Hoogsensitief – Hooggevoelig – HSP

 

Hoogsensitief – Hooggevoelig – HSP

 

Wat is (Hoog) Sensitief:        Gevoelig, gevoelig voor zintuiglijke indrukken, kwetsbaar, ontvankelijk, overgevoelig, zeer gevoelig, zeer gevoelig voor zintuigelijke gewaarwordingen.

 

Tot voor kort stond het woord “hoog sensitief” niet in het woordenboek,  wel het woord sensitief en onderstaand wordt uitgelegd wat de inhoudt van sensitief is.

“Hoogsensitief persoon” “Volgens de door psychologe Elaine N. Aron ontwikkelde theorie, is een `hoogsensitief persoon` (Engels: `highly sensitive person`), afgekort HSP, een persoon die een gevoeliger zenuwstelsel heeft dan gemiddeld. In het Nederlands wordt `highly sensitive` soms vertaald als `hoog sensitief`, maar vaker als `hooggevoelig”.

 

Hoog sensitief – Hoog gevoelig – HSP zijn kan een last zijn, maar ook een gave als je er goed mee omgaat.

 

Hoog Sensitieve – Hooggevoelige Personen – HSP

Wat zijn Hoog Sensitieve Personen? Hieronder afgekort als hsp.

Een hoog sensitieve persoon is een persoon die over het algemeen erg tot zeer gevoelig is. Gevoelig voor wat er om hen heen gebeurd, de gewaarwording wordt overprikkeld. De gewaarwording komt binnen door zien, horen, ruiken, gevoel, enz. Het is een overprikkeling van de zenuwen naar de hersenen. De hersenen kunnen deze prikkeling, overprikkeling van zenuwen niet goed verwerken en het duurt even voordat dit alles is verwerkt. Er is een zeer groot bewustzijn.

Interne en externe prikkels worden op een zeer diep niveau verwerkt.  Naar schatting is 15 tot 20% van de wereldbevolking hoogsensitief. Er is geen onderscheid in mannen en vrouwen.   

 

Waar en hoe uit zich dit

Doordat er een zeer groot bewustzijn is wordt alles zeer snel waargenomen, gevoeld, opgemerkt wat zich vertaald in lichamelijke energie.

Bijvoorbeeld: er is een feestje, zodra een hsp de ruimte binnen loopt komt er een enorme hoeveelheid prikkels op hem of haar af. Hij of zij is zich binnen een paar seconden bewust van de geluiden, de geur, de sfeer, de mensen die er zijn en wat voor humeur, energie ze hebben enz. Deze indrukken worden opgenomen en er kan innerlijke verwarring ontstaan waardoor een hsp zich niet op zijn gemak kan gaan voelen en weg wil om de drukte te vermijden. De indrukken, de gevoelens erbij zijn te veel en het verwerken hiervan gebeurd niet op stel en sprong waardoor het zeer vermoeiend kan zijn voor een hsp. Letterlijk loopt een hsp leeg op indrukken, gevoel, lichamelijke energie, dit is energetisch leeglopen. (zie ook energie)

Waar een hsp komt zal er als het ware eerst een scan worden gemaakt betreffende de omgeving, mensen en de daarbij behorende gewaarwordingen. De aandacht ligt op de buitenwereld, is naar buiten gericht en hierdoor wordt men letterlijk energetisch leeggezogen. De aandacht zou moeten liggen bij ons zelf, dus eerst onszelf en dan de buitenwereld. Een hsp is heel gevoelig voor energie en het voelen van energie bij anderen.

 

Eigenschappen Hoog Sensitieve Personen

 • Nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar
 • Zijn erg gevoelig voor prikkels van buitenaf; vaak voelen HSP’s zich hierdoor niet op hun gemak
 • Hebben meer moeite en meer tijd nodig om indrukken te verwerken
 • Hebben een diep en rijk innerlijk leven; dromen, fantaseren en overwegen veel
 • Voelen stemmingen en sferen goed aan
 • Worden meer dan gemiddeld geroerd door natuur, kunst en muziek
 • Eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren
 • Hebben moeite met planning en het verkrijgen van structuur
 • Kunnen verlegen overkomen maar zijn dat veelal niet
 • Zijn vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch
 • Functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden
 • Zijn vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen; moeite om grenzen aan te geven
 • Hebben relatief meer en sneller last van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid etc.
 • Lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen

 

Wil je weten of je hoogsensitief bent, doe dan onderstaande test.

HSP test

Beantwoord iedere vraag naar wat je gevoel je ingeeft, denk niet te lang na.

Antwoord met ‘ja’ als het voor jou opgaat. Antwoord met ‘nee’ als het niet speciaal of helemaal niet voor jou geldt.

 

 1. Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving
 2. Ik word nogal beïnvloed door stemmingen van anderen
 3. Ik ben nogal gevoelig voor pijn
 4. Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken in mijn bed of een donkere kamer of een andere plek waar ik ongestoord alleen kan zijn
 5. Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne
 6. Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of harde geluiden
 7. Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld
 8. Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden
 9. Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek
 10. Ik ben consciëntieus (gewetensvol)
 11. Ik schrik gemakkelijk
 12. Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd
 13. Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen
 14. Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me veel dingen tegelijk te laten doen
 15. Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet
 16. Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows
 17. Ik voel me ongemakkelijk als er veel om mij heen gebeurd
 18. Als ik erge honger heb heeft dat een sterke invloed op mijn concentratie- vermogen of mijn humeur
 19. Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk
 20. Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en kunstwerken en geniet daarvan
 21. Ik vermijd situaties die mij van streek maken of overbelasten
 22. Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken word ik zo nerveus of gespannen dat mijn prestaties minder zijn dan gewoonlijk
 23. Als kind werd ik door mijn ouders en/of leraren gevoelig of verlegen gevonden

 

Evaluatie van de HSP test

0-7 keer ja

Je bent waarschijnlijk niet hooggevoelig. Hoewel dat niet met zekerheid te zeggen is. Want als er bijvoorbeeld twee items heel erg waar zijn voor jou kan het zijn dat je wel hooggevoelig bent.

 

8-14 keer ja

Er zijn verschillende gradaties in gevoeligheid. Je bent waarschijnlijk wel gevoelig maar mogelijk niet hooggevoelig.

 

15-23 keer ja

Je bent heel waarschijnlijk hoogsensitief (HSP). Je bent gevoeliger voor nuance verschillen dan de meeste andere mensen. Het kan nut hebben om een boek te lezen over hooggevoeligheid of kennis te maken met andere hooggevoelige personen. Het kan zijn dat je heel veel herkent en daardoor iets bewuster wordt van deze eigenschap van je.

(bovenstaande lijst overgenomen van www.hooggevoelig.nl)

 

Mijn verhaal

Als kind had ik last van overprikkeling, maar in de jaren 70/80/90 was hier niets of tot weinig over bekend. Het is nog een taboe, over hooggevoelig wordt niet snel gepraat omdat men je dan gelijk een etiket op plakt met “die is gek”. Over dit onderwerp kon ik zelf met niet veel mensen praten omdat je gewoon weg niet wordt geloofd.

Ik kreeg een burn-out en zocht hulp. Doordat ik het boek “hoogsensitiviteit als kracht” in mijn handen kreeg van mijn spiritueel lerares, die mij zei: “Ik denk dat je dit boek eens moet lezen”, vielen er puzzelstukken op zijn plek en werd er voor mij heel veel herkenbaar.

Ik bleef en blijf mij verdiepen in dit onderwerp en de boeken “Leven met hooggevoeligheid” van Susan Marlette-Hart, Carolina Bont “Hoogsenitiviteit als kracht” de boeken hierover van Pieter Langedijk en “Hoogsensitieve Personen” van Elaine N. Aron, enz. hebben mij op weg geholpen om mijn weg te vinden en hier mee om te gaan, zodat het behapbaar en haalbaar is om mee om te gaan en mee te leven. Je ziet nu steeds meer boeken over dit onderwerp op de markt verschijnen.

Overprikkeling van gevoel, wat bij mij begon op de leeftijd van 6 jaar leidde tot hevige migraineaanvallen met aura’s zien, uitvalsverschijnselen, overgeven, geen licht kunnen verdragen, die wel tot een week konden duren. Constant moe zijn, vroeg naar bed gaan, in het weekeinde slapen. Naarmate ik ouder werd bleef dit, ik zocht de drukte van uitgaan niet op, ik had hier geen zin in, vermeed grote groepen, ik was graag op mijzelf. “Tukkie tijd” is een veelgehoorde kreet in mijn ouderlijk huis destijds, en nog steeds doet deze uitdrukking de rondte.

Ik werd overspoeld door negatieve/positieve energie van andere mensen, omgevingen, geluiden, geuren, situaties die een ander niet doorheeft, spanningen van anderen die ik oppikte en was daardoor van slag, niet wetende wat er met mij aan de hand was, ik werd letterlijk energetisch leeggezogen, maar ik was toch jong, dan moet je toch energie hebben, dan slaap je toch niet zoveel!

Mijn gevoel was een pingpongbal, het zweefde heen en weer, onrust in jezelf en ik ging maar door. Op latere leeftijd zo rond mijn 28ste levensjaar monde dit uit in een depressie.

Hier kwam Reiki op mijn pad en ik leerde mijzelf een stukje kennen, maar dit was niet genoeg, wat ik toen nog niet wist. Mijn spirituele reis begon met Reiki, maar ik verwaarloosde mijn spirituele reis en bleef doorleven en met mijn hoog sensitiviteit wat ik toen ook nog niet wist.  Werd ziek, ruste uit een weekje en ging weer aan het werk en zo ging dat door. Totdat de burn-out om de hoek kwam kijken en ik echt niet verder meer kon, mijn lichaam werd letterlijk stilgelegd, je bent niet meer in staat iets te doen en ik een boek over Hoog sensitief in handen kreeg en na de eerste 5 bladzijden gelezen te hebben en letterlijk puzzelstukken op zijn plek vielen. (zie ook burn-out)

Met hoogsensitief zijn kun je goed leven en omgaan en eigenlijk is het een gave als je jezelf goed in acht neemt en naar je lichaam luistert wat het nodig heeft, bewustwording van jezelf, het is een vorm waar mee je moet leren omgaan.

Afschermen, beschermen, ademen en aarden zijn hier de toverwoorden in. (zie chakra”s – energetische bescherming – aarden – ademen) Door deze drie in acht te nemen blijf je in je kracht. Ook helpen edelstenen mij om in balans te blijven en mij af te schermen. (zie ook edelstenen)

Als ik niet afscherm, bescherm en aard gaat het niet goed en word ik leeggezogen en gaan er klachten zoals moeheid op treden. Het voelt als een aanval op je energie centra. Ook eten en drinken kunnen effect hebben op je zoals koffie, chocola, suiker, alcohol. Van te veel koffie en suikers word ik hieper de pieper, ook hierin heb ik mijn weg gevonden door alles met mate te gebruiken.

Doordat ik mij bewust was en het eindelijk een naam had dat ik hoogsensitief ben zijn mijn “gaven” ook naar boven gekomen, zijn ontwikkeld en blijven deze ontwikkelen. Deze waren er altijd al maar ook hier heb ik geen aandacht aan besteed, nu ik hier aandacht aan besteed ontwikkelen deze gaven zich verder en verder en voel ik mij hier heel gezegend mee. (zie helder horen, voelen, zien, ruiken, weten)

Hoogsensitief is het openen, ontwikkelen van intuïtie, het leven vanuit het hart. (zie hart en ziel)

 

Indigokinderen

Indigokinderen zijn kinderen die met een zeer ontwikkelde gave van bewustzijn geboren worden, meestal zijn dit hoogsensitieve kinderen en zijn geboren begin jaren 70.

Indigokinderen hebben een andere energie, zijn heel gevoelig voor negatieve energie en staan open voor spiritualiteit. Zij voelen zich niet altijd thuis in onze samenleving omdat ze niet begrepen worden. Indigokinderen hebben letterlijk “het wiel” moeten uitvinden om met hoogsensitiviteit om te gaan, de wereld voor te bereiden omdat het een taboe is. Zij hebben geen begeleiding gekregen in het omgaan met hoogsensitief zijn. Zij hebben moeten leren omgaan in ontwikkeling en groei waardoor zij hun verborgen gave zoals helder horen, zien, weten, en voelen hebben kunnen ontwikkelen. Normen en waarden van de oude stempel staat hun spirituele bewustwording in de weg. (zie ook ons eigen gedrag)  Zij hebben hun eigen normen en waarden ontdekt en leven niet meer naar de maatstaven van anderen, wat anderen hen heeft “geleerd” aan normen en waarden. De normen en waarden hebben zij op eigen kracht ontdekt en meestal verschilt deze van de ander omdat de ander zich vasthoudt aan het geleerde. Er is een zeer hoog rechtvaardigheid gevoel waarvoor gestreden wordt. Onrecht zal worden bestreden en zij zullen vechten als dit hen wordt aangedaan.

Deze indigokinderen hebben de taak om de maatschappij voor te bereiden op de komst van de meer gevoelige nieuwetijd kinderen. Doordat zij eerder geboren zijn, hebben zij de weg voor de nieuwetijd kinderen al voorbereid, hebben hun ontwikkeling en groei en kennis verspreid in wereld, zij hebben kennis vergaard, uitgegeven, doorgegeven om het makkelijker te maken voor de nieuwetijd kinderen. Zij zullen zo de nieuwe tijd kinderen eruit pikken en ze begeleiden.

 

Nieuwe tijd kinderen

Nieuwetijd kinderen zijn kinderen die met ontwikkelde “heldere gaven” zijn geboren. Het zeer hoge bewustzijn is in hen aanwezig. Deze kinderen zijn vanaf de jaren 90 geboren en kunnen voor de buitenwereld, ouders afwijkend gedrag vertonen wat vaak met adhd bestempeld wordt maar wat veelal niet klopt. Deze kinderen hebben problemen met aanpassen van en aan wat  er van hen verlangd wordt dat zij zich gedragen naar de normen en waarden van de oude generatie. Nieuwe tijd kinderen hebben een heel hoog bewustzijn en hun spirituele kanalen zoals helder horen, weten, zien en voelen zijn al geopend. Het is zaak dat deze kinderen goed begeleid worden en dat aarding, afscherming, energie en ademen een pre zijn om hier goed mee om te kunnen gaan. Om een baby geaard te krijgen, houden kan je het kind of baby rode sokken aan trekken.

Veel hsp kinderen worden bestempeld met adhd terwijl dit soms onterecht is. Omdat hun gedrag voor de buitenwereld afwijkend is en wij weten niet goed hoe we hier mee moeten omgaan. Zij worden als druk bestempeld, maar eigenlijk kunnen ze hun “ei” niet kwijt. Als je goed naar ze kijkt en observeert en luistert, zal je verbaasd staan wat zij allemaal weten.

Zij kunnen uitspraken doen waarvan wij denken: “waar halen ze het vandaan die wijsheid”. Deze wijsheid komt voort uit eerdere levens die zij al geleefd hebben met een hoge spirituele kennis. Deze kennis is opgeslagen en nu putten zij daar lering en wijsheid uit. Meestal vinden ze school saai, omdat zij dit al eerder hebben doorlopen in vorige levens. School gaat ze makkelijk af, vinden het leven saai. Deze kinderen hebben honger naar meer, naar spirituele groei en worden in dit leven beknot omdat ze niet begrepen worden.

 

Spirituele kanalen

Bij nieuwe tijd kinderen zijn de heldere gaven zoals helder horen, weten, zien, ruiken al geopend terwijl dit bij de oudere generatie niet het geval is waardoor er een bewustzijn verschil is. Het hsp kind denkt dat iedereen is zoals hij of zij en hetzelfde ervaart als hij of zij. Echter is dit niet het geval waardoor er verwarrende situaties kunnen ontstaan. De ouder zal het kind niet begrijpen, het kind zal de ouder niet begrijpen dit komt omdat er bewustzijns verschillen zijn.

 

Bewustzijn verschillen

Hsp baby’s, kinderen, tonen voor een volwassen persoon als niet hsp persoon een “afwijkend gedrag”. Als volwassenen merken wij op dat dit “niet normaal” is, wij geven het een stempel. Dit heeft te maken met het bewustzijnsniveau wat verschilt tussen kind en ouder (persoon). Het bewustzijnsniveau van de baby of kind is zo groot, ruim, dat zij niet weten hier mee om te gaan. Wat wij als ouders hebben moeten leren door ervaring is bij hen al aanwezig, echter worden zij een soort teruggeworpen door een niet hsp’er omdat het bewustzijn van de niet hsper nog niet zo ver is. Je kunt het zien als dat het kwartje bij de ouder nog niet is gevallen, maar bij de baby of het kind wel en dat de baby en het kind zich moeten aanpassen aan een lager niveau.

Dit is heel verwarrend voor een kind.

Het kind heeft voordat hij of zij hier op moeder aarde geboren werd vele incarnaties achter de rug. Voordat er een incarnatie plaats vond is er al besloten door de ziel welke les deze wil leren, de ziel kiest ouders om haar of zijn leerweg af te leggen. Bij ieder overlijden in de incarnatie zal de ziel terugkeren naar de bron, ook wel de hemel genoemd, God. In deze wereld, de bron, hemel, bij God heerst er een andere sfeer dan bij ons op aarde. Op aarde is er dualiteit, altijd is er een tweestrijd gaande, er is altijd een keuze die gemaakt moet worden. In de hemel, de bron, bij God is er geen dualiteit, angst, hier is een serene sfeer, een onvoorwaardelijke liefde sfeer, warmte, vreugde, goedheid, compassie, mededogen.

Met iedere incarnatie is er een lering opgedaan welke mee wordt genomen in andere incarnaties en zo wordt het bewustzijn verruimd. Hier kun je het voorbeeld geven dat een kind geboren wordt met een bewustzijnsniveau van bijvoorbeeld een universiteit niveau. Het kind wordt dan met dit niveau geplaatst in de kleuterklas. Dit is een hele stap terug terwijl dit allemaal al is doorlopen, het kind zal zich vervelen simpelweg omdat hij of zij deze kennis al heeft opgedaan maar dat er toch van hen verwacht wordt dat hij of zij dit toch doorloopt. Hier komt de verwarring naar boven bij het kind. Het zal zich verzetten hiertegen, het liefst zou het kind gelijk naar de universiteit gaan, maar dat is niet mogelijk, zij zullen zich moeten aanpassen aan het leven hier op aarde waar dualiteit is wat zij niet gewend zijn, ze voelen zich hier op aarde verward, niet veilig, zij verlangen terug naar boven, de bron, de hemel, God, naar de onvoorwaardelijke liefde, warmte, vreugde.

Nieuwetijd kinderen voelen haarfijn negatieve en positieve energieën aan van alles en iedereen om hen heen en zullen hierop reageren door of weg te gaan uit de situatie als deze negatief is of te blijven in een positieve situatie. Zij kletsen, zien, horen zielen/entiteiten die jij niet ziet, omdat dit voor hen normaal is maar voor jou niet. Het kind denkt dat ”iedereen dit kan zien, horen, weten, voelen” maar dit is niet zo. Soms kan dit voor kinderen zeer beangstigend zijn als er zomaar “een iemand verschijnt” die zij wel zien maar jij niet, en zij dat jou vertellen maar jij kunt ze niet zien, maar zij wel. Het kind kan last hebben hiervan, en is bang om te gaan slapen, of om te gaan spelen op de plek waar zich de entiteit bevindt. Kleine kinderen, baby’s kunnen zich nog niet goed verwoorden, zij verwoorden het in bang zijn en huilen en of niet kunnen slapen. Een baby en kleine kinderen moeten letterlijk een weg vinden in hoe zij hier mee omgaan. Alle indrukken die zij overdag mee krijgen moeten worden verwerkt. Je kunt dit zien als een puzzelstuk, de indruk die zij overdag hebben op gedaan is een puzzelstuk en weten niet hoe ze het stukje in de gehele puzzel moeten leggen. Het is ook belangrijk om baby’s en kleine kinderen in avond niet te inspannende dingen te laten doen of zien. (zie ook energie – chakra)

 

Duidelijkheid

Voor volwassenen is het leven vanzelfsprekend, we kunnen aan een half woord genoeg hebben en snappen wat de ander bedoeld. Volwassenen kunnen dingen bedenken en uitvoeren zonder iets te zeggen en het gewoon te doen

Bij hsp kinderen, baby’s is dit niet het geval, zij hebben heel sterk de behoefte aan duidelijkheid. Als er geen duidelijkheid is kan het zijn dat zij in paniek raken, wat wij als volwassenen zien als bijvoorbeeld aandacht vragen, wij zien dit als “niet normaal” gedrag, wij zullen hier op een negatieve manier op reageren door dit gedrag af te straffen.

Belangrijk is om het kind, de baby erbij te betrekken, zij hebben honger naar kennis en duidelijkheid, leg bij alles wat je gaat doen uit wat je gaat doen en waarom, zodat het voor het kind duidelijk wordt. Voorbeeld: bij het naar bed brengen van je kind of baby aangeven dat we gaan slapen en waarom we gaan slapen om te rusten. Als het kind vragen heeft leg dan uit maar vraag dan verder, stel de vraag “waarom….”. Door deze vraag te stellen krijg jijzelf ook duidelijkheid en geef je het kind de kans om te denken en zich te verklaren.

 

Niet geaard

Hsp kinderen zijn meestal niet geaard omdat zij met kun hoofd “boven” zitten, het is daar veilig zij weten uit ervaring hoe het in de bron is en verlangen daar na terug. Het leven op moeder aarde hier is voor hen hard, zij zien dingen die zij liever niet willen zien. Hsp kinderen hebben een heel sterk rechtvaardigheid gevoel, zowel voor mens, dier, natuur enz.. Zien zij leed bij anderen dan zullen zij willen troosten, zien zij onrechtvaardigheid dan  zullen zij hiervoor strijden. Er wordt aan alle kanten over prikkelt, alles komt dubbel zo hard bij hen binnen in de vorm van bijvoorbeeld, kleuren, geluid, geur, mensen. Hier moeten zij mee leren omgaan om balans te kunnen vinden. Hsp kinderen vinden het al gauw ergens te druk, zij zullen zich afzonderen. Laat deze kinderen gaan, loop ze niet achterna als zij zich afzonderen, zij komen op hun tijd weer terug, de tussentijd hebben zij nodig om te kunnen verwerken. Zorg is dat je je kind laat aarden, dat hij of zij met beide benen op de grond staat en blijft staan. Maak er een spel van  om hen iedere morgen zodra zij uit hun bed komen gelijk te aarden. Laat ze stampen op de vloer. (zie ook aarden, aarding)

 

Over prikkelingen

Als baby’s geboren worden, worden ze in een wiegje gelegd om te slapen. Dit wiegje is klein met opstaande rand zodat de baby er niet uit kan vallen. Dit wiegje wordt meestal vol gelegd met speeltjes, knuffels, enz., hiermee maken we de ruimte van het wiegje nog kleiner. Waarom leggen we het wiegje vol met knuffels? Omdat ouders het een leuk gezicht vinden en omdat er gedacht wordt: een knuffel erbij dan is de baby niet eenzaam. Het gevaar hieraan is dat baby’s en kinderen zich aan de knuffel en of knuffels gaan hechten, het geeft ze een gevoel van veiligheid. Als de knuffel weg is dan is er paniek, er is een probleem, de knuffel moet gevonden worden want anders kan de baby of kind niet slapen.  Ouders leren het kind aan. Aangeleerd gedrag wat de baby, het kind overneemt. Zij denken: Ik heb een knuffel gekregen en omdat ik een knuffel heb gekregen moet of kan ik gaan slapen want dan is het pas veilig.

Speeltjes, knuffels, enz. hebben de mooiste kleuren, van vel tot zachte kleur. Deze kleuren kunnen een baby al overprikkelen en de ruimte waarin zij liggen kan benauwen omdat het wiegje wordt vol gelegd. Mijn ervaring is: laat het wiegje zo leeg en neutraal qua kleur als mogelijk.

In de huidige tijd groeien baby’s, peuters, kleuters, enz. op met de moderne techniek. In ieder huishouden is er wel een computer, tablet, mobiele telefoon te vinden. Waar het vroeger “gewoon was” dat men zichzelf vermaakte, vermaakt men zichzelf nu met computer, tablet, mobiele telefoon. Iedere vrije minuut wordt er contact gezocht met een mobiel apparaat om ons te vermaken, zodat wij ons niet “vervelen”. Voor hoog gevoelige kinderen is de tijd dat zij doorbrengen op een mobiel apparaat zoals computer, tablet, mobiele telefoon ook een vorm van vermaak, echter worden zij hierdoor extra overprikkeld in hun brein en wat zich kan uiten in niet goed in slaap komen, slapen, doorslapen. Beperk het gebruik van mobiele apparaten en zeker voor het slapen gaan. (zie slapen)

HSP kindjes kunnen met zichzelf in de knoop zitten omdat er veel in hun hoofdje omgaat waar zij nog geen weg in hebben gevonden. Dit kan zich uiten in of er over praten naar anderen, of niet tot nauwelijks praten. Niet tot nauwelijks praten van een kindje geeft veelal aan dat het kindje zich niet veilig voelt om er over te praten, dit kan voortkomen uit andere redenen, bijvoorbeeld dat het denkt dat de ander hen afkeurt, hier commentaar op heeft of geeft, men gepest wordt enz.

Kindjes zullen een weg moeten vinden in gedachten en gevoelens, en veelal blijven zij in hun hoofd zitten omdat gedachten heel snel gaan. Zij kunnen zichzelf heel goed overtuigen van hun eigen gedachten en deze gedachten als “waar” aannemen terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Let goed op wat kindjes aangeven, praat met ze, en probeer er met een gesprek achter te komen hoe het kindjes zich voelt, wat er door ze heen gaat, hoe ze over iets denken, door waarom vragen te stellen.

Neem je kind serieus en praat erover met een open houding en straf dit gedrag niet af. Er is hier sprake van spiritueel niveauverschil tussen ouder en kind.

Neem het probleem serieus, als er entiteiten, zielen zijn is het zaak deze te (laten) verwijderen omdat entiteiten niet hier op aarde horen te zijn. (zie ook entiteiten)

 

 

Boekentip:

Elaine N. Aron - Hoog sensitieve personen,

Susan Marlette-Hart – Leven met hooggevoeligheid

Carolina Bont - Hoogsensitiviteit als kracht

Pieter Langedijk - Gevoelige mensen, Gevoeligheid, hoe ga je er mee om

Marian van den Beuken - Hoogevoeligheid als levenskunst, Hooggevoeligheid als uitdaging

Barrie S. Jaeger - Blijf je werk de baas voor hoog sensitieve personen

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en Spirituele wegen”.