Religie

Religie

 

Wat is religie:            Godsdienst, geloofsleer.

 

Vele mensen hebben moeite met dit onderwerp, en er wordt gelijk in de verdediging geschoten als het over dit onderwerp gaat, of er wordt liever niet over gepraat.

Er zijn vele religies, geloofsovertuigingen op deze wereld, waarbij eenieder zijn of haar geloof aanhangt. Religie is of kan een troost, houvast zijn. De ene religie verschilt van de ander. Tussen de vele religies is er een strijd gaande waarin eenieder zijn of haar religie de beste vindt en daardoor de ander afkeurt en er een oordeel en vooroordeel over heeft en waarin godsdienstige verschillen niet van elkaar worden getolereerd en er een gevaar in ziet.

Oorlogen door de eeuwen heen zijn veelal vanuit geloofsovertuigingen gestart. Nog steeds worden nieuwe religies of geloofsovertuigingen gestart, veelal een afsplitsing van een bestaand geloof, maar die gestart worden omdat men het niet eens is met een bepaald onderwerp, regels of gezag, en waar men een eigen regel of gezag voor tegenover zet, de een nog waanzinniger dan de ander. Nog steeds wordt er oorlog gevoerd in de naam van God en vanuit het geloof. Nog steeds kan of mag men niet voor zijn of haar geloof uitkomen en leven zoals men zelf denkt omdat er landen, culturen, religies zijn die dit verbieden.

De paus was in de zestiende eeuw de machtigste man van het christendom hij oefende macht en invloed uit op de mens. Men mocht niet voor zijn of haar geloof uitkomen omdat er in die tijd maar één geloof werd gepermitteerd en dat was het Katholicisme. De roomse kerk heeft alles uit de kast getrokken om de wereld te beïnvloeden dat er maar één werkelijk geloof was, en dat hiernaar geleefd moest worden. Al het andere geloof werd niet geaccepteerd en getolereerd en werd als “ketters” beschouwd en hiermee begon de vervolging. De roomse kerk wilde in die tijd een wereldmacht zijn en deed hier alles aan om de mensen naar hen te laten luisteren. Alle andere geloof stromingen werden afgedaan als heidens. De mens werd angst ingeboezemd door leringen, regels, gezag waarmee angst werd gecreëerd en hiermee kreeg men de mens in hun macht, macht over de mens, ze luisterden ernaar en werd voor waarheid aangenomen. Doctrine, een leer of vaststaande principes die niet ter discussie staan. (zie ook beïnvloeding van buitenaf) Wat je nu ziet gebeuren is dat mensen in opstand komen tegen opgelegde vast staande regels en zich afkeren omdat het niet meer bij hen past omdat men er anders over denkt.

 

Waarom ontstaan oorlogen?

Oorlogen ontstaan veelal uit geloofsovertuiging en waarvan men vindt dat de ander ook deze geloofsovertuiging zal moeten aanhangen, men vindt dat er boete gedaan moet worden, zich moet bekeren tot het “juiste geloof” en waar men geweld inzet of niet schuwt. Oorlogen die worden gevoerd uit een keuze, de keuze die gemaakt wordt om oorlog te voeren. Oorlogen die gestart worden uit de naam van God en die veel schade aanrichten. Kunnen wij God de schuld geven van al het kwaad wat de mens aanricht? Is het soms Gods schuld als sommige kiezen voor het slechte? God geeft ons de vrijheid om te kiezen tussen goed en slecht, het is de keuze van een mens, een eigen keuze die gemaakt wordt om goed te doen of kwaad te doen. De wereld zou er zo anders uitzien als we iedereen respecteren, in zijn of haar waarde laten in zijn of haar geloof. Als iedereen dit zou doen dan zou er geen oorlog zijn en zouden we zij aan zij op moeder aarde kunnen leven in vrede en harmonie.

 

Onze eigen beeldvorming

Religie wordt veelal doorgegeven van generatie op generatie. Al onze eigen denkbeelden over religie en God zijn gebaseerd op wat we hebben gehoord, wat ons is onderwezen, ingeprent en wat afkomstig is vanuit mythologie. Religie is gemaakt door mensen door de eeuwen heen. Geloof- religie is georganiseerd. Elke religie heeft zijn eigen waarheden, gezag, ideeën en regels gemaakt, gecreëerd en die veelal berusten op dogma en doctrine.

Dogma: een vastomlijnd geloofsartikel waar geen beredenering meer mogelijk is, opvatting die niet meer te veranderen is, een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie. Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.

Doctrine: leerstelling die niet ter discussie staat, leer of de vaststaande principes waarop de leer gebaseerd is.

De ene religie nog angstiger dan de ander over hoe men zou moeten leven met deze waarheden, gezag, ideeën, regels enz. en God.

Als wij een religie aanhangen dan leren wij onszelf de regels, gezag, ideeën, waarheden aan en geven wij onszelf over aan dogma en doctrine en leven wij naar de regels, gezag en ideologieën van de desbetreffende religie die wij aanhangen en opleggen.

Alle regels, gezag, voorschriften die een religie heeft, zijn voor ons bedacht, uitgedacht door de eeuwen heen (maar ook in het heden) en worden ons opgedragen en gaan over hoe wij moeten leven, hoe wij over bepaalde thema’s moeten denken en daar mee om te moeten gaan en hoe wij ons moeten gedragen. Doen wij dit niet dan hangen er consequenties aan zoals bijvoorbeeld hemel of hel, afgesneden zijn van God of niet. De ene religie nog angstiger dan de ander waarmee angst en schuldgevoel in onszelf wordt gecreëerd als wij niet leven volgens deze regels en waarmee wij onszelf afsnijden van ons eigen gevoel, onze eigen waarheid, van onze eigen gedachten, van onze eigen ziel, van ons eigen hogere zelf. Wij kunnen in de ban raken van een religie, veelal gebeurt dit als wij niet stabiel zijn, als wij zoekende zijn. Als wij niet stabiel zijn, kunnen wij vatbaar zijn voor gezag, voor geestelijk gezag en kunnen wij klakkeloos aannemen wat er gezegd wordt of gedaan moet worden.

 

Het afgesneden zijn van jouw waarheid

Hoofden van kerk, kerkleiders, geestelijken zoals in priesters, dominees, predikanten, imams, rabbi’s, de paus, enz. deze leraren, leiders van de desbetreffende religie kunnen je, je eigen kracht afgenomen of ontnomen hebben om te leven met zelfstandig denken en voelen, de kracht te leven vanuit je hart. Niemand heeft het recht om je te zeggen of je het waard bent om met God te leven, God sluit niemand buiten, je bent niet gescheiden van God, God leeft in je, God leert liefde, God is onvoorwaardelijke liefde. Er zijn meerdere godsdiensten. Niet iedereen is gelijk en kiest zijn eigen godsdienst, geloofsovertuiging, waar voor hem of haar een houvast in zit, uiteindelijk komen we allemaal uit bij dezelfde God, de Bron, die de waarheid in ons hart brengt, en die wij uit onszelf en in onszelf kunnen vinden als wij hier bewust van worden op onze spirituele reis.

 

Onze eigen waarheid zoeken

Als wij opzoek zijn naar onze eigen ik, ons hogere zelf op onze spirituele reis dan zullen wij op zoek gaan naar onze eigen waarheid. Van generatie op generatie, van jongs af aan wordt of kan ons een beeldvorming, ideeën over religie worden meegegeven, onderwezen en ingeprent, en waar wij zelf een eigen beeld en ideeën over vormen of gevormd hebben in onszelf en die bij ons ingeprent en ingesleten kunnen zitten. Als iets maar vaak genoeg herhaald wordt door anderen en je het herhaalde steeds tegen jezelf vertelt, zegt, ga je er vanzelf in geloven zonder hier zelf over nagedacht te hebben omdat je aanneemt dat het herhaalde op waarheid berust. Intimidatie, gebruik en misbruik, manipulatie, geweld tegen jezelf en anderen horen hier niet bij.

We kunnen daardoor een eigen beeld en ideeën gevormd hebben uit wat ons is onderwezen en wat ingeprent en ingesleten is en dit beeld en ideeën kunnen gebaseerd zijn op angst. Onze verbeelding kan met ons op de loop gaan, angst kan ons gaan beheersen terwijl de verbeelding vaak erger is dan de werkelijkheid. Angst dat God ons zal wreken als wij niet leven volgens de geboden in de bijbel en de regels en gezag van de religie. Dit denkbeeld en wat ons is onderwezen is jouw waarheid geworden. Je denkt niet zelf. (zie ook angst)

Als wij afgeleid, afgesneden zijn van onze eigen waarheid binnen in ons, dan denken wij in plaats van voelen. Hier kun je je jezelf de vraag stellen, “leef ik uit mijn hoofd of uit mijn hart?”. Iedereen zal, als mijn bereid is om open te staan, de waarheid gelijk herkennen als men dit hoort, men zal dit voelen. Leven wij vanuit ons hart dan zullen wij de waarheid gelijk herkennen. Leven wij vanuit ons hoofd dan kan ons denken de overhand nemen, wat ons beperkingen in ons denken kan opleveren. Ons ego, ons denken kan ons leven beheersen en wat veelal op angst berust, angst voedt ons, angst beheerst het verstand en zet ons ‘hartgevoel’ buiten spel. Ons ‘hartgevoel’ is onze energie, is ons ‘hogere zelf’. (zie ook ego – gevoel en gedachten – hart en ziel, ons eigen gedrag – angst)

 

Zelfstandig nadenken

Als wij op onze spirituele reis zijn, zijn wij op zoek naar onszelf. Wij willen onszelf leren kennen en zoeken naar onze eigen “ik”, ons hogere zelf op onze spirituele reis dan zullen wij op zoek gaan naar onze eigen waarheid.

Wij zullen onze gedachten, ideeën, waarheden onder de loep nemen en gaan bedenken of iets nog wel bij ons past, of iets nog wel goed voelt bij ons, of iets nog wel zuiver is, of wij er nog wel hetzelfde over denken of dat wij een eigen ander beeld hebben gevormd.

Wij zullen ons gezond verstand moeten gebruiken en moeten voelen of normale normen en waarden gelden zoals in manipulatie, intimidatie, gebruik, misbruik, geweld zowel tegen je zelf of tegen een ander.

Als iets niet meer bij je past dan zullen we hier afstand van moeten nemen omdat het niet meer voor ons werkt en het ons tegen kan werken om te groeien in onze persoonlijke groei, ons spiritueel ontwaken. Als iets niet goed voelt dan zullen wij op onderzoek moeten uitgaan waarom iets niet goed voelt, hetzelfde geldt voor als je iets niet vertrouwd, ook dan zullen wij dit moeten onderzoeken en uit ons eigen onderzoek conclusies moeten trekken en hierop actie ondernemen.

Wij allen zijn onze eigen schepper van onze eigen gedachten. Je bent je eigen schepper. Hoe wij hiermee omgaan is aan jezelf. Op je spirituele reis zul je langzaam, beetje bij beetje ‘ontwaken’, spiritueel ontwaken. Je bent “ik ben” je hogere zelf. Dit kun je bereiken door je bewustzijn, je denken te veranderen en niet je verstand-ego je laten beheersen maar je hart, je “hogere zelf”, door te gaan leven vanuit je hart waardoor er hart bewustzijn optreedt.

 

Mooie boeken over dit onderwerp zijn de boeken van Neale Donald Walsh.

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.