Liefde

 

Liefde

 

Wat is liefde:               Liefde betekent diepe genegenheid voor, welgezindheid tot of toewijding voor een ander; soms ook voor een dier, zaak of voorwerp, uiting of warm gevoel voor iemand waarvan je houdt. Vriendschap, toegenegenheid; [figuurlijk] ijver, warmte; liefdadigheid; weldadigheid.

 

 

Liefde en licht in ons hart krijgen wij mee met onze geboorte. We worden met Gods liefde en licht in ons hart geboren. Het zijn zaadjes die in ons hart zijn geplant en die tijdens ons leven, op onze bewustwordingsreis, tot bloei kunnen komen. Het is je hart laten ontwaken. Liefde is het antwoord op alle vragen en problemen die wij in ons leven zullen tegenkomen, liefde en licht kunnen angst overwinnen. Liefde zetelt in ons hart, onze ziel.

 

Ons handelen, onze gedachte is gebaseerd op emotie, liefde of angst. Vanuit liefde of vanuit angst zullen wij reageren. Aan ervaringen hangen wij een dualiteit emotie liefde of angst.

  • Negatief voor angst
  • Positief voor liefde

 

Liefde en angst zijn energieën. Energie is onze belangrijkste voeding bron. Zonder energie kunnen wij niet leven.

 

 

Liefde energie

Liefde is een energie en wordt gevoed door positief denken (liefde denken), er stroomt positieve energie door ons heen. Worden we gevoed met positieve energie dan voelen wij ons veel beter en lekkerder, onze lichamelijke accu zal op pijl blijven omdat deze met positiviteit op pijl wordt gehouden. Liefde energie is de sterkste energie die er is.

Liefde energie, het laat jezelf open stellen om bij je gevoel te komen, je zendt positieve energie uit, je zult stralen, je stelt jezelf open, het laat je leven verder groeien, laat je delen, je genezen. (zie ook energie)

Liefde heelt alles, is een gemoedstoestand die overweldigend is, als het hart open is kan je liefde geven en ontvangen, een staat van zijn.

Liefde is het openstellen van je hart, het is de waarheid. Dit gevoel van liefde kun je bereiken als je aan jezelf werkt, en hart en hoofd op één lijn zitten, een mooi gevoel!

Liefde is de zetel van de ziel. (zie ook hart en ziel)

 

 

Angst energie

Angst is een energie en wordt gevoed door negatief denken (angst denken), er stroomt negatieve energie door ons heen. Worden we gevoed met negatieve energie dan voelen wij ons niet lekker, we zullen ons langzaam zwakker voelen omdat negatieve energie, energie slurpt, onze lichamelijke accu zullen wij langzaam leegtrekken.

Angst energie, het laat jezelf dichtklappen zodat je je gevoelens blokkeert, het laat je leven stilstaan, je zendt negatieve energie uit, je zult mat, dof zijn, je zet jezelf vast, je zult niet delen behalve negatieve energie, het laat je lijden, ziek worden. (zie ook positief – negatief, verwerken, angst)

Angst maakt je ziek, is een gemoedstoestand die je laat inkrimpen, als het hart niet open is kan je geen liefde geven en ontvangen, een staat van bang zijn.

Angst laat je hart dichtklappen, het is een leugen.

Angst is de zetel van ego. (zie ook hoofd en gedachten – ego)

 

Houden van

Meestal wordt het woord liefde gezien als “van iemand houden” en niet als “van jezelf houden”. Het woord liefde wordt geassocieerd met een relatie met iemand hebben. We denken dat we pas liefde kunnen krijgen, ontvangen, zullen voelen van een ander als er een ander is, als er een relatie is. Wij bedenken ons dat we met een ander, samen, ‘pas’ compleet zijn, dat liefde afhangt van een ander en dat men dan pas gelukkig is. Hierbij is de gedachte dat als er iemand is die van hen houdt dat men dan pas van zichzelf kan houden.

Wij willen of kunnen niet alleen zijn en hebben de onrust in onszelf. Deze onrust wordt veroorzaakt door een missende, ontbrekende behoefte in ons. De ontbrekende behoefte is liefde voelen, krijgen, ontvangen. We willen onze behoefte aan liefde vervullen, en gaan naarstig op zoek naar een iemand omdat wij deze behoefte in onszelf voelen, wij willen vervulling voelen om liefde te krijgen, willen ontvangen, waarmee de behoefte om niet alleen te willen of kunnen zijn wordt vervuld. Wij denken een ander nodig te hebben, pas compleet te zijn en deze behoefte zal vervullen als er een iemand is die waarmee wij ons leven delen. (zie ook de kunst van het alleen zijn – vriendschappen)

Men denkt dat liefde altijd aan een ander gegeven moet worden en dat liefde in retour zal komen of moet komen. Dat liefde een twee richting verkeer is, ik hou van jou, jij houdt van mij.

Of dat je liefde kunt afdwingen, het is geen; ‘ik geef jou dit en jij geeft mij dat’.

Het is de verwachting die wij aan het woord liefde hangen, wij verwachten van de ander dat men liefde in retour zal geven, wij hebben deze denkwijze vastgezet in onszelf en houden ons hiermee voor de gek. (zie ook verwachting) Liefde is niet iemand jouw wil opleggen, iemand kneden te doen volgens jouw denkwijze. Een relatie bestaat uit respect hebben voor elkaar ongeacht of je het eens bent met de ander. Liefde en respect zijn de kenmerken voor een relatie.

Hoe vaak hoor je niet: “Ik hou van jou”. Meestal wordt deze zin uit gesproken zonder dat dit echt gevoeld of gemeend wordt. Het is een automatisme dat dit wordt gezegd of aangegeven omdat dit van een ander wordt verwacht om te zeggen, of men gaat er vanuit dat dit het gezegde is wat de ander wil horen. Ik hou van je uitspreken wordt vaak gezegd vanuit onzekerheid, men geeft vaak op voorhand een boodschap af.

Liefde is een innerlijk gevoel vanuit het hart, een bewustzijn. Iedereen wil in dit gevoel zitten, het is een van de hoogste ervaringen die je kunt hebben. Liefde is het natuurlijkste gevoel wat we hebben. Liefde is vrij zijn van angst. Liefde is loslaten van bezit. Liefde is compassie, mededogen. Pure liefde voelen is als hoofd en hart op één lijn zitten.

 

Liefde ontvangen en liefde geven

Iedereen wil liefde ontvangen, maar het belangrijkste is dat je jezelf lief hebt, pas dan ben je in staat om liefde te geven en te voelen voor een ander en iedereen. Het zal een natuurlijk iets zijn wat geen moeite kost. Je hart staat open. Het zal onvoorwaardelijke liefde zijn, liefde waar niets voor in retour hoeft te komen, een staat van vrijheid. Liefde geeft alles, en verlangt niets terug.

Liefde geeft een eenheid en voelt aan als met elkaar verbonden zijn er zal geen jaloezie (afgunst op een ander) zijn, een mens kan niet zonder liefde. (zie ook emotie jaloezie) Liefde geven draait niet om de woorden “ik hou van jou”. Het gaat om hoe je in het leven staat en wat je met het liefde gevoel binnen in je doet.

 

Gebrek aan liefde voor jezelf

Voel jij liefde voor jezelf?

Kun je jezelf in de spiegel aankijken en zeggen: (je naam), ik hou van je?

Meestal is dit niet het geval, omdat wij niet met onszelf kunnen leven. We hebben op- en aanmerkingen over onszelf, we vinden onszelf niet goed genoeg, er zou wat veranderd moeten worden aan onszelf, we hebben geen zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen wordt door anderen ondermijnd. We gaan liever uit van wat andere tegen ons zeggen en dat we dat als waarheid aannemen, zonder dat wij zelf denken, een zeer foute gedachte. Liefde is zelfvertrouwen. (zie ook zelfvertrouwen – de zelven)

Als er geen eigen liefde is kunnen wij ook geen liefde geven. We denken dat we liefde geven maar dit is niet het geval, we handelen uit schuldgevoel, een gevoel van ik geef je liefde en ik wil dat jij me daarom ook lief hebt. We denken dat we iemand anders nodig hebben en klampen ons daaraan vast. Maar liefde kun je niet afdwingen, liefde is een op zich zelf staand iets.

Liefde voor jezelf is hard werken aan jezelf, jezelf door en door leren kennen en kennen, de reis naar bewustzijn. Dit is een leerproces om met jezelf in liefde, vrede en harmonie te komen. Dit is een acceptatie proces van jezelf, dat je jezelf volledig accepteert hoe je bent, jezelf waardeert zoals je bent, dat jezelf beslissingen neemt en niet iemand anders deze voor je laat nemen, dat je zelfvertrouwen hebt.

Voel je echte liefde voor jezelf die vanuit het hart aan je wordt gegeven?

Voel je een warmte die door je lichaam gaat en je blij maakt?

 

We hebben allemaal liefde mee gekregen vanuit de Bron. 

Willen wij het zaadje “liefde” wat al in ons hart aanwezig is vanaf onze geboorte en wat gezaaid is in ons hart tot ware bloei laten komen, dan zullen we hieraan moeten werken.

 

 

Heart to heart moment per dag

We staan op en gaan naar bed. Is dit een “bewuste” dag geweest? Ben je je bewust geweest van jezelf, je leermomenten, van de liefde momenten voor jezelf en anderen op deze dag?

Trek eens vijf minuten per dag uit om het liefde gevoel naar boven te halen. Schenk bewust aandacht aan dit gevoel, neem vijf minuten de tijd per dag om dit gevoel te voelen, om in staat van liefde te zijn, het zal je veranderen, en het zal ook moeder aarde zal veranderen.

Als ieder mens op deze wereld vijf minuten per dag liefde zou sturen naar zichzelf en de wereld dan zijn we in staat om de wereld te transformeren.

Waar opent je hart van? Waarvan word je blij en voel je je hart letterlijk opengaan en er een warmte door je hart gaan.

Het kan zijn van muziek, de natuur, kinderen, een huisdier, enz.

Huisdieren zijn een mooi voorbeeld van wat ons gevoel met ons kan doen. Bij een huisdier kan je in staat van verliefdheid zijn, je ziet je huisdier, je krijgt een glimlach op je gezicht, je voelt je hart open gaan en liefde naar je huisdier gaan. Het huisdier zal hierop reageren.

 

 

Oefening:

Ga zitten, grond/aard jezelf en let op je ademhaling (zie ook aarden – ademen)

Laat je gedachten de vrije loop naar een moment in je leven waar je geluk voelde, liefde voelde, waar je je prettig voelde, waarvan je blij werd.

Deze herinnering laat je in staat zijn om het gevoel wat daarbij hoorde terug te halen en het gevoel wat jou toen gaf te herinneren.

Als je deze herinnering hebt ga dan na wat het doet voor je, voel je warmte, voel je liefde, word je blij? Blijf vijf minuten in dit gevoel, het zal je transformeren.

 

 

“Share your love and be loved” onbekend

 Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.