Spiritualiteit – Bewustwording

 

Spiritualiteit en bewustwording

 

Wat is spiritualiteit:           Onlichamelijkheid, onstoffelijkheid, is het geestelijk fijn stoffelijke werkgebied dat zich bezighoudt met het pure bewustzijn. Het is de relatie tussen wat gedacht, gevoeld, geweten en ervaren wordt ofwel het bewustwordingsproces van een wereld die wij zelf geschapen hebben en herscheppen, geestelijke levenshouding; geestelijk bestaan, de richting en inrichting van je leven met een intuïtieve levensstijl. Zielenleven.

 

Wat is spiritueel:               Onlichamelijk, geestelijk geestig, geestrijk, zinrijk, tot de ziel behorende, gericht op het geestelijke.

 

Aan het woord spiritualiteit hangt veelal een vooroordeel, een oordeel. Men denkt bij het woord spiritueel aan niet aardse zaken, men vindt het eng, mensen vinden het zweverig, het is werk van de “duivel”, dit komt omdat spiritualiteit niet wetenschappelijk te verklaren is. Een mens wil bewijzen zien.

Spiritualiteit is het bewust worden van ons bewustzijn. Ons bewustzijn is slapende en door met spiritualiteit bezig te zijn zetten wij ons bewustzijn in werking om te groeien tot complete bewustwording. Je kunt het zien als geheel in balans zijn met hart, ziel en verstand. Spiritualiteit is de weg van transformatie, verandering, omvorming.

 

Bewustwording

Wat is bewustwording: Het tot bewustzijn komen van zintuiglijke waarnemingen, het ontwarren van de innerlijke drijfveren van een handeling, waardoor een moreel inzicht ontstaat, het bewustwordingsproces van voorwerpen of gedachten, van begrippen en rede, bezinning, besef.

Het woord bewustwording zegt het al, bewust worden. Wat is bewust: wel overwogen, wetend, bezonnen, beseffen, we snappen iets. We komen tot zelfinzicht.

Spirituele bewustwording is de weg terugvinden naar jezelf en in jezelf, het is het werken met jezelf en werken aan jezelf, verantwoording nemen, de confrontatie met je zelf aangaan, je innerlijke wereld leren kennen wie je werkelijk bent, liefde voor jezelf terug vinden en van jezelf houden, je kwetsbaar willen opstellen door te voelen wat er in jezelf speelt en daarmee je hart openstellen om een geheel nieuwe wereld in te stappen op weg naar innerlijke groei, persoonlijke groei. Spirituele bewustwording, het laten ontwaken van jezelf.

Bewustwording, het niet laten leiden door anderen, maar de kracht in jezelf zoeken en hervinden.

 

Onze spirituele reis

Wat heeft ons doen besluiten om onze spirituele reis te beginnen en ons er in te verdiepen?

Ik zelf zie het leven, wat bij onze geboorte begint en eindigt met de dood, als een pad waarop ik loop. Dit pad loopt als een rode draad door het leven. Tijdens dit leven zullen er gebeurtenissen plaats vinden, komen er mensen op je pad waar je iets van mag leren om je bewustzijn te verruimen, om persoonlijk te groeien. Je kunt alle gebeurtenissen zien als ‘lessen’ die je mag leren. Het leven is als het ware een school. Alles wat er gebeurt, plaatsvindt, overkomt, meemaakt heeft een reden. De reden is om jou bewust te maken van jezelf, tot zelfinzicht te komen, je te leren de emotie te herkennen en hier mee om te gaan en op te lossen. (zie ook vriendschappen – spiritueel testing)

 

De mensen die met je mee lopen op je pad

Je ontmoet mensen, hieruit kunnen vriendschappen ontstaan. Zij geven daarbij figuurlijk gereedschap af, gereedschap voor jou zelf, en jij voor de ander. Het is niet voor niets dat je deze mensen bent tegengekomen, jij mag van hen leren en zij van jou. Het van hen leren is spirituele groei en met gereedschap afgeven bedoel ik dat er spirituele lessen, bewustwording voor jezelf en voor de ander afgegeven worden. Vriendschappen zijn de leermomenten in een leven. (zie ook vriendschappen -karma)

Bij mensen die je tegen komt hoeft er geen vriendschap te ontstaan, het kan ook gaan om collegae, familie, buren, mensen die je tegen komt op straat.

Nieuwe mensen die meelopen op jouw pad, en jij die meeloopt op hun pad. Deze mensen komen niet voor niets op je pad, deze mensen zijn er om je iets te leren en jij hen. Sommige zijn er kort, zij lopen een klein stukje met je mee en sommige zijn er lang, en lopen een heel eind met je mee over jou en hun pad. Van sommige neem je afscheid omdat er verwaterd, van sommige moet je bewust afscheid nemen om persoonlijke groei niet in de weg te staan.

Het kan zijn dat dit is getrikkerd door toeval. Mensen die over je pad komen die met spiritualiteit bezig zijn en die je bewondert, je wilt er meer van weten. Toeval bestaat bij mij niet. Alles in het leven gebeurt met een reden, echter zien veel mensen dit niet zo, de reden is dat er geleerd mag worden, een les in bewustwording en zelfinzicht.

Als onze spirituele reis begint, hebben wij zelf gekozen om deze weg te lopen, te reizen omdat de wil er is. We hebben honger naar kennis. We willen onszelf leren kennen. Het is het begin van onze zielenreis, het zoeken naar waarheid, onze hoogste waarheid in onszelf, onze ziel (zie ook hart en ziel) Bewustwording, het niet laten leiden door anderen, maar de kracht in jezelf zoeken en hervinden. Bewustwording is voelen wat er in jou gebeurt en het inzicht wat het met je doet.

Tijdens deze reis zal er transformatie ontstaan, verandering, je bent bereid te veranderen, je wilt veranderen, je ziel wil veranderen in liefde, vergeving, compassie, eerlijkheid, vriendelijkheid, mildheid en dankbaarheid.

Het is een pad wat we lopen om anderen en jezelf te dienen, te helpen en jezelf en anderen te transformeren zonder dat hier iets voor wordt terugverwacht. Het is belangeloos. Je dient een goddelijke missie, deze missie creëert liefde, vrede en harmonie voor iedereen, alle zielen en moeder aarde. Elke innerlijke ziel wil dit met als reden om persoonlijk te groeien en te ervaren hoe het is om wijsheid en kennis te ontvangen vanuit het goddelijke. Ook vanuit het goddelijke, de bron ontvangen we de vaardigheden om anderen te helen, zegenen en te transformeren. (zie ook religie – spirituele helpers)

Bewustwording staat niet in het teken om anderen je kracht en kennis te laten zien, op te dringen, maar staat in het teken van jezelf. Bewustwording is leren inzicht in onszelf te krijgen, hoe wij met onszelf omgaan, emoties te leren kennen en te herkennen. Om te verwerken, te huilen, door te huilen en te verwerken zul je inzicht ontvangen. Als je leert hoe te verwerken en te huilen zal compassie groeien, compassie, liefde en respect vooral wat is op moeder aarde en zul je luchtiger en anders in het leven staan. (zie ook verdriet – verwerking)

Op deze reis zal bewustwording plaatsvinden, en met bewustwording kan het zijn dat er “paranormale gave” naar boven kunnen komen, worden geopenbaard. Deze paranormale gaven zijn een natuurlijk iets wat wij bij onze geboorte hebben meegekregen, alleen doen we hier niets mee, als er gehele balans tussen hoofd en hart in ons is, kunnen deze gaven aan ons geopenbaard. (zie ook helder horen, zien, voelen, ruiken, weten – paranormale vermogens)

Door met bewustwording bezig te zijn, te luisteren naar je gevoel, zal je groeien en je spirituele gaven kunnen worden geactiveerd als jij daar klaar voor bent, het is niet een kwestie van afdwingen, alles gaat op de tijd die daar voor staat, alleen wil een mens soms veel te snel en of te graag, maar dan zal dit niet plaatsvinden.

Op onze reis zullen wij leraren tegenkomen die ons begeleiden en waar we van mogen leren, totdat alles is geleerd door en van deze leraar. Wij zullen een andere leraar tegen komen om daar de lessen voort te zetten wat er geleerd mag worden. Ook zullen boeken, tv, mensen enz. over ons pad lopen om kennis door te geven.

 

Inzicht

Wat is inzicht            Toestand dat je iets begrijpt. Inzicht is de algemene naam die men geeft aan een bruikbaar inwendig beeld van de uitwendige werkelijkheid. Vermogen van een mens in een onbekende situatie de oplossing van een probleem vindt door vroeger opgedane ervaringen te combineren.

 

Inzicht zit in ons zelf, alleen gebruiken we het niet bewust. Wij denken dat inzicht van een ander moet en kan komen maar dat is niet het geval. Een ander kan ons triggeren zodat ons bewustzijn tot inzicht komt. Vaak gebeurt dit door een ander die een uitspraak doet, en waar wij over na gaan denken. De ander heeft een beeld hebben gevormd over jou wat meestal op waarheid berust omdat er een andere kijk is. Vaak zijn we geneigd om niet naar onszelf te kijken en denken we te weten hoe wij denken en ons gedragen, echter kan de “buitenwereld” een heel ander beeld hebben dan jijzelf.

Als het bewustzijn tot inzicht komt dan zullen er “aha” momenten plaatsvinden, puzzelstukken zullen voor ons op zijn plaats vallen omdat de ziel al aan het broeden is geweest maar een stukje miste. Aha momenten zijn leerpunten, we hebben iets begrepen wat we voor de rest van ons leven meenemen. Met ieder “gevonden aha puzzelstukje” vindt er persoonlijke groei plaats vanwaar wij verder groeien.

Als puzzelstukken op zijn plaats vallen dan is er inzicht en dit zijn de mooiste momenten in een leven van bewustwording. Het is de hoogste waarheid in ons.

Het geeft een gelukzalig gevoel, een blij gevoel, een liefde gevoel, een compassie gevoel, een oprecht gevoel, een gevoel van mededogen.

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”