Positief – Negatief

 

Positief – Negatief

 

Wat is positief:         Instemmend, goed, bevestigend, wie alleen het goede doet of benadrukt.

Wat is negatief:        Afkeurend, ontkennend, afwezig, als slecht beschouwend, afbrekend, beklagend.

 

 

Positief is het tegenovergestelde van negatief en andersom. Je kunt hier denken in zwart en wit. Wit voor positief, zwart voor negatief. Aan het woord negatief hangt een wrange klank, aan het woord positief hangt een blije klank. Het zijn dualiteit woorden.

Het is of positief of negatief. Dit is wat wij als mens ervan hebben gemaakt. Wat de een als positief ziet, kan de ander als negatief zien. Beide hebben een eigen beleving, een eigen perceptie over iets welke voor hen waarheid is of bevat.

Aan zowel het woord positief al negatief hangt een emotie en brengt een emotie voort.

Positief kun je zien als liefde

Negatief kun je zien als angst

 

 

Energie

In de bewustwordingswereld kom je het woord energie tegen. Energie, onze levenskracht, onze brandstof om te leven, gegeven uit de bron, het universum. Energie is onze eerste levensbehoefte, zoals eten en drinken. (zie ook energie – chakra)

 

Positieve energie

Van positieve energie krijgen wij energie, de zon is onze grootste energie opvuller, oplader, onze innerlijke accu zal ons keer op keer opladen en ons energieniveau op pijl houden. We worden blij, vrolijk, zijn energiek we zien alles licht in, we willen iets doen, we motiveren anderen met onze blijheid en willen dit delen. Onze gedachten zullen optimistisch, welwillend zijn, we zien uitdagingen, kansen in problemen en lossen deze op, er is een actieve houding. Met positiviteit, positivisme, trek je mensen aan, positiviteit straal je uit naar mens en dier, de energetische sfeer is goed anderen zullen worden gevoed met energie. We staan open voor verandering we zullen groeien, persoonlijke groei, er zal transformatie plaats vinden omdat liefde voorop staat. We zullen ons een vrij persoon voelen.

 

Negatieve energie

Van negatieve energie krijgen wij geen energie. Als negatieve energie lang aanhoudt dan zullen wij hier doodmoe van worden en waarbij wij onze weerbaarheid aanspreken. Onze innerlijke accu zal ons langzaam laten leeglopen en ons energieniveau zal langzaam op nul geraken. We zullen niet  blij zijn, worden prikkelbaar, we zijn treurig, verdrietig, we zijn of worden moe, we zien iets somber in, we zullen dingen nalaten, we zullen anderen demotiveren en trekken ons terug. Onze gedachten zullen pessimistisch, afwijzend zijn, we klagen, we zien problemen en maken problemen en lossen deze niet op. Er is een passieve houding. Met negativiteit stoot je mensen af, negativiteit straal je uit naar mens en dier, de energetische sfeer is niet fijn, anderen zullen energetisch leeglopen omdat zij worden gevoed met negatieve energie. We staan niet open voor verandering, we zullen stilstaan in persoonlijke groei,  persoonlijke belemmering. Er zal geen transformatie plaatsvinden, alles zal bij het oude blijven omdat angst voorop staat. We zullen ons een slachtoffer voelen die deze rol in stand houdt. Alles hebben wij zelf in de hand, het is aan onszelf om hier verandering in te brengen.

 

Hoe is het positieve of negatieve beeld in je ontstaan

Hoe is jouw belevingswereld? Wat is jouw perceptie? Hoe ben je opgevoed, welke levenslessen zijn jou bijgebracht, geleerd? Allemaal vragen die te maken hebben met de kijk op het leven en hoe wij in het leven staan en hoe wij ons gedragen. (zie ook basislessen – basisbehoeften)

Positief en negatief is ontstaan over hoe wij denken en over iets denken, hoe de ervaringen in het verleden zijn geweest, en hoe de ervaringen in het heden zijn, hier zijn wij naar gevormd en wat in ons onderbewuste is opgeslagen en is onze perceptie geworden.

Negativiteit ontstaat uit onvrede. Waar komt die onvrede vandaan? Onvrede komt voort uit onwetendheid. We bedenken iets en zullen deze gedachten als waarheid aannemen zonder dat dit is uitgezocht of het klopt en uit eerder opgedane ervaringen die wij in onszelf hebben vastgezet.

Als er iets gebeurd zal het onderbewuste op zoek gaan naar een soort gelijke ervaring en deze naar boven brengen waardoor wij een referentie punt hebben. We zullen dit labelen in goed of slecht, positief of negatief en zullen aan deze eerdere ervaring vasthouden omdat we simpelweg geen andere ervaring hiermee kennen. We zullen steeds hetzelfde doen en herhalen.

 

Positieve en negatieve ervaringen houd je met je gedachten in stand. Hoe wij denken vormt ons.

 

Slachtofferrol

Veel mensen staan negatief in het leven met de gedachten dat als er iets negatiefs gebeurd dat ‘hen dit wordt aangedaan’, zij zullen voortdurend klagen. Zij gaan hiermee in de slachtofferrol. Het is de emotie angst die hen in de greep houdt. (zie ook slachtofferrol – angst – liefde – emotie) Zij vergeten dat zij zichzelf dit aandoen en de keuze hebben om dit zelf te veranderen.

 

De grijze tussenweg

Tussen positief en negatief is een tussenweg. Je kunt dit vergelijken met wit voor positief, zwart voor negatief Als je deze kleuren mengt is de uitkomst grijs. Een tussenkleur.

Maar negatief kan ook iets positiefs worden als wij dit willen. Als wij hiervoor kiezen. Wij hebben een eigen wil en eigen keuze om van iets negatiefs iets positiefs te maken. De weg om van negatief naar positief te gaan is de grijze weg, een leerstadium waarin we ervaringen anders zullen gaan zien, opdoen als wij hiervoor openstaan.

Ervaring leert dat negatief niet altijd slecht hoeft te zijn. Het is wat wij er zelf van maken en of zullen maken of gemaakt hebben en hoe wij hierover denken. Alle negatieve ervaringen zijn leerprocessen ten goede van jezelf. Je zult dit op dat moment dit niet zien maar later wel. Het zal inzicht geven. (zie ook keuzes maken – pijn lijden of leiden)

 

Negativiteit, negativisme ombuigen

Alle ervaringen die negatief zijn kunnen worden omgebogen. Er zijn ervaringen binnen gekomen in het onderbewuste die liggen opgeslagen, de overtuiging die aan deze negatieve ervaring zit zal iedere keer de boventoon voeren totdat het tegendeel bewezen is. Negativiteit, negativisme laat je energetisch leeglopen, een iets wat wij niet zouden moeten willen, maar wat ons wel in de greep kan houden omdat wij dit zelf doen. Negatieve ervaringen kunnen worden geherprogrammeerd omdat je met je gedachten negatieve ervaringen in stand houdt.

Door anders te gaan denken kun je negatieve ervaringen en overtuigingen ombuigen en herprogrammeren. (zie ook de kracht van de gedachten) Uit elke negatieve ervaring kunnen wij iets leren.

Als je jezelf betrapt op een negatieve gedachten dan kun je deze gedachten een halt toe roepen door er een positieve gedachten tegenover te zetten.

 

Bijvoorbeeld

Negatieve gedachten            Positieve gedachten

Ik kan dit niet                       Ik heb de mogelijkheid om

 

 

 

Oefening

 

Ga zitten met pen en papier

Schrijf op wat jij negatief vindt en werk dit uit.

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.