Entiteiten – Zielen

Entiteiten – Zielen

 

 

Wat zijn entiteiten:                  Entiteiten zijn delen van overledenen die na overlijden niet of wel zijn overgegaan naar de regionen waar ze thuis horen en zijn zoals, gene zijde, de bron, de hemel. Energieën, zielen in een niet stoffelijk lichaam, overledenen in een niet zichtelijk lichaam.

 

Wat weet de mens van entiteiten? Niet veel, het beetje wat wij zelf weten hebben wij veelal van ‘horen zeggen’, van wat wij lezen door ernaar op zoek te gaan.

 

Voor entiteiten hebben wij vele benamingen, zoals:

 • Zielen: overleden zijn, onzichtbaar en onsterfelijk deel van de mens
 • Geesten: verschijning uit het dodenrijk die zich aan levende vertoont, bovenaards wezen
 • Spirits: Engels voor geest, geestkracht
 • Souls: zielen
 • Spoken: persoon zonder lichaam, geest van een overledenen

 

Hoe wij entiteiten ook noemen, het zijn energieën in een niet stoffelijk zichtbaar lichaam.

 

Entiteiten, wat roept dat bij jou op?

Het woord entiteit roept veelal bij mensen iets negatiefs, iets angstig op. Meestal een gevoel van angst, het is iets wat je niet kent, er wordt niet over gesproken want het is een beetje taboe, de angst overheerst, het wordt eng gevonden. Op het woord “entiteiten” rust een negatief iets, het wordt met iets negatief geassocieerd, het is een beladen onderwerp. Wij mensen maken er zelf van dat een entiteit altijd slecht is en kwaad in de zin heeft, dat er alleen maar kwade, negatieve entiteiten zijn maar dit is niet het geval. Waarom wij dit denken is omdat de emotie angst hier de overhand heeft. Als je kunt waarnemen, het verschil kunt “zien, voelen” omdat je met deze gave gezegend bent, dan valt er heel veel van entiteiten te leren en kan en mag er heel mooi licht werk zijn. Om duidelijkheid te geven, te kunnen scheppen hebben wij mensen entiteiten gelabeld in positieve of negatieve entiteiten.

Twee werelden

Wij leven op aarde.

Aarde: planeet waarop wij wonen, de wereld, de bewoonbare planeet van ons zonnestelsel, wereldbol waarop wij wonen, moeder aarde.

Op aarde is alles ‘zichtbaar’. We weten wat zich op aarde afspeelt, hoe deze wereld eruitziet. Op aarde leeft de mens, we hebben een voor iedereen zichtelijk vleselijk lichaam.

Boven onze aarde bevindt zich het heelal.

Heelal: ruimte boven de aarde, ruimte waarin de aarde, planeten en sterren zich bevinden, de oneindige ruimte met alles wat ze bevat, ruimte wat om de aarde heen is, ook wel de ruimte, de kosmos, het universum of simpelweg de wereld genoemd: het gehele tijd-ruimte-continuüm waarin wij bestaan, inclusief alle materie en energie.

 

Voor het heelal gebruiken wij meerdere benamingen zoals, hemel, daarboven, gene zijde, hiernamaals, de bron, de lichtwereld, het licht, spirituele wereld.

In het universum is niet alles zichtbaar. We weten niet wat zich in het universum afspeelt, hoe deze ‘wereld’ eruit ziet. We kunnen hier alleen over speculeren. In het universum bevinden, leven voor ons menselijk denken, overleden personen in een niet stoffelijk zichtbaar lichaam.

Het verschil tussen aarde en hemel is dat op aarde alles zichtbaar is met al wat erin is, en in de hemel, universum alles niet zichtbaar is met al wat erin is.

 

Energie

Voor beide werelden geldt dat zij ‘draaien’ op energie, er energie is, als er geen energie is zou er ook geen aarde en universum zijn.

In alles en iedereen is energie aanwezig, het stroomt door alles en iedereen en straalt energie uit. Energie is een trilling, een vibratie, wat zich vlug beweegt maar welke niet te zien is met het blote oog. Energie is onzichtbaar, maar wel degelijk aanwezig. Energie is onze eerste levensbehoefte. Zonder energie zou er geen moeder aarde zijn, geen mens en dier omdat energie onze voeding is, zoals voedsel voor mens en dier.

Met alles wat wij doen, stralen wij energie uit, zetten wij energie in beweging, zoals met onze gedachten, gedrag, woorden, met ervaringen die wij opdoen. Met elke gebeurtenis wordt energie uitgestraald en laat men energie achter wat zowel positieve energie als negatieve energie kan zijn.

 

Energie bij de mens

Bijvoorbeeld: Positieve energie wordt uitgestraald bij en door mensen die positief in het leven staan. Zij laten vreugde, blijdschap zien, wat voortkomt uit liefde, deze vreugde, blijdschap stralen zij uit in oprecht lachen. Zij kunnen mensen inspireren, mensen zullen graag bij hen in de buurt zijn omdat zij hun positieve energie doorgeven en waarbij anderen kunnen opladen. Er wordt een hoog energetisch trilling niveau uitgestraald. Zij stralen energie uit ‘liefde energie uit. Positieve energie zal aantrekken. Positieve energie zal je opladen, vullen met vreugde, als de ander vol vreugde zat dan heb je dit overgenomen van de ander. Positieve energie laat ons liefde voelen. Liefde is meest zuivere vorm van energie. (zie ook liefde)

Negatieve energie wordt uitgestraald bij en door mensen die negatief in het leven staan. Zij laten veelal verbittering, woede zien wat voortkomt uit angst, onzekerheid. Zij stralen verbittering, boosheid, angst uit, waarbij zij mensen zullen afschrikken, afstoten, mensen zullen niet graag bij hen in de buurt willen zijn omdat zij met hun negatieve energie anderen zullen leegzuigen, leeg laten lopen. Negatieve energie zal afstoten. Negatieve energie zal je leeg laten lopen qua energie omdat negatieve energie negativiteit bevat. Als de ander negatieve energie bij zich draagt en uitstraalt, dan kunnen wij dit overnemen wat veelal het geval is omdat wij ons niet bewust zijn, mits je met beide benen op de grond staat, geaard bent. We worden letterlijk “moe van iemand”. Negatieve energie is gevuld met angst energie. (zie ook angst)

Gedachten, woorden, daden zijn ook energie. Met onze gedachten, ons gedrag stralen wij energie uit, dit kan positieve energie zijn of negatieve energie. (zie ook energie) Zitten wij niet goed in ons vel dan kunnen wij zichtelijk en voelbaar een ‘negatieve energie’ uitstralen. Zitten wij goed in ons vel dan kunnen wij zichtelijk en voelbaar een ‘positieve energie’ uitstralen.

Negativiteit en positiviteit gaan gepaard met emotie. Negativiteit zal ons verlammen, angstig maken. Als wij niet in balans zijn, niet lekkerin ons vel zitten dan zullen wij een laag trilling energieniveau hebben waarbij wij gevoeliger, vatbaar, kwetsbaarder zijn voor angst.

Positiviteit zal ons vrij laten voelen, blij maken, liefde laten voelen. (zie ook de kracht van de gedachten) Als wij in balans zijn, lekkerin ons vel zitten, dan zullen wij een hoog trilling energieniveau hebben, waarbij wij veel minder tot niet vatbaar zijn voor angst.

 

Energie bij een gebeurtenis

Energie kan ook worden achtergelaten door een gebeurtenis.

Bijvoorbeeld; In een ruimte heeft er een zwaar gesprek plaatsgevonden, of er is ruzie geweest, in deze ruimte zal er energie blijven hangen van dit zware gesprek of ruzie. De energie om de persoon die een zwaar gesprek heeft gehad kan of negatief of positief zijn. De energie om de persoon die ruzie heeft gehad zal negatief zijn. In beide gevallen wordt er energie uitgestraald.

Iemand die gevoelig is voor het voelen van energie zal bij binnenkomst van deze ruimte ook al is de ruimte ‘leeg’ van personen, de achter gebleven energie kunnen voelen. Deze achtergebleven energie zal zwaar aanvoelen.

Hoe heftiger, hoe negatiever de gebeurtenissen, gedrag, gezegdes, gedachten waren, hoe zwaarder de energie zal zijn die is achter gebleven. De ruimte kan bedompt, benauwd, aanvoelen of een bepaalde geur hebben. Veelal als wij een ruimte betreden die benauwd, bedompt aanvoelt en er hangt een bepaalde geur, dan zijn wij zelf al geneigd dit te laten veranderen. Wij zullen veelal uit onszelf de ramen en deuren opzetten zodat er wind kan waaien door het vertrek. ‘We zetten letterlijk ramen en deuren open om een frisse wind erdoorheen te laten waaien’, om zo de ruimte qua bedomptheid, benauwdheid, geur te laten veranderen. We laten het lekker ‘doortochten’ en na dit doortochten zal het vertrek anders aanvoelen.

Op plaatsen waar in het verleden, zware ernstige dingen zijn gebeurd, zoals bijvoorbeeld een moord of doodslag, een overlijden, zal of kan er nog zware energie hangen maar waarbij geen entiteit meer aanwezig is en veelal is dit het geval. Dit hoeft niet per se het geval te zijn. Het is vaak de herinnering die bij ons wordt opgeroepen dat er op die plaats iets gebeurd is waaraan wij vasthouden en die ons in de emotie angst laat schieten.

Vaak laten wij ons beïnvloeden, bang maken door een ander vertelde verhalen en waarin wij mee gaan, want, als wij niets hadden geweten over de plek of persoon dan zou er niets aan de hand zijn geweest.

 

Hoe ontstaat een entiteit

Als wij op aarde overlijden dan wisselen wij van aards lichaam en van aardse wereld. Je kunt dit vergelijken met het wisselen van jasje. Ons aards lichaam verruilen wij voor een fijnstoffelijk energetisch lichaam en ons aardse leven verruilen wij voor een andere dimensie. De dood, een overlijden is een poort naar een andere dimensie, de spirituele “onzichtbare” wereld. Ons aardse lichaam veranderd van vorm, van een zichtelijk lichaam veranderen wij in een niet zichtelijk fijnstoffelijk energie lichaam en onze ziel verruild de aardse wereld voor de spirituele wereld en wat opstijgt naar huis, de bron, de hemel, gene zijde, de lichtwereld.

Bij een overlijden laten wij ons aards zichtelijk lichaam achter, en zullen wij begraven of gecremeerd worden, terwijl ons niet zichtelijk energie lichaam, onze ziel voortleeft in de lichtwereld. Dit fijnstoffelijk lichaam zal energie uitstralen met een trillingsniveau. Er zal een energetisch niet stoffelijk lichaam ontstaan.

Bij ons overlijden hebben wij de keus om over te gaan naar de lichtwereld. De lichtwereld is een totaal andere, verschillende wereld als die wij kennen hier op aarde.

Het verschil op aarde en gene zijde, de lichtwereld is, dat er op aarde een beknopt bewustzijn heerst en in de lichtwereld een verruimd bewustzijn is. Op aarde zullen wij niet alles begrijpen, snappen, in de lichtwereld zullen wij alles snappen, begrijpen. In de lichtwereld wordt er gecommuniceerd doormiddel van de ziel, op aarde wordt er gecommuniceerd door praten via woorden met de mond.

In de lichtwereld heerst er vrede, vreugde, rust, sereniteit, licht, liefde. Alle dualiteit, alle emoties waar wij op aarde mee te maken krijgen is in de lichtwereld, gene zijde niet aanwezig. Haat en nijd, oordeel, veroordeel, angst, verdriet, enz., is daar niet aanwezig, er heerst liefde, onvoorwaardelijke liefde en waar alleen het ‘goede bestaat’ en waar rivaliteit niet bestaat en iedereen gelijk is.

Hel bestaat niet, dit is een eeuwen geleden door mens gecreëerde gedachte en aanname die met doctrine gepaard gaat om macht over de mens te verkrijgen, om de mens in het gareel te houden en angst aan te jagen en welke gebaseerd is op straf en beloning en waarin wij in ons aardse leven moeten laten zien, ons moeten bewijzen dat wij het waardig zijn om naar de hemel te gaan. Iedereen is het waardig om naar huis, de hemel te gaan en waarin niemand anders dit voor ons bepaald, het is een eigen keuze om terug te keren. De bron, de lichtwereld, is ons startpunt bij een geboorte, en ons terugkeerpunt bij een overlijden. Onze ziel zal altijd blijven bestaan, er zal een cyclus van opnieuw geboren worden plaatsvinden.

Voor onze geboorte verblijft onze ziel in de lichtwereld waarin volledig bewustzijn heerst. Het is ons thuis en waar wij weten wie wij zijn, waarbij alle kennis, wijsheid, bewustwording, onvoorwaardelijke liefde in onze ziel aanwezig is.

Met onze geboorte zal onze ziel beginnen bij nul, waarin onze ziel streeft om te leren, naar ervaring, wijsheid, inzicht opdoen in de aardse wereld. Met een geboorte vergeten we wie we waren in de lichtwereld met alle kennis, wijsheid, gevoel, bewustwording, met daarbij het onvoorwaardelijk liefde gevoel en zullen wij op aarde alles wat wij wisten in de lichtwereld weer moeten leren op aarde. Leren is eigenlijk niet het goede woord, we zullen ons alles stuk voor stuk weer moeten herinneren.

Soms weet je gewoon dingen, dit is een mooi voorbeeld van iets herinneren wat onbewust naar boven is gekomen en wat in ons onderbewuste opgeslagen lag vanuit eerder opgedane de kennis en ervaring van onze ziel uit een eerder leven.

Op aarde zullen wij keuzes moeten maken om te herinneren wie we waren. De keuzes die wij maken bepalen ons wie we zijn, en hoe ons leven op aarde eruitziet. Keuzes maken is ervaring opdoen om te worden wie wij willen zijn.

Bij een overlijden zal er altijd begeleiding zijn voor de overledenen en voor de nabestaande(n) vanuit de lichtwereld, de spirit world. Niemand zal aan zijn of haar lot worden overgelaten. Wij zullen omringt zijn met liefde, kracht, steun, ook al zullen wij dit niet letterlijk zien. Vlak voor ons overlijden, en ons heengaan naar de lichtwereld, zullen wij omringt zijn met ‘begeleiders’ en zullen wij ons het gevoel van onvoorwaardelijke liefde, en het weer ‘thuiskomen’ en hoe het voelt in de lichtwereld herinneren, en kunnen wij gehoor geven of niet, om naar ‘huis’ terug te keren. Wij hebben zelf de keuze om naar de lichtwereld terug te keren of om op aarde in een fijnstoffelijk lichaam te verblijven en geen gehoor te geven aan lichtwereld begeleiders die ons naar de lichtwereld zullen helpen, begeleiden.

 

Zielen taal

In de lichtwereld spreekt men zielentaal. Zij communiceren met elkaar op zielen niveau, voor ons menselijk denken is dit van hart tot hart. Zielen uit de lichtwereld zullen elkaar altijd begrijpen omdat zij dezelfde taal spreken en dat is liefde. Liefde voor elkaar waarin het hoogste goed voor ieder schepsel voorop staat. Geen mens, schepsel zal gescheiden worden van elkaar, zal los staan van elkaar. Wij zullen altijd verbonden blijven doormiddel van de ziel.

Met een overlijden verliezen wij een iemand waar wij een aardse band mee hadden, maar onze zielen band zal voor altijd bestaan. Met een overlijden houdt het woordelijk, mondeling communiceren op, maar communiceren via de ziel gaat gewoon verder doormiddel van zielentaal. Ook al denken wij dat wij niet met een overleden kunnen praten, dit kan gewoon, echter zal dit via de ziel gaan. In gedachten kun je met iemand praten, of hard op, alles wat wij bespreken zal gehoord worden. Iemand waarbij de heldere kanalen open staan kan deze zielentaal ‘horen, voelen’.

Verschillende entiteiten

Op moeder aarde komen wij verschillende entiteiten tegen, deze entiteiten kunnen worden betiteld als: engelen, begeleiders, gidsen, aardgebonden entiteiten, dwalende, dolende, verdwaalde entiteiten, zielen, tijdelijk aardgebonden entiteiten, zielen. Vaak zijn wij ons er niet van bewust dat zij hier op aarde zijn met een reden. De redenen kunnen uiteenlopend zijn van bewust op aarde zijn als van onbewust op aarde zijn. Met bewust op aarde zijn, kun zien als entiteiten zijn overgegaan naar de lichtwereld. Met onbewust op aarde zijn, kun je zien als entiteiten die nog niet overgegaan zijn naar de lichtwereld.

Entiteiten zijn energieën in een niet stoffelijk zichtbaar lichaam welke een vibratie, trillingsniveau uitstralen, het zijn energieën die wij voor het gemak ook wel geesten, spoken, zielen, spirits, souls noemen. Het zijn overleden zielen die, nadat ze gestorven zijn wel of niet zijn overgegaan naar ‘huis’, het licht, naar gene zijde, de bron, de hemel, de lichtwereld. Vele mensen kunnen het onderscheid niet maken en aanvoelen of een entiteit bewust de keuze heeft gemaakt om hier op aarde te verblijven of dat een entiteit hier ‘even op aarde’ is.

Op moeder aarde zijn wij omringd door vele entiteiten, zielen die ‘bewust’ op aarde zijn, genaamd engelen, begeleiders, gidsen, dierbaren, enz. en waarvan wij ons niet bewust zijn.

Het verschil is dat wij op aarde ze veelal niet kunnen voelen, zien en horen terwijl zij ons wel kunnen zien en horen. Het omringt zijn van bovenstaande entiteiten kun je uitleggen als dat zij ‘even op reis’ zijn. Hun thuisbasis is de lichtwereld, de hemel, gene zijde, maar maken een ‘reisje’ naar de aarde om mensen bij te staan, te troosten, te steunen, raad te geven, gewoon bij iets of iemand te zijn. Op elk gewenst moment kunnen zij weer naar ‘de lichtwereld’.

De energie die zij uitstralen heeft een hoog zacht lieflijke trillingsniveau van energie vol warmte en onvoorwaardelijke liefde, met een zeer hoog bewustzijnsniveau. Zij stralen rust en vrede uit, de emotie die zij hebben is liefde, alles wat zij doen, doen zij uit de keuze liefde. Liefde energie is de hoogste energie die er is, en zal het nooit verliezen van negatieve energie. Wij als mens noemen dit positieve, goede, entiteiten.

Engelen

Engelen zijn beschermers, begeleiders, boodschappers, helpers van God. Engelen zijn energieën vanuit hogere regionen en sferen vanuit de bron. Het kan zijn dat wij deze engelen aanvoelen, bij ons voelen. Engelen zijn er voor ons hoogste goed. Zij stralen een hoge energie uit vol liefde en warmte. We spreken niet voor niets over “beschermengel”. Als wij ze om hulp vragen zullen zij ons dit geven. Het zijn spirituele helpers, lichtwereld zielen. (zie ook engelen) Engelen zijn er altijd, ongeacht of men op aarde reinigt op entiteiten.

 

Begeleiders – Gidsen

Begeleiders, gidsen zijn energieën die zijn overleden maar die de taak hebben om als gids op te treden, te begeleiden en te helpen, ook dit zijn spirituele helpers. Iedereen heeft een gids of meerdere gidsen bij zich, dit kunnen geliefden, familieleden, vrienden, enz. in een aards leven geweest zijn. Deze lichtwereld zielen, en ook engelen zijn nooit ver weg, om steun, raad, troost te geven, echter kunnen wij ons hier niet van bewust zijn dat zij zich om, bij en rond ons heen hebben. Deze begeleiders komen en gaan, ongeacht of men op aarde ruimtes reinigt op entiteiten. (zie ook spirituele helpers)

 

Aardgebonden entiteiten

Op moeder aarde zijn wij ook omringd met entiteiten die er voor gekozen hebben niet gelijk naar de lichtwereld over te gaan, maar moeder aarde als tijdelijke thuisbasis hebben. Wij noemen deze entiteiten aardgebonden zielen, ook dit zijn energieën in een niet zichtelijk stoffelijk lichaam die bewust op aarde ‘rondzweven’ omdat zij er voor gekozen hebben na overlijden niet gelijk naar de lichtwereld, naar huis, gene zijde, naar het licht, naar de bron, over te gaan. Tijdelijk aardgebonden entiteiten zullen hier letterlijk ook ‘tijdelijk zijn en zullen altijd omringt zijn met ‘lichtwereld zielen’.

Zij hebben bewust de keuze gemaakt op aarde te verblijven, niet in een lichaam, maar in een fijnstoffelijk energetisch lichaam. Het is een eigen keuze die is gemaakt om niet gelijk naar de lichtwereld over te gaan en waarvan de oorzaak veelal vanuit angst, uit schaamte, schuldgevoel voortkomt. Schaamte, schuldgevoel over wat zij in het aardse leven hebben gedaan, en waarbij zij zichzelf niet kunnen vergeven wat zij in hun aardse leven hebben gedaan. Veelal zijn dit entiteiten die in het aardse leven niet echt leuke mensen waren, slechte mensen met slechte gewoontes, in gedrag, in handelen, in karakters, enz. Zij zetten hun “leven” als entiteit daarin voort en die zich schamen, een schuldgevoel hebben over wat zij hebben gedaan in hun aardse leven en niet naar ‘huis, de lichtwereld durven’. Zij denken dat zij in de lichtwereld zullen worden veroordeeld wat voortkomt uit een beknopt bewustzijn, echter zal dit niet het geval zijn. Er kunnen meerdere redenen, oorzaken zijn om niet gelijk naar de lichtwereld terug te keren.

 

Materialisme

Ook kan het zijn, dat aardgebonden entiteiten nog niet naar de lichtwereld zijn overgegaan, omdat zij een connectie hebben met een voorwerp, ruimte, plek, en waarvan zij geen afstand willen, kunnen doen, omdat zij denken dat het ‘hun plek, ruimte, voorwerp is, wat zij beschouwen als eigendom, en proberen er alles aan doen om dit te behouden. In de aardse wereld zijn dit veelal materialistische mensen geweest, die nu als entiteit denken dat zij alles kunnen behouden zoals het was en wat voortkomt uit een beknopt, laag- niet bewustzijn.

Iets is nog niet af

Ook kan het zijn dat aardgebonden entiteiten nog niet naar de lichtwereld zijn overgegaan omdat zij het aardse leven (nog niet) kunnen loslaten omdat zij denken dat er “nog iets af te maken” valt. Er is voor de entiteit nog onverwerkte emotie, schaamte, schuldgevoel, zij vinden dat ze iets hebben gedaan wat niet kon in hun aardse leven, zij schamen zich hiervoor en bij het overlijden hebben zij geen gehoor gegeven aan het ophalen. Er kan ook schuldgevoel zijn omdat zij iemand hier op aarde achterlaten. Deze entiteiten kiezen ervoor om hier te blijven, zij kunnen ieder moment naar “huis”, gene zijde terugkeren en kunnen worden opgehaald door bijvoorbeeld engelen, begeleiders en of “zielen, dierbaren, lichtwereld zielen”.

Materialisme, schuldgevoel en schaamte kunnen op een gegeven moment geen stand meer houden omdat het schuldgevoel en of schaamte niet meer de overhand heeft. Elk aardebonden entiteit, die bij overlijden de keuze heeft gemaakt, geen gehoor te geven om gelijk over te gaan naar de lichtwereld en nu de aarde als thuisbasis heeft, heeft altijd de keuze op elk gewenst tijdstip terugkeren naar de lichtwereld, naar huis. Tijdelijk aardgebonden entiteiten, zielen zullen hier letterlijk tijdelijk zijn, zij zullen altijd omringt zijn met de lichtwereld zielen, ‘ophaaldienst van begeleiders bestaande uit engelen, zielen, dierbaren’ om hen naar huis te begeleiden. Het zal geen jaren duren dat zij gehoor geven aan ophalen.

De energie die bewust tijdelijk aardgebonden entiteiten uitstralen is een zeer laag trillingsniveau, met een beknopt, laag- niet bewustzijnsniveau, zij stralen onrust uit, zijn angstig, bang, verdrietig, boos, gefrustreerd, eenzaam. De emotie die zij hebben is angst, alles wat zij doen, doen zij uit de keuze angst. Elke keuze die zij maken als energetisch lichaam maken zij vanuit de emotie angst.

 

Dolende, zwervende entiteiten

Aardgebonden entiteiten kunnen ook dwalende, dolende, zwervende zielen zijn. Het is een status die zij ‘even’ hebben maar veelal niet lang duurt omdat zij de weg naar de lichtwereld nog niet hebben gevonden. Deze zielen weten nog niet dat zij zijn overleden en dolen, zwerven hier onbewust op aarde. Zij hebben alle ‘voor tekenen van overlijden’ gemist, het overlijden is zo snel gegaan dat het verwarring heeft gegeven. Omdat er verwarring is, weten zij niet waar zij heen moeten, ze zijn dolend, verdwaald en veelal zoeken zij hun vertrouwde plek op aarde op, omdat zij even niet anders weten omdat zij verward zijn en de lichtwereld nog niet kunnen vinden. Ook deze zielen zijn omringt door begeleiders, echter kunnen zij de zielentaal nog even niet horen en begrijpen.

Vanuit verwarring zullen zij zich angstig voelen. De energie die zij uitstralen is angst, wanhoop, verdriet. Zij stralen geen negatieve energie uit om een ander kwaad te doen, je kunt de angst vergelijken met een bang muisje wat in een hoekje wegkruipt. Veelal zijn deze entiteiten blij als zij iemand gevonden hebben die hen naar lichtwereld brengt, helpt, hen begeleid hun weg naar huis te vinden.

 

Tijdelijk aardgebonden zielen

Ook de mens zelf kan oorzaak zijn van het niet gelijk heengaan naar de lichtwereld van zielen, omdat wij een dierbare vasthouden en wij hier aardgebonden zielen mee creëren.

Niet accepteren

In ons leven zullen wij ooit op een dag worden geconfronteerd met de dood. Om ons heen kunnen en zullen mensen overlijden waar wij een band mee hadden, waar wij aan gehecht waren, die voor ons dierbaar zijn, waren. Met een overlijden verliezen wij iemand die ons dierbaar is. De persoon zal niet meer in ons leven zijn en er zal definitief afscheid plaatsvinden en genomen moeten worden. Met een overlijden rouwen wij, dit doen wij voor onszelf omdat wij iemand missen. Er zal verdriet zijn, we zullen rouwen waarin de intensiteit van de rouw wordt bepaald door de intensiteit van de liefde voor de ander.

Met een overlijden wordt de aardse, zichtelijke band, verbinding die wij met elkaar hadden verbroken, de geestelijke, spirituele band zal altijd blijven bestaan. Vele mensen denken dat met een overlijden de verbinding met elkaar wordt verbroken. De aardse, zichtelijke band, verbinding die wij met elkaar hebben zal verbroken worden, maar de geestelijke spirituele band zal altijd blijven bestaan.

Met een overlijden houdt het woordelijk communiceren op, maar communiceren via de ziel gaat gewoon verder. Ook al denken wij dat wij niet met een overleden kunnen praten, dit kan gewoon, echter zal dit via de ziel gaan. In gedachten kun je met iemand praten, of hard op, alles wat wij bespreken zal gehoord worden. Hierbij wordt zielentaal uitgewisseld. Iemand waarbij de heldere kanalen openstaan, kan deze zielentaal ‘horen, voelen’.

Met een overlijden zal onze tijd hier op aarde erop zitten. Hoe hard dit ook mag klinken, ons leven op aarde is “af”. Het moet zo zijn dat wij overlijden, en voor nabestaanden zal of kan dit soms niet te bevatten zijn. De dood van een geliefd persoon kan ernstige gevolgen hebben voor degene die achter blijft, het kan men volledig lam leggen, men is of kan volledig in shock zijn. Veelal accepteren wij niet dat een geliefd persoon is overleden en vragen wij ons af ‘waarom?’

Doordat wij niet kunnen of willen accepteren dat er een iemand is overleden kunnen wij niet loslaten en klampen wij ons vast aan de persoon die is overleden. Met het niet accepteren creëren wij een ‘niet loslaten band’ waarmee wij een overledenen, een ziel, een entiteit beletten om niet naar de lichtwereld over te kunnen gaan terwijl zij dit wel graag willen. Wij beletten een ziel om naar de lichtwereld terug te keren terwijl dit het hoogste goed zal zijn voor een ziel. Vanuit schuldgevoel zal een ziel het ‘overgaan nog even uitstellen’ omdat zij zien dat de nabestaande pijn en verdriet heeft en waarbij men denkt dat men de persoon nog kan helpen. Echter kunnen zij als tijdelijk aardgebonden ziel niet veel betekenen, omdat alle ‘aardse emotie en bewustzijn’ aanwezig is. Als men de tijdelijk aardgebonden ziel ‘loslaat’, en hen naar de lichtwereld laat gaan, dan kunnen zij als engel, als gids, als begeleider veel meer voor ons betekenen, omdat zij hun emotie verruild hebben met het hoogste bewustzijn waarin liefde vooropstaat. Liefde is loslaten.  Als wij een ziel beletten om naar de lichtwereld terug te keren dan kunnen wij onszelf de vraag stellen: welk belang staat hier voorop? Ons eigen belang vanuit egoïsme om los te laten of het belang van de ziel vanuit mededogen? Of beide vanuit altruïsme.

 

Problemen

In ons leven zullen wij ook geconfronteerd worden met problemen, zorgen. Ieder mens heeft op zijn tijd zorgen, problemen. In het aardse leven is ieder verantwoordelijk voor het oplossen van zijn eigen problemen, want veelal zijn deze problemen zelf gecreëerd, echter ziet men dit niet altijd zo. Problemen zijn erom opgelost te worden, problemen zijn uitdagingen om, om te leren gaan met, om onze persoonlijke groei te bevorderen, om ons bewustzijn te vergroten. Problemen geven ons de mogelijkheid om ervaring op te doen, om kennis en inzicht te vergaren wat ons zelf ten goede komt voor persoonlijke groei.

Problemen zijn altijd voor ons hoogste goed, het is alleen hoe wij dit zien en hoe wij hier mee omgaan. Wij hebben altijd de keuze: het probleem erkennen en aanpakken voor het hoogste goed waarbij wij ons bewustzijn kunnen en zullen verruimen. Of wij ontkennen het probleem.

Als wij een probleem ontkennen dan zullen wij problemen alleen maar groter maken. Problemen worden niet opgelost, door er niets aan te doen, door het probleem niet onder ogen komen, te laten zitten, problemen worden niet vanzelf opgelost. Door ontkenning zullen wij ermee rond blijven lopen waarmee wij onszelf blokkeren, en wat niet voor ons hoogste goed zal zijn. Met ontkenning en blijven ontkennen van problemen zullen wij het ons zelf niet makkelijk maken en kan of zal de situatie verergeren en waarbij wij in lijden kunnen vervallen en wij onze persoonlijke groei, ons bewustzijn stilzetten. (zie ook keuzes maken – pijn leiden of lijden) Problemen zijn altijd een eigen verantwoording om op te lossen.

Veelal denken wij, dat wij voor een ander het probleem kunnen oplossen en zouden dat ook willen, of doen. Maar, door oplossen voor een ander, zal er bij de persoon met het probleem geen bewustwording worden gecreëerd en waarbij men als een ander de problemen oplost hier niets van zal leren en men in herhaalpatronen zal vervallen. Een ander kan geen problemen van een ander oplossen, wel kunnen we een persoon met problemen aanhoren, advies geven, maar de persoon zal zelf actie moeten ondernemen, om het probleem op te lossen om hier iets van te leren en waarbij men het eigen bewustzijn vergroot.

Mensen kunnen problemen hebben ten tijde dat een geliefd persoon overlijdt. Een overledenen, een entiteit, een ziel, kan de gedachten hebben dat zij nog niet ‘over kunnen gaan’, naar de lichtwereld veelal vanuit schuldgevoel omdat zij denken dat zij de persoon met de problemen moeten helpen, bijstaan. Deze gedachten komen voort uit een beknopt bewustzijn welke zij op aarde hebben gehad en welke zij nog even hebben als men overlijdt.

Met een overlijden en het direct heengaan naar de lichtwereld, gene zijde zal het bewustzijn gelijk worden verruimd en zal het liefde gevoel direct plaatsvinden.

Vanuit een niet direct heengaan naar de lichtwereld, gene zijde zal het beknopt bewustzijn wat men op aarde heeft gehad nog even worden voortgezet.

Een nabestaande kan een overledenen, een entiteit, een ziel beletten door de eigen problemen die er spelen zodat een ziel niet naar de lichtwereld kan terugkeren, maar ook de entiteit belet zichzelf om naar de lichtwereld terug te keren omdat bewustwording nog ontbreekt. Ook hier is het zorg voor de nabestaande(n) om problemen op te lossen en om bewustwording te leren, zodat de entiteit naar huis, gene zijde, de lichtwereld kan terugkeren. Ook hier geldt dat tijdelijk aardgebonden entiteiten, zielen, hier tijdelijk zijn. Schuldgevoel zal op een gegeven moment geen stand meer houden omdat het schuldgevoel geen overhand meer heeft. Tijdelijk aardgebonden entiteiten, zielen zullen hier letterlijk tijdelijk zijn, zij zullen altijd omringt zijn met de ‘ophaaldienst van begeleiders bestaande uit engelen, zielen, dierbaren’ om hen naar huis te begeleiden.

 

Verschillen

De verschillen in entiteiten is groot, de lichtwereld entiteiten, zielen hebben altijd het ‘beste met ons voor’, zullen ons omringen met het hoogste bewustzijnsniveau, met het hoogste energetisch trillingsniveau liefde, waarbij bewustwording voor de mens voorop staat. Zij weten wie hen niet kan ‘horen, zien’ en zullen ons altijd met zorg benaderen. Zij stralen energie uit waar de mens mee gevoed zal worden en zullen niet meeliften op de aardse mens energie maar ons omringen met de hoogste energie trilling die er is en dat is liefde. Zij weten dat de aardse mens ‘iets zelf moet doen’ en dat zij niet mogen ingrijpen, bepalen, maar kunnen ons wel sturen als wij hier voor open staan. Het sturen kan zijn door dromen, door plotseling heldere ingevingen, een intuïtief gevoel, die wij kunnen gebruiken (als wij hier niet aan voorbij lopen) om onze problemen op te lossen.

Voor alle tijdelijk aardgebonden entiteiten geldt dat hun bewustzijn nog niet is verruimd en zij beslissingen, keuzes maken, nemen vanuit een beknopt bewustzijn welke zij in hun aardse leven hadden. Zij stralen energie uit van het laagste energetisch trillingsniveau, zij denken dat de hele buitenwereld hen kan ‘horen en zien’ wat veelal niet het geval is, waarmee men de aardse mens bang kan maken, de aardse mens energetisch leeggezogen kan worden en kunnen meeliften op de aardse mens energie. Tijdelijk aardgebonden entiteiten die zelf de keuze hebben gemaakt om hier te verblijven voelen zich goed bij aardse personen als er eenzelfde laag energieniveau is. Aardgebonden entiteiten zullen het niet prettig vinden om in een hoger energieniveau, energieveld te verblijven. Doordat zij altijd omringt zijn met lichtwereld zielen zal geleidelijk de liefde energie van hen de overhand nemen waarbij schuldgevoel, schaamte zal afnemen totdat zij deze niet meer voelen en zij de oversteek naar huis willen maken. Eenmaal in de lichtwereld zal er gelijk het hoogste bewustzijn zijn.

Tijdelijk aardgebonden entiteiten die hier zijn vanuit materialisme, zullen ‘even’ niet het beste met de medemens voor hebben vanuit een eigen egoïsme wat voortkomt uit een laag bewustzijn. Ook hier geldt dat zij omringd zullen zijn door lichtwereld zielen en met hun energie op een gegeven moment omringd zullen zijn en de oversteek maken.

Tijdelijk aardgebonden entiteiten die hier zijn vanuit ‘iets is nog niet af’, hebben het beste met de aardse mens voor, maar weten nog niet dat zij niet mogen ingrijpen, bepalen, oplossen voor de aardse mens. Ook hier geldt dat zij omringd zullen zijn door lichtwereld zielen en met hun energie op een gegeven moment omringd zullen zijn en de oversteek maken.

Voor alle aardgebonden entiteiten, zielen, of nu deze bewust op aarde zijn, dwalend, dolend zijn geldt, dat zij omringt zijn met ‘andere entiteiten, zielen’ vanuit de lichtwereld. Zij zijn niet alleen en kunnen op elk gewenst moment naar de lichtwereld terugkeren als zij de keuze hebben gemaakt om terug naar huis te keren.

 

Waarom zijn entiteiten hier op aarde

Alle entiteiten die op aarde zijn, die aanwezig zijn, die verschijnen, zijn er om een persoon bewust te maken, dat er een bewustwording les moet worden geleerd, er moeten dingen worden opgelost en uitgewerkt en verwerkt, waarin zij begeleiden in hulp, steun bescherming. Het is aan de aardse mens hoe hier mee om te gaan. Blijven wij entiteiten associëren, labelen in goed of slecht, in positief of negatief. Het ligt aan onszelf of wij in balans zijn of niet en wij er een label positief of negatief aan geven of onze gedachten met de andere verbinden.

 

Zijn entiteiten slecht

Wij mensen, willen graag alles weten en daarmee alles labelen. Wij willen duidelijkheid en willen op alles een etiket plakken. Labelen doen wij in goed en slecht. Door te labelen in goed en slecht, denken we te weten wat ‘echt goed is’ en wat ‘echt slecht is’. Met het etiket ‘goed’ voelen wij ons oké, veilig. Met het etiket ‘slecht’ voelen wij ons niet oké, niet veilig.

Maar wat de één slecht vindt, hoeft voor de andere persoon niet slecht te zijn. Vaak geven wij op voorhand al een label af met slecht omdat wij onwetend zijn en er op voorhand al vanuit gaan dat iets slecht is maar wat voorkomt uit onze emotie angst. Zo ook bij entiteiten. Vele mensen associëren entiteiten met het woord ‘slecht’. We verbinden, koppelen, het woord ‘entiteit met het woord slecht’. Onze gedachten verbinden het ene woord met het andere woord en plakken er gelijk een etiket op zonder op voorhand nagedacht te hebben of iets wel klopt. Voor vele mensen zal het woord entiteit ‘angst, slecht, negativiteit, niet oké, niet veilig’ oproepen waarbij we uitgaan dat een entiteit slecht is. Het gekke is dat wij niet ‘bang zijn’ voor de naam engelen, maar wel voor de naam entiteiten.

Entiteiten zijn niet slecht, echter kan het wel voor de mens gevaarlijk zijn of worden. Het gevaar zit hem in de eigen gedachten en emotie van de mens die het gevaarlijk kunnen maken.

Veelal noemen wij, en gaan er ook klakkeloos vanuit, dat alle aardgebonden, dwalende, zwervende entiteiten negatief, “negatieve entiteiten, slechte, kwade entiteiten, zielen” zijn en waarbij wij denken en er ook vanuit gaan dat zij slecht zijn, altijd kwaad in de zin hebben, echter is dit niet het geval. Niet elke entiteit die op aarde verblijft, is een negatieve, slechte entiteit, ziel met kwade, slechte intentie, bedoelingen en vooralsnog zijn er meer entiteiten, zielen die ‘een reisje naar aarde’ maken dan tijdelijk aardgebonden entiteiten, zielen.

Het is de benaming negatief, slecht die wij er als mens aan geven en waarbij wij denken en ervan uit gaan, dat de intentie van een entiteit altijd kwaad in de zin heeft of slecht zijn. Wij, mensen op aarde, geven er zelf een naam aan, bedenken zelf dat zij kwaad in de zin hebben, slecht zijn omdat wij zelf iets eng, angstig vinden. Als iets ons bang maakt zullen wij in de alert stand gaan, op voorhand denken wij dat er gevaar dreigt. Angst is onwetendheid en waarvan men denkt dat iets slecht, negatief is en wat ons angstig maakt in onze belevingswereld. Veelal bedenken wij zelf, gaan ervan uit, dat het om entiteiten gaat, maar wat veelal niet zo is.

Gedachten zijn kracht. Het bestaat pas als men erin geloofd. Hoe meer aandacht je aan iets besteed hoe groter het wordt. Wij laten ons zelf beïnvloeden door onze eigen gedachten door wat er om ons heen gebeurd. Wij zelf hebben de keuze om hierin mee te gaan of niet. Als wij iets niet willen dan gebeurd iets ook niet. Al onze keuze die wij maken, zijn gemaakt, zijn gebaseerd uit de emotie liefde of angst en veelal zijn deze keuzes gebaseerd op wat een ander hiervan vindt, denkt.

Wij denken dat slechte entiteiten slecht zijn, en schade aanrichten, maar dit kunnen ze niet, het is wat wij ons zelf toelaten.  Het lijkt of ‘negatieve’, slechte, kwade entiteiten, zielen zoveel mogelijk mensen willen meeslepen, sleuren in het negatieve. Veelal lukt dit ook, maar, dit is geen verdienste van een entiteit maar van de aardse persoon. Angst trekt angst aan. Als de aardse mens niet goed in zijn of haar vel zit zullen we uit balans zijn of gaan, we worden onzeker, waardoor er een lager energieniveau zal zijn en waarbij de emotie angst bewust of onbewust de overhand neemt. Veelal is de mens zelf schuldig aan het in stand houden van angst, en het in stand houden van een entiteit, ziel, omdat wij denken dat zij ‘slecht zijn’ en waarbij wij een entiteit de schuld van onze gemoedtoestand, echter is het onze onbalans.

Mensen kunnen last ondervinden van dwalende en tijdelijk aardgebonden zielen, engelen, begeleiders, enz. echter hebben zij niet als doel om mensen bang te maken, het bang zijn is een iets wat wij zelf ervaren en onszelf toelaten vanuit onbalans, onzekerheid, negativiteit, een laag- niet-bewust bewustzijn.

 

Aandacht vragen, trekken of teken geven

Entiteiten, zielen kunnen hun aanwezigheid op aarde kenbaar maken. Het verschil tussen entiteiten die in de lichtwereld verblijven en de tijdelijk aardgebonden entiteiten is dat lichtwereld entiteiten, zielen weten wie hen wel en niet kan zien, horen, voelen en aardgebonden entiteiten dit niet weten. Lichtwereld zielen zullen ons altijd met zorg toetreden, benaderen waarbij liefde voorop staat. Lichtwereld entiteiten, zielen willen ons bewust maken, tijdelijke aardgebonden entiteiten zullen ons bang maken als wij dit onszelf toestaan.

Het grootste deel van de mens is zich niet bewust dat wij omringt zijn met entiteiten en kunnen entiteiten niet zien, waarnemen, voelen en horen.

Voor ons menselijk denken, denken wij, dat entiteiten om aandacht vragen, aandacht trekken, aandacht zoeken, aandacht nemen, aandacht afdwingen, waarbij wij ervan uit gaan, dat een entiteit macht over een aards persoon wil laten gelden en waarbij zij proberen de mens te verleiden om slechte dingen te doen, de boel te verstoren en om de mens ‘het leven zuur te maken’. Veelal lukt dit omdat de mens in de angst schiet, waardoor wij gaan lijden omdat onze gedachten en emotie met ons op de loop gaan.

Toch laten entiteiten weten dat zij er zijn. Soms kunnen er onverklaarbare dingen voor ons oog, oor, gevoel gebeuren, er gebeurt iets wat je “letterlijk” niet kunt zien, maar wel kan voelen en horen. Dit kan realistisch zijn of niet. Zielen kunnen ons een teken geven waarmee zij laten weten dat zij er zijn er ons steun geven.

Kenmerken van entiteiten die ons een teken geven dat zij aanwezig zijn.

 • Geluid van voetstappen in de gang of huis, maar er loopt niemand.
 • Een stoel of bank die kraakt net of er iemand op gaat zitten of van opstaat en er niemand op zit.
 • Een windvlaag langs je heen voelen terwijl er geen raam openstaat en of je op de tocht zit.
 • Een lamp of tv die zomaar uitgaat en weer aangaat of andersom.
 • Een kaarsvlam of wierook die een bepaalde kant op gaat terwijl er geen tocht is.
 • Boeken die uit de kast vallen.
 • Een aanraking voelen terwijl er niemand is.
 • Een geur uit het niets ruiken.
 • Iets zien lopen en als je dan nog een keer kijkt je niets meer ziet.
 • Het gevoel hebben of er nog een “iemand” in de ruimte is.
 • Een zware energie in huis, een plek of een ruimte voelen, een negatieve energie in huis voelen.

Bovenstaande voorbeelden kunnen voor de een een teken zijn, voor de ander zal het aandacht trekken zijn waarbij men in de angst schiet en men ervan uit gaat dat een entiteit, een ziel hun leven wil bepalen, verstoren.

 

Beïnvloeding

Zoals de mens, de mens kan beïnvloeden met gedachten, verhalen, gebeurtenissen kan een entiteit invloed hebben op de aardse mens. Het is niet zozeer dat entiteiten zelf invloed hebben of zelf beïnvloeden, het is de invloed en beïnvloeding die wij zelf als mens creëren door onze eigen gedachten en emotie waardoor wij van slag, uit balans raken. Entiteiten kunnen invloed hebben op ons dagelijks leven, dit hoeft niet maar kan wel, het is wat wij onszelf toelaten en hoe wij in het leven staan.

Alles en iedereen is energie, de een is gevoeliger voor het oppikken van energie dan de ander, en hoe staan wij in het leven. Zijn wij in balans, of uit balans? Staan wij positief of negatief in het leven? Hebben wij een realistische kijk of niet realistische kijk?

Zeker als het om ‘entiteiten’ gaat kan men zichzelf en een ander helemaal gek maken of laten maken. De beïnvloeding van anderen kan ons in de war brengen, kan ons bang, angstig maken. De één weet het nog beter dan de ander, verhalen komen los en welke veelal niet op waarheid berusten maar van horen zeggen. Hierdoor schiet een mens die niet in balans is in de emotie angst.

De mens is van nature nieuwsgierig, men wil dingen weten. Als er onverklaarbare dingen gebeuren dan wil men graag weten wat er gebeurt en waarom het gebeurd. Men gaat op onderzoek uit. Als er onverklaarbare dingen gebeuren, als men letterlijk iets niet kan horen en zien, maar wij wel het gevoel hebben dat er iets gebeurd, waarvan wij denken dat iets niet klopt dan ervaren wij dit als “niet normaal”. We weten niet wat er gebeurd. We horen en voelen wel dingen maar waarbij wij letterlijk niets zien.

Als wij iets nog niet kennen dan is er onwetendheid. Bij onwetendheid zullen wij op voorhand in verzet gaan en hier het slechtste van denken. Onze eerste reactie van verzet zal zijn dat wij in de emotie angst schieten. Angst is een basis emotie die de kop op steekt bij iets ‘nieuws’. We weten nog niet wat de uitkomst is van iets nieuws. Als wij iets moeten doen wat wij nog nooit gedaan hebben, zal veelal onze eerste reactie zijn dat wij ons hiertegen verzetten, we worden onzeker, we geven het de benaming negatief. De benaming negatief geven wij al snel als wij zelf iets eng, angstig vinden, als iets ons bang maakt en wij niet weten wat precies. Als wij in de emotie angst zitten, dan zullen onze gedachten met ons op de loop gaan en waarbij wij ons op voorhand al allerlei negatieve dingen in ons hoofd halen die er niet zijn, maar die wij zelf met onze eigen gedachten creëren vanuit de emotie angst.

Want gedachten is kracht. Wij laten ons zelf beïnvloeden door wat er gebeurd. Alles is ‘gevaarlijk’ als men er bang voor is. Nieuwe dingen, gebeurtenissen zullen altijd eerst met angst emotie gepaard gaan, totdat wij zelf ervaren, beleven dat er geen angst hoeft te zijn. Angst creëren zij zelf. Angst is een creatie van onze gedachten. (zie ook angst – ego) Wij zelf hebben de keuze om hierin mee te gaan of niet. Als wij ons blijven verzetten zal het probleem allen maar groter worden omdat wij ons laten leiden door angst. Angst is ook een overlevingstechniek die het van je overneemt als je nog niet met iets bekend bent of nog niet ervaren hebt met iets nieuws. Met angst emotie hebben wij een lager energieniveau.

Als wij in de emotie angst zitten, dan zijn wij vatbaarder, kwetsbaarder en veelal uit balans dan als wij niet in de emotie angst zitten. Angst kan ons in paniek laten raken, waardoor men een paniekaanval kan krijgen. Een paniek aanval is niets meer dan een reactie van het lichaam wat ‘stoom af wil blazen’ om angst en spanning onder controle te krijgen.

Ook kan het zijn dat je verbeelding met je op de loop gaat, dat je iets inbeeldt wat er niet is en veelal is dit het geval. Wij laten ons ‘iets aanpraten door anderen’, wij laten ons overhalen om mee te doen, waardoor onze angst emotie gevoed wordt en in stand wordt gehouden. Angst trekt angst aan. Hoe meer mensen bang zijn, angstig zijn hoe groter de negatieve energie. Mensen die niet het goede voor hebben met de medemens zullen of kunnen hier misbruik van maken omdat er onbalans is.

De mens is bang, angstig voor vernieuwing, wij willen alles bij het ‘oude laten’. Soms kan dat maar soms ook niet, omdat er echt vernieuwd moet worden. Om alles bij het oude te willen laten zullen wij in opstand komen, we gaan onze onvrede uiten tegen vernieuwing. We zijn onredelijk, onrealistisch en willen niet luisteren wat de vernieuwing ons kan brengen. We houden de vernieuwing tegen.

Alles waar angst mee gepaard is, gaat, zal macht over ons geven waarmee wij ons zelf zullen verliezen. Met angst en lijden zal ons energieniveau dalen en wij in de angst greep worden gehouden. Echter lijden doen wij onszelf aan, wij maken zelf de keuze om te ‘lijden’ en in dit lijden kan de mens foute keuzes maken. Lijden is niet nodig, maar toch doen wij lijden onszelf aan door onze problemen niet op te lossen, als wij er zelf een halt toe roepen en onze problemen zelf oplossen zal er geen lijden zijn. Lijden is een eigen keuze.

Als mensen niet goed in hun vel zitten zijn ze kwetsbaarder voor beïnvloeding. Door deze beïnvloeding kan er misbruik gemaakt worden van de situatie of een persoon. Als men kwetsbaar is zal dit te merken zijn aan de persoon, en waarbij mensen die niet het goede met de mens voor hebben, maar met slechte bedoelingen hebben hier misbruik van kunnen maken of maken.

Niemand en ook een entiteit heeft het recht om iemands leven te verstoren, te bepalen, te manipuleren met als doel hier beter van te worden en hierdoor ‘slechte dingen doet’. (zie ook manipulatie – leugen, liegen, bedrog)

 

Beïnvloeding, bewust bang maken

Alles zal invloed hebben, zo ook de gedachten dat het om entiteiten gaat. Omdat er zo weinig over bekend is gaan wij aannames doen, gaan wij zelf iets bedenken en kunnen wij onszelf helemaal gek maken. We gaan naar informatie zoeken op internet, en veelal ‘vinden wij wat we zoeken’, maar is dit waarheid of niet?

Beïnvloeding van buitenaf is het bewust bang maken van de mens waarmee men invloed wil uitoefenen, iemand of iets proberen te veranderen, manipuleren, mening opdringen, te treffen, te raken, te aansporen. Er wordt alles aangedaan om de mens ‘iets te laten geloven’ en veelal nemen wij dit nieuws klakkeloos aan en verspreiden dit verder zonder erover nagedacht te hebben of dit waarheid is of niet.

Een actie zal een reactie geven, uitlokken. Iemand slingert een gedachte, een roddel, een gerucht, een verzinsel, een bewering, een idee, de wereld in, wat in deze tijd niet moeilijk is vanwege internet, de sociale media en wat zich verspreid over de wereld met als doel reclame te maken voor de eigen ideeën, activiteiten, waarmee men een poging doet om zoveel mogelijk ‘medestanders’ te vinden, te creëren voor de eigen standpunten. Veelal zijn deze ideeën een roddel, een gerucht, een verzinsel, een bewering, die met opzet worden verspreid om een ander te schaden, te misleiden, te manipuleren. Het doel, de reden hiervoor is, de mens te beïnvloeden en bang, angstig te maken en zich naar de standpunten, de ‘oplossing’ te voegen van degene die het de wereld in heeft gestuurd en waarbij bangmakerij, angst zaaien vooropstaat. Veelal gaat de mens, de medewereld hierin in mee omdat men klakkeloos geloofd of aanneemt wat degene de wereld heeft in geslingerd op waarheid berust en zij denken dat degene de oplosser van onze angst zal zijn.

We moeten ons eerder zorgen maken met wat wij dagelijks mee krijgen op tv, sociale media, internet. De propaganda die gevoerd wordt om een mens bewust bang te maken om een mens paranoïde te maken, te krijgen is volop aan de gang en wij zullen ons hiervan ‘bewust moeten worden’ om ons niet te laten leiden door een ander en angst.

 

Spookhuizen, glaasje draaien, medium

Op het fenomeen “entiteiten, spoken, geesten” wordt handig ingespeeld door de buitenwereld. Men creëert een verleden in het heden waar men geld aan verdient. Mythes, verhalen, gebeurtenissen, waar gebeurt, of verzonnen, trucages worden ingezet om in het heden geld te verdienen en die veelal niet op feiten berusten, maar op verzonnen verhalen om de nieuwsgierigheid van de mens te trekken. Mythes, verhalen, gebeurtenissen omgeven met mysterie zullen altijd de aandacht van de mens hebben omdat onze nieuwsgierigheid het zal winnen en waarmee wij de mythes, verhalen, gebeurtenissen in stand houden.

Omdat de mens van nature nieuwsgierig is, zullen hier mensen op afkomen, die vervolgens ontredderd, verwart en vol angst terugkeren naar huis, waar de angst hen volledig in de greep zal houden, krijgen, omdat men denkt entiteiten mee naar huis hebben genomen, of dat het huis waar ze wonen, zich met entiteiten heeft gevuld, of alles wat na het bezoek plaats vindt relateert aan entiteiten en het negatieve. Wat hier gebeurt, is dat men volledig in de emotie angst is geschoten door wat men gezien of gehoord heeft.

Spookhuizen, hotels waar het spookt, huizen zijn veelal gebouwen uit de oude tijd, een ver verleden waar men een mythe rondom heeft gecreëerd. Veelal een mythe, een verhaal die niet meer op ‘waarheid, feiten’ is na te trekken, maar die de mens laat geloven dat het er nog steeds spookt. en waarbij veelal in het heden trucages worden toegepast om het gewenste effect te verkrijgen, maar die volledig ‘entiteit’ vrij zijn. Het ‘spook’ waar het in de om draait vanuit het verleden is niet aanwezig, maar men houdt het ‘spook’ in stand door de mythes, het verhaal te blijven vertellen.

Gebouwen waar een mythe, een verhaal, een gebeurtenis aan vast hangt worden door vele mensen als ‘eng’ gezien, waarbij men zich afvraagt of het wel veilig is of men een gebouw kan kopen (als dit te koop komt). Pas op dat je eigen angst geen creatie wordt, gebruik je gezond verstand.

Glaasje draaien

Glaasje draaien, geesten oproepen is een fenomeen aan het worden, vanuit nieuwsgierigheid. Omdat de mens nieuwsgierig is zal men zich veelal niet kunnen inhouden vanuit nieuwsgierigheid, spanning om hieraan mee te doen en uit te proberen en laat men zich veelal overhalen om mee te doen. Degene die iets organiseren weten niet wat zij doen en de gevolgen voor een ander zal hen niet interesseren. Voelt iets niet goed dan zullen wij ons hiervan moet distingeren, het loslaten, wij zullen op ons gevoel moeten vertrouwen. (Zie hoofd en hart)

 

Medium, paragnost, helderziende

Op moeder aarde zijn wij ook omringd met paranormaal begaafde mensen.

Paranormaal begaafde mensen kunnen ervoor kiezen deze gaven te gebruiken, echter met welk doel, met welke intentie, welke beweegredenen? Is dit doel, intentie de beweegreden om mensen te helpen of om zichzelf te verrijken. Je zult zelf onderscheid moeten maken uit ‘echt’ of ‘nep’, uit oprechte helderziende of zogenaamde helderziende.

‘Zogenaamde helderziende’ zullen zich willen verrijken. Doormiddel van hun gave beloven ze anderen vaak dingen te kunnen bereiken bijvoorbeeld, roem, geld, een geliefde, voorspellen van de toekomst, iemand anders ‘te lezen’, als er maar betaald wordt. Door beloftes zullen mensen terugkeren. Men maakt de persoon afhankelijk en waarvan men misbruik maakt.

Oprechte helderziende zullen anderen willen helpen, dit om hun eigen leven en gave te ontwikkelen en te gebruiken. Zij zullen niets beloven, omdat er niets te beloven valt, omdat zij weten wat zij wel en niet mogen, en kunnen en kunnen- mogen zeggen. Dit alles heeft te maken met de ziel. Als de ziel niet wil dat erinformatie gegeven mag worden dan zal dit niet gegeven mogen worden. Een mooi gezegde wat hier geldt is ‘horen, zien en zwijgen’.

Oprechte helderziende(n) weten dat er niet met de vrije wil van een ander mag worden geknoeid, gespeeld, dat je iemands gedachten niet mag binnendringen en dat iemands psychische grenzen nooit overschreden mogen worden. Zij weten dat iedereen een eigen pad loopt met elk een eigen agenda en dat deze agenda bestaat uit eigen keuzes maken en dat zij deze keuzes niet mogen onderbreken of op ingrijpen. Het werk wat zij doen komt voort uit de wereld, de mens dienstbaar willen zijn, door hun kennis, wijsheid, inzicht, begrip, zorg, compassie te willen delen en vaak zonder hier iets voor terug te willen ontvangen. Zij geven ‘gereedschap’ af in inzicht voor de ander zodat de ander zelf verder kan en hen onafhankelijk maakt.

 

Waarom gaat men naar een medium, paragnost, helderziende?

Waarom gaat men, of belt men een medium, paragnost, helderziende is om zekerheid, houvast, antwoorden te krijgen. Als wij besluiten om naar een medium, paragnost, helderziende te gaan, of deze te bellen, dan is dit meestal een keuze die wij gemaakt hebben waarin wij niet in balans zijn. We zitten niet goed in ons vel, eigenwaarde, zelfvertrouwen ontbreekt waardoor wij onzeker worden. We zijn op zoek naar antwoorden, sturing, we leven in onbalans met de grootste emotie angst. We zijn kwetsbaar.

Het is meestal een laatste strohalm die men doet besluiten om naar een medium te gaan, of deze te bellen, omdat wij denken dat daar het antwoord ligt en te vinden is. Wij zijn in de veronderstelling dat we een ander nodig hebben om ons verder te kunnen helpen, om ons antwoorden te kunnen verschaffen, waarbij wij ons verlaten op een ander.

Door antwoorden te zoeken bij een ander, in de vorm van een paragnost, helderziende, medium, denken wij de rust, zekerheid, antwoorden te vinden die wij nodig hebben. Dit kan soms, maar hangt af van de paragnost, helderziende, medium wat de beweegredenen van hen zijn. Het werken met deze gave moet gebeuren uit pure zuiverheid, oprechtheid en liefde, en ja de mens is nieuwsgierig en wil graag de toekomst voorspeld hebben. Echter is dit niet aan een “helderziende, paragnost, medium, enz.” om dit te doen. De toekomst kan niet voorspeld worden, beloftes kunnen niet worden gedaan, alles hangt af van de energie die de persoon op dat moment uitstraalt. Een helderziende, paragnost, medium zal nooit de toekomst mogen voorspellen, en uit zichzelf naar buiten mogen treden met informatie. Dit gebeurt helaas wel, en is voor mij een vorm van niet zuiver zijn en de juiste beweegreden hebben.

Een gevaar aan ‘de toekomst is voorspeld’ is dat men zich vastklampt aan de uitspraken van de helderziende, paragnost, medium, enz. en daar naar gaat leven. Men neemt de woorden, de gezegdes die men te horen heeft gekregen letterlijk. Men zuigt ieder woord, gezegde in hen op bij een sessie. Het verdere leven zal beïnvloed worden als “de uitspraken” die gedaan zijn niet in overeenstemming zijn met wat er toen gezegd is, er zal altijd worden teruggekomen op “ja maar, die en die (medium, paragnost, helderziende, enz.) heeft dat gezegd” het zal het leven beïnvloeden. En wat als de uitspraken niet uitkomen? Het zal het leven blijven beïnvloeden omdat men verwacht dat de uitspraak uitkomt of dat men niet meer kan wachten en terugkeert naar de helderziende, paragnost, medium. Het wachten, verwachten, het leven naar een uitspraak is niet de bedoeling.

Ook een gevaar is dat men verslaafd kan worden of raken aan het naar een medium, paragnost, helderziende gaan of deze te bellen. Verslaving: geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid, het ergens niet meer buiten kunnen. Niet alleen met drank, drugs, gamen, sociale media, enz. kan men verslaafd raken, ook aan het bellen met een medium, paragnost, helderziende kan men verslaafd raken of al zijn.

Tegenwoordig is het niet zo moeilijk meer om met een medium, paragnost, helderziende in contact te komen. Het internet staat vol met links, met advertenties, waarin een telefoonnummer vermeldt staat die men kan bellen. Veelal achter dit telefoonnummer zit een betaalnummer die een telefoonrekening hoog kan laten oplopen en waar wij ons niet bewust van zijn en die de portemonnee van de andere kant zal vullen.

Je kunt jezelf afvragen waarom je steeds en medium, paragnost, helderziende belt? Is dit een verslaving geworden? Kun je niet meer zonder een antwoordt, een bevestiging van een ander? Ben je totaal afhankelijk van een ander geworden met vragen? Waarom ben ik kwetsbaar, onzeker, niet in balans. Deze vragen zullen toch echt door jezelf beantwoord moeten worden, dit kan een ander niet voor je doen. Mocht je er niet meer uitkomen, zoek hulp bij je huisarts.

Voor ieder is een onderbewuste weg van de ziel uitgestippeld en die weg moet gelopen worden of men dit nu leuk vindt of niet om ervaring op te doen en hiervan de leren, dit heet karma (zie ook karma) en bewustwording. Alle antwoorden liggen in onszelf als wij ons hiervoor openstellen en aan onszelf willen werken. (zie ook andere onderdelen uit spirituele bewustwording)

 

Note!

Ik wil de waarschuwing maken dat, als je geen ervaring met entiteiten hebt je je ver buiten moet houden van entiteiten. Door bijvoorbeeld ‘geesten’ oproepen voor de lol, uit nieuwsgierigheid en spanning iets uitproberen, glaasje draaien, je laten overhalen om mee te doen als je geen ervaring hebt, doe dit niet! Bij een nieuwe gebeurtenis zal er altijd angst aanwezig zijn. Angst kan gaan overheersen, en in angst kan men gekke dingen doen. Je kunt er zelf last van krijgen, en de controle over jezelf verliezen en volledig de weg kwijt zijn en jezelf kwijt zijn, echter heb je het over jezelf afgeroepen omdat je hier zelf mee begonnen bent. . Nogmaals hou je er ver van buiten.

 

Hoe komt iets op je over

Hoe entiteiten op ons overkomen, heeft veelal te maken met hoe wij ons voelen, hoe wij in het leven staan, hoe wij in ons vel zitten, of wij in balans zijn of niet, hoe ons bewustzijn is.

Hoe het voelt als er negatieve en positieve entiteiten zijn zal voor eenieder verschillend zijn wat voortkomt uit het bewustzijn. Is er een laag- niet-bewustzijn of een hoog bewust-bewustzijn.

Hoe groter, hoe ruimer ons bewustzijn is, hoe minder angst er zal zijn, omdat men weet dat er maar twee soorten emotie zijn, angst en liefde en dat de keuzes die gemaakt worden op angst of liefde gebaseerd zijn. Als onze heldere kanalen opstaan, zijn ontwikkeld kan het zijn dat men zielen kan zien, voelen, horen.

Iemand met een hoger bewustzijnsniveau heeft meer overzicht dan een iemand met een laag bewustzijnsniveau. Met een hoger bewustzijnsniveau is er een verruimd bewustzijn. Men zal eerder tot een oplossing, conclusie enz. komen dan een iemand met een laag bewustzijnsniveau waaruit beslissingen genomen waarvan een iemand met een hoger bewustzijnsniveau kan denken dat dit niet logisch of realistisch is.

Dit komt omdat iemand met een hoger bewustzijnsniveau verder denkt of er andere alternatieven en oplossingen zijn dan een iemand met een lager bewustzijnsniveau die dit zichzelf verhinderd. De belevingswerelden van een iemand met een laag bewustzijn en van een iemand met een hoger bewustzijn zullen totaal verschillen.

Realistisch, rationeel bekijken

Realistisch:     iets dat erg lijkt op de werkelijkheid

Rationeel:       op een rustige doordachte manier

Hoe bekijken wij een situatie, hoe is de situatie? Wij zullen ons bewust moeten worden hoe wij iets bekijken en hoe iets werkelijk is. Iets kan werkelijkheid lijken maar hoeft niet zo te zijn. Doen wij aannames, hebben wij een vermoeden, of hebben wij iets rustig doordacht?

Als wij niet in balans zijn dan zal de emotie angst onbewust een rol spelen waarbij onze gedachten, gevoelens alle kanten zullen uitgaan en waarbij wij een onbehaaglijk, angstig gevoel hebben, we voelen ons niet prettig. Je voelt je niet prettig in bijvoorbeeld je eigen huis, op je werk, of als je op visite bent. Het onbehaaglijk gevoel komt voort uit de emotie angst. Angst kan gaan overheersen en je helemaal in bezit, beslag, overnemen. Als wij ons niet prettig voelen dan willen wij veelal wel graag weten waardoor dit komt, maar veelal lopen wij ‘aan ons niet prettig voelen voorbij’. Als wij ons toch verdiepen in ‘ons niet prettig’ voelen, zullen wij snel geneigd zijn, om ‘de schuld’ van ons niet prettig voelen bij een ander neer te leggen omdat wij geloven dat iets niet onze schuld kan zijn. Hiermee doen wij een aanname die niet op waarheid, werkelijkheid berust. Eenieder is verantwoordelijk voor zichzelf en de ontstane situatie en is verantwoordelijk hiervoor en zal eigen verantwoording moeten nemen om op te lossen en veelal ontbreekt de verantwoording. Als wij verantwoording nemen voor onszelf dan zullen wij alles rationeel, moeten gaan bekijken, wij zullen alles moeten doordenken, overdenken, om tot een antwoord, de realiteit te komen.

Als wij denken dat het om entiteiten, zielen gaat, zijn wij veelal geneigd de ‘schuld’ bij hen neer te leggen omdat wij vermoeden, en aannames hebben gedaan dat zij oorzaak zijn van onze gemoedstoestand. We voelen ons onbehaaglijk, niet prettig, er gebeuren dingen die niet te verklaren zijn, we worden onzeker, het wordt steeds angstiger omdat je, je bewust bent dat er iets gaande is, maar wat je niet kunt niet verklaren. Sommige dingen zijn gewoon niet te verklaren, en angst kan ons gekke dingen ‘laten zien en geloven’ die wij voor werkelijkheid en waarheid aannemen. Iets kan werkelijkheid lijken maar hoeft niet zo te zijn.

Alles zullen wij rationeel moeten bekijken, en blijven bekijken en zeker als we het vermoeden hebben en aannames hebben gedaan als het om entiteiten gaat. Want het kan ook zo zijn dat we denken dat er een negatieve, slechte entiteit in huis is, wat veelal niet het geval is maar waarvan wij wel ‘iets’ de schuld geven. Andere dingen kunnen er ook spelen, maar als wij ‘in het entiteiten’ verhaal zitten dan zullen wij ons hier helemaal door laten beïnvloeden.

Niets hoeft te zijn wat wij zelf bedenken dat het is.

Bijvoorbeeld:

Een lamp die aan en uit gaat, hier kan ook een fout in de bedrading zitten, het lampje is oud. Vloeren die kraken, meubelstukken die werken, kan allemaal geluid geven door de werking van koude en vocht.

Een boek die uit de kast is gevallen, kan net niet goed in de kast zijn gezet.

Een geur die geroken wordt, maar die verspreid is door een ander die net voorbij is gelopen en je niet hebt gezien.

Een onbehaaglijk gevoel hebben als je op visite bent, kan veroorzaakt zijn door de aardse personen die net ruzie hebben gehad en wat de latere sfeer zal bepalen maar wat jij niet hebt meegekregen.

Veelal laten wij ons meeslepen in angst wat niet realistisch is en wij zelf bedenken dat er een entiteit aanwezig is waardoor wij in emotie angst schieten en wij dingen in ons hoofd gaan halen die er niet zijn. Sommige dingen zijn niet te verklaren, hoe graag wij dit ook zouden willen.

Ons eigen energieniveau

In ons leven zullen omringd zijn met mensen dit kunnen allerlei soorten mensen zijn zoals, familie, vrienden, collegae, buren, kennissen, enz. Ook deze mensen stralen met hun gedrag, woorden, gedachten energie uit. Gebeurtenissen zullen iedere dag plaatsvinden en deze kunnen zowel positief als negatief zijn en die positieve of negatieve energie afgeven. Al deze mensen, gebeurtenissen kunnen energetische invloed hebben op de mens. Het is hoe wij in het leven staan. Zijn wij in balans of niet. Als wij niet in balans zijn dan zullen wij een lager energieniveau hebben en niet in onze kracht staan, wij zijn kwetsbaarder, vatbaarder, beïnvloedbaar.

Onze gedachten, onze emotie beïnvloeden ons leven, en kunnen onze energie laten afnemen. Wat is de invloed van de buitenwereld, van anderen op jouw leven? Word je geleefd of leef je zelf. Iedere dag steken wij energie in onszelf maar is dit positieve energie of negatieve energie. We kunnen omringt zijn met negatieve energie die ons een onbehaaglijk, niet prettig, angstig gevoel geven. Alles waarvan wij denken dat iets negatief is, zal voor ons negatief zijn, wat negatief is, wat negativisme bevat zal ons verstoren als wij hier omringt mee blijven en kunnen hier last van krijgen.

Als wij energie verliezen moeten wij ons echt afgaan vragen waarom wij energie verliezen, hoe het komt dat wij energie verliezen. Stoppen wij energie in dingen die nodeloos, nutteloos, zinloos zijn? Laten wij onze energie afnemen, verliezen door problemen niet op te lossen? Is er iets of iemand anders die onze energie ‘snoept, zuigt, afneemt’?

Problemen, zorgen, negativiteit zijn de grootste energie ‘vreters’ in ons leven die onszelf energetisch laten leeglopen. Zijn dit je eigen problemen, zorgen, negativiteit of zijn dit problemen, zorgen, negativiteit van een ander? Negatieve mensen om ons heen kunnen ons met hun negatieve aandacht vraag ons helemaal leegzuigen. Concentreren wij ons op een ander of concentreren wij ons op onszelf? Hoe zijn onze vriendschappen, zijn wij omringd met manipulatie, stress, of doen wij dit zelf?

Negativiteit zal gepaard gaan met onzekerheid, angst, geen realiteitsbesef, met een ‘nare herinnering aan het gebeurde’.

Problemen, negatieve mensen om ons heen, zelf negatief zijn, kunnen allemaal voor een laag energieniveau zorgen omdat het ons bezighoudt in gedachten en wij hierdoor energie verliezen. Problemen, negatieve gedachten, negatieve mensen om je heen vreten energie, wat negatieve energie is en wat ons stress bezorgd (zie ook stress). Wij zijn zo bezig met aandacht besteden aan het negatieve dat wij niet kunnen loslaten, dat wij de wereld om ons heen vergeten en aan niets anders meer kunnen denken. Wij gaan piekeren, als wij piekeren niet loslaten of stoppen en het piekeren zijn gang laat gaan, gaan we tobben en worden we slachtoffer van ons eigen gedrag en gedachten. Slachtoffer van zelfdestructie, in gedachten, handelen, voelen, gedrag, enz. Als wij in een slachtofferrol stappen dan zal het leven alleen maar uit negativiteit bestaan. Positiviteit bestaat niet meer, of wordt niet meer opgemerkt. Men houdt zich niet meer bezig met andere dingen omdat ‘problemen’ alle prioriteit heeft omdat men simpelweg niet meer weet wat positief zijn of positiviteit inhoudt, zij zijn 24 uur slachtoffer van het eigen gedrag en gedachten, omdat men van negativiteit, negativisme een dagtaak heeft gemaakt en het hen alle energie ontneemt.

Mensen in een slachtofferrol zullen altijd moe zijn, omdat negativiteit energie vreet. Er zal een zeer laag energieniveau zijn omdat alle ‘tijd en energie’ wordt gestoken in klagen, mopperen, negativiteit, waardoor de innerlijke accu niet oplaadt en wat kan leiden tot slapeloosheid, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, depressie en in het ergste geval een burn-out. (zie ook slachtofferrol)

Iedereen kan slachtoffer worden, zo ook slachtoffer van je zelf. De herinnering aan de negatieve ervaring uit het verleden is een verbittering geworden, waarbij men oude innerlijke wonden blijft blootleggen waaraan men in herinnering vasthoudt en waarbij men een rigide houding aanneemt. Het gedrag wat men uitstraalt is woede, wat voortkomt uit innerlijke pijn, frustratie, boosheid, angst. Als wij een rigide houding aannemen dan ontkennen wij de waarheid en ontwijken wij de realiteit. Het is aan onszelf hoe wij hier mee omgaan, maken wij een keuze, lossen wij problemen op of niet, nemen wij verantwoording voor onszelf of niet.

Entiteiten, zielen alleen kunnen geen oorzaak voor energieafname zorgen, er zullen altijd andere ‘aardse bijkomstigheden’ bijkomen waardoor ons energieniveau zal afnemen. Als wij met entiteiten ‘bezig’ zijn dan zullen wij ‘overal’ entiteiten zien, voelen terwijl dit niet het geval hoeft te zijn. Het is ons menselijk denken die ons in de greep houdt en iedere situatie op ‘entiteiten verdenken’ omdat wij een vermoeden hebben en aanname hebben gedaan. Het is belangrijk om realiteit en fantasie, aannames te gaan scheiden.

Hoe komen we erbij dat het om entiteiten gaat

Hoe komen wij erbij dat het om entiteiten, zielen gaat? Hoe is onze gedachten tot stand gekomen dat het om een entiteit gaat? Is dit een vermoeden, een aanname? Heeft dit vermoeden, een aanname ons helemaal in beslag genomen? Want veelal gaat het niet om een entiteit, een ziel, maar geven wij deze ‘de schuld’ terwijl het om gewoon ‘aardse zaken gaat’. Want hoe staan wij in het leven, is dit positief of negatief, zijn wij omringd met mensen met problemen, negativiteit, hebben wij zelf problemen, zitten wij zelf met negativiteit.

Je zult jezelf moeten gaan afvragen waarom je niet in balans bent, waarom je je niet goed voelt, waarom je energieniveau zo laag is. Wij zullen onszelf bewust moeten worden wat er speelt en waarom ons energieniveau daalt. Allemaal vragen die van grote waarde zijn om ergens achter te komen. Als deze vragen zijn gesteld en je jezelf het antwoord hebt gegeven dan is het belangrijk om deze vragen verder uit te werken om tot de werkelijke kern van het probleem te komen. Als de werkelijk kern van het probleem er is dan zullen wij aan het probleem moeten werken om het probleem op te lossen.

Vermoedens komen voort uit een gedachte die door je hoofd is gegaan. Maar hoe is dit vermoeden tot stand gekomen? Wie of wat heeft onszelf doen geloven dat het om entiteiten gaat.

Je kunt jezelf de vraag stellen: waarom denk ik dat het om entiteiten gaat en is dit wel zo?

Je zult deze vraag moeten uitzoeken, uitpluizen, analyseren.

Dit kun je doen door jezelf de vraag te stellen: Heb ik dit zelf bedacht? Of heb ik mij laten beïnvloeden door anderen over dit onderwerp?

 

Als je denkt dat het om entiteiten gaat kun je zelf hier een halt aan geven. Wat jij niet wil gebeurt ook niet. En dit kan je gewoon laten weten door aan te geven “ik wil dit niet” te zeggen.

Begin bij jezelf

Vooralsnog zijn er meer entiteiten, zielen die in de lichtwereld wonen en ons bezoeken en ons omringen met liefde energie dan tijdelijk aardgebonden entiteiten, zielen die ons omringen met angst energie. We moeten ons eerder zorgen maken voor de aardse energie van bijvoorbeeld problemen, negativiteit, negatieve mensen om ons heen waarmee wij dagelijks in aanraking komen, want veelal is de aardse energie met negativiteit gevuld waar wij meer last van kunnen hebben dan van de energie van een entiteit.

Het is belangrijk om je bewust te worden van je problemen, deze op te lossen en balans in je zelf vinden. Als er geen balans is dan zullen wij dit moeten vinden waardoor wij stevig ‘in onze schoenen staan’ en om te leren met de ‘buitenwereld’ om te gaan. Wij zullen ons moeten beschermen tegen de ‘negatieve’ buitenwereld met al de negatieve energie die de mens uitstraalt. Of dit nu met entiteiten is of niet.

Bescherming tegen de energie van de aardse buitenwereld, oude energie, energieën is belangrijk, als je niet in balans bent dan speelt angst, onzekerheid een grote rol, en daarom is bewustwording, bewustzijn van jezelf van belang. Bewustwording, het niet laten leiden door anderen, maar de kracht in jezelf zoeken en hervinden. Bewustwording is de confrontatie met jezelf aangaan. Alles wat er speelt te erkennen, verwerken, accepteren, vergeven en loslaten. (zie ook spiritualiteit – bewustwording- verwerking)

De belangrijkste drie punten van bewustwording en balans zijn: Aarding, ademen, energie.

 

Aarden – aarding – gronding

Aarding, gronding is een onderdeel van bewustwording. Met gronden leg je bewust contact met jezelf. Belangrijk is om de dag te beginnen met aarden waarmee je letterlijk met beide benen, voeten op de grond staat waarmee je in je kracht gaat staan, in je lichaam aanwezig bent, je bewust te zijn van jezelf en de energietoevoervan uit de aarde. Je wordt letterlijk gevoed met energie vanuit de aarde die door jouw lichaam kan stromen en jou van energie voorziet. (zie ook aarden, hoofd en hart – hart en ziel)

 

Ademen – energie

Ademen, ademhaling is belangrijk zodat de energietoevoer goed door je lichaam stroomt en de energiepunten, de chakra’s worden gevoed. De meeste mensen zijn niet in balans, zijn zich niet bewust van energie en de werking van chakra’s. Als je goed in balans bent dan werken de chakra’s op gelijk niveau en is de energietoevoer goed en de aura in balans. (zie ook chakra)

Als je niet goed in je vel zit, zal er geen balans, evenwicht zijn, en zullen de chakra’s niet goed werken, zullen te veel openstaan, waardoor er te veel energie naar binnen komt en de geblokkeerde chakra’s deze energie niet goed kunnen verwerken, waarmee de energietoevoer niet goed zal verlopen, en waarmee de energietoevoer lager zal zijn dan als je goed in je vel zit. Bij het niet in balans zijn, speelt onzekerheid en angst een grote rol en hiermee zullen wij energie verliezen.

Door je bewust te zijn van aarding, ademen en energie en bescherming, sta je stevigerin je schoenen, ben je krachtiger.

Energetische bescherming

Energetische bescherming is het afschermen van negatieve energie die van buitenaf komt op welke manier dan ook en die wij niet bij onszelf binnen willen laten. Tegen negatieve energie kunnen wij onszelf beschermen door ons af te schermen. Wij zetten als het ware een schild om onszelf heen waardoor negatieve energie ons niet meer kan raken. Negatieve energie zal geen kans hebben ons te raken, het zal worden teruggekaatst naar waar het vandaan komt, kwam. Afscherming van negatieve energie kunnen wij zelf doen maar wij kunnen ook hulp vragen vanuit “de Bron, het Goddelijke, van God”. (Zie ook spirituele helpers). Onszelf beschermen doen wij aan de hand van visualisatie.

Om jezelf te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf kun je jezelf beschermen. Dit kun je doen doormiddel van affirmaties, visualisatie, mantra’s enz. Zie voor bescherming oefeningen Energie – Energetische bescherming.

Met energetische bescherming sta je in verbinding met Gods licht en liefde. Vergeet niet na een energetische bescherming de spirituele wereld te bedanken. (zie ook het universum bedanken – spirituele helpers)

 

Entiteiten in huis, omgeving, ruimte

Veelal denken wij dat er ‘negatieve’ entiteiten, zielen bij ons in huis verblijven. Dit hoeft niet het geval te zijn en is veelal niet het geval. Veelal hebben wij ‘last’ van achtergebleven oude energie die ons niet prettig laat voelen. Ook hier is veelal de energie van de aardse mens van invloed. Oude energie hoeft niet met een entiteit gepaard te gaan en veelal is dit ook het geval.

Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld dat als je wilt verhuizen en je gaat op huizen jacht. Het ene huis voelt goed en het andere huis voelt niet goed. Oude energieën kunnen ook mee komen met door jouw gekochte spullen, bijvoorbeeld bij gekochte spullen bij de kringloopwinkel, een rommelmarkt, een antiquair, spullen die gekregen, doorgegeven zijn, enz. Deze spullen hebben veelal een lang ‘leven’ gehad, omdat zij van hand op hand gaan en waarbij de oude energieën van de vorige eigenaar(s) nog aanwezig kan zijn.

Doordat er ‘zoveel’ oude energieën in huis zijn, kan, maar hoeft niet, kunnen wij ons niet goed, lekker gaan voelen. Je kunt je niet lekker gaan voelen in je eigen huis, de energie is anders, is zwaar, is negatief. Veelal gaan wij ons inbeelden, bedenken waardoor het komt waarom wij ons niet ‘lekker voelen’ en worden hierdoor angstig en denken dat er dingen gebeuren die je niet kunt verklaren en wij ons laten leiden door angst. Angst is een graadmeter, hoe meer onbalans hoe eerder je in de angst schiet.

Als er al entiteiten zijn, is het zo dat entiteiten die aanwezig zijn veelal ‘lichtwereld zielen’ zijn. In bijvoorbeeld familieleden, dierbare, enz. Zij hebben niet als doel een mens bang te maken en hun leven te beïnvloeden, echter kunnen zij een leven beïnvloedden omdat men in onzekerheid en angst schiet. Het kan ook zijn dat er voor jou vreemde entiteiten zijn die een connectie met je hebben uit een verleden, vorige levens en of geen connectie met jou hebben maar met het huis, omgeving en of ruimte.

 

Aangehechte entiteiten – Overnemen van entiteiten op mensen

Veelal denken wij dat entiteiten mensen overnemen, echter is dit niet het geval. Ook ons menselijk denken is veelal dat entiteiten negatief zijn en dat er alleen maar negatieve entiteiten zijn die ons omringen. Het zijn onze eigen gedachten, gedrag die ons over nemen en ons gekke dingen kunnen laten doen en geloven wat voortkomt uit de emotie angst. Wij denken dat entiteiten zich vastklampen aan mensen, dat aangehechte entiteiten in lichaam en geest zitten en ons ‘overnemen’. Een entiteit heeft de macht niet om een mens over te nemen. Het bestaat pas als men erin geloofd. Hoe meer aandacht je er an besteed hoe groter het wordt.

Met emotie angst zal het energieniveau in jezelf laag zijn, je bent niet gegrond, je staat letterlijk niet op aarde, we zijn uit balans, we zullen een laag, zwak energieniveau hebben.

Angst neemt letterlijk je lichaam en geest over, angst neemt bezit van je en angst kan je tegenwerken, je kunt je hier niet bewust van zijn en je gaat je niet prettig voelen, je wordt moe, ziek en voelt je niet zoals je je normaal voelt, je gaat je anders gedragen, tegen je wil in, je energie wordt letterlijk leeggezogen door een angst. (zie ook energetische bescherming).

De meeste mensen zijn zich hier niet van bewust, en denken dat entiteiten zich aan hen hebben vastgeklampt, hen overgenomen hebben, met hen meeliften en zij klachten van entiteiten, zielen ervaren en veelal is dit niet het geval. We moeten ons eerder zorgen maken om de aardse mens, de energie die zij uitstralen, het gedrag wat zij laten zien, de woorden die zij uitspreken, waarmee zij ons in beslag, overnemen, aan ons vastklampen, meeliften op onze energie.

Aardse problemen, onzekerheid, angst zullen een veel grotere rol spelen dan ‘entiteiten’. Problemen, onzekerheid, angst zullen voor stress, energieafname zorgen waardoor blokkades in het lichaam kunnen ontstaan. Het is zorg je aardse problemen op te lossen en je niet te laten leiden door ‘denkbeeldige’ entiteiten.

 

Entiteiten en kinderen

Kleine kinderen zijn een mooi voorbeeld van het voelen van energie. Als voor hen iets niet goed voelt zullen zij hiervan weglopen. Zij pikken feilloos de mensen uit bij wie zij graag willen zijn. Dit heeft te maken met het energieveld wat de persoon uitstraalt. Als bijvoorbeeld een persoon hen bij hen wil hebben, een knuffel wil geven en zij pakken het kind om ‘aan hun behoefte van een knuffel, bij hen wil hebben’ te voldoen, dan zal een kind, als de energie niet goed voelt, dit niet willen, zij willen geen knuffel, zij willen niet in de buurt zijn en lopen weg en zeggen nee. Ruzie tussen wie dan ook pikken zij op, en ook al denken wij dat kinderen niets meekrijgen van een ruzie, energetisch krijgen zij dit wel mee. Maak nooit ruzie, of woorden met een kind in de buurt, zij zullen alles meekrijgen en waarvan zij denken dat zij de schuld zijn.

Hoogsensitieve personen/kinderen, ook wel de nieuwe tijd en indigokinderen genoemd zijn heel gevoelig voor het voelen van energie en daarmee ook voor het voelen van of zien van entiteiten, zielen.

Deze kinderen kunnen haarfijn vertellen wat zij voelen, horen en meestal zien, alleen weten zij niet hoe zij hier mee om moeten gaan, het is verwarrend en wordt daarom eng gevonden. Meestal klappen deze kinderen dicht, houden hun mond en vertellen niet wat er aan de hand is, angst neemt de overhand, totdat angst hun leven gaat beheersen en zij hier niet meer mee om kunnen gaan en ‘ander gedrag gaan vertonen’ in bijvoorbeeld niet meer alleen willen zijn, willen slapen, zij gaan ander gedrag vertonen die men als ouder ‘niet normaal vindt’. Achter elk gedrag zit een reden, en veelal zit er achter ‘ander gedrag, slechtgedrag, afwijkend gedrag’ onzekerheid en angst.

Totdat de bom barst en erover wordt verteld. Neem dit altijd serieus, neem je kind altijd serieus, ook al vind je dit zelf eng of heb je zelf met dit onderwerp niets, of je vindt dit onzin. Wimpel gezegdes van je kind niet weg met een grapje, dit zal alleen maar het zelfvertrouwen van het kind schaden en beschadigen waarbij angst onzekerheid alleen maar zal toenemen. Deze hoog sensitief persoon kinderen hebben begeleiding nodig om met hun plek hierop aarde om te gaan. Mocht je er zelf niet uitkomen, schakel dan professionele hulp in! (zie ook hooggevoeligheid)

 

Entiteiten en dieren

Dieren hebben een feilloos gevoel voor het voelen van energie. Lang voordat er een onweersbui op komst is zullen zij al reageren en een ‘verstopplekje’ zoeken. Als er gevaar dreigt zullen zij zich verstoppen, als zij een negatieve energie voelen zullen zij hiervan weg gaan. Als er verdriet, pijn is, kunnen zij je troosten. Als je een huisdier observeert kun je veel van het dier leren. Alle energie zullen zij voelen, en daarmee ook het voelen en zien van entiteiten. Zij voelen, horen en zien entiteiten, je kunt dit aan hun gedrag zien. Joep, mijn kat, kan bij mij liggen slapen op de bank, en opeens zijn hoofd op tillen, en een kant op kijken waar op het oog niets te zien is, hij reageert met geluid op het gebied waar op dat moment “niets” te zien is, hij volgt de entiteit, entiteiten met zijn ogen. Meestal is mijn reactie, “Oh zijn ze er weer” en ja als ik ook kijk dan zie ik de entiteiten ook, alleen is het dan aan mij of ik hier iets mee doe of niet. In bijvoorbeeld de gang kan hij met een boog om ‘iemand’ heen lopen. Hij kan zitten te staren naar plekken waar voor het menselijk oog “niets” te zien is.

Waarom energetische reinigen?

Alles en iedereen is energie en zal energie afgeven, of dit nu negatieve of positieve energie is. Zoals wij ons huis schoonhouden door schoon te maken, te soppen, kunnen wij ons huis ook energetisch reinigen. Energetisch reinigen houdt in dat we alle oude energie, of dit nu positief of negatieve energie is die zich in ‘ons huis’ heeft opgestapeld schoonmaken. Met het energetisch schoonmaken geven wij de oude energie terug naar de bron, zodat ons huis weer ‘leeg, schoon’ is. Met “energetische schoonmaak” wordt er veelal gedacht dat wij met schoonmaken entiteiten weg sturen, ze naar het licht begeleiden, echter is dit niet zo. Met energetische schoonmaak wordt alleen de oude energie weg gehaald, schoongemaakt.

Veelal is het zo dat als wij ‘entiteiten’ verdenken op hun aanwezigheid wij dit ‘entiteit probleem’ willen aanpakken, willen verhelpen, oplossen. Terwijl wij veelal aan onze ‘aardse problemen’ voorbijlopen, ze niet onder ogen willen komen, ze niet oplossen, verhelpen en hiermee blijven rondlopen in de hoop dat zij vanzelf weggaan wat echter niet het geval zal zijn. Als wij blijven ontkennen dat er problemen zijn dan zullen deze alleen maar groter worden. Wij zullen onszelf onder ogen moeten komen en verantwoording moeten nemen en erkennen dat wij een probleem hebben en deze oplossen. Met het oplossen van problemen zullen wij onszelf een stuk beter voelen.

Energetisch reiniging doe je ten eerste voor jezelf, zodat jij je lekkerder, beter voelt, de plek, ruimte “ schoon, leeg” is. Energetisch reinigen heeft niet veel zin als wij onze eigen problemen niet oplossen en wij negatieve energie blijven uitstralen en aantrekken.

Na een schoonmaak, energetische reiniging is het belangrijk om alles “schoon en leeg” te houden. Het hoeft niet zo te zijn dat alle problemen op een plek, ruimte zijn opgelost, dit kan tijdelijk zijn. “Het kan na een schoonmaak, reiniging leeg zijn” maar kan ook zo weer “vol” worden, lopen. Het “vol” lopen heeft meestal te maken met hoe iemand in zijn of haar schoenen staat, hoe men in het leven staat. Problemen trekt men zelf aan. Het is dan ook belangrijk dat je met jezelf aan de slag gaat voor het stukje bewustwording, verwerking en loslaten. Als je niet aan jezelf werkt zal je blijven aantrekken. (zie ook problemen de baas – ons eigen gedrag)

Energetisch reinigen kun op de volgende manieren;

 • Zet ramen en deuren een geruime tijd open zodat het kan door waaien
 • Steek een wierookstokje aan, voordat je de wierook aansteekt kun je een ‘gebed’ opzeggen, bijvoorbeeld: Mag alle energie die in deze ruimte is gezuiverd worden en terug keren naar de bron.
 • Witte salie op een kooltje, voordat je de salie aansteekt kun je een ‘gebed opzeggen’ bijvoorbeeld: mag alle energie die in deze ruimte is gezuiverd worden en terug keren naar de bron.

Veelal wordt er gedacht dat als men een ruimte energetisch reinigt een entiteit, ziel, een overleden dierbare niet meer kan terugkeren, echter is dit niet zo. Alle lichtwereld zielen kunnen op ieder moment bij ons terugkeren ongeacht of de ruimte is gereinigd of niet.

 

Entiteiten en edelstenen

Edelstenen hebben een helende werking en brengen de energiebalans in het lichaam weer op peil. Door hun hoge vibratie wordt het zelfhelend vermogen in de mens in werking gezet. Edelstenen kunnen een beschermende werking hebben tegen energieën. Door edelstenen bij je te dragen wordt de aura beschermd en kunnen aangehechte energieën worden verwijderd, maar ook voor je eigen balans en spirituele groei. (zie ook edelstenen) Niet alleen het bij je dragen van edelstenen kan helpen maar ook door ze alleen in huis te hebben, de aura en de energie van het huis worden dan beschermd, geheeld. Onderstaande edelstenen kun je bij je dragen ter bescherming en het verwijderen van aangehechte energieën. (zie ook edelstenen)

 

Kunziet

Spirituele steen, hart chakra, stimuleert dienstbaarheid, nederigheid, tolerantie, verplaatsen in een ander, fouten toegeven, en kritiek ontvangen, overgave, ergens voor gaan, gevoelens uiten, bagage uit vorige levens op te ruimen, brengt balans in ratio en intuïtie, beschermd tegen negatieve straling. Beschermt de aura, en verwijderd aangehechte entiteiten.

Larimar

Leven in eigen hand, en met verandering om te gaan, innerlijke rust, balans, schuldgevoel, zet aan tot actie, maar stimuleert ook dingen op zijn beloop te laten. Diepe meditatie, contact met engelen en gidsen, zelfhelend vermogen. Verwijdert aangehechte entiteiten.

Petaliet

Zelfkennis, zoeken naar eigen identiteit, verharde gevoelens los te maken en aan te pakken, maakt eerlijk, harde inzichten te verwerken, kalmeert de aura, schept verbinding met hoge spirituele vibratie, bevrijdend tegen negatief karma, verwijderd entiteiten uit de aura en lichaam. Contact met engelen.

Selaniet

Heldere geest, toegang tot engelenbewustzijn en hogere leiding, wijst op lessen en kwesties waaraan nog gewerkt wordt, en hoe die het beste opgelost kunnen worden, bewust en onderbewust inzicht. Verwijdert entiteiten uit de aura.

 

Voor gronding, aarding kunnen we de volgende stenen gebruiken

Agaat

Aardend, stabiliserende en beschermende steen.

Sodaliet

Aardend, geeft je inzicht in jezelf en helpt je trouw te zijn aan jezelf.

Bergkristal

Geeft energie, reinigende steen.

 

 

Entiteiten verwijderen

Mochten er al entiteiten aanwezig zijn, die de lichtwereld nog niet gevonden hebben, dan is het in dat geval belangrijk om hier aandacht aan te besteden en om de plek, ruimte, energetisch te reinigen en zal wegsturen, hen begeleiden naar de lichtwereld, energetisch reinigen een andere stap zijn, die je zelf ‘niet zomaar even uitvoert’. Ben je hier niet mee bekend, niet ervaren, of voelt het angstig, ga nooit zelf aan de slag, maar vraag altijd hulp aan een oprecht iemand die hier wel mee bekend en ervaren in is. Ga nooit zelf en alleen aan de slag, er komt meer bij kijken dan je denkt en er kunnen gevolgen aan zitten!!!! Als je dit op “eigen houtje” zou doen dan is dit niet goed en zou dit zeer nare gevolgen voor je kunnen hebben omdat angst de overhand kan nemen.

 

Respect

Zoals wij met respect met mensen omgaan, zullen wij ook met respect met entiteiten, zielen om moeten gaan.

Aardgebonden, dwalende, dolende entiteiten, zielen zullen altijd hun weg vinden naar de lichtwereld omdat zij altijd omringd zullen zijn door lichtwereld zielen. Als ‘hun tijd’ gekomen is en zij de keuze hebben gemaakt om over te gaan zullen de lichtwereld zielen hen begeleiden en helpen de oversteek te maken. De aardse mens kan ook deel uit maken van het begeleiden, helpen naar de lichtwereld. Maar, vooralsnog zal de ‘lichtwereld’ dit zelf reguleren. Wij, als aardse mens willen graag de entiteiten, zielen helpen, maar alles zal op ‘eigen tijd’ gebeuren, en veelal bemoeien wij ons met zaken die ons niet aangaan en nog niet klaar zijn voor een entiteit, ziel. Er zal een belang moeten worden afgewogen, is het ons eigen belang of het belang van de ziel. De aardse mens, kan helpen met het begeleiden van de tijdelijk aardgebonden entiteit, ziel, naar de lichtwereld, een entiteit, ziel is daar dankbaar voor, sommige entiteiten zullen dit niet leuk vinden, zullen zich verzetten, maar diep in hun ziel weten zij dat zij beter af zijn in de lichtwereld. Het verzetten tegen naar ‘huis gaan’, heeft te maken met schuldgevoel, schaamte, die zij nog hebben over het aardse leven, maar veelal is dit nog een heel klein restje en met een gesprekje hierover laten zij veelal de schaamte en het schuldgevoel gaan en keren zij terug naar huis, want zij weten dat de aarde niet de plek voor hen is om te zijn.

 

Een verhaal

Toen ik verhuisde naar mijn nieuwe huis in 2005 waren daar al boekenplanken over de hele breedte van de woonkamer van de grond af tot aan het plafond. “Mooi” dacht ik bij de bezichtiging van het huis, “laat maar hangen die komen wel vol” dacht ik. En inderdaad, ik had al een aardige boeken verzameling die ik eerder niet kwijt kon en die daar mooi konden staan.

De kringloopwinkel is een van mijn favoriete winkels en ook de boeken van daar. Stapels kwamen erbinnen en langzaam raakte mijn boekenplanken vol. Toen bij mij zich het voelen van energieën, entiteiten, zielen waarnemen begon te ontwikkelen voelde ik mij steeds minder prettig in de woonkamer. Als ik op de bank zat, die voor de boekenplanken staat, voelde het of er een deken van zwaarte over mij heen viel en waarvan ik niet lekker werd. Eerder heb ik dit niet doorgehad, maar al gauw besefte ik dat ‘andere, oude, en negatieve energie vanuit de boeken hiervan de ‘boosdoener’ waren en ik deze energie oppikte. In geen enkele geval is er sprake geweest van een achtergebleven entiteit in de boeken. Om de oude energie terug te sturen naar de vorige eigenaar, naar de bron, heb ik een energetische schoonmaak gehouden met witte salie. Toen de salie op tafel stond, dreef de rook naar de boeken in de kast, het slurpte de negatieve energie op waarna het gelijk een stuk lichterin huis voelde en het huis energetisch leeg was.

Voor mij is de naam entiteiten gewoon een naam, ik noem entiteiten liever zielen. Voor mij zijn er geen negatieve, slechte, kwade entiteiten, voor mij zijn het zielen met liefde vanuit de lichtwereld. Het werken met zielen is een mooi en dankbaar iets, het is een gave die ik heb mogen ontvangen en zich geopenbaard heeft waar ik heel dankbaar voor ben. Het is dankbaar werk en pure verwondering met zeer bijzondere momenten met mooie en bijzondere resultaten. Ik zie het als een geschenk want het is niet mijn werk, ik ben alleen een doorgever, alle kracht, en hulp, en wijsheid hiervoor komt van “God, van Boven, de bron” van het Goddelijke en de spirituele helpers die mij bijstaan”. Mijn onvoorwaardelijk vertrouwen in God staat centraal in mijn lichtwerk.

Het loslaten, accepteren van een mens, een schepsel is het meest liefdevolle wat je voor een overleden kunt doen.

Een mooi gedicht hierover is:

“Mocht ik sterven en jou hier achterlaten

Weest dan niet zoals de rest, wakend en huilend bij het stille stof

Keer je voor mij weer tot het leven en glimlach

Gebied je hart en trillende handen

Iets te doen om harten te troosten die zwakker zijn dan dat van jou

Maak mijn onafgemaakte taken af en wellicht kan ik jou daarmee troosten”

Vertaling van gedicht van Mary Lee Hall

Note: het sturen van een mail met daarin allerlei vragen kan ik niet in behandeling nemen.

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording”