Hart en Ziel

 

Gevoel – Hart- ziel en intuïtie

 

Wat is gevoel; Innerlijke beleving, gewaarwording, stemming, intuïtie.

Wat is hart; Orgaan dat het bloed in beweging houdt; zetel van het gevoelsleven, geluk, liefde.

Wat is ziel; Geest, individu, persoonsbenamingen, zetel van het geestelijk gevoel, werkende kracht van iets –uitdrukking, onstoffelijk deel van de mens, kern, inwoner, innerlijk gevoel, innerlijk, eindpunt, de werkende kracht, anima.

 

Ons gevoel kan ons heel veel vertellen als wij bereid zijn hier naar te luisteren. Gevoel zetelt zich in ons hart, onze ziel het is een drie eenheid. Het hart wordt gekoppeld aan gevoel, ziel en intuïtie.

 

Gevoel en Gevoelens

Je kunt onderscheid maken in gevoel en gevoelens. Gevoel, een tastzin, een lichamelijke waarneming, zoals je handen en voeten. Als je bijvoorbeeld je voet stoot, dan voel je pijn op de plaats waar je deze gestoten hebt. De plek waar je je gestoten hebt, zal een pijn signaal uitzenden en je weet waar de pijn vandaan komt, je hebt je voet gestoten. Als je met je hand, je vingers over iets wrijft, dan voel je iets, een gewaarwording, dit kan van alles zijn, zoals warm of koud, hard of zacht, enz. Het is tastbaar. Door middel van onze handen, kunnen wij, als wij geblinddoekt zijn, voelen, en door te voelen kunnen wij ons een beeld vormen wat wij in ons handen hebben.

En er zijn gevoelens. Gevoelens zitten binnen in je. Gevoelens zetelen zich in ons hart, zij zijn niet tastbaar, wij kunnen het gevoel niet met beide handen aanraken, het is een geestelijk waarneming. Gevoelens zijn een uiting van de ziel, het is een emotionele gewaarwording.

 

Het hart

Ons hart is het belangrijkste orgaan, onderdeel in ons lichaam om te leven. Het hart pompt bloed door ons lichaam zodat de bloedvaten van zuurstof, energie en voedingstoffen worden voorzien. (zie ook energie) Het hart laat ons in staat zijn om te leven. Ook is ons hart het belangrijkste orgaan in ons lichaam waar het geweten, de ziel, liefde, geluk, innerlijke vrede, intuïtie, emotie, bewustzijn, onze hoogste waarheid zich zetelt. Echter, lopen wij aan “hart bewustzijn” voorbij, en handelen wij vanuit onze gedachten en hoofd, ons “hoofd bewustzijn”. (Zie ook hoofd en denken – hoofd en hart bewustzijn).

 

Leven vanuit het hoofd bewustzijn

De meeste mensen leven vanuit het “hoofd bewustzijn”. Zij nemen beslissingen vanuit het hoofd op grond van gedachten, zij staan met beide voeten niet op aarde. Zij beleven alles vanuit hun hoofd, zonder dat hier gevoel bij is of gevoeld wordt. Het hoofd, onze gedachten, ons ego scheidt zich af van ons gevoel, ons hart en ziel. Als het hoofd de beslissingen maakt zal het hart geblokkeerd worden. Als je hoofd niet luistert naar je hart zal succes moeilijk worden bereikt. (zie ook ego)

 

Blokkeren van gevoel

Veel mensen negeren gevoel, zij durven niet naar hun gevoel te kijken en al helemaal niet te voelen en lopen hier voor weg. Zijn bang, angstig om een reis naar binnen te maken omdat zij niet op voorhand weten wat hen te wachten staat en welke emotie het zal oproepen of zullen tegenkomen, hiermee blokkeren wij ons gevoel. Doordat wij constant denken, zijn wij afgesneden van ons gevoel, omdat denken, gedachten, de overhand hebben. Angst is onzekerheid, onwetendheid en angst doen wij ons zelf aan, wij laten het ons zelf toe om angst te hebben omdat wij angst zelf creëren. (zie ook angst – emotie)

Als je mensen vraagt in een situatie, ‘hoe voel je je nu?,’ dan zullen zij hier geen antwoord op geven of een ontwijkend antwoord op geven. Veelal kunnen zij niet onder woorden brengen wat zij voelen, dit, omdat zij de emotie die aan het gevoel hangt niet kunnen herkennen of kunnen thuisbrengen. Het meest makkelijke antwoord is: “ik weet het niet”. Dit antwoord komt vrij snel op de vraag omdat er niet over nagedacht is.

 

De tijd veranderd

Vroeger werd of mocht er niet over gevoel gepraat worden. Over gevoel praten was iets van jezelf wat bij jezelf moest blijven, een ander had hier niets mee te maken. Over gevoel praten is je kwetsbaar opstellen, en dat mocht je niet aan de buitenwereld laten zien omdat het je zwak kon maken, je kon je machtspositie, je aanzien hiermee verliezen. In de huidige tijd staat gevoel centraal en zijn we op weg naar bewustwording. (zie ook beïnvloeding van buitenaf)

Gevoel is onze belangrijkste raadgever alleen durven wij daar niet op te vertrouwen en laten wij ons leven leiden door ons hoofd, ratio, ons ego. Wij laten ons hoofd de keuzes maken waarbij geen gevoel aanwezig is. Doordat ons hoofd de beslissing maakt zijn wij afgesneden van ons gevoel. Wij leven vanuit ons “hoofd bewustzijn” wat gebaseerd is op angst. (zie ook angst)

 

Ik denk

Hoeveel zinnen beginnen er in een gesprek met “ik denk dit of dat ik denk dat”. Het denken is klakkeloos aannemen en zeggen wat er bedacht is, zonder dat hier over na is gedacht. Uit het klakkeloos zeggen kunnen de meeste onduidelijkheden en kwetsingen voortkomen voor een ander. De eventuele gevolgen zijn niet overdacht. Het uiten is zonder gevoel gegaan zonder empathie. Empathie: inlevingsvermogen. Het denken zal negatief zijn. (zie ook positief negatief) Door klakkeloos te denken creëren wij eigen gedachten die met ons op de loop kunnen gaan.

 

Twee strijd tussen hoofd en hart

Iedereen zal zich herkenen in: “Mijn hoofd zegt dit, maar mijn gevoel zegt dat”, dit is een heen en weer slingeren tussen gevoel en gedachten, tussen hoofd en hart. Het hoofd, het ego, zal er alles aan doen om de hartenwens niet uit te laten komen, en dit is een iets waar wij onzeker van worden en gaan twijfelen.

Uiteindelijk zal er een keuze gemaakt worden die vanuit het hoofd is genomen omdat wij denken dat wij daar op kunnen vertrouwen. Als de keuze die wij gemaakt hebben met ons hoofd anders uitpakt dan wij hadden gedacht of bedacht en negatief uitpakt, dan zullen we terug denken, en ons herinneren, dat op het moment dat de keuze gemaakt moest worden er ook een gevoel was, die het juiste heeft aangegeven, maar dat deze keuze en het gevoel volledig is genegeerd terwijl dit achteraf wel de juiste keuze was. Wij hebben niet op ons gevoel durven vertrouwen omdat het ego sterker was. Er zal spijt zijn.

 

Kom bij je gevoel

Hoe kom je bij je gevoel? Simpel door de innerlijke reis te maken, je emotie te leren kennen en te luisteren wat je gevoel je aangeeft. Stel jezelf bij iedere keuze de vraag: “Wat zegt mijn gevoel”. Neem hiervoor de tijd om dit uit te werken. Bij je gevoel komen vergt tijd, inspanning en oefening, maar door dit te blijven herhalen en te oefenen worden wij hierin getraind. Wij zullen onze emoties leren kennen en om hiermee om te leren gaan. Het is een eigen keuze die gemaakt moet worden voor ons zelf of wij de confrontatie met ons zelf willen aangaan of niet. Nemen wij de verantwoording of laten wij alles bij het oude? (zie ook keuzes maken)

Het is training om hoofd en hart op één lijn te krijgen en het is een reis door je innerlijk. Door deze innerlijke reis te maken, kun en zul je jezelf leren kennen. Je zult zien, dat als je een keuze met je gevoel hebt gemaakt, en deze pakt positief uit, dat we zekerder zullen worden van ons zelf. We zullen een volgende keuze ook weer vanuit ons gevoel nemen totdat het ons eigen is en we alleen maar keuzes maken vanuit ons hart, ons “hart bewustzijn”.

Als deze weg bereikt is dan leef je vanuit je hart en heeft het hart bewustzijn het overgenomen van je hoofdbewustzijn, je denken, je denken staat stil, je hart heeft het overgenomen. Het is de waarheid die je gegeven wordt vanuit het hart.

 

Leven vanuit het hart

Als je leeft vanuit je hart, is het “hoofd bewustzijn” uit geschakeld, het is overgaan, geïntegreerd op en met “hart bewustzijn”. Hoofd en hart zitten op één lijn en zijn samen gesmolten, waarbij logica, intuitie, emotie samenwerken. Alles wat je doet, denkt en beslist komt voort uit de keuze liefde en vreugde omdat het hoogste goed voor jezelf en iedereen vooropstaat waarin geen ego bestaat. Het ego heeft geen zeggenschap meer over je simpelweg omdat dit is samengesmolten met het hart, je handelt vanuit je hart. Het gevoel maakt de beslissingen. Hoofd en hart zitten op één lijn en ego heeft een heel andere betekenis gekregen, ego is altruïsme geworden. Altruïsme: gedrag of levenshouding waarbij je mensen helpt zonder eigen belang, mensenliefde.

 

Leven vanuit jouw waarheid

Leven vanuit het hart bewustzijn is de hoogste waarheid, het kent geen angst, er is vrijheid. Er is een helder weten in je waarna je handelt. Leven vanuit het hart bewustzijn is een leven vanuit liefde en welke voortkomt uit onvoorwaardelijk vertrouwen en welke je geven wordt door God.

Als je leeft vanuit je hart, en daarmee het hoofd en hart op één lijn zitten, zullen altijd de juiste keuzes worden gemaakt over hoe te handelen, reageren, te spreken of juist niet te spreken.

Niemand zal je meer kunnen overtuigen van zijn of haar gelijk, omdat je weet wat jouw waarheid is en of de waarheid wordt gesproken door een ander. Je zult hiernaar handelen, je zult deze mensen laten kletsen en er geen antwoord op geven omdat er bij jou een hoger bewustzijn is en jij zult je er niet druk om maken. Je zult je minder druk maken om kleine dingen, simpele dingen, dingen die eigenlijk het niet waard zijn om over na te denken. Er is een onvoorwaardelijke liefde in je. (zie ook liefde) Het zal jou veranderen, je zult dingen bewust beter gaan begrijpen, je bewustzijn wordt verruimd, je groeit, je zult succes hebben met alles wat je doet.

Als het hart niet openstaat dan kan er geen liefde gegeven of ontvangen worden.

Leven vanuit het hart is bewustwording, het is de hoogste waarheid in jezelf, is de hoogste energie die je kunt ontvangen, het luisteren naar jezelf, naar je hoogste bron, je innerlijke zelf, er is innerlijke vrede, leven vanuit liefde.

 

Ziel

In ons is de ziel gezeteld, de kern van ons bestaan, de zetel van ons geestelijk gevoel. Het is een innerlijke stem die je begeleid. De innerlijke stem in ons is de ziel die geleidt wordt door het hoogste goed, door God.

Ken je: “Ik had een voorgevoel”?

Het zijn signalen van het hart, het gevoel, de ziel die je iets duidelijk wil maken over de te volgen weg doormiddel van signalen uit te zenden door ons hart. Luister je wel eens naar je ziel wat het jou te vertellen heeft? Meestal lopen wij aan deze ‘voor signalen’ voorbij omdat wij ons hoofd, ego voorrang geven omdat wij daar op vertrouwen.

Gevoelens zijn een uiting van de ziel. Gevoel is de taal van de ziel. Ieder lichaam heeft een ziel. De ziel, het hoogste goed, de hoogste waarheid, liefde en geluk. Intuïtie en ziel zijn één.

In de ziel zetelt geen angst, er zetelt liefde, het is pure liefde.

 

Intuïtie

Wat is intuïtie: Eigenschap dat je iets aanvoelt zonder erover te denken, ingeving, zesde zintuig, manier van weten die niet alleen op kennis, ervaring en lineair redeneren berust. Subjectieve geestesgave die vaak in waarnemingen en ingevingen tot uiting komt en niet voortkomt uit het verstandelijke denkvermogen. Ook wel innerlijke stem genoemd.

Intuïtie is het aanvoelen zonder er over na te denken, je weet dat het goed is. Intuïtie bereik je als hoofd bewustzijn en hart bewustzijn op één lijn zitten en dus zijn samengesmolten.

Intuïtie is een innerlijke stem vanuit je onbewuste, en komt voort uit gevoel, ervaring die je op hebt gedaan in dit leven en uit vorige levens. Doordat je ervaring hebt opgedaan weet je hoe iets is. Doordat je weet hoe iets is en je jouw waarheid daarin hebt gevormd zul je daarnaar na handelen omdat je de kennis al in huis hebt. Als er iets gebeurd, speurt je onbewuste je levens af naar voorbije gebeurtenissen, kennis, ervaring, en geeft een gevoel af, je hoeft hier niet meer over na te denken omdat het jouw waarheid is. Het is het helder weten wat voort is gekomen uit eerdere ervaringen, je handelt vanuit het onbewust zonder dat hier is over nagedacht omdat je innerlijk weet dat het goed is. (zie ook helder weten).

Intuïtie geeft aan, als en of je in gevaar bent, er iets niet klopt, kan dingen voorspellen, en ons in de juiste richting sturen. Allemaal voor ons hoogste goed als wij hier naar luisteren. Meestal luisteren wij hier niet naar, omdat wij het gevoel, onze intuïtie compleet negeren.

Intuïtie kun je herkennen. Heb je wel eens, een naar, raar gevoel, een onderbuik gevoel, “funny feeling”, een knagend gevoel waar je je vinger niet op kunt leggen maar wat ons laat twijfelen en ons het gevoel geeft dat iets niet klopt? Het is het eerste gevoel wat er in ons opkomt als wij ons in een situatie of onder mensen bevinden. Het is het zesde zintuig, wat ons ‘waarschuwt’. Het is onze innerlijke stem die ons aangeeft of iets klopt of niet klopt. Dit is intuïtie. We voelen iets, maar negeren het gevoel en besteden er geen aandacht aan, maar het zeurende gevoel blijft. Door het te ontwijken, te negeren, geven we het gevoel het voordeel van de twijfel. Maar, door te negeren kunnen er gevolgen zijn.

In je leven zul of kun je situaties, mensen, tegen komen waarin dit rare, nare gevoel, deze funny feeling naar boven komt. Of misschien heb je dit gevoel al. Als je dit nare, rare gevoel hebt dan is het belangrijk dit niet te negeren, blijf niet op de plek of de bij de mensen die jou dit gevoel geven.

Luister naar dit gevoel en geef het geen voordeel van de twijfel. Bij twijfel is het altijd “nee” totdat het tegendeel bewezen is. Zoek uit waarom je dit rare gevoel, deze funny feeling hebt. Dit gevoel is er niet voor niets en is voor jou een ‘alarmbel’ die afgaat en die aandacht behoeft om uit te zoeken wat er aan de hand is. Het is een waarschuwingssignaal wat aan jou wordt afgegeven en om hiernaar te handelen. Negeren wij dit signaal dan kan onze veiligheid in gevaar zijn of komen. Door aan het waarschuwingssignaal aandacht te besteden en uit te zoeken wat er aan de hand is dan kunnen wij hiernaar handelen, wat in ons voordeel is en wat onze veiligheid ten goede komt.

 

Lichaam, ziel en geest, een drie eenheid op weg naar bewustwording, de hoogste waarheid, liefde.

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.