Karma

 

Karma

 

Wat is karma:                       Levensdoel, gebeurtenissen die men overkomt omdat men hieruit lering moet trekken en/of omdat men in een vorig leven iets gedaan heeft wat men in het huidige leven nog moet uit werken. Karma is de leer van oorzaak en gevolg. Alle nawerkingen van ons doen en laten, in het bijzonder uit vorige levens, waar we nu nog last van hebben.

 

Voor de meeste mensen is karma hocus pocus, je kunt het geloven of niet. Ik zelf geloof in reïncarnatie, in vorige levens geleefd te hebben, en van daaruit lering te trekken, dat ik mensen, gebeurtenissen op mijn pad krijg om hiermee karma uit te werken.

Karma is een boeddhistische leer en is een spirituele wet.

Karma is de oorzaak van het succes en falen in elke aspect van het leven.

Karma is eigenlijk een bagage uit vorige levens. Karma neem je mee met al je levens. Het zijn lessen die je nog moet leren, moet uitwerken, heb je deze les niet geleerd in dit huidige leven dan zul je die in een volgend leven nog weer een keer moeten leren, het blijft zich herhalen totdat jij dit hebt geleerd en of hebt uitgewerkt.

Met al je levens bedoel ik “vorige levens” reïncarnatie. Je ziel reïncarneert, totdat je al je lessen hebt geleerd en je in de staat van “verlichting”, bewustwording bent. Daarna reïncarneer je niet meer.

Karma betekent “optekenen van diensten”. En kan worden onderscheiden in goed en slecht karma. Alle daden, goede en slechte worden opgetekend in het boek genaamd “Akasha Records” hierin wordt bijgehouden wat er is gebeurd in dit leven en vorige levens, het is het boek van jouw leven en hierin wordt alles opgetekend. Alles wat je zegt, doet en denkt, het is een spirituele wet.

Fouten en goede dingen uit vorige levens worden geregistreerd in goed en slecht karma.

 

Goed karma

Alle levens die je geleefd hebt met daarin het belang van de mensheid voorop, zoals het helpen van anderen zonder eigenbelang, liefde, zorgzaamheid, compassie oprechtheid, eerlijkheid, aardig, puur, respect en goedheid voor jezelf en anderen worden geregistreerd als goed karma. Een persoon met goed karma zal zegeningen ontvangen vanuit de spirituele wereld, dit zal zich vertalen in een goede gezondheid, relaties, financiën, familie en alle aspecten van het leven

 

Slecht Karma

Alle levens die je geleefd hebt en met daarin je daden, schadelijke handelingen zoals stelen, bedrog, misbruik, misbruik maken van, macht, moorden, enz. worden geregistreerd als slecht karma. Een persoon met slecht karma zal de prijs hiervoor betalen en zal lessen creëren voor je, het zal je blokkeren. Slecht karma is de oorzaak van blokkades in jezelf en “rampen”, problemen veroorzaken voor jezelf en elk aspect ( onderdeel van de zaak) van het leven. Slecht karma zal zich vertalen in een slechte gezondheid, relaties, financiën, familie en alle aspecten van het leven

Slecht karma is een spirituele schuld die wij in moeten lossen, waar wij van moeten leren om te kunnen transformeren (omvormen, herscheppen).

 

Wie en wat krijg je over je pad?

In dit leven krijg je vrienden op je pad, hiermee heb je een vriendschappelijke relatie, met deze mensen heb je nog wat uit te werken wat uit een vorig leven komt. Soms weet je wat deze relatie in een vorig leven is geweest, maar meestal niet. (zie ook vriendschappen)

Ook krijg je personen op je pad die je niet in de categorie “vrienden” kan plaatsen. Deze personen kunnen bijvoorbeeld collega’s, buren, enz. zijn, ook hier kunnen vervelende situaties uit ontstaan waarin je loodrecht tegenover elkaar kan komen te staan.

Deze mensen komen meestal uit vorige levens en jij hebt met deze mensen nog een karma uit te werken. Ook je financiën spelen een rol in karma, heb je weinig geld dan heeft dit te maken met slecht karma.

Ook in je dagelijkse leven kunnen dingen gebeuren, problemen voorkomen waar je van moet leren hoe je hier mee omgaat. Gaat iets gemakkelijk of gaat iets met problemen. Soms zie je bij vrienden, familie of bij jezelf zeer grote negatieve gebeurtenissen plaatsvinden met de uitspraak “waarom gebeurd mij dit, waarom overkomt mij dit”. Dit heeft alles te maken met karma, met het uitwerken daarvan, met het leren daarvan, en hoe je in het vervolg er mee omgaat. Heb je geleerd dan zal “het probleem” niet meer op je pad komen.

Problemen komen niet zomaar, het is wat jijzelf aantrekt door de kracht van de gedachte en je handelen. Problemen zijn eigenlijke uitdagingen! Als je deze hebt uitgewerkt dan zal je zien dat je een mooie les hebt geleerd. (zie problemen de baas – de kracht van de gedachte).

Karma is een les die je gegeven wordt, je hebt iets verkeerd gedaan, leer daarvan. Karma is zelfdiscipline. Hoe leven wij, hoe gedragen wij ons, hoe zijn we geworden door onze opvoeding. (zie ook ons eigen gedrag)

Misschien ben je wel eens op zoek gegaan naar vorige levens.

 

Karma kunnen we onderverdelen in drie hoofdsoorten:

1 Persoonlijk karma

2 Voorouder karma

3 Relatie karma

 

Persoonlijk karma

Dit is karma wat wij in ons leven nu en vorige levens onszelf hebben aangedaan in bijvoorbeeld goede of slechte daden, dit beïnvloed je leven nu.

 

Voorouder karma

Dit is karma wat onze voorouders in vorige levens hebben gedaan, in goede en slechte daden, en wat voor invloed het heeft op ons nu.

 

Relatie karma

Dit is karma wat jij en je partner nu en in vorige levens hebben gedaan, in goede en slechte daden en dit beïnvloed je leven nu.

 

Goed en slecht Karma

Goed karma heeft invloed op je leven nu, dit kun je vertalen in:

Een goed leven hebben, met gezondheid, relaties, financiën.

Slecht karma heeft invloed op ons leven nu, dit kun je vertalen in:

Een minder goed leven hebben en lessen krijgen in, een mindere gezondheid, relaties, financiën.

 

Alle slechte daden hebben voor ons nu consequenties voor onze gezondheid. Het is daarom zaak dit slechte karma te reinigen door vergeving te vragen en te blijven vragen. (zie ook vergeving)

 

 

Wil je meer weten over dit onderwerp dan raad ik je de boeken aan uit de “Soul Power Serie” van dr. Zhi Gang Sha.

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.