Helder horen-zien-voelen-ruiken-weten

Paranormale vermogens

 

Wat is paranormaal:               Boven zintuiglijk, niet met de zintuigen waarneembaar, wat je niet op natuurlijke wijze kan verklaren, onverklaarbaar, wonderbaarlijk, buiten het normale vallende er wordt waargenomen met de zintuigen maar zijn niet wetenschappelijk te verklaren. Zintuiglijke waarnemingen, zoals horen, zien, voelen, ruiken en proeven zijn normale waarnemingen. Het zesde zintuig is het hypothetische paranormale zintuig waardoor helder- ziende, – voelende, -ruikende, -horende en -proevende waarnemingen ontstaan. Wetenschappelijk onverklaarbare en onbestaand.

 

Voor vele mensen hangt, kleeft aan het woord “paranormaal” een etiket. Het is een woord wat niet hardop gezegd mag worden of durft gezegd te worden. We worden omgeven door angst. Angst voor het onbekende. Het woord paranormaal wordt omgeven met mysterie omdat het onverklaarbaar is. Het is iets onverklaarbaars, er gebeurd iets waarvan wij niet weten hoe dit kan. Toch willen wij dit wel graag weten omdat de mens van nature nieuwsgierig is, wil men dingen weten om zekerheid te krijgen.

Het woord “paranormaal” wordt meestal geassocieerd met een “helderziende, paragnost, medium, enz.”. Vroeger en tot voor kort ruste hier veelal een taboe op. Het was iets waar niet over werd gesproken om te voorkomen dat men ‘voor gek’ werd verklaard. Omdat paranormale begaafdheid omgeven wordt door mysterie hebben wij op voorhand al een vooroordeel en een beeld gevormd over hoe dit eruit moet zien, hoe dit in zijn werk gaat. Wij hebben er zelf een beeld bij gevormd. “Een glazen bol waarin de toekomst wordt voorspeld”. Echter heeft dit er niets mee te maken, maar hebben wij er zelf een beeld aangehangen en het zo gemaakt en geloof, gedachten en beelden daar aangehangen die op angst zijn gebaseerd. (zie ook angst) Een glazen bol is een attribuut om het spannender te maken voor de buitenwereld. De heldere gaven, zoals helderziendheid, helderhorendheid, heldervoelendheid, helderruikenheid, helderweten komen vanuit jezelf en niet uit een glazen bol.

 

Paranormaal begaafd

Iedereen is paranormaal begaafd, het is of iemand zich heeft ontwikkeld of niet. Het is de vaardigheid om iets op te vangen van de grotere waarheid om ons heen, om een andere energie te voelen. Paranormaal is niets anders dan het vermogen boven onze beperkte ervaring uit te stijgen en een bredere kijk op alle zaken te hebben.

Paranormale begaafdheid zal ontwikkeld moeten worden. Het is niets anders dan trainen, oefenen en blijven trainen en oefenen. Je kunt paranormale begaafdheid zien als een spier die nog onderontwikkeld is, en dus klein en zwak. Door te oefenen en trainen kunnen wij deze spier groter maken en ontwikkelen. Deze spier is onze intuïtie, en vaak wordt aan intuïtie voorbijgelopen, omdat wij het niet vertrouwen, ons ego is zo snel met het bedenken van een negatieve tegen reactie die onze intuïtie onderuithaalt, ons angst inboezemt zodat wij onze intuïtie negeren. (zie ook hoofd en gedachten – ego)

Iedereen heeft weleens een intuïtief gevoel, een onderbuikgevoel, we hebben ergens een ‘vermoeden’ maar negeren dit, we besteden er geen aandacht aan. Plotselinge goede ideeën, inspiratie voor iets, een droom die inspireert, is een ervaring die voortkomt uit intuïtie. Intuïtie is de taal, het gehoor van de ziel. De ziel probeert je iets duidelijk te maken. Je kunt het zien als ‘toeval bestaat niet’, we worden aangezet tot iets en vaak doen wij hier niets mee en leggen wij het onderbuikgevoel naast ons neer omdat wij het zelf niet vertrouwen. Als wij het intuïtief idee, onderbuikgevoel niet naast ons neerleggen en hier aandacht aan besteden, dan is dit onze eerste stap in het trainen van de paranormale begaafdheid.

De wereld, moeder aarde bestaat uit energie. Energie is onze eerste levensbehoefte, zonder energie kunnen wij niet leven. Alles wat op aarde leeft heeft energie in zich en straalt dit uit, dit is niet te zien aan de buitenkant maar wel te voelen. Mensen hebben emoties, deze emotie komt voort uit ‘energie die in beweging is’. Iedereen geeft met zijn of haar denken, handelen energie af. Gedachten, gevoelens zijn energie, energie die in beweging is. Wij scheppen onze eigen gedachten en gevoelens en deze kunnen positief of negatief zijn. Bij elke gedachten zenden wij energie uit, geven een trilling af die wij de buitenwereld in sturen en die wij vastleggen in onze ziel. Onze ziel kun je zien als een energieopslag plaats waar we alles vastleggen en hebben vast gelegd in het leven nu en vanuit vorige levens.

Personen die gevoelig zijn, personen die hun paranormale begaafdheid hebben ontwikkeld waarbij intuïtieve ontwikkeling heeft plaatsgevonden, kunnen deze energie, deze trilling voelen, en oppikken. De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de lichtste trillingen van het leven op te pikken, om die energieën te voelen, om de energiegolven in de buitenwereld waar te nemen, en ze te kunnen interpreteren. Omdat alle gedachten, gevoelens in energie zijn vastgelegd in de ziel vanuit het heden en verleden, kan men deze energie, trilling voelen en ze interpreteren in beelden, woorden, gevoel. 

Hoe meer men de paranormale begaafdheid traint, ontwikkeld, hoe duidelijker alles zal worden. Hoe meer men zich ontwikkelt, hoe sterker het voelen van andere energie. In het begin zal alles niet even gemakkelijke gaan en zal er verwarring zijn en onzekerheid of men wel iets goed heeft gezien, gehoord, gevoeld omdat de energie die men oppikt nog zwak, licht, subtiel is en omdat men hier te veel over nadenkt. Men zal zich in het begin afvragen of iets er echt was, iets echt gevoeld is, iets echt gehoord heeft. Doordat men zich constant afvraagt of iets echt is, zal het antwoord verdwenen zijn omdat men terugvalt op de hersenen, ons denken, ons ego en niet op ons gevoel. Doordat men gaat nadenken is de intuïtie vanuit de ziel, het gevoel vervlogen omdat men de hersenen het heeft laten overnemen door te veel te denken.

Hoe langer men traint hoe duidelijker alles wordt en men zal zich niet meer de vraag stellen of iets echt was, gehoord of gezien. Men handelt vanuit het gevoel, de ziel, de intuïtie waarbij het denken is ‘uitgeschakeld’. Men zal niet nadenken over wat men voelt en wat het betekent, maar gewoon meteen zeggen wat men hoort of ziet en hoe de energie aanvoelt. Het gebeurt in een flow, en omdat men het in een flow doet, zal men veelal later niet meer weten wat er exact gezegd is.

 

Paranormaal begaafde mensen kunnen ervoor kiezen deze gaven te gebruiken, echter met welk doel, met welk belang, met welke intentie, met welke beweegredenen? Is dit doel, intentie, de beweegreden om mensen te helpen of uit eigenbelang om zichzelf te verrijken. Je zult zelf onderscheid moeten maken uit ‘echt’ of ‘nep’, uit oprechte helderzienden of zogenaamde helderzienden.

‘Zogenaamde helderzienden’ zullen zich willen verrijken. Doormiddel van hun gave beloven ze anderen vaak dingen te kunnen bereiken bijvoorbeeld, roem, geld, een geliefde, voorspellen van de toekomst, door iemand anders ‘te lezen’, als er maar betaald wordt. Door beloftes zullen mensen terugkeren. Men maakt de persoon afhankelijk en waarvan men misbruik maakt.

Oprechte helderzienden zullen anderen willen helpen, dit om hun eigen leven en gave te ontwikkelen en te gebruiken. Zij zullen niets beloven, omdat er niets te beloven valt, omdat zij weten wat zij wel en niet mogen en kunnen, en kunnen- mogen zeggen. Dit alles heeft te maken met de ziel. Als de ziel niet wil dat er informatie gegeven mag worden dan zal dit niet gegeven mogen worden. Een mooi gezegde wat hier geldt is ‘horen, zien en zwijgen’.

Oprechte helderzienden weten dat er niet met de vrije wil van een ander mag worden geknoeid, gespeeld, dat je iemands gedachten niet mag binnendringen en dat iemands psychische grenzen nooit overschreden mogen worden. Zij weten dat iedereen een eigen pad loopt, met elk een eigen agenda, en dat deze agenda bestaat uit eigen keuzes maken, en dat zij deze keuzes niet mogen onderbreken of op ingrijpen. Het werk wat zij doen komt voort uit de wereld, de mens dienstbaar willen zijn, door hun kennis, wijsheid, inzicht, begrip, zorg, compassie te willen delen, en vaak zonder hier iets voor terug te willen ontvangen. Zij geven ‘gereedschap’ af in inzicht voor de ander zodat de ander zelf verder kan en hen onafhankelijk maakt.

 

Waarom gaat men naar een medium, paragnost, helderziende?

Veelal gaan wij naar een medium, paragnost, helderziende, of zoeken wij contact met een medium, paragnost, helderziende door te bellen, om zekerheid, houvast, antwoorden te krijgen. Als wij besluiten om naar een medium, paragnost, helderziende te gaan, of deze te bellen, dan is dit meestal een keuze die wij gemaakt hebben, waarin wij niet in balans zijn. We zitten niet goed in ons vel, eigenwaarde, zelfvertrouwen ontbreekt, waardoor wij onzeker worden. We zijn op zoek naar antwoorden, sturing, we leven in onbalans met de grootste emotie angst. We zijn kwetsbaar.

Het is veelal een laatste strohalm die men doet besluiten om naar een medium paragnost, helderziende te gaan, of contact met hen te zoeken door te bellen, omdat wij denken dat daar het antwoord voor ons ligt en te vinden is. Wij zijn in de veronderstelling dat we een ander nodig hebben om ons verder te kunnen helpen, om ons antwoorden te kunnen verschaffen, maar, waarbij wij ons verlaten  op een ander. Wij laten het antwoord van een medium, paragnost, helderziende afhangen.

Door antwoorden te zoeken bij een ander, in de vorm van een paragnost, helderziende, medium, denken wij de rust, zekerheid, antwoorden te vinden die wij nodig hebben. Dit kan soms, maar hangt af van de paragnost, helderziende, medium wat de beweegredenen van hen zijn. Het werken met deze gave moet gebeuren uit pure zuiverheid, oprechtheid en liefde, en ja, de mens is nieuwsgierig, en wil graag de toekomst voorspeld hebben. Echter de toekomst voorspellen is niet aan een “helderziende, paragnost, medium, enz.” om dit te doen. De toekomst kan niet voorspeld worden, beloftes kunnen niet worden gedaan, alles hangt af van de energie die de persoon op dat moment uitstraalt. Een helderziende, paragnost, medium zal nooit de toekomst mogen voorspellen, en uit zichzelf naar buiten mogen treden met informatie. Dit gebeurt helaas wel, en is voor mij een vorm van niet zuiver zijn en de juiste beweegreden hebben.

Een gevaar aan ‘de toekomst voorspellen of de toekomst is voorspeld’ is, dat men zich vastklampt aan de uitspraken van de helderziende, paragnost, medium, enz. en daar naar gaat leven. Men neemt de woorden, de gezegdes die men te horen heeft gekregen letterlijk en serieus. Men zuigt ieder woord, gezegde in hen op bij een sessie. Het verdere leven zal beïnvloed worden als “de uitspraken” die gedaan zijn niet in overeenstemming zijn met wat er toen gezegd is, er zal altijd worden teruggekomen op “ja maar, die en die (medium, paragnost, helderziende, enz.) heeft dat gezegd” het zal het leven beïnvloeden. En wat als de uitspraken niet uitkomen? Het zal het leven blijven beïnvloeden omdat men verwacht dat de uitspraak uitkomt of dat men niet meer kan wachten en terugkeert naar de helderziende, paragnost, medium. Het wachten, verwachten, het leven naar een uitspraak is niet de bedoeling en kan een ander afhankelijk maken.

Ook een gevaar is dat men verslaafd kan worden of raken aan het naar een medium, paragnost, helderziende gaan of deze te bellen. Verslaving: geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid, het ergens niet meer buiten kunnen. Niet alleen met drank, drugs, gamen, sociale media, enz. kan men verslaafd raken, ook aan het bellen met een medium, paragnost, helderziende kan men verslaafd raken of al zijn.

Tegenwoordig is het niet zo moeilijk meer om met een medium, paragnost, helderziende in contact te komen. Het internet staat vol met links, met advertenties, waarin een telefoonnummer vermeldt staat die men kan bellen. Veelal achter dit telefoonnummer zit een betaalnummer die een telefoonrekening hoog kan laten oplopen en waar wij ons niet bewust van zijn en die de portemonnee van de andere kant zal vullen.

Je kunt jezelf afvragen waarom je steeds en medium, paragnost, helderziende belt? Is dit een verslaving geworden? Kun je niet meer zonder een antwoordt, een bevestiging van een ander? Ben je totaal afhankelijk van een ander geworden met vragen? Waarom ben ik kwetsbaar, onzeker, niet in balans. Deze vragen zullen toch echt door jezelf beantwoord moeten worden, dit kan een ander niet voor je doen. Mocht je er niet meer uitkomen, zoek hulp bij je huisarts.

Voor ieder is een onderbewuste weg van de ziel uitgestippeld, die weg moet gelopen worden, of men dit nu leuk vindt of niet, dit om ervaring op te doen, en hiervan de leren, dit heet karma (zie ook karma) en bewustwording. Alle antwoorden liggen in onszelf, als wij ons hiervoor openstellen en aan onszelf willen werken. (zie ook andere onderdelen uit spirituele bewustwording)

 

De vijf kanalen

Op onze spirituele reis die wij ons hele leven maken, zal of kan bewustwording plaatsvinden, en met bewustwording kan het zijn dat men paranormale gaven ontwikkeld en waarmee de heldere kanalen geopend kunnen worden. Alle kanalen komen voort uit en in contact staan met, en worden doorgegeven vanuit het hoogste goed, de Bron, God, je staat in verbinding met je eigen hoogste goed, de ziel en God.

Het openen van de vijf kanalen heeft te maken met bewustwording, spiritueel bewustzijn. Als je in balans bent, en daarnaar leeft, ga je leven vanuit het hart bewustzijn, de ziel waarbij pure liefde en waarheid voorop staan en die de ziel uitstraalt. Je leeft vanuit je gevoel. Hoofd en hart zitten op één lijn. (zie hart en ziel – gevoel en gedachten – ego) Iedereen wordt met deze gaven geboren, maar, het is aan een ieder of men deze kanalen wil openen door te werken aan zich zelf en daarmee het bewustzijn en bewustwording vergroot of wil vergroten. Een uiting van leven vanuit het hart bewustzijn, de ziel is hoog sensitiviteit. Niet iedereen is hier mee begaafd omdat men het nog niet ontwikkeld heeft of omdat men dit niet wil. (zie ook hoogsensitief)

De “heldere kanalen” werken samen met jou. Als deze kanalen ontwikkeld zijn en daarmee geopend zijn, zal men kunnen je ‘scannen’. Het scannen is niets anders dan het invoelen, aanvoelen van de energie van de ander. Het geeft de jou informatie die jij niet wist, maar die je wordt doorgegeven op dat moment. Aan de hand van energie die de ander afgeeft kan men weten wat er wat er gaande is zowel bij mens als bij dier. Alles wordt helder voor ons.

Belangrijk is om in balans te zijn en te blijven. Het belangrijk om in balans te zijn en geaard te zijn zodat je niet in verwarring wordt gebracht door alle indrukken en informatie en gevoelens die je doorkrijgt. Mocht je niet geaard zijn zal dit gevolgen kunnen hebben voor je omdat je alles kan overnemen en er kan verwarring ontstaan omdat je niet meer duidelijk weet of dit van jou is of van een ander. (zie ook aarden, energie, chakra)

Ik ervaar deze gaven als een cadeau van pure zuiverheid, oprechtheid, waarheid en liefde, en waarmee ik met deze gave helingwerk en lichtwerk mag uitvoeren. (zie ook heling) Voor mij staan de vijf kanalen, bewustwording, ontwikkeling en groei centraal in mijn heling en lichtwerk, zonder deze gave zou ik dit niet kunnen uitvoeren.

 

 

Helder horen, zien, voelen, ruiken, weten

Onder paranormaal begaafd zijn vallen de onderdelen, helder; horen, zien, voelen, weten, ruiken. Voor de een kan dat het helder horen zijn, of het helder zien of allemaal.

 

Wat is helder:             inzichtelijk, duidelijk, klaar, goed te snappen

 

Helder horen

Wat is helder horen(d):           Paranormale vermogen om dingen te horen, auditief die je normaal gezien niet kan horen, zoals stemmen of berichten van overledenen, gene zijde. Innerlijke stem of geluid. Het niet normaal horen via de gehoorgang.

Kenmerken van helder horen(d) zijn:

Het waarnemen in het gehoor, is het auditief waarnemen van gesprekken die niet hoorbaar zijn voor anderen. Helder horen is als een stem die tot je spreekt maar waarbij niemand zichtelijk aanwezig is. Het wordt letterlijk, innerlijk woordelijk doorgegeven aan je. Bijvoorbeeld engelen, gidsen, entiteiten, zielen kunnen je een innerlijk gehoor geven, zij kunnen je boodschappen en antwoorden geven die jij kunt horen.

Helder horen kan ook via automatisch schrift, je gaat zitten schrijven en je schrift wordt automatisch overgenomen. Meestal merk je dit als je iets schrijft en woorden worden op papier gezet welke jij zelf niet of nooit gebruikt. Automatisch schrijft gaat veelal in een flow, men is geïnspireerd en kan dan niet stoppen met schrijven. Het is de innerlijke stem, de ziel. Door automatisch schrift wordt je inzicht, bewustwording gegeven. (zie ook schrijven) Zo ook kan een overledenen of entiteit een boodschap doorgeven. (zie ook entiteiten)

 

Helder zien

Wat is helder zien(d):             Als je dingen kunt waarnemen die anderen niet kunnen zien, horen of voelen. Gave om dingen te zien die voor andere verborgen blijven.

Kenmerken van helderziendheid zijn:

Bij helder zien, zie je dingen die andere mensen letterlijk, zichtelijk niet kunnen zien en waarnemen. Als het ware wordt een film vertoond die anderen niet zien. Korte flitsen van iets zie je. Je neemt gebeurtenissen waar die zich of in deze tijd zich afspelen of die in een ander leven hebben plaats gevonden. Dit kan zijn op een plek waar je op dat moment bent, je kunt blokkades waarnemen op een plek of in het lichaam, je bent als het ware een scan apparaat, je ziet wat er op een andere plek gebeurd of is gebeurd. Men kan entiteiten, aura’s, energieën waarnemen, dit kan ter plekke of doormiddel van een foto. (zie ook energie – entiteiten)

 

Helder voelen

Wat is helder voelen(d):         Als je dingen kunt voelen die anderen niet kunnen voelen, het waarnemen van sfeer, emotie, blokkades, hoogsensitieve personen.

Kenmerken van helder voelen(d) zijn:

Bij helder voelen, voel je wat een ander letterlijk niet voelt. Je kunt het gevoel van een ander voelen, je voelt wat voor sfeer, emotie er heerst of wat er gaat gebeuren. Je voelt of iets wel of niet klopt en of het een goede keuze is, je kunt energie zowel negatieve als positieve energie haarfijn aanvoelen, je voelt koude, warmte (zie ook energie) je lichaam, je gevoel, je ziel vertelt dit. Hier is het empathisch vermogen die je helpt, empathisch vermogen is het aanvoelen van gebeurtenissen en het aanvoelen wat er bij de ander speelt in bijvoorbeeld pijn, verdriet, sfeer, emotie, nog voordat de ander het heeft gezegd. Ook hier kan je bijvoorbeeld entiteiten waarnemen, en het gevoel wat zij op dat moment hebben. Met dit voelen kunnen je blokkades in het lichaam opsporen en hier heling op toepassen. (zie heling, positief negatief)

 

Helder ruiken

Wat is helder ruiken(d):          iets ruiken waarvan de ander iets niet ruikt, waarnemen met je neus.

Kenmerken van helder ruiken zijn:

Bij helder ruiken, ruik je iets, wat een ander letterlijk niet ruikt en waarbij je meestal wordt getriggerd (aanzet door eerdere gebeurtenis die aanzet tot actie) door een iets of iemand wat in het verleden heeft plaatsgevonden. Je hebt toen een geur geroken welke, als je deze nu ruikt, de herinnering en de toen daarbij behorende emotie oproept (zie ook emotie) Ook kan het voorkomen dat je op een plek bent en ruikt wat er in een ver verleden (vorige levens) heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld brand.

 

Helder weten

Wat is helder weten(d):          Ergens kennis van hebben.

Kernmerken van helder weten zijn:

Soms “weet” je gewoon iets. Weten komt voort uit ervaring die er is opgedaan, maar het kan voorkomen dat je iets gewoon weet, je ziel (zie hart en ziel) vertelt je dat, terwijl je er tot op heden nog geen eerdere ervaring hiermee hebt gehad. Dit weten kan voortkomen uit eerdere levens, het is een iets wat je toen hebt ervaren, je geloofd het en je weet het.

Je hebt dit al eens eerder meegemaakt en je weet van toen hoe het is afgelopen, hoe je dit ervaren hebt en welke inzicht hieruit is voortgekomen. Het kan voorkomen dat je een “ik ben hier al eens geweest” moment ervaart, dit komt voort uit een vorig leven, de ziel herinnerd zich dit. Deze innerlijke kennis komt niet van een natuurlijke weg, het is kennis die je op dat moment wordt doorgegeven en wat jij niet eerder wist of kon weten. Deze kennis kan met van alles te maken hebben, over de mens en bijvoorbeeld ziekte, blokkades, gebeurtenissen uit of een vorig leven of in dit leven. Bij helder weten weet je al wat de afloop gaat worden, wat de ander gaat zeggen, wat de ander gaat doen. Bij het helder weten werken alle heldere kanalen samen, zij geven je een totaalbeeld in horen, voelen, ruiken, zien en weten zodat je weet wat er speelt.

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele Bewustwording en wegen”.