Schrijven bij problemen

 

Schrijven bij problemen

 

Wat is schrijven:              Blijvend of tijdelijk vastleggen van gegevens in een geheugen of op een informatiedrager

Wat is een probleem:       Vraagstuk wat nog niet is opgelost

 

Schrijven is iets vastleggen, dit kan van alles zijn, fantasie die de vrije loop heeft gekregen en waar de mooiste boeken uit zijn ontstaan, zijn voortgekomen. Er kan geschreven zijn vanuit het gevoel en waarbij een mooie herinnering wordt geschreven. Er kan geschreven worden om iets te verwerken.

 

Het doel van schrijven

Schrijven is een uiting, door te schrijven kun je je gevoel en emoties kwijt en vastleggen, om je hoofd leeg te maken om iets een plek te geven en om te kunnen verwerken. Het helpt jou.

In een mensenleven kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die impact op ons kunnen hebben. Deze gebeurtenissen kunnen groot of klein zijn of leuk of niet leuk. Meestal vergeten wij de leuke dingen, gebeurtenissen, en blijven de minder leuke of negatieve dingen, gebeurtenissen hangen in ons geheugen, in onze gedachten. Dit kan uitwerking hebben op ons en kan een trauma voor ons worden met daar aan verschillende emoties waarin wij kunnen blijven ‘hangen’. Deze negatieve gebeurtenissen zullen of kunnen ons leven beheersen of gaan beheersen. Wij kunnen alleen daar nog maar aan denken en over praten en ‘zien de buitenwereld met al het moois daarin’ niet meer.

Veel mensen denken, dat als ze problemen hebben, dat ze hier alleen maar over hoeven te praten, en dat in praten, en erover blijven praten de oplossing ligt. Maar, door er met een ander erover te praten, zal of kan de belevingswereld van de ander worden toegevoegd, waardoor er nog meer bijkomt om over na te denken. Natuurlijk kan de beleving van een ander bijdragen aan het oplossen van een probleem, omdat jij even hier geen inzicht in had, en de ander wel, en dat het probleem opgelost kan worden. Maar een probleem kan ook een probleem worden, als men alleen maar over problemen praat en er geen oplossing komt. In een vriendschap steeds dezelfde problemen bespreken en herhalen zal een vriendschap niet ten goede komen en kan een vriendschap onder druk komen te staan. (zie ook vriendschappen) Ook kan men in de slachtofferrol terechtkomen door alleen maar problemen bij anderen te spuwen waarbij je geen oplossing en verantwoording voor je zelf  neemt. (zie ook slachtofferrol)

 

Chaos in je hoofd ordenen

Problemen kunnen zich opstapelen waardoor je hoofd volloopt en overloopt van problemen. Er kan chaos ontstaan in je hoofd, en kunnen in je hoofd blijven zitten, je komt er niet vanaf, iedere keer komen ze naar boven en blijven je bezighouden. Problemen zijn gedachten die jij over het probleem hebt maar waar je de oplossing nog niet voor hebt. Je weet geen orde te scheppen in de problemen, het zijn er te veel, je weet niet waar je moet beginnen. Als je problemen onaangeroerd laat dan kan dit niet ten goede komen van jezelf, je kunt hier lichamelijke en geestelijke klachten van krijgen, problemen slurpen energie en jouw energie accu zal langzaam leeg raken en of blijven en moeheid, oververmoeidheid dient zich aan (zie ook moe zijn) en je gaat lijden onder de situatie. (zie ook pijn lijden of leiden)

 

Hoofd en hart denken

Als er problemen zijn dan laten wij meestal ons hoofd aan het werk. Het ego laat zich gelden en van zich horen. (zie ook ego) We laten het ego alles roepen en dit veroorzaakt chaos in ons hoofd en creëert onzekerheid. We worden van hot naar her geslingerd en zullen geen oplossingen meer kunnen vinden, en het lijkt of er alleen maar meer problemen bij komen. We zitten letterlijk vast in ons hoofd en hierdoor staan we niet met beide benen op aarde. Het is belangrijk om met beide benen en voeten op de aarde te staan. Om te aarden, zodat we letterlijk contact hebben met de aarde, zodat de energie vanuit de aarde ons kan voeden. (zie ook aarding en energie)

 

Duidelijkheid scheppen

Door je problemen, zorgen of anders aan het papier toe te vertrouwen schep je duidelijkheid, heb je overzicht en creëer je overzicht. Door het aan het papier toe te vertrouwen staat het vast, het is uit je hoofd, het staat op papier. Als je het probleem op papier hebt gezet kun je dit probleem één voor één uitwerken want ja alleen het probleem staat wel op papier maar er is nog geen oplossing voor gevonden. (zie ook problemen de baas)

 

Verwerken door te schrijven

Schrijven is verwerking. Door iets op te schrijven dwing je je gedachten een vorm te geven, erover na te denken. Door iets op te schrijven kan je verwerken, het is een helende verwerking, je bent met jezelf bezig een helend proces in werking te zetten. Het maakt niet uit hoe je schrijft, of dit op de computer gebeurd of met de hand, het is voor jezelf, als dit met fouten is, dan is het maar zo, vergeet niet dat je dit niemand hoeft te laten lezen, het is voor jezelf want schrijven doe je voor jezelf en niemand anders. (zie ook verwerking)

Schrijven is communicatie met je hart en hoofd, je laat gedachten en gevoel bij een komen. Als deze twee, gedachten en gevoel op één lijn zitten komt de waarheid naar boven en zal er inzicht zijn want hoofd en hart zijn het hoogste goed in jouw. (zie ook gevoel en gedachten – hart en ziel)

Schrijf wat je bezighoudt, ook al blijf je erover schrijven, dit houdt in dat het onderwerp nog aandacht verdient en behoeft en nog niet is uitgewerkt. Als je dit terugleest, zal je zien dat er iedere keer een ander stukje bewustwording plaats vindt.

 

Confrontatie met je zelf aangaan

Wil je jezelf helpen dan zul je moeten schrijven. Met schrijven ga je de confrontatie aan met het probleem en je gedachten en gevoel hierover en met jezelf. Door te gaan schrijven neem je verantwoordelijkheid voor jezelf en kies je voor jezelf en om problemen op te lossen en inzicht in jezelf te krijgen. Hiermee help je jezelf. Meestal een iets wat we niet willen en onder ogen willen zien. We willen voor de confrontatie weg lopen omdat we denken dat als we ervoor weglopen dat het probleem wel weg gaat of vanzelf oplost maar dat is niet zo, zolang we er niets aan doen blijft het terugkomen. Het probleem blijft maar in ons hoofd rondmalen, het geeft aan dat het aandacht nodig heeft, dat dit verwerkt moet worden.

We kunnen er wel over praten maar het blijft terugkomen als we het probleem niet uitwerken op papier. Problemen verdienen een kans om verwerkt te worden, zij zijn niet voor niets een probleem, het zegt heel veel over ons zelf en het zal tot mooie inzichten en bewustwording leiden en het is verwerking, en door deze verwerking zal ons zelfhelende vermogen in ons zelf in werking worden gezet. (zie ook vluchtgedrag bij problemen) Het is een keuze om iets aan het probleem te doen, of de confrontatie aangaan en oplossen of geen confrontatie aangaan en niet oplossen.

 

Emotie die erbij komt kijken

Bij een probleem hangt meestal een emotie, deze komt ook naar boven als je hieraan werkt. Laat de emotie maar komen, deze komt onderbewust, dit is niet te sturen, voel wat het met je doet (verdriet, pijn, angst, boosheid, frustratie) Je moet door deze gevoelens heen om te kunnen verwerken. Werk ook deze gevoelens uit. (zie ook emotie – de kracht van de gedachten – ons eigen gedrag)

Wat voel je als je het antwoord geeft, wat denk je als je het antwoord geeft, welke emotie geeft het als je het antwoord geeft. Geef je gevoel, denken, emotie een kans om dit op papier te zetten en werk dit uit. Je zult zien, hoe vaker je schrijft en uitwerkt dat je steeds sneller bij de kern van het probleem komt en sneller oplost.

 

Hoe werk je een probleem uit?

Oefening

Maak een lijstje van je problemen.

Maak een lijst van je problemen, schrijf kernwoorden op, ook hier, het eerste wat in je op komt is het ergste probleem wat als eerste moet worden opgelost.

Ga voor jezelf na welk probleem het belangrijkste is, en begin met dit probleem

Je werkt een probleem uit door je zelf de vragen te stellen:

Wat is het probleem: ……..(antwoord) je schrijft het antwoord op wat als eerste in je gedachten komt, ga hier niet over na denken of dit wel klopt. Het eerstkomende antwoord is het antwoord wat vanuit het hart komt. Laat je gedachten de vrije loop, wat je denkt en wat je voelt schrijf je op.

Begin het antwoord uit te werken met: Waarom denk je dit, waarom voel je dat en dan je antwoord.

Beantwoord je gegeven antwoord met “Waarom …… ” (antwoord op het laatste antwoord) werk steeds het laatst gegeven antwoord uit met wat je ervan denkt en hoe je je erover voelt.

De belangrijkste vragen zijn: Waarom …. en wat/hoe bedoel je.

Door elke zin te beginnen met “waarom denk en voel je dit” kom je tot de kern (het antwoord op het probleem).

 

 

Automatisch schrift

Het merendeel wat ik geschreven heb op deze site komt voort uit automatisch schrift, ik krijg dan een drang en moet schrijven, het wordt mij ingegeven hoe ik het moet schrijven en wat ik moet schrijven. Het gaat vanzelf ik heb hier geen controle over. Schrijven is voor mij een uitlaatklep, het helpt mij dingen, problemen, zorgen, leuke dingen te ordenen, op te lossen, te accepteren, los te laten, te herinneren.

Iedere avond vertel ik mijn kladblok mijn verhaal, problemen/zorgen (als ze er zijn) en leuke dingen. Het helpt mij dingen op zijn plek te zetten, zodat het niet in mijn hoofd zit en leeg is voordat ik ga slapen. Een zeer fijne methode die ik iedereen aanraad!

Oké, je kunt nu zeggen van: “daar heb ik geen tijd voor” Ik maak er tijd voor, het is zelf zo dat ik niet eerder kan slapen voordat ik geschreven heb, het komt vanzelf en het stopt als ik niets meer hoef op te schrijven.

 

Zie ook andere onderwerpen uit: “Spirituele bewustwording en wegen”