Hoofd en hart bewustzijn

 

Hoofd en Hart bewustzijn

 

 

Wat is bewust:          Bekend, bezonnen, weloverwogen, besef, weten wat je doet, inzicht

Wat is onbewust:      Zonder dat je weet wat je doet, onbezonnen, niet bekend, onwetend

 

 

Onbewust zijn is onwetendheid, het niet bekend zijn met, geen overzicht, inzicht hebben, het onbezonnen handelen in situaties met gevolgen van dien. Het niet kunnen verklaren. Er is niet nagedacht er is ondoordacht gehandeld vanuit het hoofd, het hoofd bewustzijn waarin wij zijn afgescheiden van ons gevoel.

 

Bewustzijn is inzicht. Inzicht: veld, gebied van bepaalde omvang waarin men alles wat er in de mens in psychisch opzicht omgaat waarin je kan onderscheiden, herkennen en verklaren. Inzicht hebben in bepaalde situaties, het weten. Het is een zintuiglijke toestand waarin iemand prikkels vanuit de buitenwereld en uit het eigen lichaam efficiënt verwerkt en/of beantwoordt. Door na te denken kom je tot een zeker inzicht, wijsheid. Inzicht word je gegeven vanuit je gevoel, je hart en ziel. Er is hart bewustzijn.

 

 

In hoofd en hart kun je onderscheid maken.

Hoofd: hier zetelt het ego, het onbewuste

Hart:   hier zetelt de ziel, het gevoel

 

 

Hoofd bewustzijn

Veel mensen leven hun leven in onbewuste toestand. Zij nemen beslissingen vanuit het hoofd. Leven in het hoofd. Ook wel het hoofd bewustzijn genoemd.

In het hoofdbewustzijn heeft het ego de eerste en laatste stem. Ego is het doen en laten van de mens, wat voortkomt uit de gedachten die er in een mens rondwaren. Ego is de ‘ik’ in de mens. Ik, kun je op verschillende manier opvatten. Ik, in de vorm van ‘ik alleen en niemand anders’, ik, in de vorm van egoïsme waarin het eigenbelang en eigen gewin voorop staat, en je geen oog hebt voor anderen.

Ego scheidt ons af van ons hart en ziel waar het geweten zetelt. Ego heeft geen geweten en zal alles in het werk stellen om verandering tegen te gaan. Ego wil macht, controle blijven houden. Het is een manipulator die er alles aan zal doen om verandering tegen te gaan en daarmee ons aan het eeuwige twijfelen brengt en angst veroorzaakt. (zie ook ego) Ego brengt ons een zeer bekrompen gedachten en een kleine wereld, ego laat persoonlijke groei in de weg staan en creëert problemen. (zie ook hoofd en gedachten) De hoofd emotie is angst.

 

 

Heen en weer slingeren tussen hoofd en hart

Beslissingen, keuzes maken vanuit het hoofd is een beslissing maken of keuzes maken zonder gevoel. Het gevoel heeft geen enkele medezeggenschap gehad in de beslissing omdat het ego dit niet heeft toegelaten en wij er zelf voor gekozen hebben dit toe te laten terwijl wij misschien toch een gevoel erover hebben gehad maar deze hebben genegeerd. Het was of is de tweestrijd tussen hoofd en hart. Een mooi voorbeeld in liedje is van Chris de Burgh – The head and the heart, waarin hij zijn heen en weer schudden van hoofd en hart verwoord.

Keuzes worden meestal onbewust gemaakt. Het ego heeft hier de grootste stem in gehad. Er is wel nagedacht maar niet verder nagedacht op een dieper niveau met het gevoel, er is voor het veilige gekozen maar wat was de uitkomst? Veel mensen durven geen keuze te maken vanuit uit het gevoel, het hart omdat zij daar niet op vertrouwen.

 

Hart bewustzijn

Hart bewust zijn is het leven vanuit het hart uit gevoel en ziel. Dit houdt in dat er keuzes of beslissingen zijn gemaakt met het gevoel, waarin twijfel en angst niet aanwezig zijn. Er is een bewustzijn, waarin inzicht centraal staat.  Niet veel mensen leven vanuit het hart bewustzijn omdat zij bang zijn voor gevoelens en emotie (zie ook hart en ziel – angst – emotie) en laten zich leiden vanuit hun hoofd bewustzijn en of dat zij niet op hun gevoel durven vertrouwen. Je gevoelens zijn de verbinding met liefde, met de ziel.

Als er vanuit het hart bewustzijn wordt geleefd dan zal liefde en het hoogste goed voor jezelf en iedereen voorop staan waarin geen ego bestaat. Het ego is samengesmolten met het hart. Hoofd en hart zitten op één lijn en ego heeft een heel andere betekenis gekregen, ego is altruïsme geworden. Altruïsme: gedrag of levenshouding waarbij je mensen helpt zonder eigenbelang, mensenliefde. De hoofd emotie is liefde. (zie ook liefde)

Er is een helder weten in je waarnaar je handelt. Leven vanuit het hart bewustzijn is een leven vanuit liefde en welke voortkomt uit onvoorwaardelijk vertrouwen en welke je geven wordt door God.

 

Leven vanuit het hart is een cadeau!

 

“It’s the classical dilemma between the head and the heart” chris de burgh

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.