Hoofd en gedachten

 

Hoofd en Denken – Gedachten

 

 

Wat is hoofd:            Belangrijk lichaamsdeel, helemaal bovenaan het lichaam. Bovenste deel van het lichaam met ogen, mond, neus, etc, gedeelte waarin zich de meeste zintuigen en de hersenen bevinden.

 

Wat zijn gedachten – denken;          Gedachtes wat je denkt, denkbeeld, herdenken, idee, je verstand laten werken, een mening hebben, nadenken, peinzen, geloven, vermoeden, vinden, oordelen. Biologisch proces in je hersenen, (Sanskriet: manas) het innerlijk of psychisch overwegen van belangen en inzichten, met auditieve of visuele, persoonlijke of onpersoonlijke, concrete of abstracte, voorstellingen of cognities naar een zekere logica of methodische orde van afweging, een denkmodel of een bepaalde causaliteit; de rede, ratio, ego.

 

Ons hoofd is het belangrijkste onderdeel van ons lichaam. Ons lichaam wordt aangestuurd door onze hersenen. Werken de hersenen niet goed dan zal ons lichaam hier hinder door ondervinden. Er zal geen sturing vanuit de hersenen naar een bepaald deel in ons lichaam zijn.

 

Denken en gedachten

In ons hoofd ontstaan gedachten. Denken, gedachten worden geproduceerd vanuit ons hoofd, onze hersenen. Gedachtes komen en gaan, gaan onophoudelijk door. De ene gedachte is er nog niet of de andere gedachte dient zich aan. Wat je nodig hebt aan gedachten haal je eruit en de rest laat je gaan. Er wordt als het ware gezeefd boven in je hersenen met wat jij op dat moment nodig hebt. Gedachten die je nodig hebt komen in het bewustzijn terecht en blijven daar hangen. Je kunt zeggen, dat het nooit stil is in het hoofd en dat het hoofd nooit leeg is.

 

Hoe komen we aan ons denken zoals we nu denken

Welke gedachten heb je? En welk denken heeft dit tot stand gebracht? Welke waarde heb je hieraan gehangen? Welk geloofsysteem heb je ontwikkeld? Het denken zoals we nu denken wordt bepaald en gevormd door hoe wij zijn opgevoed, hebben meegekregen van anderen, de media, school, werk, enz. in onze opvoeding. Je kunt het zien als voorprogrammeren. Alles wat je geleerd wordt, word je voorgezegd, voorgedaan, zodat jij dit ook nadoet in het gelijke, er is geen eigen ervaring, je neemt dit klakkeloos over omdat je denkt dat dit goed is, wij vormen hierin “onze waarheid” met onze gedachten en hebben hier een waarde en een overtuiging aangehangen. (zie ook basislessen, basisbehoeften – beïnvloeding van buitenaf)

Wij laten eigenlijk toe hoe anderen onze gedachtes bepalen, hoe anderen willen dat wij denken, over bepaalde dingen denken en dat wij dit klakkeloos hebben aangenomen voor waarheid (zie ook ons eigen gedrag). Hier wordt voor ons de “werkelijkheid” gevormd en hier slijten overtuigingen, gedragingen in wat leidt tot rigide gedrag. Rigide; streng volgens de regels, star, onverbiddelijk. Het is aangeleerd gedrag van wat wij hebben geleerd en hebben aangenomen zonder dat er eigen ervaring aan te pas is gekomen. Hoe vaak hoor je niet: Ik denk …., ik denk dat. Hier is het hoofd bewustzijn dat spreekt zonder enig gevoel.

 

We bepalen ons leven door gedachten

Ons leven wordt bepaald door ons denken, ook wel ons ego genoemd, we zijn er niet eens bewust van dat we ook nog een gevoel hebben, we lopen hier aan voorbij. We maken beslissingen vanuit ons hoofd, we overdenken alles, het hoofd en de gedachten kunnen met ons op de loop gaan, ons hoofd kan vol raken en we kunnen onze gedachten niet meer onder controle houden en zal vol met gedachten zijn en vol lopen met problemen tot dat we hier wat aan doen. (zie ook problemen de baas)

Het denken, ook wel ratio of ego genoemd wordt gebruikt omdat wij hier al een mening of een overtuiging over hebben gevormd omdat deze ons al is verteld in het eerdere geleerde. De overtuiging zit al in ons is er al ingesleten, het hoofdbewustzijn hoeft alleen maar even op zoek te gaan naar wat hij over het “onderwerp” weet in ons en dit naar boven halen zodat jij dit kunt zeggen, doorgeven. (zie ook ego)

 

 

Vastgeroeste gedachten

Als gedachten ingesleten zitten, vastgeroest, dan kunnen wij op een punt komen dat deze gedachten ons in de weg gaan zitten. De ingesleten, vastgeroeste gedachten en overtuigingen kunnen niet meer overeen komen met wat we nu denken. Als deze gedachten niet meer overeenkomen met wat we dachten dan is er een zelfstandig denken proces opgetreden. Wij zijn op zoek gegaan naar een ander denken, onze eigen waarheid over hoe wij over een bepaald onderwerp denken. Met dit zelfstandig denken hebben wij niet de buitenwereld betrokken maar zijn wij op eigen gedachten zover gekomen en hebben onze eigen waarheid over een bepaald onderwerp gevonden. Als we die waarheid hebben gevonden dan zal dit onze waarheid zijn en hebben we onze oude ingesleten en vastgeroeste voorgeprogrammeerde gedachten door andere gedachten her-geprogrammeerd. Her-programmeren kun je doen aan de hand van affirmaties en mantra’s. (zie ook de kracht van de gedachten)

Het hoofd, onze gedachten, ons ego scheidt zich af van ons gevoel.

 

Tweestrijd tussen hoofd en hart

Herken je je in: “Mijn hoofd zegt dit, maar mijn gevoel zegt dat”, dit is een heen en weer slingeren tussen gevoel en gedachten, tussen hoofd en hart, het ego zal er alles aan doen om de hartenwens niet uit te laten komen, en dit is een iets waar wij onzeker van worden. Het ego zal ons hart blokkeren omdat het geen verandering wil. Als er een keuze gemaakt moet worden dan zal men meestal de keuze maken vanuit uit “hoofd bewustzijn”. Omdat het ego alle argumenten uit de kast zal halen om hiervoor te kiezen. De keuzes die het ego op dat moment als gedachten naar boven laat komen lijken veilig, goed. (zie ook keuzes maken)

Meestal wordt er voor het hoofd gekozen, want ja, dat is veilig, maar wat als wij naar ons hart zouden luisteren?

 

 

Bewustwording – gevoel

Als wij op zoek zijn naar onszelf, als wij de confrontatie met onszelf aangaan, leer je je gevoel te herkennen, bewust te worden, te luisteren naar je gevoel en op je gevoel te vertrouwen. Op een gegeven moment zul je merken dat je gevoel (hart/ziel) het overnemen van het denken. Het gevoel de beslissingen overneemt en dat je hoofd daarin mee gaat en dat alles in balans is. Dit houdt in dat hoofd en hart op één lijn zitten. Als het hoofd de beslissingen maakt zal het hart geblokkeerd worden. Als je hoofd niet luistert naar je hart zal succes moeilijk worden bereikt. (zie ook hart en ziel)

Als je de weg gevonden hebt naar je gevoel zal deze invloed hebben op je gedachten. Je gevoel neemt het over en je zult er niet langer over nadenken, je hart en ziel en intuïtie nemen het over Je zult denken vanuit je hart, de hoogste gedachte en die hoogste gedachten zijn altijd met vreugde gevuld, het zijn heldere woorden die waarheid bevatten en het hoogste gevoel zal liefde zijn. Hoofd en hart zitten op één lijn.

Ik ben er van overtuigd en leef ook uit deze overtuiging en ervaring dat het gevoel “hart en ziel” je de juiste keuzes laat maken. De keuzes die je maakt zijn de hoogste keuzes, het hoogste goed, door “boven” ingegeven, door God, het is de taal van jouw ziel.

Het hart en ziel laten je nooit in de steek, en de keuzes die daaruit voort komen zijn ten goede voor jou.

Als het hoofd en hart op één lijn zitten, zullen altijd de juiste keuzes worden gemaakt over hoe te handelen, reageren, te spreken of juist niet te spreken.

Het zal jou veranderen, je zult dingen bewust beter gaan begrijpen, je bewustzijn wordt verruimd, je groeit, je zult succes hebben met alles wat je doet.

Ik leef in het vertrouwen dat er altijd voor mij gezorgd wordt, dat ik nooit alleen ben, de juiste woorden mag ontvangen op momenten dat ik ze nodig heb, en dat het altijd goed komt, hoe moeilijk de situatie ook is.

 

Als hoofd en hart niet op één lijn zitten, zal het hoofd er alles aan doen om de hartenwens, zielenwens niet uit te laten komen, het hart wordt geblokkeerd.

Situaties ontstaan niet zomaar, ze zijn erom jou wat te mogen leren, loop je aan een situatie voorbij dan zal dezelfde situatie zich net zo lang herhalen totdat je er iets mee gedaan hebt en ervan hebt geleerd. (zie ook karma)

Heb je geleerd, accepteer het met je diepste ziel, dan kan je loslaten en vergeven en het zal zich niet meer herhalen. (zie ook vergeving)

Ken je: “Ik had een voorgevoel”?

Het zijn signalen van het hart, de ziel die je iets duidelijk willen maken over de te volgen weg.

 

Zie ook andere onderwerpen uit: “Spirituele bewustwording en wegen”