Het moeten in ons

Het moeten in ons

 

Wat is moeten;         Verplicht zijn, gedwongen, genoodzaakt tot iets zijn, nodig zijn.

 

 

De druk van moeten

Het woord ‘moeten’ klinkt heel streng. Vooral als er iets tegen je wordt gezegd dat je iets ‘moet’ doen. Het voelt als een dwang, er staat druk op. Toch is er een verschil in moeten.

  • Het echt moeten om te leven, leren.
  • Het moeten waarbij echt iets ‘moet’ gebeuren anders gaat het echt fout.
  • Het moeten waarbij niets ‘moet’ gebeuren, maar waarbij wij onze gedachten hierover de overhand laten nemen en wij ons zelf dwang opleggen.

Vele mensen zullen zich verzetten als ze het woord “moet, moeten” horen. Aan het woord ‘moeten’ hangt een verplichting, een dwang, een iets wat aanzet tot iets doen, tot actie ondernemen en veelal is het onze emotie die aangeeft iets niet te willen doen, tot actie over te gaan, iets niet te willen of doen wat ons in verzet laat komen.

Aan het woord “moeten” hangt een verplichting, een dwang om iets te doen, maar is “moeten dwang?” Het is hoe je het bekijkt, de een zal het woord ‘moeten’ als normaal ervaren waarbij zij helemaal geen ‘lk moet dit doen’ ervaren. Zij zullen hun ‘moet taak’ uitvoeren zonder dwang of verplichting te voelen, waarbij zij het gevoel hebben dat het er gewoon bij hoort.

Een ander zal het woord ‘moeten’ niet als normaal ervaren waarbij zij ‘ik moet dit doen’ als verplichting, dwang ervaren. Zij zullen hun ‘moet taak’ uitvoeren met het gevoel van dwang en verplichting en zullen hierover klagen en steeds in verzet komen.

Aan het woord ‘moeten’ hangen regels. Regels: een richtlijn, bepaling, gedragslijn, voorschrift, protocol, wet, afspraken. Houden wij ons niet aan de regels dan overtreden wij deze en kunnen hier consequenties aan hangen. Vele mensen denken dat regels niet voor hen gelden, “lappen regels aan hun laars” maar regels zijn er niet voor niets. Als er geen regels zouden zijn dan zou het een chaos, een puinhoop zijn waarbij iedereen kan doen waar men zelf zin in heeft. Wet en regelgeving is er nodig om iets soepel, zonder chaos te laten verlopen, echter vele mensen zien dit niet zo.

Waarom zijn er regels? Regels zijn er om duidelijkheid te hebben, krijgen, zodat iedereen weet waar hij, zij aan toe is. Met regels wordt er duidelijkheid geschapen tussen rechten en plichten, of iets wel of niet mag. Zonder afspraken weten we niet waar we aan toe zijn en zal er onduidelijkheid zijn.

 

Het echt ‘moeten’ om te leven

In het leven kom je ‘moeten’, verplichtingen, regels tegen. Regels zal je overal tegenkomen zowel in de privé als zakelijke sfeer, omgeving. Met een geboorte begint ons leven en doorlopen wij dit leven. In dit doorlopen van het leven zullen wij ‘moeten, wet en regelgeving’ tegenkomen. Dit begint als wij naar de kleuterschool gaan, daarna de lagere school, daarna het voorgezet onderwijs, daarna gaan we werken.

Aan bovenstaande hangt een ‘‘moet’’. Het ‘moet’ is een verplichting opgelegd vanuit overheidswege. Als deze verplichting er niet zou zijn dan zou alles als los zand aan elkaar hangen. Door naar school te gaan krijgen we de kans om te leren, krijgen wij de basisvaardigheden mee waarop wij een leven lang bouwen. Daarna gaan we werken, dit werken voorziet ons in ons levensonderhoud. We moeten werken om te leven. Ook al vinden wij het soms niet leuk om naar school te gaan en te werken, we weten dat dit ‘moet’ is, we leggen ons erbij neer, we accepteren dat dit ‘moet’, omdat dit ten goede komt van onszelf.

 

Het moeten waarbij echt iets ‘moet’ gebeuren anders gaat het echt fout.

Zowel privé als zakelijk komen wij situaties tegen waarbij wij echt iets ‘moeten’ doen anders gaat het echt fout. Aan het woord ‘moeten’ hangt een consequentie als wij iets niet doen. Consequentie: resultaat van iets wat je doet, gevolg van, wat eruit voortkomt, voortvloeisel.

Als wij nalaten iets te doen zal dat gevolgen hebben voor onszelf. Met iets nalaten wat wel ‘moet’ gebeuren zal ons in de problemen brengen en zal gevolgen voor ons hebben.

Privé

Bijvoorbeeld het dagelijkse leven, hierin moeten we eten, drinken, eten, drinken we niet dan zullen wij niet overleven. Er zullen boodschappen gedaan moeten worden.

We ‘moeten’ plassen, doen wij dit niet dan zullen wij in ons broek plassen, of zullen of kunnen er lichamelijke klachten zijn of komen.

Rekeningen die betaald moeten worden, doen wij dit niet dan zullen wij ergens van worden afgesloten of wordt er een schuld opgebouwd.

 

Zakelijk

Wij zullen werk ‘moeten’ hebben om in ons levensonderhoud te voorzien. Met werken zullen wij salaris ontvangen, en met dit salaris zullen wij in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Niet iedereen kan werken door bijvoorbeeld handicap, ziekte, hiervoor is door wet en regelgeving een uitkering geregeld om hen in hun levensonderhoud te voorzien. Niet iedereen heeft werk, ook hiervoor is door wet en regelgeving een uitkering geregeld om hen in hun levensonderhoud te voorzien. Aan deze uitkering hangt een verplichting te solliciteren omdat de uitkering een tijdelijke voorziening in levensonderhoud is.

Op het werk zullen ook verplichtingen zijn, het werk wat gedaan wordt, ‘moet’ gedaan worden om een bedrijf staande te houden, succesvol te zijn, draaiende te houden. Waarom nemen bedrijven mensen in dienst? Omdat er te veel werk is wat niet door een persoon gedaan kan worden, door mensen aan te nemen kan een bedrijf groeien en bloeien. Op werk wordt er van ons verwacht dat wij werken, dat wij ons bezighouden met het werk wat gedaan ‘moet’ worden. Veelal gaat het daar mis, privé en zakelijk halen wij door elkaar.

Als je een baan hebt waarbij je je goed voelt, wat je echt graag wilt, dan zal werken niet voelen als dwang, een verplichting. Is de baan niet echt wat je echt wilt, niet bij je past, dan zul je deze baan als dwang, verplichting ervaren en zul je niet echt met plezier werken of naar je werk gaan.

 

Het moeten waarbij wij onszelf dwang opleggen

Het ‘’moeten’’ in onszelf is een iets wat wij ons zelf opleggen, wij creëren dit zelf. We zeggen tegen onszelf, we hebben het druk, druk, druk. Het is een druk die wij onszelf opleggen. Veelal komt deze drang, het onszelf opgelegde ‘moeten’ voort uit het verleden, uit de basislessen, basisbehoeften die wij hebben geleerd of aangeleerd. Ook kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis welke erfelijk bepaald of ontwikkeld is.

Dit ‘moeten’ gebeurd uit een innerlijke drang, een dwang om alles onder controle te houden te willen hebben, perfectionisme. Perfectionisten leggen de lat heel hoog voor zichzelf en voor anderen waardoor er een hoge druk op hen ligt, zij zullen bijna tot niet in staat zijn om werk te delegeren. Zij willen dit zelf doen omdat zij denken dat zij het werk het beste kunnen, als zij toch een keer werk uit handen geven dan zal het werk wat door een ander is gedaan commentaar bevatten. Perfectionisten zijn bang om te falen, meestal is er een gebrek aan zelfvertrouwen en het is angst wat hen in de greep houdt, angst voor afwijzing, falen, kritiek, de controle te verliezen enz. Deze mensen zijn heel gevoelig voor burn-out. Zij lopen zichzelf voorbij omdat ze het goed willen doen en om anderen te helpen. Perfectionisme is aangeleerd gedrag. In het verleden is de lat, de verwachting zo hoog gelegd door anderen dat het gedrag het nu hierdoor wordt bepaald. (zie ook verwachting – zelfvertrouwen de andere zelven – angst – burn-out)

 

Jezelf verplichte dwang opleggen

Hoe vaak hoor je niet van mensen ‘druk, druk, druk’ als je het hen vraagt. Veel mensen moeten van zichzelf iets doen waarbij zij zichzelf een verplichting opleggen. Bijvoorbeeld, ik ‘moet’ de was nog opvouwen, ik ‘moet’ de afwas nog doen, ik ‘moet’ stofzuigen, ik ‘moet’ dit, ik ‘moet’ dat. Weekeindes, avonden worden vol gepland met activiteiten, men holt van hot naar her omdat men denkt dat het gezellig is, maar men vergeet dat dit een zelf opgelegde verplichting is waarbij men de druk in zichzelf opvoert.

Met zelf opgelegde verplichtingen zal men constant plannen, bedenken, ”ga ik het wel halen?” wat een onrust, spanning, stress gevoel geeft. Het blijft in je hoofd malen, het blijft je bezighouden, pas als iets gedaan is of ondernomen dan zal dit gevoel weg zijn, maar zal zich gelijk weer vullen in je lichaam en hoofd omdat er dan weer een ander “iets ‘moet’” voor in de plaats komt. Wij accepteren niet dat iets niet gedaan hoeft te worden.

Het moeten in ons veroorzaakt stress, onze adrenaline gaat omhoog waardoor wij alerter worden en we ons lichaam een tandje hoger later lopen en waarmee onze bloeddruk stijgt. Stress is werkdruk en kan veroorzaakt worden zowel privé als zakelijk. Een beetje stress is niet erg, het laat ons alert blijven, maar voeren wij stress constant op, dan kan dit lichamelijk gevaarlijk worden omdat we een verhoogde bloeddruk krijgen en waarmee wij over onze grens heen gaan en wat ook gevolgen voor ons kan hebben zoals overspannenheid en burn-out. (zie ook stress – burn-out – onze persoonlijke grens)

 

Ga bij jezelf na waarom je dat “moet” doen.

  • Is er wel moeten bij?
  • Kan het niet wachten?
  • Is ‘het moeten’ wel belangrijk, is het prioriteit?

 

Zijn er wel gevolgen

Zijn er wel gevolgen als wij aan onze zelfopgelegde verplichtingen, ‘moeten’ niet voldoen? Hebben wij het wel druk, druk, druk? Wij hebben altijd zelf een keuze, alleen vergeten wij dat wij zelf een eigen wil hebben, dat wij zelf keuzes kunnen maken en veelal maken wij verkeerde keuzes omdat wij meer gericht zijn op wat anderen van ons vinden en denken dan dat wij zelf iets vinden of denken.

Als er een zelf opgelegd moeten in ons is, en wij voeren iets niet uit, wij laten iets na, dan zal dit ons een schuldgevoel geven, een schuldgevoel dat wij iets hebben nagelaten. Het is de verwachting die wij hebben die het ons zo moeilijk maakt, de gedachte wat iemand anders ervan zal vinden. Het ‘’moeten’’ is een kwestie van de controle loslaten. (zie ook wat vindt de buitenwereld van mij – keuzes maken).

Je kunt jezelf de vraag stellen “Wat als je iets niet doet waarvan je dacht dat het ’moet’? Zijn de gevolgen dan zo erg of groot?”.

Meestal niet, of eigenlijk is er zelfs niets aan de hand. De gedachten aan “het moeten” zijn sterker dan de gevolgen ervan. De wereld vergaat niet door iets niet te doen. Meestal zit het woordje “moeten” ons in gedachten in de weg, en lopen wij ons zelf voorbij door dit ene woord omdat het een zeer hoge belasting voor ons is, ons spanning, stress geeft, maar welke wij ons zelf opleggen. Door je denk en doen patroon te veranderen, zal je zien dat je een rustiger leven voor in de plaats zult krijgen. (zie ook de kracht van de gedachte)

 

Niets doen zonder gedachten

Niks doen zonder gedachten dat kan, alleen willen we dat, en meestal is dat niet het geval. De gedachten die in ons op komen zien wij als problemen of vraagstukken die ons bezig houden en blijven bezighouden zolang wij zelf hier niets aan doen. Iedereen heeft een keuze, zelfs geen keuzes maken is een keuze maken. Wat wij doen is weg lopen, weg vluchten van problemen om niet de waarheid onder ogen te willen komen en ontkennen hiermee dat wij een probleem hebben. Door de waarheid onder ogen te komen, te erkennen dat wij een probleem hebben en daarmee ook de pijn/verdriet te voelen en deze uit te werken tot de kern en dan te accepteren, los te laten is even een weg, maar niet onmogelijk! Later zal je eraan terugdenken van: waarom heb ik dit niet eerder gedaan, ik heb mijzelf onnodig veel pijn en verdriet gedaan. (zie ook bewustwording, problemen de baas, vluchtgedrag)

Als wij het zelf opgelegde ‘moeten’ in onszelf loslaten, zal er rust ontstaan, innerlijke rust. (zie ook tijd voor ons zelf nemen)

 

Oefening

Stel je zelf de vraag

Waarom ‘moet’ ik dit doen?

Antwoord …..

Vraag: wat als ik dit niet zou doen?

Antwoord…..

Werk de antwoorden uit

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele Bewustwording en wegen”.