Reiki geschiedenis

 

De geschiedenis van ReikiMikao Usi - Mauve Clouds

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Dr. Mikao Usui is de grondlegger van Reiki eind 19e eeuw. Usui was een geestelijke, christelijke monnik en professor in de theologie en doceerde in Kyoto, Japan, aan de Doshisha Universiteit. Hij kreeg van zijn studenten de vraag: Wie heeft Jezus genezen? Kunnen wij ook zo leren genezen. Met deze vraag veranderde het leven van Usui.

 

Hij begon een zoektocht in Japan en Amerika, studeerde en bestudeerde Bijbelse geschriften omdat hij dacht daarin het antwoord te vinden, echter het antwoord kwam niet, hij ging terug naar Japan waar hij zijn zoektocht verder voortzette in Boeddhistische geschriften in Boeddhistische kloosters en sprak met de monniken. Na een zoektocht van zeven jaar vond hij wat hij zocht, aantekeningen van die gemaakt waren door een volgeling van Boeddha, deze aantekeningen beschreven hoe Boeddha genas en welke symbolen daarbij werden gebruikt. Usui kon niet achterhalen op welke wijze deze symbolen gebruikt moesten worden en hoe ze de kracht tot genezen verkregen.

Usui geloofde dat deze symbolen de kern bevatte van waar hij naar op zoek was ”de helende kracht van geestelijke leiders als Jezus en de Boeddha”, alleen niemand kon hem een antwoord geven of de symbolen verklaren. Usui besloot om te gaan mediteren en vasten op een heilig berg Kurama in de nabijheid van het klooster waar hij de symbolen had gevonden, hij gaf zichzelf 3 weken/21 dagen de tijd om achter de waarheid/het antwoord/ het gebruik van de symbolen te komen, mocht hij geen duidelijkheid ontvangen dan zou zijn zoektocht ten einde zijn hij was ervan overtuigd dat het antwoord op vragen binnen in jezelf zit.

Op de 21ste dag had Usui zich neergelegd dat hij geen antwoord zou vinden en dat alle hoop vervlogen was, zag hij een bol licht op hem afkomen en hij voelde dat zich in dit licht het antwoord bevond. Het licht raakte zijn 6e chakra oftewel het derde oog op zijn voorhoofd. Hij raakte in een diepe trance en in deze trans openbaarde hem de symbolen en hun betekenis en hoe deze gebruikt moesten worden, en wat Usui te doen stond voor de toekomst. Usui ervoer een energie en was vervuld met vreugde en diepe dankbaarheid, hij had een geschenk tot genezen uit hemel ontvangen door een kanaal voor universele lichtenergie te worden. Reiki noemde hij deze energie en wilde dit delen met de wereld.

Na zijn terugkeer ging Usui werken met Reiki en behandelde mensen door handoplegging en genas vele mensen, hielp hun leven te veranderen, echter zag hij ook weer mensen terugkomen die hij had genezen maar die weer in oude patronen/ziekte terugvielen. Hij vroeg zich af hoe wat hier de oorzaak van was en realiseerde zich dat de mensen geen verantwoordelijkheid namen voor hun eigen leven konden nemen, en dat het makkelijker was voor die mensen om in oude patronen/ziekten terug te vallen. De mensen die hij eerder genas, hadden niet geleerd dankbaar te zijn, het waren immers gratis behandeling en er was geen waardering voor de behandeling en er zelf geen gebruik van maakte. Met dit inzicht stelde hij de vijf reiki leefregels op en beperkte zich tot mensen die echt genezen wilde worden, die verantwoordelijkheid namen voor zichzelf, om zichzelf te genezen op mentaal en psychisch vlak, om andere te genezen, en die de leefregels wilde overdragen. Vanuit dit principe is de Reiki cursus geboren en wordt er voor een reiki behandeling een vergoeding gevraagd.

 

De vijf Reiki leefregels:

 

1. Maak je juist vandaag geen zorgen

2. Erger je juist vandaag niet

3. Houd je juist vandaag bezig met de ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid

4. Ga juist vandaag liefdevol met anderen om

5. Wees juist vandaag dankbaar

 

 

Dr. Chujiro Hayashi - Mauve Clouds

 

Een van zijn leerlingen was dr. Chujiro Hayashi, Usui wees hem aan als opvolger van zijn leer, dat onder meer bestond uit inwijdingsrituelen en drie opeen volgende graden en reiki onderricht waarop doorgegeven kon worden, hij  droeg alle ervaring en kennis over aan. Hayashi werd ingewijd tot reiki-meester en volgde Usui op, hij stichtte in Tokio een reiki kliniek waar patiënten behandeld werden en reiki zich verspreidde door Japan.

Tijdens een behandeling in de kliniek in Tokio, ontmoette hij in 1935,  Hawaya Takata kennen, zij was een vrouw uit Amerika, zij was naar Japan gekomen om zich te laten behandelen voor kanker, echter haar innerlijke stem gaf haar aan geen operatie voor kanker te laten uitvoeren, in plaats van een operatie liet zij zich behandelen met Reiki behandelingen. De tumor was na de behandelingen verdwenen, zij was een ander mens geworden en wilde Reiki leren. Dr Hayashi wijde haar in 1938 in tot reiki meester, en volgde dr. Chujio Hayashi op als reiki meester. Hawaya Takata Reiki mee naar Hawaï waar zij mensen opleidde en inwijdde in de eerste en tweede Reikigraad.

Hawaya Takata - Mauve Clouds

Hawaya Takata leidde twintig Reikimeesters en meesteressen op, zij gaf daarmee de erfenis van dr. Usui over.

Onder de twintig ingewijde Reikimeesters en meesteressen was haar kleindochter Lei Furumoto, na de dood van Hawaya Takata, volgde zij haar op als Reiki grootmeesteres. Lei Furomoto richtte met drie andere grootmeesters de Reiki Alliance op waarmee de verbreiding van het Usui-systeem wereldwijd werd.