Liegen, leugen, bedrog

Liegen, leugen, bedrog

Wat is liegen:              Met opzet onware dingen zeggen. Onwaarheid spreken, jokken, niet de waarheid spreken.

Wat is leugen: bewerking die met opzet niet waar is, iets vertellen wat niet waar is, een mededeling die niet waar is met de bedoeling om een ander te misleiden, bedenksel, verzinsel, onware bewering, onjuistheid.

Wat is bedrog: Keer dat je iemand bedriegt, iets gemeens en oneerlijk, een door de wederpartij opzettelijk opgewekte dwaling, het met kwade opzet misleiden van iemand.

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel”

Een mooie uitspraak die waar is. Vroeg of laat komt de waarheid aan het licht.

Pinoccio, een sprookje van de Italiaanse schrijver Carlo Collodi. Pinoccio, een houten pop die als hij liegt een langere neus krijgt. Is niet iedereen weleens een Pinoccio?

De ernst van de leugen

Voor liegen hebben wij meerdere benamingen, zoals bijvoorbeeld: jokken, jokkebrokken, liegen, leugen, maar hebben allemaal dezelfde betekenis, het niet vertellen van de waarheid.

Bij kinderen gebruiken wij vaak het woord jokken, of jokkebrokken en waarbij wij het verband leggen met een leugen die niet zo ernstig is. Van kleine kinderen vinden wij het ‘niet zo ernstig’ dat er gelogen wordt en doen dit af als jokken. Vaak vallen kinderen door de mand omdat inzicht nog ontbreekt.

Maar wat is liegen nu echt? Liegen is bedriegen, afzetten, begoocheling, foppen, knoeien, misleiding, nep, ontrouw, oplichterij, oplichting, trucage, veinzerij, voor de gek houden, zwendel, het plegen van bedrog, doortraptheid, onwaarheid, bedenksel, waanidee, fantasie, vervalsing.

Allemaal om een ander om de tuin te leiden, te misleiden, om opzettelijke dwaling te veroorzaken, te bedriegen, om er zelf beter van te worden, zich anders voor te doen hoe men werkelijk is, een ander te verwarren, onrust te zaaien, bang te maken, drama en chaos te creëren, te verbergen, een ander schade willen berokkenen, gebruik, misbruik.

Vanuit boosaardigheid, dubbelhartigheid, geniepigheid, kwade trouw, onoprechtheid, trouweloosheid, verbittering, frustratie, wrok, angst, schaamte, enz.

Met liegen beroept men zich op een leugen welke een bewering is die niet gelijk is aan de waarheid. Echt liegen is met opzet onware dingen zeggen. Degene die een leugen verspreidt weet dat het geen waarheid is, dat het in strijd is met de waarheid, maar dit met opzet niet de ander vertelt. De bewering die men doet wijkt met opzet af van de waarheid.

Als er geen opzet in het spel is dan kan liegen bijvoorbeeld een vergissing zijn of een verzonnen verhaal vanuit fantasie die afwijkt van de waarheid.

Iemand die niet goed kan liegen zal door de mand vallen en met het gedrag wat men vertoont zal men zichzelf verraden omdat zij zich bij een leugen vertellen niet goed voelen.

Mensen die iets te verbergen hebben, zullen alles verbergen. Zij zullen de waarheid vermijden, een leugen de wereld in helpen, details weglaten, halve waarheden vertellen, allemaal met zoveel verscheidenheid, verschillen, afwijkingen van het verhaal, dat een ander dit zal verwarren.

Wie de waarheid spreekt en niet bedriegt is oprecht, eerlijk, echt, niet vervalst, welgemeend. Mensen die niets te verbergen hebben zullen niets verbergen.

Mij is geleerd niet te liegen, dat je niets neemt, wegneemt wat niet van jou is, je niet vals speelt, spiekt, je een ander niet laat geloven dat je zelf iets bereikt hebt zonder hier zelf voor gewerkt te hebben, maar waarvoor zelf inspanning is geleverd, dat als je iets wilt hebben hiervoor hard moet werken om dit te ‘verdienen’.

Leugens zullen altijd uitkomen, het is een kwestie van tijd voordat de waarheid achterhaald wordt of dat er door de mand wordt gevallen. Met het vertellen van een leugen komt men alleen maar dieper in de problemen omdat men niet meer exact weet wie men wat heeft verteld. Liegen gaat veelal gepaard met manipulatie. (zie ook manipulatie)

Waar komt liegen uit voort?

Liegen komt veelal voort uit een gemoedstoestand waarin verlangen naar iets willen hebben, bemachtigen, voorop staat, en waarin het spreken van de waarheid niet voorop staat. Liegen is geleerd, aangeleerd gedrag in het verleden, de kindertijd of in de vroege volwassenheid, en wat is of wordt getolereerd, geaccepteerd door anderen wat niet gelijk is gecorrigeerd. Mensen die liegen, zijn zo gewend geraakt aan het gedrag wat zij in het verleden hebben geleerd, aangeleerd, dat zij niet beter weten en vertonen als volwassenen een bepaald gedrag. In het verleden hebben zij een gedrag aangeleerd en vertoond wat steeds is beloond en geaccepteerd en getolereerd en niet gecorrigeerd en wat voor hen “normaal, gewoon” is geworden. Ook kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis welke erfelijk is bepaald of ontwikkeld. Veelal is het verschil tussen onschuldig liegen en liegen vanuit aangeleerd gedrag, een persoonlijkheidsstoornis te herkennen.

Iedereen liegt weleens, maar gebeurd dit vanuit kwade opzet of niet

Hoe zijn wij opgevoed? Hebben wij de basislessen, basisbehoeften geleerd?

Met een geboorte begint het ouderschap voor ouders. Ouderschap: het vader en moeder zijn. Ouderschap is opvoeding. Een belangrijke taak voor ouders- opvoeders en geldt voor iedereen die kinderen heeft is om je kind op het leven voor te bereiden, ze hoeven dit niet leuk te vinden, het moet ze op het leven voorbereiden. Opvoeding is het kind leren, sturing geven, voorbereiden op het leven, omdat zij dit nog niet weten en nog niet hebben geleerd wat zij moeten leren over het leven omdat inzicht en ervaring nog ontbreken. Het is leren van de basisbehoeften, basislessen, zoals: regels, normen en waarden, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, verantwoording nemen, socialiseren, het omgaan met teleurstellingen. Het leren van zelfstandig nadenken, eerlijk zijn, van keuzes maken, het leren dat elke keuze die gemaakt wordt een gevolg heeft, het leren kennen van verschillen bijvoorbeeld tussen goed en kwaad, het gevaar herkennen, tussen assertief en agressie, het leren van oorzaak en gevolg, consequenties, zelfredzaamheid, het leren van rechten en plichten, is actie reactie, is corrigeren, helpen, is tijd, aandacht besteden aan, is luisteren, is communiceren. Het is het kind beschermen, veiligheid, geborgenheid geven. In deze opvoeding leren wij de basisbehoeftes zoals bijvoorbeeld: onvoorwaardelijkheid, liefde, aandacht, veiligheid, geborgenheid, gezien en gehoord worden, het welkom op de wereld zijn, onvoorwaardelijke liefde, enz.. Met onze opvoeding wordt onze persoonlijkheid gevormd. Met een geboorte wordt er een ‘fulltime’ baan gecreëerd en vaak wordt dit vergeten.

Ouders, zijn een rolmodel voor kinderen, wat zij zelf geleerd hebben, wordt veelal door gegeven van generatie op generatie. Wat door kinderen wordt gezien of gehoord nemen zij over in gedrag, gezegdes, gedachten, zij kopiëren het gedrag van de ouder(s), anderen, omdat zij denken dat dit gewoon, normaal gedrag is omdat zij geen ander voorbeeld hebben of hebben gehad en hierdoor niet beter weten. (zie ook basislessen – basisbehoeften)

Als mensen in nood zitten dan kan men rare, gekke, kwade, foute, slechte dingen doen, keuzes maken. Ook al hebben wij de basislessen wel geleerd, toch kan het voorkomen dat wij later in het leven voor verleidingen komen te staan waar wij aan toegeven en het ‘geleerde’ over boord gooien.

Is een leugen echt een leugen

Eerlijkheid wordt veelal verward met openhartigheid. Men denkt dat eerlijkheid, openhartigheid inhoudt. Met een leugen leggen wij vaak het verband met het vertellen van een onwaarheid. Met eerlijkheid leggen wij het verband met het vertellen van een waarheid. Oneerlijkheid hoeft niet per se een leugen te zijn.

Vanuit een vergissing maken, kan er een leugen verteld worden waarvan men zelf zo overtuigd is van het verhaal wat men vertelt of een uitspraak die men doet, en waarvan men denkt de waarheid te spreken. Veelal is dit niet met opzet en zijn wij er ons niet van bewust, men heeft de gebeurtenis niet meer duidelijk in het geheugen, haalt dingen door elkaar. Als men in gezelschap iets verteld, waarbij de persoon ook aanwezig is die bij het ‘vertelde verhaal’ was en de ‘leugen’ hoort, zal deze reageren in de vorm van; dat klopt niet, of het is niet waar, het was zo en zo. En degene die het verhaal verteld zal reageren met “oh ja”. Degene zal zijn vergissing herinneren en de fout herstellen.

Vanuit fantasie kan er een leugen verteld worden. Degene die vanuit fantasie een leugen verteld is ervan overtuigd dat hij of zij de waarheid spreekt. Men heeft een eigen waarheid gecreëerd vanuit fantasie die voor hen werkelijkheid is, dit kan bewust of onbewust zijn, men houdt hierbij zichzelf voor de gek en ander worden voor de gek gehouden.

Veelal associëren wij eerlijkheid met de waarheid, en oneerlijkheid met een leugen. Oprechte mensen die niets te verbergen hebben zullen ook niets verbergen. Zij zijn open en eerlijk over wat zij vertellen. Wat zij vertellen zal op waarheid berusten, als hen onrecht wordt aangedaan zullen zij alles doen om dit aan te tonen en alles op tafel leggen, zij zullen meewerken. Bij vragen zullen zij direct antwoord geven.

Niet oprechte mensen die iets te verbergen hebben, zullen alles verbergen. Zij zijn niet open en eerlijk over wat zij vertellen. Wat zij vertellen zal niet op waarheid berusten, als zij denken dat hen onrecht wordt aangedaan zullen zij alles doen om de echte waarheid te vermijden, zij zullen tegenwerken, de boel traineren. Bij vragen zullen zij op vragen niet direct beantwoorden en zullen een directe vraag vermijden te beantwoorden en geven antwoord op vragen die niet zijn gesteld.

Leugens, een afwijking van de waarheid

Er zijn verschillende soorten leugens, dit kunnen ‘kleine leugentjes zijn, of grote zwaardere leugens’. Het hangt af van hoe en wanneer de leugen verteld wordt. Is dit met opzet of niet met opzet. Is dit bewust of onbewust.

 • Een leugentje om bestwil
 • Een leugentje om iemand te sparen
 • Om de vrede te bewaren
 • Vanuit schaamte
 • Om nog even iets geheim te houden
 • Met opzet liegen om te bereiken wat men wil

Leugentje om bestwil

Iedereen liegt weleens. Iedereen vertelt weleens een leugen om bestwil. Dit kan voor eigenbelang zijn. Bijvoorbeeld, door een ander te laten zeggen dat we er niet zijn, dat we hoofdpijn hebben, door te zeggen dat wij ‘niet kunnen, een andere afspraak hebben, geen tijd hebben, enz.’ terwijl wij wel kunnen, geen andere afspraak hebben en wel tijd hebben, maar gewoon geen zin. We weten dat iets niet mag, en toch doen we het.

Leugentje om iemand te sparen

Wij kunnen ook een leugentje vertellen omdat we een ander willen sparen. Bijvoorbeeld door mee te gaan in het enthousiasme van de ander over iets, door bijvoorbeeld te zeggen dat een ander er leuk uitziet, terwijl wij er anders over denken, of dit niet leuk vinden maar dit niet tegen de ander durven zeggen omdat we bang zijn dat we de ander kwetsen.

Leugentje om de vrede te bewaren

Wij kunnen ook een leugentje vertellen omdat we de vrede willen bewaren. Wij doen dit veelal om een ander gerust te stellen terwijl wij weten dat het een leugen is en niet op waarheid berust of kan berusten.

Bijvoorbeeld door te zeggen “het komt goed, je hoeft je geen zorgen te maken”.

Leugentje om onze schaamte te verbergen

Wij kunnen ook een leugentje vertellen omdat wij ons schamen. Wij doen dit veelal om een blunder, uitglijder te verdoezelen.

We schamen ons ergens voor en zullen niet de hele waarheid vertellen, omdat wij denken dat wij zo’n grote blunder, uitglijder gemaakt hebben en onze gedachten op een ander gericht is ‘wat die er wel niet van moet, zal denken’.

Leugentje om nog even iets geheim te houden

Wij kunnen ook een leugentje vertellen om nog even iets geheim te houden. Een ander mag nog even niet weten waar wij mee bezig zijn. Bijvoorbeeld een feestje, wij treffen voorbereidingen voor een verrassing voor iemand. Als die iemand bijvoorbeeld jou vraagt om mee te gaan, en jij bent met de voorbereiding bezig en het komt niet uit om mee te gaan zullen we ons in bochten wringen om niet het geheim prijs te geven. Met iets geheim houden kunnen wij niet overweg. Het is spannend, we mogen het nog niet verklappen, verraden anders is de lol eraf. Wij zullen ons anders gaan gedragen om het geheim houden. Het nog ‘niet verklappen’ zal als een last op onze schouders liggen omdat we weten dat we iets geheims doen en hier niet mee overweg kunnen. Ons geweten gaat een beetje knagen als wij ‘voor het iets geheim’ houden moeten liegen. Later als de verrassing geen verrassing meer is zullen wij al ‘onze geheimen, leugentjes’ opbiechten en kunnen wij erom lachen.

Bovenstaande allemaal ‘kleine leugentjes’ die wij kunnen vertellen waarin geen kwade opzet zit en zonder dat wij een ander echt ‘schade’ berokkenen maar waar we later een niet echt goed gevoel over kunnen hebben.

Kleine leugentjes kunnen grotere leugens worden

‘Grote leugens’ zijn zwaardere leugens waarbij kwade opzet zit met als doel te verkrijgen wat men wil. Liegen doet men om de waarheid te verbergen, om ergens beter van te worden, om controle te hebben over iets of iemand, om macht te verkrijgen, vergaren, te houden over iemand, om iemand bang te maken, voor gebruik en misbruik, om te verkrijgen wat men wil en waar manipulatie wordt gebruikt. Liegen kan ook een persoonlijkheidsstoornis zijn.

Kwade opzet leugenaars hebben maar één doel en dat is zoveel mogelijk slachtoffers maken. Het is het doelbewust iemand ‘schade berokkenen’ en hen slachtoffer maken. Met opzet liegen, is een ander misleiden om te bereiken, te verkrijgen wat men wil, bijvoorbeeld, geld, macht, bezittingen, iemands baan, iemands man, vrouw, positie, enz.

Met het bereiken wat men wil, zal meestal schade worden berokkend voor een ander. Met opzet liegen is macht willen creëren, want een leugen geeft pas macht als men het geloofd.

Waarom spreekt men niet de waarheid?

Liegen is het bewust met opzet vertellen van gebeurtenissen die geen waarheid zijn, maar het wel als waarheid wil laten overkomen. Men wil dat de leugen wordt geloofd door anderen. Degene die de leugen verteld weet dat het geen waarheid is en een ander dit met opzet laat weten. Iemand die liegt heeft veelal een doel waarom men liegt, dit doel weten wij op voorhand niet en als er tegen ons wordt gelogen hebben wij niet door dat er tegen ons gelogen wordt. Er kan keihard in ons gezicht gelogen worden en waarvan wij niet doorhebben dat dit gebeurd.

Maar waarom liegt men?

Dit kan vanuit meerdere redenen zijn bijvoorbeeld voor:

 • Aandacht
 • Verantwoordelijkheid ontlopen
 • Krijgen wat men wil hebben
 • Realiteit en fantasie wordt door elkaar gehaald
 • De waarheid mag niet gezien en gehoord worden door anderen
 • Om iemand aan zich te binden
 • Om iemand bang te maken
 • Om zichzelf beter te voelen
 • Om er zelf beter van te worden
 • Voor gebruik, misbruik
 • Snode, gemene, foute, stiekeme, slechte, kwade plannen, doeleinden
 • Om iemand pijn te doen, te kwetsen
 • Vanuit ‘in nood zitten’
 • Vanuit wraak
 • Vanuit verbittering
 • Vanuit dwang
 • Vanuit frustratie
 • Vanuit manipulatie
 • Vanuit een overlevingstechniek
 • Vanuit een persoonlijkheidsstoornis

Iemand die liegt, en veelal zijn dit manipulatoren, zijn goede leugenaars, fantasten, acteurs, actrices, toneelspelers, kameleons. Wanneer zij liegen, dan doen zij dit voor en in eigenbelang, voor eigen foute, slechte, kwade, stiekeme, gemene, snode doeleinden, met als hoofddoel een ander te misleiden om te verkrijgen wat men voor ogen heeft. Hoe men iets bemachtigd maakt hen niet uit, als het maar verkregen wordt. Voor hen is liegen, leugen, bedrog een tweede natuur geworden.

Leugens, liegen, list en bedrog zijn een natuurlijk iets geworden waarin zij zelf geloven omdat zij niet anders kennen. De basis les ‘eerlijk zijn, niets te pakken wat van een ander is, niet vals spelen, spieken, een ander laten geloven dat men zelf iets bereikt heeft zonder hier zelf voor gewerkt, inspanning hiervoor geleverd te hebben, iets willen hebben en hiervoor hard voor werken om dit te verdienen’ hebben zij gemist. De tactiek, de doordachte manier, die zij gebruiken is, dat zij nemen zonder te verdienen wat van hen is. Zij hebben geen last van hun geweten en zullen niet worstelen met schuldgevoel, rechtvaardigheidsgevoel omdat geweten ontbreekt en men het gevoel van schuld, spijt en berouw niet voelen en ervaren.

De perceptie, de ervaring, het beoordeling niveau, de kijk op de werkelijkheid, het waarnemingsvermogen van een iemand die liegt, een manipulator, is anders dan die van andere personen. Zij zijn er heilig van overtuigd dat zij de waarheid spreken omdat zij dit zelf met hun fantasie, waanideeën hebben gecreëerd en hier zelf in geloven of een deel hiervan.

Zij acteren, voeren een toneelstukje op waarbij de opwinding van het vertellen van de leugen hen kracht geeft. Met list en bedrog weten zij anderen te overtuigen met hun ‘geloofwaardige verhalen’. Vaak zijn dit zielige verhalen, zoals ziekte, een ongeluk, een overlijden, enz. waar een ander intrapt omdat men in medelijden met de persoon gaan. Zij zetten controleerbare waarheden in om een verhaal geloofwaardig te maken of te laten lijken (bijvoorbeeld vervalsen documenten) waardoor zij fraudeurs, oplichters, worden.

Iemand die liegt, manipulatoren, komen over als geloofwaardig, charmant, geestig, aardig, oprecht en eerlijk maar zijn dit niet, er wordt een toneelstuk gespeeld waarbij men de schijn op houdt, waardoor de buitenwereld misleid wordt, terwijl hun wereld bestaat uit liegen, leugen, list en bedrog.

Leugens kunnen uit meerdere type, soorten leugens bestaan en verteld worden, maar waar misleiden, misleiding, benadeling voorop staat en iemand misleidt wordt en waarmee verwarring gezaaid wordt.

Hoe vertelt men een leugen

 • dit kan zijn door een ander onjuistheden te vertellen,
 • door het weglaten van details,
 • door het vertellen van halve waarheden

Bijvoorbeeld:

Persoon a, geeft een feestje voor persoon b, zijn zus. De zus, persoon b, woont in het buitenland en is op vakantie bij haar broer. Persoon a, de broer, geeft een feestje ter verwelkoming van zijn zus en nodigt hierbij vrienden uit. Hij stelt deze vrienden voor aan zijn zus. Tussen deze vrienden bevindt zich een manipulator, persoon c die ‘bevriend’ is met de broer.

De vakantie zit er weer op en de broer, persoon a, brengt zijn zus, persoon b, naar het station en nemen afscheid van elkaar. Zij weten beide dat zij elkaar lange tijd niet zullen zien en nemen hartelijk afscheid door middel van een knuffel en kussen.

Iemand die liegt, manipulatoren zijn meester in de drie soorten misleiding en zullen dit doen door:

 • het bevestigen van onjuistheden, door een verzonnen verhaal, een leugen de wereld in te helpen.
 • het weglaten van details. Door weg te laten wij zij echt of niet echt gezien, gehoord hebben.
 • Bijvoorbeeld door te zeggen “Ik zag hem haar kussen”.
 • Waarbij men niet verteld dat zij op het station waren om afscheid te nemen.
 • het vertellen van halve waarheden.
 • Bijvoorbeeld door te zeggen: “ik zag hem kussen met een brunette op het station”. Waarbij men nalaat, weglaat te zeggen hoe men weet hoe het zit. Namelijk: de brunette is zijn zus, dit weet men omdat de brunette is voorgesteld op het feestje aan de manipulator en zij hiervoor vakantie was en weer weggaat.

Bovenstaande voorbeelden van misleiding, geven een vals beeld van de realiteit en die men later gebruikt of kan gebruiken om een ander onderuit te halen, te chanteren, om verwarring, drama en chaos te veroorzaken.

Medestanders creëren

Als iemand kwaad wil, zal men als eerste zoveel mogelijk ‘medestanders’ om hen heen creëren, verzamelen die hen steunen. Dit bereikt men door de persoon waarom het gaat in diskrediet te brengen door onwaarheden,  roddel, leugens over een ander te verspreiden. Door het verspreiden van leugens,  roddel, onwaarheden die een medestander gelooft en voor waarheid aanneemt en in het ‘leugenachtige verhaal meegaan’ zal de leugenaar zich gesteund voelen. Veelal hoeven zij niets meer te doen dan een leugen de wereld in helpen en een ander zal deze leugen verder verspreiden en verdedigen als het eropaan komt. En hiermee blijft de ‘echte leugen verspreider buiten schot’ en waant zich veilig en waarmee men een ander het vuile werk laat opknappen. Als een medestander op de waarheid stuit, en de leugenaar ontmaskerd dan zal de leugenaar de medestander bedreigen omdat zij zich in het nauw gedreven voelen.

Vragen ontwijken

Iemand die liegt, die niet eerlijk is, zal niet willen dat de waarheid uitkomt. Er zal alles aan gedaan worden en doen om de waarheid niet uit te laten komen. Een leugenaar zal de waarheid constant verdraaien, liegen over feiten, smoezen verzinnen, uitvluchten verzinnen, kunnen zich plotsklaps niets meer herinneren, ontwijken de vraag door van onderwerp te veranderen, halen er zaken bij die niets met het onderwerp te maken hebben, beantwoorden een vraag niet direct, hebben een selectief geheugen, vervormen de werkelijkheid, geven een afwijkend antwoord, zullen zich altijd indekken en een verhaal zo draaien en verdraaien en beweren, dat zij iets niet hebben gezegd, hebben gelijk een weerwoord, geven aan dat ze het allemaal teveel wordt, lopen weg, ze vertellen halve waarheden en hele leugens en waarbij zij een ander de schuld geven, ook kan er fysiek geweld gebruikt worden.

Directe vragen

Iedereen heeft weleens vragen en zal deze vraag aan stellen aan degene.

Maar hoe stel je een vraag? Een vraag kan gesteld worden als een ‘open vraag’. Met een open vraag geef je de ander de gelegenheid om zijn of haar antwoord te geven met veel informatie.

Een open vraag begint veelal met het begin met de woorden: hoe, wat, waar, waarom, waarmee, waarvoor, hoeveel, hoe vaak. Deze woorden zijn vragende voornaamwoorden. Het woord zegt het al, vragend voornaamwoord. We vragen een ander iets, omdat we iets willen weten van de persoon. De persoon die een open vraag gesteld wordt kan deze beantwoorden vanuit zijn of haar beleving, met details, met veel informatie, met de ruimte om te denken. Een open vraag kan moeilijk tot niet met alleen een ja of een nee beantwoord worden.

Bijvoorbeeld: Hoe kom je aan daar? Wat vind jij ervan? Waar heb je dat leuke vest gekocht? Hoeveel gram meel moet er in een cake?

Het woord “waarom” kan ook gesteld worden, maar veelal doen wij dit niet, want het woordje waarom kan overkomen als kritiek, als verwijtend. Het ligt aan het gesprek hoe de “waarom vraag gesteld kan worden”. Een waarom vraag is een vraag die gesteld kan worden om een ander beter te begrijpen, te snappen, om inzicht te krijgen.

Bijvoorbeeld: Waarom doe je zo? Waarom heb je dit gedaan? Het kan als verwijtend, kritische overkomen.

Bijvoorbeeld: waarom voel je je zo? Waarom denk je dat? Deze voorbeeld vragen kunnen als belangstellend overkomen en om een ander beter te kunnen begrijpen en te snappen om inzicht te krijgen.

Oprechte mensen zullen een waarom vraag aan een ander stellen om inzicht te krijgen, om een ander te begrijpen, te kunnen, willen helpen.

Niet oprechte mensen zullen een waarom vraag stellen om zoveel mogelijk informatie te krijgen, om deze informatie later te kunnen gebruiken en misbruiken.

Als een iemand die liegt een waarom vraag gesteld wordt zullen zij hier altijd om heen draaien omdat zij deze vraag opvatten als kritiek, en kritiek is een punt waar zij niet tegen kunnen. Veelal zullen zij boos worden als men een waarom vraag gesteld krijgt.

Gesloten vraag

Een gesloten vraag is een vraag waar alleen maar ja of nee op geantwoord kan worden en die gelijk beantwoord kunnen worden. Met een gesloten vraag geef je een ander geen ruimte om andere informatie te geven. Het zijn vragen die gesteld worden met een vragende vraag.

Bijvoorbeeld: “Ga je morgen naar de dierentuin? Heb je melk in huis? Doe jij de boodschappen? Wil jij nu douchen? Neem jij de telefoon op? Ga je mee? Wil je me even helpen?

Degene die de vraag gesteld krijgt kan alleen maar antwoorden met een ja en nee. Met het beantwoorden van de vraag of met een ja of met een nee is de gestelde vraag beantwoord waarbij degene geen informatie meer hoeft te geven omdat het gelijk duidelijk is. Vaak geven we na het ja of nee antwoord nog meer informatie om ons antwoord te verantwoorden, te verduidelijken waarom we iets wel of niet willen.

Als een leugenaar bijvoorbeeld een directe gesloten vraag wordt gesteld, die alleen met een ja of een nee beantwoord kan worden, dan zal deze vraag niet gelijk met een ja of een nee beantwoord worden. Er zal om de vraag worden heen gedraaid zonder dat de vraag gelijk met ja of nee beantwoord wordt. Er zullen uitvluchten, smoesjes worden gegeven om de aandacht van de vraag af te leiden, om tijd te rekken, dit om het gesprek in een andere richting te voeren, waarmee zij een antwoord kunnen bedenken waarmee een ander tevreden en gerust gesteld is. Dit om een ander te verwarren en waarmee de vraag niet beantwoord is.

Tijdrekken en de waarheid verdoezelen, verhullen zijn een belangrijk punt en kernmerk van een leugenaar. Zij zullen er alles aan doen om de waarheid niet uit te laten komen. Onderstaande geeft een voorbeeld hoe zij dit kunnen, willen of zullen bereiken

 • zij beantwoorden de aan hen gestelde vraag met teveel details. Het vertellen van veel details zal een ander verwarren. Met het vertellen van veel details wordt de aandacht afgeleid van de vraag die hen gesteld is. Het geven van veel details zal gebeuren in de vorm van een ander niet relevant onderwerp erbij halen waardoor zij het antwoord op de eigenlijke gestelde vraag vermijden en de eigenlijk gestelde vraag niet beantwoorden.
 • zij zullen een gedeeltelijk antwoord geven waarbij ze de gebeurtenis herschrijven en liegen over feiten.
 • zij zullen de vraag beantwoorden met een ‘ja’ en er gelijk ‘maar’ achter zeggen, met een uitleg die het onderwerp teniet doet, en waarbij zij zichzelf gelijk verdedigen door zichzelf slachtoffer te maken van een iemand die hen dit heeft aangedaan. Met het woordje “maar” doet men de bevestiging van het ja teniet en ontkrachten alles wat ervoor is gezegd.
 • zij zullen gelijk een wedervraag stellen, waarbij zij een ander beschuldigen zodat zij de gestelde vraag niet beantwoorden en de vraagsteller afleiden van de door hen gestelde vraag.
 • zij zullen gelijk in de verdediging schieten omdat zij de vraag die gesteld is opvatten als persoonlijke kritiek, als bedreiging, omdat de waarheid naar boven kan komen. In de verdediging schieten is een afleiding om de waarheid te verbergen, en zullen een ander beschuldigen van iets wat niet waar is, met redenen die veelal niet gegrond zijn.
 • zij zullen verbaasd, geschokt reageren. Ze kunnen zeggen dat ze iets niet meer weten, hiermee is de vraag niet beantwoord, maar heeft men met het gegeven antwoord, het niet meer te weten de aandacht van de vraag afgeleid, wat hen tijd geeft om een andere leugen te bedenken die zij als uitvlucht, uitweg gebruiken.
 • Als wij iemand die liegt, een manipulator terug halen naar de vraag die nog niet door hen is beantwoord, door de vraag nog een keer te herhalen, voelen zij zich in het nauw gedreven en bedreigd, waardoor men nerveus, zenuwachtig wordt en waarbij men boos kan reageren.

Vele mensen zijn zich niet bewust dat een gestelde vraag niet beantwoord wordt. Wij zijn niet alert dat de gestelde vraag niet beantwoord werd. Toch is dit gedrag makkelijk te observeren als wij hierop alert zijn.

Waarheid verdraaien

Waarom verdraaien wij, iemand, de mens de waarheid? De waarheid verdraaien, doet men, om zelf in een goed daglicht te staan, om ‘goed over te komen’ om de echte waarheid te verhullen, en is hetzelfde als liegen. Als men achter de echte waarheid komt zal men met het verhaal wat er is verteld klem komen te staan.

Iemand die liegt zal anderen benadrukken dat zij de waarheid spreken en hierop hameren, hier hoor je uitspraken als “echt waar hoor, je moet me geloven, ik lieg niet”.

Bij mensen waar je veel deze uitspraken hoort zouden er alarmbellen bij je moeten afgaan.

Welk verhaal komt hen uit

Iemand die met kwade opzet liegt, zal de waarheid verdraaien zodat het hen uitkomt en zij zich het doel wat zij voor ogen hebben bereiken. Het zijn doortrapte leugenaars, acteurs, actrices, toneelspelers. Als men een verhaal te horen krijgt en men is niet bij een gebeurtenis geweest dan neem je het verhaal aan als waarheid zoals dit is verteld.

Als dit verhaal steeds zo wordt verteld, dan ga je hierin geloven. Als je samen met een iemand die liegt, iets hebt meegemaakt dan zullen de verhalen verschillen. Jij zult je verhaal vertellen zoals jij het hebt beleefd, zoals jou kijk, jouw perceptie op het verhaal is geweest. Dit verhaal is anders dan van degene die liegt. Het verhaal zal ‘herschreven worden’. In het verhaal van de degene die liegt zullen alleen details verteld worden wat een leugenaar uitkomt er zal een kleine kern van waarheid zitten, maar de belangrijkste details zullen achter wegen worden gelaten of totaal vervormd, verdraaid zijn met wat er werkelijk is gebeurd.

Door te verzinnen versterkt een leugenaar hun huidige positie of ondersteunen hun huidige positie wat hen een machtsgevoel geeft. Iemand die liegt, liegt tegen jou zodat jij hen gelooft. Een leugen geeft pas macht als iemand het geloofd. Als dit gebeurd zal je denken dat je gek bent geworden, je zult in de twijfel gaan en dit verdedigen, echter zullen je inspanning ter vergeefs zijn.

Naar waarheid ingevuld

In de wereld waarin wij leven zullen wij documenten tegenkomen die wij naar waarheid moeten invullen. Het naar waarheid invullen geeft aan dat wij niet zullen liegen over het ingevulde. Deze documenten moet je invullen en waarbij andere documenten bij ingeleverd, verstrekt moeten worden. Onder deze documenten staat veelal “naar waarheid” ingevuld en waarbij je een handtekening moet zetten. Een oprecht, eerlijk persoon zal deze documenten naar waarheid, naar eer en geweten invullen en de echte extra documenten inleveren, verstrekken. Men weet dat als men niet eerlijk is hier consequenties aan hangen. Eerlijk duurt het langst.

Toch gebeurt het niet invullen naar waarheid en de vraag is waarom men dit doet. Waarom men niet de waarheid invult kan uit meerdere redenen zijn maar veelal is dit voor eigen belang en waarbij het verkrijgen van geld voorop staat.

Een niet oprecht, eerlijk iemand zal deze documenten niet naar waarheid, eer en geweten invullen en de extra gevraagde documenten vervalsen en verstrekken. In de huidige wereld waarin wij leven is het niet zo moeilijk meer om ‘te vervalsen’. Met een beetje ‘knip en plakwerk’ zit een document zo in elkaar en waarbij het voor de buitenwereld lijkt op een officieel document en waarmee men kan bedriegen, men kan verduisteren, maar waarmee men fraudeurs, oplichters, bedriegers zijn geworden die valsheid in geschrifte plegen, met de gedachte dat zij overal recht op hebben en veelal komen zij hier mee weg waardoor “de goede moeten onder de kwade lijden”. (zie ook liegen, leugen, bedrog)

Zij kunnen zover gaan dat zij een ander hierin willen betrekken en een ander voor hen wil laten liegen. Men weet dat men niet eerlijk is en dat de waarheid verborgen moet blijven. Met opzet bedriegen, verduisteren zij de boel, waardoor men een fraudeur, oplichter, bedrieger wordt die valsheid in geschrifte pleegt, met de gedachte dat men overal recht op heeft en veelal komt men hier mee weg waardoor “de goede moeten onder de kwade lijden”.

Een ander kan jou vragen om een leugen te vertellen. Als men aan je vraagt om te liegen voor niet onschuldige doeleinden voor een ander, doe hier niet aan mee, het brengt jou zelf in problemen.

Het verhaal klopt niet

Leugens kunnen op diverse manieren verteld worden, de één nog ongeloofwaardiger en doorzichtiger dan de ander. Als iemand een verhaal verteld, dan kunnen wij hierbij onze vraagtekens hebben en bij zetten. Het verhaal is zo ongeloofwaardig, of zo doorzichtig dat wij door hebben dat de waarheid niet gesproken wordt. Veelal gaan wij niet dieper in op het verhaal wat wij te horen krijgen. Wij stellen geen vragen over het verhaal wat wij te horen krijgen. Wij gaan klakkeloos uit dat iemand de waarheid heeft gesproken. Als wij wel vragen stellen over het verhaal wat wij te horen hebben gekregen dan kan iemand die liegt ‘klem komen te staan’. Er zullen uitvluchten worden gezocht om zich uit het ‘verhaal’ te redden.

Veelal zijn deze mensen te herkennen omdat zij hun verhaal, excuus of uitleg niet goed ‘spelen’ waardoor zij “door de mand vallen”. Ongeloofwaardige, doorzichtige leugens worden opgevoerd die anderen door hebben maar zij zelf niet zien.

Zij denken dat een ander in deze ongeloofwaardige, doorzichtige leugens trappen, omdat zij zelf niet doorhebben, in staat zijn, zelf niet zien, dat anderen dit door hebben of kunnen hebben en hier niet intrappen vanwege het ontbreken van inlevingsvermogen, inzicht. Vanuit narcisme zien zij zelf niet wat zij doen en wat zij veroorzaken. Het gedrag patroon wat zij vertonen zit zo vastgeroest, dat zij keer op keer dezelfde fouten maken en dit van zichzelf niet doorhebben en hiervan leren en dat een ander dit door kan hebben of doorheeft.

Zielige verhalen

Ook kunnen wij zelf niet doorhebben dat wij belogen en bedrogen worden. Zielige verhalen zullen er verteld worden. Verhalen die zo ‘zielig zijn’ dat wij hierin trappen omdat wij in medelijden gaan. Verhalen over scheiding, ziekte, ongelukken, overlijden, ‘even geen geld hebben’ om welke reden dan ook, zijn een favoriet onderwerp voor een leugenaar, manipulator en die veelal niet op waarheid berusten. Zij doen er alles aan om hun doel te bereiken wat zij willen en veelal is dit geld. Zij zullen er alles aan doen om hun verhaal kracht bij te zetten en als een ander maar enige twijfel heeft dit weg te nemen. Zij schuwen niet om de waarheid te vervalsen, dit zullen zij doen met documenten zo te vervalsen dat zij echt lijken. Omdat wij een zielig verhaal horen en wij in onze beleving, onze ‘ogen’ de ‘juiste papieren’ te zien krijgen zijn wij gauw geneigd een ander te ‘willen helpen’ en doen dit veelal zonder na te denken omdat wij een ander op waarheid geloven. We geven, lenen geld en vervolgens zien wij dit nooit meer terug. Let op, wat je verteld wordt. Is dit waarheid of niet, zoek uit of het waarheid is of niet. Is iemand te vertrouwen of niet.

Een leugen is een leugen, iemand die liegt, manipuleert, fraudeert, oplicht zal heel ver gaan om iets te bemachtigen.

Internet scam – Internet oplichting

Liegen, leugen, bedrog, manipulatie komt ook voor op internet. Cybercrime, internet oplichting is aan de orde van de dag, en het lijkt erop dat het meer regel aan het worden dan uitzondering. Een kenmerk van internetoplichting is dat het veelal om geld afhandig maken gaat.

Met de huidige digitale wereld is het niet zo moeilijk om opgelicht te worden. Het internet staat bol van de internet oplichting, scam, doormiddel van spam, phishingmail, datingfraude, verkoopfraude, enz.

We klikken op een link van een in onze ogen betrouwbare afzender en de scam, oplichting begint.

Wat gebeurde er: we hebben een mail gekregen, we dachten dat dit een betrouwbare mail was omdat deze in onze ogen er betrouwbaar uitzag, maar deze mail was een nep mail. We hebben op de link in de mail geklikt. Met het klikken op een link in nepmails kan de link ervoor zorgen dat er schadelijke software op je computer wordt geïnstalleerd of je wordt naar een valse website geleidt.

Klik nooit zomaar op een link in een mail.

Oplichting via datingsites

Via datingsites kunnen we opgelicht worden. Datingfraude, romantic scam, een manier van de oplichter om een ander verliefd op hen te laten worden en een ander overhalen om hen geld te sturen, te geven.

Oplichters via een datingsite gaan veelal steeds hetzelfde te werk. Er wordt een profiel aangemaakt met een bijbehorende foto, (veelal is dit een gestolen foto), en tekst (alles bij elkaar gelogen om zo goed mogelijk voor de dag te komen) waarbij zij zich zo goed mogelijk presenteren.

Eenmaal in contact met een ander dan zal het scammen beginnen. Men zal het vertrouwen van de ander proberen te winnen, doormiddel van inpalmen, complimenten, aandacht geven, waarbij het de oplichter om te doen is dat de ander verliefd wordt op hen om als dit gelukt is dan zal men om geld gaan vragen.

Weet met wie je te maken hebt, vraag om “live” contact, als hier een smoes, excuus op komt dat bijvoorbeeld de webcam het niet doet, stop hier gelijk mee, bij alle smoezen, excuses die gegeven worden om niet live gezien te worden horen alarmbellen af te gaan.

Oplichting via vaste telefoon

Bankfraude

Ook via de vaste telefoonlijn kan er opgelicht worden. Steeds meer komt het voor dat oudere hiervan het slachtoffer zijn.

De beller doet zich voor als medewerker van een bank, en vragen om bank gegevens zoals rekeningnummer en pasnummer omdat zij zogenaamd zien dat er iets mis is met een bankpas. Zij vragen u het oude “kapotte pasje” op te sturen of geven aan het pasje bij u op te halen, om vervolgens met de “kapotte pas” later bij een pinautomaat uw geld te pinnen, omdat zij in het eerdere telefoongesprek uw pincode hebben gevraagd.

Ook kan er gebeld worden uit naam van Microsoft. De beller is een Engelstalig sprekende persoon, ook hier wordt er aangegeven dat de computer niet goed werkt en dat zij dit samen met u willen verhelpen.

Waarschuw ouders, oudere familie, enz. hiervoor, banken zullen u nooit benaderen per telefoon, maar per post. Ook zal er nooit gevraagd worden om uw betaalpasje op te sturen of dat deze bij u zal worden opgehaald.

Mocht u gebeld worden, hang op, klik weg en bel uw bank

https://www.veiligbankieren.nl/

Persoonlijke informatie

In de huidige wereld waarin wij leven is het heel gemakkelijk om persoonlijke dingen te delen. Waar vroeger moeite moest worden gedaan om informatie te krijgen, kan informatie zelf of door een ander met een muisklik op internet gezet worden. Op internet, via de sociale media delen wij dingen waar wij veelal niet bij stil staan. Op voorhand denken niet na over eventuele gevolgen die het zetten van informatie in de vorm van tekst, foto’s commentaar, enz.  op internet kan hebben, maar die voor en door mensen met kwade, slechte bedoelingen gebruikt, en misbruikt kan worden. Wij maken onszelf hiermee kwetsbaar zonder dat wij dit zelf weten, in de gaten hebben.

Persoonlijke informatie zouden wij nooit moeten geven, zowel per telefoon, smartphone, in tablet, app, als op computer. Helaas gebeurt dit wel zonder dat wij hier bij stil staan. Veelal zijn wij veel te makkelijk met het verstrekken van persoonlijke gegevens, informatie.

Geef nooit je bankpassen, paspoort, identiteitskaart, creditcard, rijbewijs persoonlijk af aan iemand anders. Maak er ook geen foto’s van als hierom gevraagd wordt om deze vervolgens door te sturen per mail of per app, omdat zij “dit graag voor je willen regelen”.

Zo ook, geef nooit een DigiD code, bankgegevens, sofinummer, een creditcardnummer, bankpasnummer, je bankpas, pas-code, je pincode, TAN-code, creditcardnummer, inlogcodes van wat dan ook, je kleurcode voor bevestiging bankoverschrijving, je persoonlijke gegevens af. Maak hier geen foto’s van als hierom gevraagd wordt in bijvoorbeeld een mail, via WhatsApp, per telefoon. Geef dit niet als hier bijvoorbeeld per telefoon, via smartphone om wordt gevraagd.

Niemand en dan ook niemand heeft met bovenstaande iets te maken dan alleen jijzelf. Als je iets niet vertrouwt, en als iemand je hierom vraagt die je niet of nauwelijks kent, stop dit gelijk en ga niet verder, waarschijnlijk zul je opgelicht worden.

Informatie geeft een ander de gelegenheid om je aan te tasten, gebruik- misbruik van je te maken, te chanteren, te bestelen of uit te schakelen, geef persoonlijke informatie alleen als dit strikt noodzakelijk is aan personen die je nog niet kent. De vraag aan een manipulator zou moeten zijn als zij jou uithoren; “waarom wil je dit weten?”. Een leugen maakt wantrouwig, twee leugens voeden je wantrouwen.

Sluit geen abonnementen, bijvoorbeeld mobiele telefoon, af op jouw naam voor een ander. Hiermee kun je zelf in problemen komen.

Leen geen geld uit aan een ander. Hiermee kun je zelf in de problemen komen.

Let op, hang gelijk op, ga niet  verder met personen die per telefoon bellen uit naam van een bank, Microsoft en om bankgegevens, codes vragen, of dat zij vragen een programma te installeren op de computer, hang gelijk op. Banken, Microsoft, enz, bellen nooit een klant. Let op dat je geen slachtoffer wordt van internet oplichting.

Let op nep betaal apps.

Mocht je slachtoffer worden van internet oplichting, doe aangifte bij de politie.

Te mooi om waar te zijn

Je kunt in een situatie komen waarbij ‘iets te mooi is om waar te zijn’. Veelal zijn dit situaties die met geld gepaard gaan. Vaak zijn dit situaties waar een “addertje onder het gras zit” en die later tevoorschijn komt, maar waar wij met ‘beide ogen en oren’ zijn ingetuind. Veelal gebeurd dit omdat wij het verhaal van een leugenaar hebben geloofd. Als wij later de situatie overdenken dan zullen er puzzelstukje op zijn plaats vallen en wij pas later ons iets herinneren wat toen al een ‘herkenningspunt’ had moeten zijn.

Het zullen “oh, wacht eens even” gedachten zijn die ons doen beseffen wat er destijds is gebeurd en waar wij toen aan voorbij zijn gelopen omdat wij ze op dat moment niet hebben herkend en wij er destijds mee zijn misleid. Geloof op voorhand niets, wat jezelf eerst niet hebt onderzocht. Te mooi om waar te zijn verhalen zijn veelal ook te mooi om waar te zijn. Scamming op internet is hier een goed voorbeeld van.

Waarheid is bedreigend

Mensen die waarheid verkondigen, spreken, worden door mensen die dit niet doen gezien als eng, bedreigend. Zij zullen er alles aan doen om de mensen die waarheid spreken te ondermijnen, zwart te maken, kritiek hebben en uiten op degene. Zij zullen er alles aan doen om de ander uit te schakelen, en zullen niets schuwen. Er zal geprobeerd worden de persoon ‘mond en mening dood’ te maken, waarbij zoveel mogelijk medestanders zullen worden gezocht om de persoon te ondermijnen, zwart te maken die hierin mee gaan.

Dit zie je nog steeds gebeuren, en personen die de waarheid spreken zullen op allerlei manieren gedwarsboomd worden zodat de ‘waarheid’ niet aan het licht zal komen. (zie ook omgaan met kritiek)

Hoe voelen wij ons na het vertellen van een leugen?

Veelal voelen wij ons na het vertellen van een leugen(tje) niet fijn. We weten dat wij gelogen hebben. Het ‘weten’ dat wij gelogen hebben komt voort uit ons geweten. Ons geweten laat ons ‘voelen’ dat wij iets hebben gedaan wat niet klopt en laat ons schuldig voelen. Als wij de leugen niet herstellen dan kan dit aan ons geweten gaan knagen en kunnen wij in ‘gewetensnood’ komen. Deze gewetensnood kan zo groot, zo hoog zijn dat wij moeten opbiechten.

Personen waarbij het geweten niet of nauwelijks actief is, zullen geen last hebben van schuldgevoel, zullen niet in gewetensnood komen. Zij zullen constant in herhaling vallen omdat het aan inzicht, empathie, geweten ontbreekt. Wat zij aanrichten met hun gedrag, met hun daden aan, naar anderen hebben zij geen boodschap en zullen niet nadenken wat voor consequenties dit heeft voor de ander. Het komt niet bij hen op dat zij een ander pijn, verdriet, enz. hebben aangedaan of aan doen.

Hoe voelen we ons na het ontdekken van een leugen

Ooit zal een leugen uitkomen, het is een kwestie van tijd wanneer dit zal gebeuren, maar de waarheid zal ooit aan het licht komen.

Als wij achter de waarheid komen die schadelijk voor ons is geweest en ons pijn en verdriet heeft gedaan, of doet, dan zullen wij boos, woedend zijn, onze eerste reactie vraag zal zijn ‘waarom?’. Daarna zal er zal ongeloof zijn, daarna het besef. Met het besef kunnen wij ons afvragen waarom wij er zijn ingetrapt, waarom wij ons dit hebben laten aandoen, hoe wij zo ‘stom’ geweest kunnen zijn.

Bedrog kan ons allemaal overkomen, simpelweg omdat we het niet in de gaten hebben gehad. We hebben iemand volledig vertrouwd. Met het uitkomen van bedrog is ons vertrouwen beschaamd en we kunnen zo’n deuk opgelopen hebben dat we ‘niemand’ meer vertrouwen. We zullen gaan wantrouwen, het zal ons achterdochtig maken. Eigenlijk is dit de omgekeerde wereld. We zijn wantrouwig, achterdochtig, geloven niemand meer na wat ons is overkomen. Terwijl dit eigenlijk op voorhand had moeten zijn. Als wij op voorhand natuurlijk wantrouwen gehad zouden hebben, waarbij wij ons gevoel zouden hebben gevolgd, over dat er iets niet klopt hadden gevolgd, dan zouden wij onze ‘schade’ veelal hebben of kunnen ontlopen, beperken, want pech is veelal geen pech, wij zijn er zelf bij geweest en hebben onszelf dit laten aandoen, omdat wij niet oplettend zijn geweest.

Bedrog kan overal voorkomen, in elke relatie van welke soort ook, zoals; familie, vrienden, buren, werk, sport, hobbyclub, op internet, sociale media, via mail, enz.

Ook in liegen zijn gradaties, dit kan van matig tot grof. Zijn wij ons bewust wat er om ons heen gebeurd, wie wij om ons heen hebben. Kennen wij de mensen die wij om ons heen hebben.

Eerlijkheid in vriendschap

Iedereen liegt weleens, dit kan heel divers zijn, over onze leeftijd, onze status, onze financiën, werk, enz. en waarom? Omdat we de buitenwereld willen laten geloven dat we het ‘beter, goed, best ‘hebben maar waarmee wij de buitenwereld misleiden door te verbloemen wat er werkelijk aan de hand is. Want, wat zal de reactie van de buitenwereld zijn als het bekend is waar wij over liegen? We denken dat we beter kunnen liegen dan de waarheid vertellen omdat we ons schamen, een schuldgevoel hebben, of anders. Met liegen naar een ander doet men zich beter voor dan dat men in werkelijk is. Men voert een toneelstukje op in de hoop dat niemand dit door zal hebben. Want wat als de buitenwereld dit door heeft, wat zullen zij doen? Zullen ze degene die heeft gelogen laten vallen? Als er in het begin al een leugen is verteld zal het steeds moeilijker worden na verloop van tijd om de waarheid te vertellen. Het vertellen van een leugen is het begin van problemen.

Vertellen wij de waarheid in een relatie van welke aard ook, of wordt er om de waarheid heen gedraaid? Eerlijkheid hoort voorop te staan in een vriendschap waarin de basisbehoeften, basislessen zijn geleerd en worden gehanteerd en zijn gebaseerd op, zoals vertrouwen, eerlijkheid, gelijkwaardigheid, respect, onvoorwaardelijkheid. Het zijn de basis punten van een vriendschap en belangrijk als je een vriendschap wilt aangaan of al hebt. Je kunt deze punten zien als regels voor een vriendschap. (zie vriendschappen) Wij zullen elkaar moeten leren kennen. Eerlijkheid begint bij jezelf en is een karaktereigenschap van integriteit, waarin eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid vooropstaan

Als een vriendschap al begint met een leugen dan is dit gedoemd te mislukken.

Met vrienden bespreken

Als wij ergens mee zitten, zal veelal onze eerste reactie zijn om dit te bespreken met een ander. ‘een ander kan een vriend of vriendin zijn, familie, enz. Waarom wij iets willen bespreken met een ander heeft veelal te maken met vertrouwen. We vertrouwen de persoon waar wij iets aan vertellen. Dit bespreken kan meerdere reden hebben, zoals om een uitlaatklep te hebben, een mening van een ander te vragen, om overzicht te krijgen, enz.

In een relatie- vriendschap van elke aard ook kunnen er dingen verteld worden die een ander niet of nog niet mag weten. Alles wat er besproken wordt is of kan nog even geheim zijn. Hier kunnen twee kanten uit voortkomen, het even iets geheim houden voor een ander en dat dit later wordt onthuld, of iets geheimhouden wat geheim moet blijven voor een ander en wat nooit onthuld mag worden.

Als iemand je iets verteld wat geheim moet blijven is dit niet fijn voor degene die dit te horen krijgt dat het geheim moet blijven. Eigenlijk is het ook niet eerlijk, degene die je het geheim heeft verteld met het gezegde dat het geheim moet blijven, heeft dit ‘geheim’ geen geheim meer gemaakt. De keuze om het ‘geheim’ te vertellen aan een ander heeft te maken dat degene de last van het ‘geheim’ niet meer kan dragen. Maar door het vertellen aan een ander legt men het geheim bij iemand anders op de schouders en hen belast met het geheim. Door het geheim, geheim te houden zal men moeten gaan liegen.

In een relatie- vriendschap van elke aard ook kun je gevraagd worden om te liegen voor een ander. Het liegen voor een ander kan diverse reden hebben, het kan bijvoorbeeld onschuldig zijn, bijvoorbeeld: een verrassing voor een ander, maar kan ook niet onschuldig zijn, bijvoorbeeld: een ander een alibi verschaffen, gegevens verstrekken, enz. Als men aan je vraagt om te liegen voor niet onschuldige doeleinden voor de ander doe hier niet aan mee, het brengt jou zelf in problemen.

Het gedrag van iemand die liegt

Mensen die liegen zullen altijd ‘op eieren lopen’ omdat de waarheid niet ontdekt mag worden. Het gedrag van iemand die liegt zal afwijken van normaal gedrag. Er zal geacteerd worden waarbij men een toneelstukje opvoert. Men zal voorwenden, toneelspelen, veinzen. Als men ‘hun zin’ niet krijgt zal men gaan acteren. Het acteren kan verbaal of non-verbaal zijn.

 • Verbaal: wat betrekking heeft op het spreken, met woorden, mondeling, het gesproken woord.
 • Non-verbaal: lichamelijke uitdrukking.

Veelal zal liegen gepaard gaan met non-verbaal gedrag, ons lichaam zal ons uitdrukken, ons lichaam zal signalen afgeven.

Als wij met iemand praten dan zullen wij met ons hoofd knikken. Hiermee geven we veelal aan dat wij luisteren, en het vertelde bij ons binnenkomt. Als wij het met iemand eens zijn zullen wij bijvoorbeeld met ons hoofd ja knikken, zijn wij het er niet mee eens dan zullen wij met ons hoofd nee knikken. Vaak doen wij dit onbewust. Om kinderen iets te leren zullen wij als wij zien dat iets niet mag met ons hoofd nee knikken. Kleine kinderen, peuters kunnen iets doen waarbij zij gelijk kijken of er iemand in de buurt is. Vaak is het gebaar met ons hoofd nee knikken al genoeg om iets te laten stoppen. Ook ons gezicht kan onbewust signalen afgeven. Als wij iets te horen krijgen dan kunnen wij fronzen, wat aangeeft dat wij onze twijfels hebben bij het verhaal. Ons gezicht kan ons laten lachen wat aangeeft dat het verhaal wat wij horen of grappig is, dat wij blij zijn voor de ander.

Als je goed naar het gezicht van een persoon kijkt kun je vaak kleine details zien. Iemand die de waarheid spreekt zal veelal, als zij met waarheid spreken, met het hoofd ja of nee knikken.

Een iemand die liegt zal wel woordelijk ja zeggen, maar heel subtiel met het hoofd nee knikken. Zij ontkennen woordelijk iets maar hun lichaam verraad hen.

Iemand die op het punt staat te gaan liegen zal zijn of haar handen laten zien, een gebaar waarmee men anderen laat zien dat men ongewapend is. Men leunt lichtjes naar voren om overtuigingen kracht bij te zetten zonder het oogcontact te verbreken.

Iemand die liegt in een gesprek zal zijn of haar handen niet stil kunnen houden, handen zullen herhaaldelijk naar het gezicht gaan, naar de mond. Het lijkt of men de leugen wil verbergen.

Iemand die liegt zal nerveus, zenuwachtig worden, omdat men weet dat men ontdekt kan worden. Het stress gehalte zal omhoogschieten en willen, of zullen weg willen. Vaak kan dit niet, maar het kan voorkomen dat men uit de ‘situatie wegloopt’ met het gezegde dat het hen allemaal te veel wordt.

De manier van praten bij een leugen zal anders zijn, veelal praten wij op een normale manier. Bij het vertellen van een leugen zal onze stem omhooggaan, onze toon zal anders worden, we zullen sneller gaan spreken. Vaak gebeurt dit uit angst, onzekerheid omdat een leugen ontdekt kan worden. Iemand die liegt zal aarzelen, hakkelen, dit om tijd te rekken om zo een leugen te kunnen bedenken en hiermee de waarheid te omzeilen. Het woordje ‘uh’ zal veel gebruikt worden. Met het woordje ‘uh’ geeft men aan dat men moet denken voordat men een antwoord geeft.

Het woordje uh hoeft niet in te houden dat men altijd liegt. Het woordje uh geeft veelal aan, dat er een aarzeling is, dat men over iets moet nadenken, bij oprecht nadenken zal men ook het gezicht een bepaalde uitdrukking geven en waarvan je ziet dat het nadenken van ‘ver moet komen’ omdat er nog niet eerder over nagedacht is. Het geeft aan dat het een goede vraag is geweest en die naar eerlijkheid beantwoord zal worden, vaak zullen wij hierbij lachen en ons antwoord geven.

Ontmaskerd

Leugenaars, manipulatoren, slechte, foute mensen, fraudeurs, oplichters, enz. kunnen ontmaskerd worden en waarbij de waarheid aan het licht komt.

Maskers kunnen afvallen bij leugenaars, manipulatoren, slechte, foute mensen, fraudeurs, oplichters, enz. en dit is te herkennen. Iemand die liegt, manipulatoren kunnen met geen enkele vorm van kritiek of confrontatie omgaan, waardoor zij boos, onredelijk worden, uit hun slof schieten, de ander in de rede vallen, ongegrond bekritiseren, intimideren, bedreigen, beschuldigen. Dit doen zij omdat zij de situatie niet meer onder controle hebben vanuit boosheid, frustratie en angst en waarbij zij het gevoel hebben de macht, de controle niet meer te hebben of dreigen te verliezen of hebben verloren. Afhankelijk van de sterkte van de boosheid, woede, kan men gewelddadig worden. Gedrag spreekt luider dan worden. Geen enkel excuus kan slecht gedrag, gewelddadig gedrag rechtvaardigen.

Schuld afschuiven

Als er iets gebeurd is dan zijn wij geneigd een ‘ander de schuld te geven’ of zoeken wij ‘de schuldige’. Onze eerste vraag zal zijn; ‘Wie is de schuldige’. Wij willen dat iets of iemand verantwoordelijk wordt of wordt gesteld voor het gebeurde.

Veelal hebben wij in situaties zelf een aandeel waar wij verantwoordelijk voor zijn, echter vergeten wij dit weleens. Als wij de verantwoording voor het gebeurde op ons nemen, erkennen wij dat er iets fout is gegaan en dat wij de fout willen, zullen, kunnen, moeten herstellen. Wij weten wie er schuld heeft, namelijk wijzelf.

Iemand die liegt, zullen als zij ontdekt, door de mand vallen, ontmaskerd zijn, altijd de schuld afschuiven op een ander en zullen zelf alles ontkennen. Zij zien veelal hun aandeel in schuld niet, zij zullen altijd de schuld op een ander afschuiven omdat zij geen spijt, berouw, schuldgevoel kennen of ontbreekt. Zij nemen geen verantwoording voor hun aandeel en voor hun gedrag en daden en geven hiervan een ander de schuld.

Als zij ontdekt worden, ontmaskerd zijn of worden, door de mand vallen of zijn gevallen, als zij met regels, normen, waarden, autoriteit geconfronteerd worden zullen zij veelal in boosheid, woede, frustratie ontsteken en wat gepaard gaat met angst. Angst zullen zij niet laten zien maar wel hun boosheid, woede frustratie.

Er zal altijd een excuus, verdediging, zijn dat het niet hen schuld is, was. Als excuus, verdediging, zullen zij zeggen dat een ander schuldig is en waarbij zij een ander aanwijzen als “de boosdoener, een dwaas, idioot”, maar wat nooit henzelf betreft. Ze zullen met excuus, verdediging komen dat een ander ‘oneerlijk was, dat er opzet in het spel is of was, dat ‘de ander een fout heeft gemaakt en waarvan zij de dupe van zijn geworden’. Iets of ieder ander dan zijzelf is verantwoordelijke voor de problemen die voor hen zijn ontstaan. De oorzaak ligt nooit aan henzelf of bij hen zelf, maar aan iets of een ander. Hiermee geven zij aan dat zij geen schuld hebben maar juist een ander en waarbij zij hun verantwoording afschuiven. Verantwoording zullen zij niet nemen omdat inzicht en geweten ontbreken, er niets aan het geweten knaagt en omdat zij hun aandeel in de situatie niet zien, erkennen, verantwoording voor nemen en waarvan zij vinden en denken dat juist zij het slachtoffer zijn geworden. Hiermee schuiven ze hun eigen verantwoording af, creëren drama en chaos en spelen zij een spel en veelal winnen zij door vals te spelen ten koste van een ander.

Een ander behalve henzelf heeft schuld. Zij zullen altijd een ander duidelijk proberen te maken dat zij niet schuldig zijn, of waren, dat het niet aan hen lag, maar dat juist zij slachtoffer zijn geworden van een iets of iemand. Zij nemen de rol van slachtoffer aan en spelen deze rol zo goed dat zij echt medelijden voor en met zichzelf voelen omdat zij vinden en denken dat ‘een ander hen bewust iets heeft aangedaan’. Hiermee geven zij aan dat zij geen schuld hebben maar juist een ander. Zij laten een gedrag van verbittering zien.

Doordat zij een ander de schuld geven, en dit kan jou zelf betreffen, geven ze aan dat jij of een ander schuldig is en schuldig gaat voelen. Manipulatoren, leugenaars spelen feilloos in op schuldgevoel en doen er alles aan om de schuld bij een ander neer te leggen, want in hun belevingswereld treffen zij zelf nooit blaam of schuld.

Mocht je door hebben dat je wordt gemanipuleerd, dat er gelogen wordt en je zegt dit tegen de persoon, dan zal dit worden ontkend en het verhaal zo ge of verdraaid worden waarin de schuld wordt afgeschoven op een ander, jou in dit geval, dat je aan jezelf gaat twijfelen of dat je gaat denken “ben ik nou gek of hoe zit het nu” je wordt onzeker en dit is nu juist waar de manipulator, een leugenaar op inspeelt.

Wat kunnen wij zelf doen om niet misleid te worden

Misleiding, gebruik, misbruik, opgelicht zijn, heb je zelf meestal niet door, omdat het stiekem gebeurd en omdat wij klakkeloos geloven wat een ander verteld. We gaan er klakkeloos vanuit dat een iemand de waarheid verteld. Iemand die liegt wil ook, gaat ervan uit dat een ander er klakkeloos vanuit gaat dat men hen geloofd.

Iedereen zal weleens te maken hebben, krijgen, of je zit er middenin met leugen, liegen, bedrog, manipulatie. Manipulatie, leugen, liegen, bedrog kun je herkennen als je er bewust van bent, maar, meestal is dit niet het geval. Toch gaat liegen, leugen, bedrog, manipulatie op een gegeven moment opvallen. In iedervan ons is er een stem die de waarheid spreekt. Wil je het antwoord weten? Het enige wat we moeten doen is luisteren. Meestal geeft ons gevoel aan dat er gelogen wordt. We voelen ons er niet goed bij, we hebben een onderbuikgevoel, een naar, raar gevoel wat aangeeft dat er iets niet klopt. Dit is intuïtie. Intuïtie is onze innerlijke stem die ons onbewust raad geeft, een alarmbel laat afgaan als dit nodig is, ons waarschuwt als wij in gevaar zijn, oplettend, alert, waakzaam moeten zijn. Intuïtie geeft ons aan dat er iets niet klopt en dat dit aandacht behoeft. Aan dit gevoel lopen wij meestal voorbij of negeren het compleet. Het negeren van het nare gevoel geeft aan dat wij er niet over willen nadenken, wij geven het op voorhand ‘het voordeel van de twijfel’. Doordat wij het rare, nare, onderbuik, gevoel negeren en het gevoel ‘het voordeel van de twijfel geven’ blijft wel het rare, nare onderbuikgevoel wat ons blijft bezighouden. We kunnen onze vinger er niet op leggen wat en waarom wij dit gevoel hebben en blijven wij in de macht van een manipulator omdat wij blijven twijfelen. Twijfel zaaien is een uitgangspunt en kenmerk bij leugen, manipulatie waar een leugenaar, manipulator handig op inspeelt. Als wij geen aandacht besteden aan twijfel en uitzoeken waar de twijfel vandaan komt kan dit gevolgen of gevaar voor ons hebben.

Als wij niets aan de twijfel doen, dan zullen wij dit nare, rare, onderbuikgevoel blijven houden en blijven denken dat iets niet klopt, zodat we gaan twijfelen aan onszelf. We hebben het gevoel dat er wordt gelogen of we doen iets wat tegen onze zin is, maar wat wij wel doen om de ander te plezieren, om van het gezeur af te zijn. Bij twijfel hoort waakzaamheid, alertheid, oplettendheid.

Luister naar je gevoel, je intuïtie, dit laat je nooit in de steek, het geeft je aan als er iets niet klopt en handel daarnaar. Bij twijfel hoort de beslissing die op dat moment genomen dient te worden “nee” te zijn, om hier eerst goed over na te denken, iets uit te zoeken en er dan pas op terug te komen en een beslissing, keuze te maken. Als je belogen, gemanipuleerd wordt en je hebt twijfels dan kun je hieraan meestal aflezen dat er iets niet klopt. Als iets niet goed voelt ga je over je eigen grens. (zie ook over persoonlijke grenzen gaan)

Als wij alert zijn, worden, opletten op wat er om ons heen gebeurd zullen wij onszelf meer bewust worden wat er om ons heen gebeurd. Alleen door bewustwording kan men dingen gaan herkennen. Van onze intuïtie kunnen wij heel veel leren als wij hiervoor openstaan en naar onze intuïtie willen luisteren, maar vaak lopen wij aan onze intuïtie voorbij en negeren wij dit compleet. Terwijl intuïtie toch onze innerlijke raadgever is.

Bijvoorbeeld: we ontmoeten iemand, na deze ontmoeting hebben wij een niet goed gevoel. Waarom hebben wij een niet goed gevoel, omdat ons intuïtie aan heeft gegeven alert te zijn.

Of iemand vertelt je een verhaal, je hoort dit en je gevoel geeft aan dat ‘iets niet klopt’ maar we kunnen onze vinger niet leggen op het ‘iets wat niet klopt’.

Kijk uit, let op, wees alert met mensen die hun machtpositie misbruiken en jou mee voeren, lokken of proberen je mee te voeren of te lokken en wat rechtstreeks ingaat tegen je gevoel wat aangeeft dat iets niet klopt. Luister naar je intuïtie en niet naar je ego (zie ook ego) Intuïtie zal je niet in de steek laten, het spreekt de waarheid, het is de taal van de ziel. Intuïtie is jouw ‘alarmbel die aangeeft dat iets niet klopt.

Hoe ga jij om men mensen die liegen tegen jou

Wat zijn jouw normen en waarden, waar ligt bij jou de grens als je door hebt dat er tegen jou gelogen wordt? Liegen, leugen, bedrog zal niet stoppen als je dit aan hen vraagt. Het zal een eigen keuze moeten zijn om leugen te stoppen en vaak doen wij dit niet omdat wij bang zijn ‘te verliezen’.

Iemand die tegen jou liegt, liegt ook tegen een ander. Leugens, liegen, bedrog zorgt voor wantrouwen, achterdocht en zal je altijd afvragen of de waarheid wel gesproken is. Eenmaal een leugen vertelt, zal men verder gaan met leugens vertellen, want wie zegt dat de waarheid nu wel verteld wordt, want dat weet je niet. Als iemand constant liegt zal hij of zij als de waarheid wordt gesproken niet geloofd worden. Als men op een leugen wordt betrapt dan zal dit de betrouwbaarheid in die persoon verminderen.

Als je in de gaten hebt dat mensen tegen je liegen, jou manipuleren dan is de beste weg om hier iets aan te doen door dit te zeggen tegen de ander in korte en krachtige zinnen en niets uit te leggen. Hiermee geef je aan dat je de leugenaar, manipulator door hebt. Meestal schrikken ze hiervan, en gaan in de verdediging of zullen dit ontkennen of verdraaien en zullen je een tijdje links laten liggen, (dit omdat je kritiek op hen hebt gehad, omdat je direct bent geweest en zij dit niet hadden verwacht en zij jou hiervan de schuld geven), totdat ze het gevoel hebben dat ze weer bij jou terecht kunnen. In de tussentijd zal een ander gezocht of gevonden worden en gemanipuleerd worden.

Als er een verhaal verteld wordt, en je hebt je twijfels, stel dan vragen bij het verhaal wat er wordt verteld, neem dit niet klakkeloos aan, maar vraag door, laat ze hun belevingswereld vertellen. Schrijf mee, schrijf kernwoorden op. Dit zullen ze niet leuk vinden maar voor jou een punt om op terug te komen als de vraag niet beantwoord is en om later een conclusie uit te trekken dat je echt niet gek bent en je echt niet aan jezelf hoeft te twijfelen omdat je alles goed gezien en gehoord hebt.

Als je vragen stelt zal er geen direct antwoord op je vraag worden gegeven. Er zal om de vraag worden heen gedraaid, er zal een ander onderwerp worden aangehaald, en heel subtiel van onderwerp worden gewisseld zodat je geen antwoord krijgt op je eigenlijke vraag hiermee houden manipulators zichzelf en de ander onder controle.

Eigenlijk heeft het geen zin om een leugenaar, manipulator jouw beleving, jouw gevoel, jouw gedachten, jouw eerlijkheid uit te leggen. Het gezegde zal niet binnenkomen, begrepen worden door een leugenaar, manipulator, dit omdat begrip, inzicht, empathie ontbreken bij een leugenaar, manipulator. Er zal geen transparant gesprek zijn omdat de belevingswerelden en bewustzijnsniveaus totaal verschillen en wat zal uitlopen op drama, waarin de leugenaar, manipulator de informatie die jij gegeven hebt tegen je zal gebruiken en waarvan zij denken slachtoffer te zijn geworden, alles zich zal herhalen met jou als schuldige.

Je kunt hier zeer moedeloos van worden als men handelt vanuit ‘het goede voor de medemens’ en dit bij jou vooropstaat.

Deze mensen hebben professionele hulp nodig heeft. Deze hulp zullen zij niet uit zichzelf zoeken, omdat zij denken en vinden dat er ‘niets mis is’ met hen. Zij blijven, zullen blijven volhouden dat alles aan een ander ligt en niet aan hen zelf. Zij willen gewoon niet geholpen worden omdat het vertrouwen in een ander er niet is. Zij denken en vinden dat zij geen hulp nodig hebben maar juist een ander omdat er met ‘hen niets mis’ is. Worden zij gedwongen, gestuurd naar een hulpverlener dan zullen zij heel lang volhouden dat er niets mis is met hen en zullen zij ook de hulpverlener misleiden.

Helaas bestaan er mensen die het slechtste met iemand voor hebben, en helaas bestaan er foute, slechte, kwaadaardige mensen met donkere kanten en of in en in slecht zijn en welke slachtoffers maken.

Wat gebeurt er werkelijk om je heen. Zijn wij ons bewust wat er om ons heen gebeurt, zijn wij onszelf bewust waar wij zelf mee bezig zijn?. Beschikken wij over inzicht, waakzaamheid, gevoel, empathie, emotie. Zijn deze ontwikkeld? Herkennen wij dit? Inzicht, bewustwording kan bereikt worden vanuit de ervaring die wij opdoen in ons leven. Het hele leven is als een leerschool, met de jaren doen wij levenservaring op.

Leugen, liegen, list, bedrog, manipulatie kunnen wij herkennen door aandacht, waakzaamheid te schenken aan wat er om je heen gebeurd. Als wij echt opletten, door bijvoorbeeld te letten op wat er om ons heen gebeurd, door echt goed te luisteren en laten doordringen wat er gezegd wordt, hoe zij zich gedragen, en door de reactie van een leugenaar, manipulator te observeren, dan kun je manipulatie, leugen herkennen en ons hiertegen wapenen. Ieder mens zal op voorhand waakzaam moeten zijn, echter is dit veelal niet het geval. Door op te letten, niet zomaar alles te geloven, te vertrouwen, maar vooraf gezonde vraagtekens te zetten zal er een bewustwording van duidelijke waakzaamheid worden gecreëerd.

Schenken wij geen aandacht en waakzaamheid aan wat er om ons heen gebeurd, dan kan je slachtoffer worden waar je jezelf toestaat of hebt toegestaan jezelf uit te laten buiten, misleiden, misbruiken, oplichten, enz. We staan onszelf toe, laten onszelf toe om onszelf te laten bedreigen, intimideren, beliegen, indoctrineren.

Kijk en luister wat er om je heen wat gebeurd. Wie hebben we om ons heen, zijn deze mensen te vertrouwen? Als je niet om je heen kijkt, niet werkelijk weet wie de mensen om jou heen zijn, in jouw leven, dan zal er een hoger risico zijn van uitbuiting, misbruik, gebruik.

Ken je mensen om jou heen, die in jouw leven zijn. Personen die bijvoorbeeld kunnen omgaan met jouw geld, familie, reputatie, of jouw relatie, dan zal je minder risico lopen om te worden uitgebuit, omdat je ervan doordrongen bent, bewust bent vanuit een duidelijke waakzaamheid.

Het is aan jou om deze mensen te herkennen, te ontdekken, op te merken en je tegen deze mensen te wapenen. We kunnen onszelf beschermen tegen leugen, liegen, list, bedrog, manipulatie door op te letten wat er met ons en om ons heen gebeurd. Luister naar je intuïtie, wees oplettend wat er gevraagd wordt en waarom. Luister naar wat er gezegd wordt, is dit oprecht, eerlijk, niet vervalst, origineel, betrouwbaar of is het gewoon opgezegd en iets wat we graag willen horen. Iemand die liegt, bedriegt, manipulatoren laten een ander graag zien en horen wat een ander wil zien en horen.

Het pad der bewustwording

In de bewustwording wereld kan of zal je liegen tegen komen. Het woord liegen kan al een emotie bij je oproepen omdat het niet zal stroken in de bewustwordingswereld waar waarheid voorop staat. Het zal botsen, het zal je niet goed laten voelen, je kunt hier letterlijk ziek van worden als je hier mee rond blijft lopen. Energetisch zal je worden leeggezogen. (zie ook energie.

Met de groei van persoonlijke bewustwording zal leugen, liegen, list, bedrog, manipulatie een zeer grote rol spelen en zullen er valkuilen blijven voorkomen. Hoe groter de bewustwording, hoe eerder je leugen, liegen, list, bedrog, manipulatie zult ontdekken en herkennen en weten wat je moet doen. Als je dit overkomt en je bent je ervan bewust dan zul je hier een naar gevoel over hebben en zal dit aan je blijven knagen totdat je hebt uitgewerkt wat het probleem was, je zult uitkomen op manipulatie. (zie ook schrijven bij problemen oefening)

Als hoofd en hart op één lijn zitten dan weet je gewoon wanneer er gelogen, gemanipuleerd wordt er zal geen twijfel zijn. De ander kan je niet overtuigen omdat jij weet wat de waarheid is, en weet je dat je de manipulator los moet laten, door te stoppen met de relatie van welke aard ook, door het contact te verbreken voor jouw persoonlijke groei. Het is het kiezen voor jezelf en niet in het belang van de ander. (zie ook gevoel, hart en ziel en vriendschappen, keuzes maken)

Een leugenaar, manipulator zal het niet leuk vinden als er een vriendschap wordt verbroken omdat zij een iemand verliezen die zij niet meer kunnen bedriegen, manipuleren. Dit zal je niet in dank worden afgenomen omdat in de belevingswereld van de leugenaar, manipulator ‘jij hen dit aan doet’, het gevoel wat zij hierbij hebben zal bij hen blijven de rest van hun leven waardoor zij verbitterd zullen zijn, mede ook omdat zij niet los kunnen of willen laten waardoor zij hun leven letterlijk stilzetten. Zij wentelen zich in zelfmedelijden, zelf beklag en slachtoffergedrag, verbittering, wrok en wraak waardoor zij hun persoonlijke groei stilzetten, terwijl jij je persoonlijke groei met het verbreken van een vriendschap laat groeien en jouw leven verder laat gaan.

Iemand die liegt houdt zichzelf voor de gek, waarbij een ander voor de gek gehouden wordt.

Neem afstand van mensen die:

 • Liegen tegen je
 • Je niet respecteren
 • Je gebruiken
 • Je naar beneden halen

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.