddruk, hart en vaatziekten, suikerziekte.

Voeding is niet alleen voedsel wat wij eten, voeding kan ook tot ons komen doormiddel van personen door gesprekken, door gebeurtenissen.

Wat er om ons heen gebeurd heeft invloed op ons ook al zijn wij ons dit veelal niet bewust. Alles en iedereen zal invloed op ons hebben, echter is het aan onszelf hoe wij hier mee omgaan.

Veelal laten wij ons meeslepen door verhalen, gezegdes en nemen deze voor waarheid aan. Gedachten kunnen hierdoor op hol slaan. Anderen, de buitenwereld kan hiervan denken, “hoe komt men erop?”

Vele mensen nemen verhalen, gezegdes voor waarheid aan zonder te checken of het verhaal, het gezegde wat zij te horen hebben gekregen op waarheid berust. Veelal hebben wij iets van ‘horen zeggen’ en nemen dit klakkeloos aan. Onze gedachten laten wij niet stil staan of dit waarheid is, of het verhaal op feiten berust, nee, we gaan ervan uit dat het verhaal klopt. Maar, een verhaal, of gezegde kan ook niet kloppen, en veelal staan wij hier niet bij stil, totdat wij de andere kant van het verhaal horen.

Verhalen, gezegdes kunnen twee kanten hebben, dit hoeft niet het geval te zijn, maar kan wel. De twee kanten kunnen globaal overeenkomen. De een zal het kleuriger vertellen dan de ander, maar in grote lijnen zal het verhaal, het gezegde overeenkomen.

Verhalen, gezegdes van een kant kan niet overeenkomen met het tweede verhaal. De vraag zal hier zijn: ‘wie spreekt de waarheid?

De waarheid is veelal te achterhalen bij de persoon die op vragen geen antwoord wil geven, om de vraag heen draait, excuses verzint, van onderwerp verandert.

Je kunt je afvragen, “wie heb ik om mij heen?” “is deze persoon ‘gezond’ voor mij?” waarom zouden wij geen keuze maken in personen om ons heen die ongezond zijn, terwijl wij wel de keuze maken gezond te eten.

 

Negatieve energie beïnvloed ons

Negatieve energie is veelal gevuld met angst energie. Alles waar angst mee gepaard is, gaat, zal macht over ons geven waarmee wij ons zelf zullen verliezen. Met angst en lijden zal ons energieniveau dalen en waarbij wij in de angst greep worden gehouden. Echter lijden doen wij onszelf aan, wij maken zelf de keuze om te ‘lijden’ en in dit lijden kan de mens foute keuzes maken. Lijden is niet nodig, maar toch doen wij lijden onszelf aan door onze problemen niet op te lossen, als wij er zelf een halt toe roepen en onze problemen zelf oplossen zal er geen lijden zijn. Lijden is een eigen keuze. Hoe om te gaan met negatieve energie van een ander is aan onszelf, het is aan ons de keuze om mee te gaan of niet of om ons dit te laten gebeuren, of om dit te stoppen. (zie ook keuzes maken)

Wij kunnen ons letterlijk mee laten sleuren en onszelf laten voeden door negatieve energie van een ander en dat de ander ons beïnvloed, soms zonder zelf hiervan bewust te zijn. Als mensen niet goed in hun vel zitten zijn ze kwetsbaarder voor beïnvloeding. Door deze beïnvloeding kan er misbruik gemaakt worden van de situatie of een persoon. Als men kwetsbaar is zal dit te merken zijn aan de persoon, en waarbij mensen die niet het goede met de mens voor hebben, maar met slechte bedoelingen hebben hier gebruik en misbruik van kunnen maken of maken. Niemand heeft het recht om iemands leven te verstoren, te bepalen, te manipuleren met als doel hier beter van te worden en hierdoor ‘slechte dingen doet’. (zie ook manipulatie – leugen, liegen, bedrog)

Vooralsnog is er meer negativiteit in het dagelijks leven dan positiviteit.

 

Ons eigen energieniveau

In ons leven zullen omringd zijn met mensen dit kunnen allerlei soorten mensen zijn zoals, familie, vrienden, collegae, buren, kennissen, enz. Ook deze mensen stralen met hun gedrag, woorden, gedachten energie uit. Gebeurtenissen zullen iedere dag plaatsvinden en deze kunnen zowel positief als negatief zijn en die positieve of negatieve energie afgeven. Al deze mensen, gebeurtenissen kunnen energetische invloed hebben op de mens. Het is hoe wij in het leven staan. Zijn wij in balans of niet. Als wij niet in balans zijn dan zullen wij een lager energieniveau hebben en niet in onze kracht staan, wij zijn kwetsbaarder, vatbaarder, beïnvloedbaar.

Onze gedachten, onze emotie beïnvloeden ons leven, en kunnen onze energie laten afnemen. Wat is de invloed van de buitenwereld, van anderen op jouw leven? Word je geleefd of leef je zelf. Iedere dag steken wij energie in onszelf, maar is dit positieve energie of negatieve energie. We kunnen omringt zijn met negatieve energie die ons een onbehaaglijk, niet prettig, angstig gevoel geven. Alles waarvan wij denken dat iets negatief is, zal voor ons negatief zijn, wat negatief is, wat negativisme bevat zal ons verstoren als wij hier omringt mee blijven en kunnen hier last van krijgen.

Als wij energie verliezen moeten wij ons echt afgaan vragen waarom wij energieverliezen, hoe het komt dat wij energieverliezen. Stoppen wij energie in dingen die nodeloos, nutteloos, zinloos zijn? Laten wij onze energie afnemen, verliezen door problemen niet op te lossen? Is er iets of iemand anders die onze energie ‘snoept, zuigt, afneemt’?

Problemen, zorgen, negativiteit zijn de grootste energie ‘vreters’ in ons leven die onszelf energetisch laten leeglopen. Zijn dit je eigen problemen, zorgen, negativiteit of zijn dit problemen, zorgen, negativiteit van een ander? Negatieve mensen om ons heen kunnen ons met hun negatieve aandacht vraag ons helemaal leegzuigen. Concentreren wij ons op een ander of concentreren wij ons op onszelf? Hoe zijn onze vriendschappen, zijn wij omringd met manipulatie, stress, of doen wij dit zelf?

Negativiteit zal gepaard gaan met onzekerheid, angst, geen realiteitsbesef, met een ‘nare herinnering aan het gebeurde’.

Problemen, negatieve mensen om ons heen, zelf negatief zijn, kunnen allemaal voor een laag energieniveau zorgen omdat het ons bezighoudt in gedachten en wij hierdoor energieverliezen. Problemen, negatieve gedachten, negatieve mensen om je heen vreten energie, wat negatieve energie is en wat ons stress bezorgd (zie ook stress). Wij zijn zo bezig met aandacht besteden aan het negatieve dat wij niet kunnen loslaten, dat wij de wereld om ons heen vergeten en aan niets anders meer kunnen denken. Wij gaan piekeren, als wij piekeren niet loslaten of stoppen en het piekeren zijn gang laat gaan, gaan we tobben en worden we slachtoffer van ons eigen gedrag en gedachten. Slachtoffer van zelfdestructie, in gedachten, handelen, voelen, gedrag, enz. Als wij in een slachtofferrol stappen dan zal het leven alleen maar uit negativiteit bestaan. Positiviteit bestaat niet meer, of wordt niet meer opgemerkt. Men houdt zich niet meer bezig met andere dingen omdat ‘problemen’ alle prioriteit heeft omdat men simpelweg niet meer weet wat positief zijn of positiviteit inhoudt, zij zijn 24 uur slachtoffer van het eigen gedrag en gedachten, omdat men van negativiteit, negativisme een dagtaak heeft gemaakt en het hen alle energie ontneemt.

Mensen in een slachtofferrol zullen altijd moe zijn, omdat negativiteit energie vreet. Er zal een zeer laag energieniveau zijn omdat alle ‘tijd en energie’ wordt gestoken in klagen, mopperen, negativiteit, waardoor de innerlijke accu niet oplaadt en wat kan leiden tot slapeloosheid, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, depressie en in het ergste geval een burn-out. (zie ook slachtofferrol)

Iedereen kan slachtoffer worden, zo ook slachtoffer van je zelf. De herinnering aan de negatieve ervaring uit het verleden is een verbittering geworden, waarbij men oude innerlijke wonden blijft blootleggen waaraan men in herinnering vasthoudt en waarbij men een rigide houding aanneemt. Het gedrag wat men uitstraalt is woede, wat voortkomt uit innerlijke pijn, frustratie, boosheid, angst. Als wij een rigide houding aannemen dan ontkennen wij de waarheid en ontwijken wij de realiteit. Het is aan onszelf hoe wij hier mee omgaan, maken wij een keuze, lossen wij problemen op of niet, nemen wij verantwoording voor onszelf of niet.

 

Negatieve energie kun je voelen

Alle mensen, als zij bereid zijn om te voelen en naar hun gevoel te gaan, kunnen energie voelen. Vooral mensen die hoog gevoelig, hoog sensitief zijn en sommige kinderen die tegenwoordig worden geboren onder de naam “nieuwetijd kinderen, indigokinderen” zijn extra gevoelig zijn voor het voelen van negatieve en positieve energie. Negatieve energie zullen en kunnen zij oppikken, waarnemen en voelen. Zij worden als het ware overvallen door negatieve energie die niet van hen is en zullen zich er niet lekker door gaan voelen. Wat er gebeurd is dat men zoveel negatieve energie prikkels qua emotie binnen krijgt waar men zich geen raad mee weet, hoe of waar te plaatsen dat het hen zal verwarren. Men zal zich overspoelt voelen en zich moe gaan voelen, dit komt omdat het voelen van negatieve energie en het geen raad weten hiermee energie vreet, zuigt waardoor de energetische accu langzaam leegloopt. Doordat de energetische accu leeg loopt staat men niet meer in de eigen kracht. Negatieve energie kan een mens energetisch vervuilen, of letterlijk energetisch laten leeglopen waardoor wij worden leeggezogen van de energie die wij in ons hebben. Het leeg laten lopen, leegzuigen zal ons moe maken. Te lange blootstelling aan negatieve energie zal je uiteindelijk ziek maken en wat kan leiden tot een depressie of burn-out. (zie ook burn-out – depressie) Belangrijk is om je tegen negatieve energie te beschermen of te laten stoppen zodat jouw innerlijke accu op pijl blijft.

 

Wat doet negatieve energie met je

Hoe voelt negatieve energie. Negatieve energie voelt alsof je doodmoe, uitgeput bent. Negatieve energie kan je letterlijk ziek maken, als wij door blijven gaan onszelf met negativiteit te blijven voeden of te omringen. Door negatieve energie te ontvangen en te voelen wordt onze lichamelijke accu langzaam leeg getrokken. Het leegtrekken van de lichamelijke en geestelijke accu is niet erg zolang deze weer wordt opgeladen. Als er niet wordt opgeladen, en we blijven niet opladen dan zal ons lichaam daarop reageren door moe te worden en te blijven wat ons uiteindelijk ziek zal maken. Ons lichaam geeft aan tot hier en niet verder, we moeten opladen, het opladen gebeurd dan doormiddel van slapen, te rusten, rust te nemen, te ontspannen, door tijd voor onszelf te nemen. Ook kan de accu worden opgeladen doormiddel van affirmatie, meditatie, visualisatie enz. Als het energieniveau laag is dan is ons lichaam en geest niet in balans.

Voorbeeld: je krijgt visite, daarvoor heb je gedacht “ha, leuk dat die of die komt”. Tijdens de aanwezigheid van de visite word je moe, het gesprek loopt niet, je ergert je aan het gesprek, je zit niet op één lijn met de ander, er wordt geklaagd, mensen zijn niet eerlijk tegen je, hebben op alles commentaar, waarvan jij vindt dat dit niet terecht is. Afijn, het was geen gezellige avond maar een avond vol negativiteit.

De visite is weg en jij voelt je doodmoe, je bent letterlijk energetisch leeggezogen, vervuild door de ander. De ander heeft al jouw energie bij jou weggehaald, terwijl de ander daar geen weet van heeft en gaat herladen naar huis, omdat de persoon zijn negatieve aandacht heeft kwijt gekund, de negatieve energie van de ander heb je letterlijk overgenomen. Je bent letterlijk moe geworden, uitgeput van de persoon. (zie ook vriendschappen) Ook de negatieve energie kan in huis blijven hangen. Raadzaam is om je huis te luchten, zet een raam of deur open zodat frisse lucht naar binnen kan stromen, of een wierookstokje opsteken met het gezegde of alle negatieve energie gezuiverd mag worden.

 

Energievreters

Lichamelijke energie

Ieder mens heeft een eigen innerlijk energiesysteem, dit systeem kan verstoord of geblokkeerd worden of zijn door ons eigen toedoen. Zijn wij ons er van bewust dat lichamelijke en mentale pijn, fysieke en geestelijke pijn ons energie vergen en ons energieniveau kunnen laten dalen.

Ons eigen lichaam kan onze energie vreten, opvreten bijvoorbeeld door ziekte, pijn, stress.

Bij ziekte treedt er een verstoring in onze energiecentra, de chakra’s op. De energietoevoer in ons lichaam is niet goed waardoor wij wel energie van ons lichaam vragen en geven maar waarbij de energie niet wordt aangevuld. Doordat er geen energie aanvulling is zullen we worden verzwakt, we worden moe en of blijven moe. (zie ook ziek)

 

Energie zuigende mensen

Energie zuigende mensen, zijn mensen die letterlijk alle energie die een ander bevat leeg kunnen zuigen, kunnen trekken. Zelf zullen zij dit niet in de gaten hebben en zich hiervan bewust zijn omdat zij veelal bezig zijn met zichzelf. Deze mensen zijn makkelijk te herkennen omdat klagen, manipuleren, boosheid, frustratie, enz. voorop staat bij hen. Het gespreksonderwerp zal veelal ‘ik, ik, ik’ zijn en gevuld zijn met klagen over iets of alles.

 

Verslaafd zijn aan negativiteit

Personen, mensen kunnen verslaafd zijn aan negativiteit, negativisme. Deze personen, mensen zijn makkelijk te herkennen. Ze praten constant over zichzelf waarbij zij negatieve energie uitstralen. Ze klagen voortdurend, hebben op alles en iedereen commentaar, vallen in herhaling over het gebeurde waarvan zij vinden dat zij het slachtoffer zijn geworden, dat hen iets is “aangedaan” of “overkomen” door iets of iemand en waarvan zij vinden dat zij hier geen aandeel in hebben of hebben gehad. Personen die verslaafd zijn aan negativiteit hebben eigen gedachten, eigen gedrag, eigen gezegdes die negatief zijn, en en houden dit negativisme (houding van ontkenning, ziekelijk verzet ertegen) in stand.

Er is een passieve houding en met deze houding kunnen zij anderen in dit negativisme mee trekken. Deze personen zitten in een vicieuze cirkel, waarin zij onbewust besloten hebben in een slachtofferrol te stappen en gaan zitten en hier niet meer uit te komen en iedereen dit te laten weten. (zie ook slachtofferrol) Het energie niveau van deze mensen is meestal vrij laag, dit is meestal te merken, zij geven eigenlijk al gelijk aan dat ze moe zijn waarbij ze een excuus aandragen voor hun gedrag.

Personen die verslaafd zijn aan negativiteit zullen zich fijn voelen bij gelijkgestemde mensen omdat zij hun eigen klagen bij een ander bevestigd zien worden omdat negativiteit wordt gevoed door negatieve gesprekken. Als men meegaat in gesprekken van iemand die alleen maar negatief is en dit beaamd wordt dan zal dit voor de ander versterkt worden, het wordt voor de ander bevestigd zodat de negatieve cirkel rond blijft en men in een visuele cirkel blijft zitten en rondgaan, waardoor er niets zal veranderen.

Iedereen zal wel een omgeven zijn door personen die negatief zijn, die negativisme laten zien en horen, maar kunnen wij onderscheid maken, zijn wij onszelf bewust wat er om ons heen gebeurd, waar wij mee omringd zijn, en hoe er wordt gepraat. Gaan wij mee in negativiteit van de ander of kunnen wij zelfstandig denken en onze eigen conclusie trekken en door negativiteit personen heen prikken.

Personen die door het gedrag van “verslaafd zijn aan negativiteit personen” heen prikken zullen algauw klaar zijn met deze negatieve personen omdat zij het gedrag van de persoon zat zullen worden en niet meer met hen willen meegaan in negativiteit en niet meer zelf energetisch willen worden leeggezogen.

Als je je bewust bent dat je omringt bent door een negatief persoon en deze negativiteit iedere keer ten toon spreid dan kun je hier zelf wat aan doen om de situatie te veranderen.

Het beste wat je kunt doen is de negativiteit persoon te wijzen op de negativiteit die men afgeeft. Dit omdat de persoon die negatief is dit meestal niet doorheeft. In negativiteit zitten of er mee omringt zijn is niet fijn, en kan of zal mensen afstoten. Het beste wat je kunt doen is als wij negativiteit ervaren om het “kanaal negatief” te veranderen in “kanaal positief”.

Het ‘kanaal negatief” kunnen we veranderen door van kanaal te veranderen naar “kanaal positief”. Als je in een gesprek zit wat negatief is dan kun je van onderwerp wisselen door over iets anders, iets goeds, iets leuks te beginnen, zodra je hierover begint zal het energiekanaal veranderen.

Negatieve energie zal ons lichaam zwak maken, zal zwak aanvoelen, door van kanaal te veranderen zullen we ons krachtiger voelen. Vaak zal dit een hele toer zijn omdat als je in gesprek bent met iemand waar negativiteit voorop staat, deze persoon niet anders kan dan negatief zijn en blijven. De persoon zal constant terugkeren naar negatief. Het is aan jou de keuze om hierin in mee te gaan door je met negatieve energie te laten omringen, ontvangen of het gesprek te stoppen en weg te gaan.

Door humor te gebruiken kunnen wij van onderwerp veranderen. Veelal zullen wij wel doorhebben als er negativiteit wordt afgegeven door een ander. Wat de ander verteld kan ons in de lach doen schieten, niet omdat het leuk is, maar omdat het te belachelijk is voor woorden waardoor wij in de lach schieten. Jij zelf hebt de keuze om te veranderen of dat je mee gaat in negativiteit (wat voor jou niet ten goede komt).

Elke negatieve gedachte die wij door ons heen laten gaan is verspilde energie en negatieve energie brengt stress met zich mee.

 

Energetisch reinigen

Energetisch reinigen is het ontdoen van de oude energie die aan het voorwerp hangt. Het is energie van een ander waar wij niets mee kunnen maar waar wij wel hinder van kunnen ondervinden omdat aan die energie emotie hangt die ons kan hinderen. Daarom is het belangrijk om voorwerpen en gebruiksvoorwerpen energetisch te reinigen en de oude aanhang energie terug te sturen naar de originele eigenaar en of universum.

Zelf reinig ik spullen bij binnenkomst, met reinigen bedoel ik niet dat ik ze onder de kraan stop om af te wassen, sommige dingen wel, dat moet gewoon, maar bij bijvoorbeeld boeken kan dit niet, deze en andere spullen reinig ik energetisch.

 

Hoe energetisch reinigen

Energetisch reinigen is niets meer dan de ‘oude energie’ terug te sturen naar eigenaar of universum. Dit kan iedereen doen.

Heet de ziel van de spullen welkom in je huis.

Vraag of de energie van de vorige eigenaar terug wil gaan naar de eigenaar, en of het terug wil naar Gods licht, en zeg: Thank you, Please forgive me, I love you.

Zeg daarna een aantal keer achter elkaar: Indigo/Ice blauw/Wit.

Indigo/Ice Blauw/Wit kun je ook gebruiken bij reiniging van bijvoorbeeld stoelen waar een ander iemand op heeft gezeten, bijvoorbeeld in de bus/trein/metro en bij andere thuis of kantoor. Energieën kunnen heel lang blijven hangen.

 

In je kracht staan

In je kracht gaan staan, is letterlijk met beide voeten op de grond staan zodat je geankerd staat waarbij de aarde energie door ons lichaam kan stromen.

Energie wordt ons gegeven door het universum vanuit de bron, maar ook ontvangen wij energie van anderen, gebeurtenissen en vanuit de aarde waar wij op leven, waar wij letterlijk op staan en meestal zijn wij ons dit niet bewust. Positief zijn, positivisme, zal ons positieve energie geven en positieve energie laten uitstralen. Positieve energie geeft ons kracht. Aarden is daarom heel belangrijk. Aarden is het gevoel met de grond hebben, dat je stevig staat, begin de dag hiermee als je uit je bed komt, stamp met je voeten op de vloer, voel de connectie van de grond met je voeten.(zie ook aarding)

Door te gronden, te aarden ontvangen wij deze energie door onze voeten waardoor de energie vrij door ons lichaam kan stromen. Het lopen op blote voeten of te tuinieren, letterlijk met onze handen in de aarde wroeten ontvangen wij energie en zullen we geaard, gegrond zijn, we gaan in onze kracht staan, gronding en aarding zijn een belangrijk goed om de dag mee te beginnen. Positieve energie kunnen wij voelen, we worden blij, staan in onze kracht, we spreken krachtig, de energie accu in ons lichaam wordt opgeladen en op pijl gehouden.

 

Ademen

Ademen is het belangrijkste goed, als de ademhaling niet goed is kun je je er niet lekker bij voelen. (zie ook ademen)

 

Hoe kun je jezelf beschermen tegen negatieve energie?

Als wij ons zelf in acht nemen en naar ons lichaam luisteren, die waarschuwing signalen afgeeft hoe ons lichaam eraan toe is, en niet over onze grenzen gaan en ons lichaam verwaarlozen dan kan er balans zijn. Wij kunnen onszelf beschermen tegen negatieve energie door eerst zelf bewust te worden hoe onze eigen gedachten, gezegdes, gedrag is. Wij zullen eerst aan onszelf moeten werken willen wij onszelf kunnen beschermen tegen negatieve energie van onszelf. Wij zullen onszelf af moeten vragen of wij onszelf bevuilen met negatieve gedachten, gedrag, gezegdes. Wij zullen eerst onszelf in balans moeten brengen willen wij iets anders kunnen veranderen.

Als wij niet in balans zijn dan zullen wij kwetsbaar zijn en kunnen wij kunnen wij negativisme, negatieve energie van een ander opnemen wat onze eigen energie opvreet, opslurpt, waardoor ons energieniveau wordt verlaagd doordat wij onze eigen energie weggegeven en laten afvloeien.

Als wij ons bewust zijn van onszelf en in balans zijn dan zullen dingen die afwijken, negatief zijn ons gaan opvallen. Op het pad der bewustwording zullen wij dingen tegenkomen die actie behoeven door keuzes te maken. Als wij ons echt bewust zijn dan zullen wij weten wat we moeten doen en dat wij hier actie op ondernemen.

Een mooie quote is:

“Distance yourself from people who

1.     Lie to you
2.     Disrespect you
3.     Use you
4.     Put you down” onbekend

 

Ook een mooie quote is

“Mooie dingen gebeuren als je afstand neemt van negativiteit” onbekend

 

Soms is het niet mogelijk afstand te nemen, een contact, een vriendschap van welke aard ook te verbreken om negativiteit uit je eigen leven te bannen om zelf in balans te zijn en persoonlijk te kunnen groeien. Maar hoe gaan we om met negativiteit van anderen als wij hier geen afstand van kunnen nemen.

Je kunt jezelf beschermen, afschermen voor, tegen negatieve, negativisme energie, dit heet energetische bescherming. Doormiddel van energetische bescherming bescherm je jezelf en chakra’s voor negatieve energie van anderen, de buitenwereld, gebeurtenissen, enz. zodat deze energie niet bij jou in je energetisch systeem komt.

Energetische bescherming is belangrijk om in balans te zijn en te blijven. Als wij in balans zijn dan zullen of kunnen wij negatieve energie van een ander wel waarnemen, voelen maar zullen wij niet overnemen van anderen.

Door energetisch te beschermen zal ons energiesysteem niet worden aangetast en blijven wij het energieniveau op niveau houden en blijven wij in balans. Als energetische bescherming eenmaal in ons systeem zit en wij hiervan bewust zijn dan zal je afkunnen met alleen het gezegde: ‘bescherming aan’.

Zowel aarding, ademen en energetisch beschermen zijn belangrijk en zouden een bewustwording moeten zijn om de dag te beginnen om in onze kracht te gaan staan. (zie ook chakra – energetische bescherming)

 

“Wat men uitstraalt zal men terugontvangen” onbekend

 

Zie ook energetische bescherming.

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.