Vriendschappen

 

Vriendschappen

 

Wat is vriendschap:            Vriendschap is een nauwe relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen waarbij het geslacht geen rol speelt, persoonlijke band tussen mensen die elkaar leuk vinden en vertrouwen. Vriendschap is als je vaak met iemand optrekt en aardig vindt.

  

Je komt mensen tegen op je pad vanaf je geboorte tot heden. Mensen die met jouw optrekken op dit pad, een stuk of stukje met je meelopen over dit pad. Mensen die, als zij werkelijk oprecht in je geïnteresseerd zijn, en die jou willen leren kennen, energie in je willen steken. Hieruit kunnen jarenlange vriendschapen en of relaties ontstaan. Vriendschap is gebouwd, gebaseerd op vertrouwen, gelijkwaardigheid, eerlijkheid, respect en onvoorwaardelijkheid, alleen vergeten we dit weleens in een vriendschap.

Voor vriendschappen kun je zelf kiezen, je kiest ervoor om vrienden te zijn, een vriendschap sluit en ontwikkel je.

 

De juiste jas

Je kunt een vriendschap zien als een jas. De jas begint bij de kindermaat en zal eindigen in een volwassen maat. In de tijd tussen kindermaat en volwassen maat groei je. Er komt iedere keer een moment dat je van jas moet wisselen omdat deze te klein is geworden en je niet meer past en vervang je de te kleine jas voor een grotere jas. Je kunt je persoonlijke ontwikkeling in het leven zien als ontwikkeling van jezelf, het is persoonlijke groei, het is bewustwording, het is het vervangen van de te kleine jas in de levensfases.

Er zullen mensen op en over je pad komen, en geven daarbij figuurlijk gereedschap af, gereedschap voor jou zelf, en jij voor de ander. Het is niet voor niets dat je deze mensen bent tegengekomen, jij mag van hen leren en zij van jou. Het van hen leren is ervaring opdoen, persoonlijke groei en met gereedschap afgeven bedoel ik dat er persoonlijke lessen in bewustwording voor jezelf en voor de ander afgegeven worden. Vriendschappen zijn leermomenten in een leven.

Op dit pad kan je vriendschappen sluiten maar het kan ook zijn dat deze vriendschappen verwateren, dat vriendschappen worden verbroken of dat vriendschappen moeten worden verbroken of dat vriendschappen gewoon over gaan. Dit is een natuurlijk iets, het kan betekenen dat er geen gereedschap meer hoeft afgegeven te worden. Je bent de jas ontgroeid en het is tijd om verder te gaan. Je kunt de periode van vriendschap zien als een kadootje waarin je heel veel hebt geleerd en hebt mogen leren van de ander die het stukje op jouw pad heeft meegelopen en waarin jij persoonlijk bent gegroeid en andersom. Sta je open voor dit soort vriendschappen dan zul je zeker groeien en voelen dat je gegroeid bent, dat je geleerd hebt wat je mocht leren van de ander en andersom en dat dit ten goede van eenieder is gekomen.

“Vriendschappen zijn spiegels voor elkaar”.

 

Verschillende vriendschappen

In elke fase van opgroeien in het leven komen wij in aanraking met mensen waaruit een vriendschap kan ontstaan. Met de een zullen wij een klik hebben en met de andere niet. Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn. Vriendschappen kunnen vanuit alles ontstaan bijvoorbeeld: school, werk, clubs, uitgaan, buren, vakantie, toevallige ontmoetingen, enz. Deze vriendschappen ontstaan vanuit de levensfase waarin wij zitten en die passen bij onze levensfase op dat moment waarin wij leven en hoe we leven.

Er is interesse in elkaar om elkaar beter te leren kennen en deze uit te breiden in een vriendschap. Een gelijkwaardige relatie die je kunt omschrijven als vriendschap en diegene bestempeld als vriend of vriendin. Een vriendschap zonder bijbedoelingen. Het is goed dat er meerdere soorten vriendschappen bestaan, je kunt niet altijd bezig zijn met serieuze zaken, met de een maak je een praatje, de ander zeg je alleen gedag en met een ander gaat het dieper.

 

De kindervriendjes

Vriendschappen kunnen al beginnen op jonge leeftijd. Bijvoorbeeld; in de straat waar men woont, op de kleuterschool, de basisschool, club, enz. Er wordt gespeeld met de vriendjes en vriendinnetjes waarmee men vriendschap heeft gesloten op basis van elkaar aardig vinden. De zogenaamde “kindervriendjes”. Vanuit deze basis kunnen er vriendschappen voor het leven ontstaan. De kindervriendjes zijn een belangrijke fase in het opgroeien, door de kindervriendjes leert men sociale vaardigheden zoals: delen, incasseren, ruzie maken, zich aan te passen, grenzen verkennen. Men leert hoe men met elkaar om moet gaan zoals met regels, conflicten, emotie uiten, leren delen, zelfredzaamheid, onafhankelijkheid. Men leert in het spelen met elkaar omgaan vanuit eensgezindheid, saamhorigheid, verbondenheid, gezelligheid, maar dat spelen met elkaar ook tot verwijdering van elkaar, teleurstelling en verdriet kan leiden. De leeftijd heeft invloed op de vriendschap. In het begin, de jongere jaren zal men keuzes maken met wie men wil spelen, er zal een duidelijke voorkeur zijn, deze voorkeur komt voort uit het elkaar aardig vinden. Op latere leeftijd zal de vriendschap zich verdiepen en inhoud krijgen waarin men deelt en dingen toevertrouwd, waarin men elkaar steunt en begrijpt en men normen en waarden ontwikkeld.

 

De kennis

Een kennis is een persoon die wij niet scharen onder het kopje vrienden. Het is een bekende die wij alleen van naam of gezicht kennen, maar waar wij geen persoonlijke informatie mee delen, en waarbij wij niet bij elkaar over de vloer komen. We delen alleen oppervlakkige informatie door bijvoorbeeld groeten, een praatje maken over koetjes en kalfjes buitenshuis. Het is een sociaal contact.

Of bijvoorbeeld mensen die je kent van bijvoorbeeld een sportclub, een hobbyclub, uitgaan, enz. Met deze mensen maak je plezier, vanuit de verbondenheid vanuit wat je met elkaar beoefent. Je kent ze van het samenzijn en praat over van alles en nog wat, waarbij je meestal je privéleven buiten het gesprek houdt. Het zijn oppervlakkige vriendschappen, contacten.

 

Sociale media vrienden

Met de geboorte van sociale media zie je de ‘vrienden’ groeien. Maar zijn dit wel echte vrienden? Wij vinden algauw iemand een vriend of vriendin. Op sociale media wordt als eerste gekeken hoeveel vrienden men heeft, waaraan men de gedachten hangt dat deze persoon toch wel populair moet zijn. Het is geen doel om zoveel mogelijk vrienden te hebben en tijd hiervoor zul je niet hebben. Je ziet hier gebeuren dat men op zoek gaat naar ‘vrienden’ die men uit het verleden kent van bijvoorbeeld: school, werk, straat, vakantie, sport, hobby, enz.

Met sociaal media maken wij niet bewust een keuze, wij ‘accepteren’ vrienden met de gedachten aan herinneringen aan vroeger dat wij deze vrienden niet als echte vriend zullen zien of spreken. Je kunt hier jezelf de vraag stellen: waren deze mensen, die je nu een vriendschap verzoek sturen vroeger vrienden met jou? Is het antwoord nee, je was vroeger geen vrienden dus waarom dan nu wel. Is het antwoord ja, dan kun je jezelf de vraag stellen: waarom waren wij vroeger vrienden en nu niet meer? Vaak zijn het oppervlakkige gesprekken die wij voeren vanuit gedeelde herinneringen maar waar geen waarde aanhangt.

In een mensenleven zul je maar een aantal goede vrienden hebben. Op deze vrienden kun je bouwen, vertrouwen, mee discussiëren, zijn je steunpunten en andersom.

 

Hoe ontstaan vriendschappen

Vriendschappen ontstaan meestal op basis van de eerste indruk, vanuit het gevoel wat men over of van de ander heeft. De eerste ontmoeting en het gevoel wat wij bij deze persoon hebben. Als er een vriendschap wordt gevormd, gesloten, begonnen, aangegaan, dan is dit meestal vanuit een open blik, wij kennen de persoon nog niet en men zal elkaar moeten leren kennen. Een vriendschap aangaan, doen wij op basis van gevoel, hoe iemand overkomt. Wij zijn gauw geneigd, om mensen die wij ‘leuk en aardig’ vinden te geloven, te vertrouwen. Ook zijn we zijn gauw geneigd, om mensen aardig te vinden, die ons leuk en aardig vinden, echter kan schijn bedriegen en komen wij er later pas achter hoe de persoon werkelijk is.

Kinderen zullen een vriendschap aangaan op basis van onbezonnenheid en onbevangenheid. Vanuit iemand ‘aardig’ vinden of niet, en waarin zij een duidelijke voorkeur geven aan iemand.

Veelal zie je volwassen personen op basis van onbezonnenheid en onbevangenheid een vriendschap aangaan. De keuze van vriendschap aangaan wordt gemaakt vanuit het verstand, ook zijn er personen die een vriendschap wel of niet aan gaan vanuit het gevoel, vanuit intuïtie. Intuïtie is het is het eerste gevoel wat er in ons opkomt als wij ons in een situatie of onder mensen bevinden. Het is het zesde zintuig, onze natuurlijke raadgever, wat ons ‘waarschuwt voor eventueel potentieel gevaar’. Het is onze innerlijke stem die ons aangeeft of iets klopt of niet klopt. Dit is intuïtie. We voelen iets, het onderbuikgevoel, maar veelal negeren wij het gevoel en besteden er geen aandacht aan, maar het zeurende gevoel blijft. Door het te ontwijken, te negeren, geven we het gevoel het voordeel van de twijfel. Maar, door te negeren kunnen er gevolgen zijn.

In je leven zul of kun je situaties, mensen, tegen komen waarin dit rare, nare gevoel, deze funny feeling, onderbuikgevoel naar boven komt. Of misschien heb je dit gevoel al. Als je dit nare, rare gevoel hebt dan is het belangrijk dit niet te negeren, blijf niet op de plek of de bij de mensen die jou dit gevoel geven. Het onderbuikgevoel geeft eigenlijk aan, vertelt je, “ik vertrouw het niet”.

Luister naar dit gevoel en geef het geen voordeel van de twijfel, laat er gezond wantrouwen zijn tot het tegendeel bewezen is. Bij twijfel hoort het eerste antwoord aan je zelf, altijd “nee” te zijn totdat het tegendeel bewezen is. Zoek uit waarom je dit onderbuik, rare gevoel, deze funny feeling hebt. Dit gevoel is er niet voor niets en is voor jou een ‘alarmbel’ die afgaat en die aandacht behoeft om uit te zoeken wat er aan de hand is. Het is een waarschuwingssignaal wat aan jou wordt afgegeven en om hiernaar te handelen. Negeren wij dit signaal dan kan onze veiligheid in gevaar zijn of komen. Door aan het waarschuwingssignaal aandacht te besteden en uit te zoeken wat er aan de hand is dan kunnen wij hiernaar handelen, wat in ons voordeel is en wat onze veiligheid ten goede komt. (zie ook hart en ziel)

 

Elkaar leren kennen

Als er een vriendschap wordt gevormd, gesloten, begonnen, aangegaan, dan is dit meestal vanuit een open blik, wij kennen de persoon nog niet en men zal elkaar moeten leren kennen. Tijdens dit “elkaar leren kennen” zal er in een vriendschap een band opgebouwd moeten worden, deze band ontstaat uit gedeelde ervaring. Deze emotionele band ontstaat en wordt gevormd vanuit ervaring en uit gevoel wat men met elkaar meemaakt. Deze emotionele ervaring en gevoel kan van elkaar verschillen. Wat de een ervaart hoeft voor de ander niet als hetzelfde te worden ervaren.

De ene persoon kan een gevoel hebben van: “oh het is maar een vriendin, vriend”, hiermee doe je leuke dingen terwijl de ander denkt “dat is mijn hartsvriendin, vriend”.

Er kan een gevoel zijn voor de andere persoon welke dieper gaat dan voor een ander en je zult of kunt deze vriendschap bestempelen als dierbaar voor jou. Het gevoel geeft aan dat het een dierbaar persoon is voor je, voor deze persoon wil je meer doen dan voor een ander. Vriendschap hoort belangeloos te zijn, zonder belang voor jezelf, je cijfert je zelf weg op momenten dat de ander steun of goede raad kan gebruiken en waarin niet jouw behoeftes voorop staan. Vergeet niet dat een ander de vriendschap anders kan zien en beschouwen dan dat jij het ziet en ervaart, beschouwd en bestempeld.

Door met elkaar om te gaan leren wij elkaar kennen zowel de persoon qua gedrag, karakter, meningen, opvattingen, waarden en normen, enz. Het begin van een vriendschap is het leren kennen van elkaar, het is aftasten, we ontdekken elkaar. Alles is nieuw, spannend, interessant, we doen andere dingen dan we normaal doen of deden, we worden gevoed met nieuwe informatie. Men vertelt elkaar wat men bezighoudt, wat zijn of haar interesses, hobby’s, prive omstandigheden zijn, enz. Je zult zien dat als wij mensen ontmoeten waarmee wij een vriendschap sluiten, dat zij meestal in dezelfde levensfase zitten en dezelfde interesse hebben als wij. Wij kunnen door de ander ook interesses, hobby’s, enz. overnemen van elkaar, maar waar het om draait is het samenzijn.

 

De hechtheid van vriendschap

Een vriendschap kan zo hecht zijn, dat we met elkaar kunnen lezen en schrijven. Men weet wat men aan elkaar heeft. De een hoeft de ander maar aan te kijken en men weet wat men denkt terwijl de ander dit zegt, bij een eerste blik op de ander ziet men wat er aan de hand is, terwijl de ander hier niets over zegt, we kunnen elkaars zinnen afmaken. Deze band is ontstaan door inlevingsvermogen in de ander.

 

De basis van vriendschap

Vriendschap is gebaseerd op wederzijds:

 • Vertrouwen: het geloof dat iemand eerlijk is
 • Eerlijkheid: eigenschap dat iets of iemand eerlijk is, de waarheid verteld
 • Gelijkwaardigheid: het principe dat alle mensen evenwaardig en gelijke rechten hebben
 • Respect: gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens
 • Onvoorwaardelijk: zonder beperking, bedenking, aarzeling, zonder gebrek, zonder terug verwachting, zonder voorwaarden of eisen te stellen

De basispunten van een vriendschap zijn belangrijk als je een vriendschap wilt aangaan of al hebt. Je kunt deze punten zien als regels voor een vriendschap.

 

Vertrouwen, vertrouw je jezelf en kun je een ander vertrouwen?

Helaas is de wereld waarin wij leven soms niet te vertrouwen, hoe graag wij dit ook zouden willen. Situaties, personen, zijn simpelweg niet meer gelijk te vertrouwen. Er zal een voorzichtigheid moeten worden betracht totdat het vertrouwen is verdiend.

Vertrouwen in een ander hebben doen wij heel snel. Als ons gevoel ‘goed’ is over de ander dan zijn wij heel snel geneigd om de ander te vertrouwen en te geloven en denken dat een ander betrouwbaar is. Proberen vrienden jouw vertrouwen te winnen? Vertrouwen moet verdiend worden. Wij kunnen niet uitgaan van als wij iemand zien dat wij deze persoon gelijk kunnen vertrouwen en geloven. We zullen elkaar eerst moeten leren kennen waarin wij een band van betrouwbaarheid zullen moeten opbouwen. Hoor je weleens de uitspraak; “je moet me vertrouwen” bij mensen die je nog niet kent dan is dit een uitspraak waarbij jouw alarmbellen moeten afgaan.

 

Eerlijkheid, ben je eerlijk en is de ander eerlijk tegen jou?

Vertellen wij de waarheid in een vriendschap, liegen wij of wordt er om de waarheid heen gedraaid? Als een vriendschap al begint met een leugen dan is dit gedoemd te mislukken. Eerlijkheid hoort voorop te staan in een vriendschap. Wij associëren eerlijkheid met de waarheid, en oneerlijkheid met een leugen. Mensen die niets te verbergen hebben zullen ook niets verbergen. Mensen die iets te verbergen hebben, zullen alles verbergen, zij zullen de waarheid vermijden en zullen vragen niet direct beantwoorden en zullen een directe vraag vermijden te beantwoorden en geven antwoord op vragen die niet zijn gesteld. Eerlijkheid begint bij jezelf en is een karaktereigenschap van integriteit, waarin eerlijkheid en betrouwbaarheid vooropstaan. Oneerlijk zijn, liegen kan ook voortkomen uit een persoonlijkheidsstoornis welke erfelijk is bepaald of is ontwikkeld.

Mensen kunnen zich vergissen in wat zij zien als waarheid, er kunnen uitspraken worden gedaan waarbij je je bedenkingen hebt, deze uitspraken kunnen worden gedaan vanuit de perceptie van de ander, voor hen is dit waarheid en realistisch, echter hoeft dit soms geen oneerlijkheid in te houden. Onwaarheden ben je je niet bewust.

Eerlijkheid wordt veelal verward met openhartigheid. Men denkt dat eerlijkheid, openhartigheid inhoud en dat men alles moet delen met elkaar.

 

Gelijkwaardigheid, ben je, of de ander in een vriendschap gelijkwaardig?

Hoe presenteren wij ons zelf in een vriendschap? Zijn wij onszelf, waarin wij onszelf laten zien wie we werkelijk zijn of houden wij de schijn op naar een ander wie we willen zijn en waardoor wij onszelf anders voor doen wie we werkelijk zijn en ons hiernaar gedragen.

Zijn wij niet onszelf, overtreffen wij onszelf, doen wij onszelf anders voor dan wie we werkelijk zijn, dan voeren wij een toneelstukje op, wij presenteren ons anders dan wie wij werkelijk zijn. Dit toneelspel zullen we niet lang volhouden omdat de ware aard op een dag zal uitkomen omdat de ander door dit gedrag heen zal prikken, doorzien en doorhebben omdat men elkaar beter heeft leren kennen. De waarheid komt altijd uit. (zie ook ons eigen gedrag) Door niet onszelf te zijn en onszelf anders voor te doen wie we zijn zal er geen gelijkwaardigheid zijn omdat wij denken dat wij beter zijn dan een ander.

Ook kan het zijn dat wij niet door hebben dat wij langzaam veranderen in een iemand die wij niet willen zijn omdat de ander zoveel invloed op ons heeft of andersom en wij ons aan de persoon aanpassen. Wij veranderen vanuit een persoon die wij niet willen zijn naar een persoon die wij willen zijn. Deze invloed kan positief zijn maar kan ook negatief zijn. Negatieve invloed van een ander, aanpassing aan een ander moet een alarmbel laten rinkelen, niemand heeft het recht om moedwillig en met slechte bedoelingen een ander te veranderen om hiermee gelijkwaardigheid te ondermijnen. Blijf te allen tijde jezelf in een vriendschap, als dit betekend dat je een vriendschap moet verbreken dan is dit maar zo. Je eigen grenzen zijn belangrijk.

 

Respect, heb je respect voor de ander en is de ander naar jou respectvol?

Is er een wederzijds gevoel en of uiting dat je iemand aanvaard zoals hij of zij is.

In een vriendschap hoor je respect voor elkaar te hebben, je hoeft het soms niet eens te zijn met de ander maar je kunt wel op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Je laat hiermee zien dat je de ander in zijn of haar waarde laat. Respect bestaat uit normen en waarden. Respect begint bij jezelf, zolang je geen respect hebt voor je zelf kun je dit meestal niet opbrengen voor een ander. Wat de een als respect ziet kan de ander opvatten als niet respect. Behandel een ander zoals jezelf ook behandeld wilt worden.

 

Onvoorwaardelijk, is er een onvoorwaardelijk relatie van jou naar de ander en de ander naar jou?

Een vriendschap hoort onvoorwaardelijk te zijn, waarin wij niets terugverwachten, wij zonder aarzeling, bedenking of beperking, iets voor de ander doen vanuit oprechtheid en waarbij wij geen eisen en voorwaarden stellen. Echter zijn er uitzonderingen die niet uit oprechtheid komen maar vanuit eisen en voorwaarden en die kunnen leiden tot gebruik, misbruik, mishandeling, slechte behandeling in een vriendschap. Dit geen basis voor een vriendschap en deze vriendschap zou gelijk verbroken moeten worden.

Als de basispunten van vriendschap niet aanwezig zijn, dan kun je beter een vriendschap niet starten. Als de basispunten van een vriendschap in de loop van tijd veranderen en niet meer wederzijds is, en je het gevoel hebt dat je iemand niet meer kunt vertrouwen, niet jezelf kunt zijn, er gelogen wordt, er geen respect is voor je, je veiligheid in gevaar komt of is, dan kun je beter de vriendschap beëindigen voordat dit ernstige gevolgen kan hebben.

 

Oprechtheid

Echte oprechte vrienden zijn onmisbaar. Zij handelen vanuit oprechtheid en zullen niet liegen, bedriegen, stelen, misbruik maken, eer van jouw werk opstrijken. Zij stellen zich respectvol en gelijkwaardig op waardoor zij ons een goed gevoel geven. Zij zijn er in slechte tijden en goede tijden. Zij kunnen je door slechte periodes heen slepen waarbij zij op dat moment het initiatief nemen ten goede van jou omdat jij dat op dat moment niet meer kunt. Zij doen dit om jou te helpen waarbij eigenbelang niet voorop staat maar in het belang van jou.

Er wordt dan ook niet voor niets gezegd in vriendschappen “in goede en in slechte tijden voor elkaar klaar staan”. In een vriendschap is het ook geven en nemen, en aan een vriendschap moet gewerkt worden van beide kanten om een vriendschap in stand te houden, te laten slagen, er moet balans zijn.  Echter kan het hier vaak mis gaan, de vriendschap is niet onvoorwaardelijk, er wordt meestal iets terugverwacht omdat men het vanzelfsprekend vindt.

 

Hoe zie je een vriendschap – de verwachting

Meestal hebben wij een bepaald beeld van een vriendschap en over hoe deze zou moeten zijn en lopen. In de beginfase zal alles ‘vlekkeloos’ verlopen, maar na een tijdje kunnen er kleine barstjes ontstaan omdat er een beeld wordt gevormd over een vriendschap. Als een vriendschap niet loopt of voldoet aan het beeld wat wij van vriendschap hebben en hoe wij zouden willen hoe deze vriendschap zou moeten lopen dan kunnen we ons hier niet prettig over of door voelen. Het niet prettig erbij voelen heeft te maken met een verwachting over een vriendschap hebben. (zie ook wat vindt de buitenwereld van jou - en ons eigen gedrag) Een vriendschap moet in onze belevingswereld altijd leuk zijn en naar onze beleving en onze zin zijn en lopen, waarbij wij onbewust geen rekening houden met de ander. Hierdoor kunnen wij gefrustreerd, boos, geïrriteerd of gekwetst raken. Bijvoorbeeld: we verwachten dat de ander altijd klaar zal staan als we hen nodig hebben, je steunt op de momenten waarvan jij denkt dat dit nodig is, gelijk tijd heeft voor je als je belt of langs gaat, enz.

Het is de verwachting die ons de gedachten geeft dat als wij wat voor een ander doen dat er iets voor terug moet komen. Maar soms kan het zo zijn dat de ander even geen tijd voor je heeft op dat moment, omdat privé, zakelijk of anders even voorgaat bij hen en dat is dan niet volgens onze verwachting en zullen dit opvatten als persoonlijke afwijzing in de gedachten van: ‘ik word in de steek gelaten, ik ben niet belangrijk genoeg’ en voelen zich boos. De emotie van bovenstaande is teleurstelling. Teleurstelling komt voort uit de verwachting die wij hadden of hebben, het beeld wat wij op voorhand hebben of hadden geschetst en wat niet doorgaat. Er is teleurstelling omdat de ander even geen tijd voor jou had op dat moment en zullen dit opvatten als een persoonlijke afwijzing. Vaak reageren wij op een persoonlijk afwijzing door de ander af te schilderen als egoïstisch vanuit de gedachte dat er iets terugverwacht wordt of werd.  Een ‘nee’ zeggen tegen de ander is niet egoïstisch, omdat men even voor zichzelf heeft gekozen en prioriteiten heeft gesteld. Je moet in een vriendschap tegen elkaar kunnen zeggen dat een bezoek even niet uitkomt en men daardoor even geen tijd heeft voor de ander.

Iedereen heeft zijn eigen ideaalbeeld, zijn opvattingen, mening, voorkeuren, interesses, normen en waarden en die kunnen soms niet voldoen aan het beeld wat er aan een vriendschap hangt. Daarom is het geven en nemen in een vriendschap om de vriendschap in balans te hebben en houden. Een vriendschap is een investering in tijd, aandacht, energie en de inspanning om elkaar te begrijpen. Soms is een klein stukje zelfopoffering nodig, waarmee we iets doen wat we niet echt leuk vinden om te doen om het met een ander leuk te hebben om het vervolgens een andere keer naar jouw zin, beleving te doen. Met een teleurstelling kun je je afvragen of je de lat niet te hoog hebt gelegd voor jezelf, je uitgaat van vanzelfsprekendheid en of het realistisch was of is met de beleving die jij in je hoofd hebt of had. (zie ook verwachting)

 

Communicatie in een vriendschap

Echt communiceren met elkaar is luisteren naar elkaar, de ander de onverdeelde aandacht geven en diegene te laten vertellen wat er bij hem of haar speelt en je hierin in te leven.

In een vriendschap of relatie draait het om communicatie en luisteren naar elkaar, echter ontbreekt dit nog weleens. Toch is luisteren en communiceren met elkaar zeer belangrijk, doen wij dit niet dan kan dit gevolgen voor ons en voor een ander hebben. Stoppen wij met communiceren dan kun je uit elkaar groeien.

Communicatie kan corrigerend werken.

Gevolgen voor onszelf kunnen zijn:

 • Er treedt irritatie op
 • We raken gestrest
 • Er ontstaat ruzie

 

Gevolgen voor een ander kunnen zijn:

 • Dat zij niet in de gaten hebben dat hun gedrag niet sociaal is
 • Er ontstaat ruzie 

Met communicatie geef je een ander aan wat er bij je speelt, qua gevoel, gedachten, emotie. De een doet dit makkelijker dan een ander. Als er geen communicatie is kan een ander niet weten wat er in jou omgaat en andersom. Als er dingen spelen die wij niet aangeven bij de ander dan gaan wij oppotten, binnenvetten, met als gevolg dat de bom op een gegeven moment barst omdat wij hebben nagelaten direct te communiceren.

Echt communiceren met elkaar doe je als je bij elkaar bent, en niet via sociale media, een app of anders.

Vaak hebben wij wel door als dat er iets is met de ander, maar meestal durven wij het degene niet te vragen.

 

Elkaar laten uitpraten

Vriendschappen met personen hebben te maken met actie en reactie en goede communicatie. In een goede relatie met elkaar ben je bereidt te luisteren naar elkaar, je in te leven in de ander, elkaar te laten uitpraten en erover te praten, je in te leven in de situatie.

Als mensen bij elkaar zijn, zal er gepraat worden. Veelal zie je gebeuren dat er door elkaar heen gepraat wordt. Men luistert het gehele verhaal niet af van degene die het verhaal verteld, maar onderbreekt de ander en komt met een eigen verhaal.

Meestal is het zo dat als iemand iets verteld, je onderbewustzijn je verleden afspeurt naar een gelijksoortig verhaal. Als dit verhaal gevonden is dan komt meestal “dat heb ik ook eens gehad of meegemaakt” en je verteld dat verhaal en veelal gebeurd dit als de ander nog aan het vertellen is. Door de ander te onderbreken, en je eigen verhaal te vertellen, hebben wij half naar het verhaal van de ander geluisterd. Door zelf te reageren met een tegen verhaal haal je de aandacht van de ander af en vestig je de aandacht op jezelf, terwijl de ander behoefte heeft aan een luisterend oor.

 

De wisselwerking in communicatie

Communicatie in een vriendschap is een wisselwerking tussen personen. Je kunt dit zien als actie en daarna reactie. Op hoor en wederhoor. Op aandacht krijgen, aandacht geven. Iemand verteld een verhaal (actie), de ander reageert (reactie) pas hierop na het gehele verhaal gehoord te hebben en hiermee een reactie terug te geven, waarop de ander komt met een tegen reactie en zo blijven we in gesprek met elkaar. Meestal volgt hier een antwoord en of conclusie uit waar beide wat aan heeft. Ik noem dit zelf A B gesprekken met als uitkomst C.

Als persoon B, jou (persoon A) bijvoorbeeld zijn of haar problemen vertelt, wordt hier meestal over gepraat en meegedacht (A + B) hoe dit probleem opgelost zou kunnen worden. Meestal heeft persoon B, die het probleem vertelt, een eigen zicht op dit probleem. Door erover te praten met persoon A, kan het zicht op het probleem van persoon B bevestigd worden of er kan een ander beeld gevormd worden over een oplossing, die misschien nog wel beter zou kunnen zijn, C in dit geval. Communicatie hoort wederkerig te zijn, maar dit kan nog weleens ontbreken doordat men niet om beurten praat, maar alleen zelf aan het woord is waardoor er geen dialoog gesprek wordt gevoerd alleen een monoloog gesprek. Men trekt de aandacht naar hen toe.

Communicatie zorgvuldigheid

In vriendschappen zullen wij persoonlijke informatie vertellen, we delen geheimen. Echter, hoe ga jij, en de ander om met de informatie die besproken is. Er kunnen gesprekken plaatsvinden waarvan je weet dat deze informatie niet bij iedereen thuis zal horen. Het is je in vertrouwen verteld, wat inhoudt dat deze informatie niet verder verspreid, verteld wordt. Veelal vertellen wij vertrouwelijke informatie omdat dit ons van het hart moet en omdat we de ander vertrouwen. Voor de verteller is het belangrijk geweest om deze informatie te delen. Het delen van informatie kan bevrijdend werken maar kan ook tegen je worden gebruikt waardoor het vertrouwen beschaamd wordt. Kun je vertrouwen op de ander dat er niet wordt doorverteld en kan de ander vertrouwen op jou dat jij niet doorvertelt? Deel alleen persoonlijke informatie op een ‘moeten weten’ basis met nieuwe mensen in je leven, totdat zij jouw vertrouwen hebben verdiend.

 

Niet alles hoeft gezegd of vertelt te worden

In een vriendschap hoeft niet alles vertelt te worden, we kunnen te openhartig zijn, het is aan jou wat en wanneer je wilt delen of niet. Vele mensen praten om te praten. Dit om leegte te vullen, om interessant te doen, om aandacht te krijgen, enz. Het meest favoriete onderwerp in een gesprek is praten over zichzelf en de problemen die men ervaart en zijn geneigd dit constant te vertellen.

Op roddel en achterklap zijn wij dol. Wij doen hier dagelijks aan mee, maar wat als roddel alleen maar het gespreksonderwerp is? Vaak gaan deze gesprekken nergens over. Oppervlakkigheid zal niet iedereen aanspreken. Vergeet niet dat mensen die roddelen over een ander tegen jou, ook roddelen over jou tegen anderen.

Soms is het beter om even niet te reageren op de ander en het kan ook voorkomen dat je zo verbaasd bent wat de ander zegt dat je met een mond vol tanden staat omdat je gewoon niet weet hoe je moet reageren.

 

Stilte in communicatie

Als er een stilte valt in een gesprek dan voelen wij ons vaak ongemakkelijk. Onze gedachten zullen razendsnel gaan werken om de stilte te verbreken om een openingszin te bedenken. Het komt niet vaak voor dat wij ‘zonder woorden’ zitten omdat er een soort drang in ons zit om iets te vertellen en om het gesprek weer op gang te krijgen. Toch zijn stiltes in een gesprek goed, het geeft de tijd om na te denken over wat er gezegd is.

 

Nalaten van communicatie

Het nalaten van communicatie kan tot uit elkaar groeien leiden. Meestal stoppen wij met communiceren vanuit angst. Wij durven de ander niet onze waarheid en beleving te vertellen vanuit angst om bijvoorbeeld een ander niet te willen kwetsen, verdriet te doen. Maar, is het kwetsen of verdriet doen van een ander als wij dit vertellen? Vaak gaan wij er al op voorhand vanuit dat we denken een ander te kweten, maar is dit vaak niet zo. Door niet te communiceren zullen wij ons anders gaan gedragen, we zullen personen uit de weg gaan, we zullen op eieren gaan lopen, enz. we zullen tegenover anderen klagen over datgene wat wij niet tegen de persoon zelf durven zeggen. Toch is het belangrijk om een ander te laten weten wat er bij ons speelt qua gevoel en emotie.

 

Aandacht

Aandacht is bewust zijn, gerichte focus, een keer dat je ergens op let of over iets nadenkt, niet aan andere dingen denkt, opletten, interesse, belangstelling, opmerkzaamheid, zorg.

Aandacht geven en aandacht krijgen wordt geleerd in de kindertijd en is een belangrijke basis les voor in de toekomst. Hoe wij nu in het leven staan komt voort uit deze les. Is dit positief of negatief aandacht vragend?

Vaak is negatieve aandacht vragen een aangeleerd gedrag wat begint in de kindertijd. Tevens kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Een mooi voorbeeld zijn kinderen die aandacht willen maar deze niet stand te pede krijgen. Zij kunnen gaan jengelen, zeuren, huilen, pesten, agressie vertonen, doen dingen die ze niet mogen doen, enz. onder het oog van diegene waarvan zij aandacht willen. Zij trekken alles uit de kast en verzinnen terplekke iets om alsnog de aandacht op zichzelf gericht te krijgen om hun doel te bereiken. De aandacht die zij hiermee vragen is negatief en is ongewenst gedrag.

De reactie op negatieve aandachtvragen en gedrag kan zijn dat wij dit gedrag gelijk corrigeren door aan te geven dat het geen goed gedrag is, met correctie leert men het kind dat het gedrag wat zij vertonen gevolgen heeft.

Maar vaak wordt deze negatieve aandacht vragen en gedrag beloond door aandacht terug te schenken door de persoon waarvan de aandacht op dat moment werd gevraagd en vaak zie je gebeuren om van het gejengel, gehuil, enz. af te zijn dat er toegeven wordt. De aandachtvrager wordt beloond voor de negatieve aandacht vraag en het bijbehorende negatieve gedrag, hierdoor heeft men wederom de aandacht op zich gevestigd gekregen en is het doel bereikt. Doordat het doel bereikt is, namelijk contact, ook al is dit op negatieve manier verkregen, bevorderd men wel het gedrag om zo door te gaan, want, dit gedrag heeft nu gewerkt dus zal dit in het vervolg ook zo werken denkt men.

Door negatieve aandacht te belonen en niet te corrigeren, werk je negatief gedrag en negatieve aandacht vraag in de hand wat grote gevolgen kan hebben, zoals manipulatie, chantage. Negatieve aandacht vraag kun je het beste negeren. Als er geen aandacht besteed wordt aan de negatieve aandacht vraag dan zou het vanzelf kunnen stoppen omdat het niets oplevert. Negeren kan niet altijd, en er zullen situaties zijn waarin men gelijk moet handelen om het ongewenste gedrag te stoppen.

Positieve aandacht geven aan een kind in de kindertijd is zeer belangrijk. Echter wordt dit vaak vergeten omdat wij denken dat wij het te druk hebben. Wij denken geen tijd te hebben, zijn bezig met iets, waardoor een aandacht vraag ons even niet uitkomt en wij de aandacht vrager als lastig zullen bestempelen. Wij zullen reageren met zuchten, mopperen, enz. wij geven op die manier aan dat het ons niet uitkomt, dat wij geïrriteerd zijn en dat wij gestoord worden in waar wij op dat moment mee bezig zijn.

Wat voor een kind belangrijk is wordt door de ouder vaak als niet belangrijk en prioriteit gezien, waardoor men vergeet het positieve gedrag en aandacht te belonen. Het belonen van positief gedrag en aandacht is goed voor het zelfvertrouwen van een kind waarvan het zal groeien. Alles wat men positieve aandacht geeft zal groeien alleen moet hier wel moeite voor worden gedaan wat meestal ontbreekt. Geef complimenten aan een kind als je ziet dat iets zelfstandig is gelukt, of iets doet zonder aandacht van jou te vragen, het kind zal zich trots voelen en een ‘drang’ om meer dingen zelfstandig ten uitvoer te willen brengen, leren.

Als negatieve aandacht vragen is aangeleerd in de kindertijd dan zal dit in de toekomst in stand worden gehouden omdat er geen goede consequente correctie in het verleden heeft plaats gevonden. Er is geleerd dat negatieve aandacht vragen beloond wordt en positieve aandacht niet en dit gedrag zal zich voortzetten in de toekomst als wij volwassen worden. Ieder mens heeft positieve aandacht nodig, echter wordt dit vaak niet gezien en vergeten wij dit sneller dan negatieve aandacht. Negatieve aandacht en de herinnering hieraan blijft veel langer hangen bij ons, en grijpen daar steeds op terug dan positieve aandacht en de herinnering hieraan.

Aandachtvragers

Aandacht is belangrijk, echter hoe wordt de aandacht van een ander gevraagd. Is de aandacht vragen van een ander op een gezonde positieve manier, of op een ongezonde negatieve manier? “Echte volwassen aandachtvragers” eisen constant alle aandacht van een ander op, zijn manipulatief, vaak omdat men denkt dat de wereld alleen om hen draait, hun favoriete gespreksonderwerp zal zijn, ‘ik, ik, ik’.

Bij negatieve aandacht vragen van volwassen zal er geen luisterend oor zijn voor een ander, omdat zij het niet kunnen hebben dat een ander even alle aandacht heeft en hiermee ‘in de spotlights’ staat.  Er zal van alles uit de kast getrokken worden om de spotlights terug naar hen zelf te verplaatsen en de ander van hun voetstuk te halen. Als men geen aandacht krijgt of aandacht voor hen heeft dan wordt er drama gemaakt om alsnog de aandacht op zichzelf gevestigd te krijgen. De aandacht terugverplaatsen naar henzelf gebeurd meestal door de ander te onderbreken in zijn of haar verhaal en kan met roddel, zwartmaken van de ander, het verhaal van de ander te bekritiseren, klagen, gepaard gaan. Men vraagt hiermee negatieve aandacht. Door te reageren op deze mensen en ze met aandacht te belonen wordt het vragen van negatieve aandacht en het negatieve gedrag en het verkrijgen van negatieve aandacht van de ander hiervan in stand gehouden. Het is een onvolwassen gedrag wat men vertoont. Het kan zijn dat je een aandachtvrager in eerste instantie niet door hebt. Als men vaker elkaar ziet dan kan je een patroon ontdekken.

Negatieve aandacht vraag kun je het beste negeren, of hier iets van zeggen. Als dit niet lukt, kun je jezelf de vraag stellen wat je hiermee moet en wat het met jou doet? Je zult zelf een keuze moeten maken of mee gaan in de negatieve aandachtvraag of negatieve aandacht vraag stoppen.

Aandacht hebben voor elkaar is belangrijk, en iedereen heeft op zijn tijd een beetje aandacht extra nodig. Oprechte aandacht kan komen in de vorm van luisteren naar elkaar, een arm om degene heen slaan als troost, een knuffel, een kus op het voorhoofd, een kneepje in de hand, een wrijf over een arm, enz. hiermee laten wij de ander zien dat wij doorhebben wat er speelt en dat wij hier compassie mee hebben en degene steunen op dat moment.

 

Onverdeelde aandacht

Wij leven in een haastige wereld, waarbij internet, sociale media, computer, tv, radio, tablet, telefoon, smartphone, enz. ons leven beheersen. We staan er mee op en gaan er mee naar bed. Wij gaan de deur niet uit zonder onze smartphone omdat wij denken dat wij onmisbaar en bereikbaar moeten zijn. Als wij weggaan, en we komen erachter dat wij onze smartphone zijn vergeten, dan raken wij in paniek omdat wij denken dat wij niet zonder onze smartphone kunnen. Veelal gaan we terug om onze smartphone alsnog op te halen of wij gaan verder zonder, met de hele tijd in gedachten dat wij geen telefoon bij ons hebben, dat wij telefonisch niet bereikbaar zijn en wat wij hierdoor zouden kunnen missen. Er is onrust in de periode dat wij gescheiden zijn van onze smartphone. Pas als wij weer zijn herenigd met onze smartphone zullen wij weer rustig worden.

Onverdeelde aandacht aan de persoon geven die een verhaal vertelt, is stil zijn, al het andere opzij leggen, tv, mobiel uitzetten als de ander zijn verhaal vertelt. Door stil te zijn, luisteren wij en besteden wij aandacht aan diegene.

Hebben wij aandacht voor elkaar? Zetten wij tv, computer, radio, uit als wij bij elkaar komen en zijn, nemen wij niet op als de telefoon, de mobiele telefoon rinkelt, reageren wij niet op piepjes van app, email, spelletje, checken wij onze telefoon?

In vriendschap gaat tijd zitten, tijd die je indeelt en bewust een keuze maakt om met iemand anders de tijd te delen. Wij investeren in tijd, aandacht en energie voor de ander door inspanning te doen elkaar begrijpen of leren te begrijpen.

Er wordt van beide kanten tijd vrij gemaakt voor elkaar. Vaak samen wordt er besloten wat men gaat doen. Als men thuis afspreekt zie je vaak gebeuren dat de tv al aanstond voordat men binnenkwam en dat deze aanblijft staan tijdens het samenzijn. Op zich niet erg, als men zich daarnaast ook kan concentreren op het gesprek, maar vaak leidt de tv af van het eigenlijke gesprek. We zijn met twee dingen bezig, een gesprek voeren en met een half oog houden wij de tv in de gaten. Beide kanten kunnen er vrede mee hebben als de tv aanblijft tijdens een gesprek, maar het kan ook voorkomen dat een ander denkt, wat doe ik hier, ik ben niet gekomen om tv te kijken.

Als men bij elkaar is zie je vaak dat de smartphone ‘het’ aandachtspunt is. Gesprekken worden onderbroken om de smartphone op te nemen of een mail of app te beantwoorden, of checken de telefoon. Wat hier gebeurd is dat wij ‘voorrang’ geven aan de ‘derde’ persoon, terwijl wij in gesprek zijn met een ander.

Natuurlijk kunnen er situaties zijn die vragen om op te nemen en te beantwoorden van onze smartphone op momenten van samenzijn, maar veelal is dit niet zo. Wij laten een ‘derde’ het samenzijn onderbreken en als hierop gereageerd wordt en als dit herhaaldelijk gebeurd kan dit voor de ander vervelend, irritant zijn en zich afvragen wat hij of zij op deze plaats doet, terwijl de ander geen aandacht voor hen heeft terwijl er ‘tijd’ voor samen zijn is gepland.

Met de komst van de smartphone is ons leven veranderd, waar wij vroeger zonder mobiele telefoon konden, kunnen wij dit niet meer. We zijn verslaafd aan onze smartphone omdat wij iedere “vrije” minuut ons leven laten beheersen door de smartphone. Alles doen we samen met onze smartphone, boodschappen, de hond uitlaten, fietsen, auto rijden, wachten, enz. Met bezig zijn op onze smartphone kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. We letten niet meer op onze omgeving.

Het is eigenlijk te triest voor woorden dat er reclamespotjes op tv worden uitgezonden om ons bewust te maken dat er ook nog een “omgeving” om ons heen is die aandacht verdient.

 

Invloed van vrienden

Vrienden kunnen invloed hebben op elkaar. Wij kunnen van elkaar leren wat ons ten goede komt. Vriendschappen kunnen elkaar maken of elkaar breken.

Als wij mensen tegen komen waar wij een vriendschap mee aangaan weten wij niet van tevoren wie deze mensen zijn. Wij moeten ze leren kennen om dat te weten te komen. Helaas, leven wij in een wereld waarin niet altijd bij iedereen ‘het goede van de mens’ voorop staat. Wij kunnen mensen tegen komen waarmee wij vriendschap sluiten, maar, die niet het goede met ons voor hebben en die de basis van vriendschappen niet uitdragen of in acht nemen. Achteraf wordt dan gezegd; ‘had ik dit maar eerder geweten, dan was ik er niet aan begonnen’.

Goede invloed laat ons groeien.

Slechte invloed laat ons ineen krimpen, ons verwelken, ons kapot maken. Als iemand je wilt veranderen ten nadele van jezelf  en jij je hieraan aanpast is dit geen goede zaak.

In een vriendschap of relatie moet je ten allen tijden je zelf kunnen zijn zonder naar de pijpen van een ander te dansen, op eieren te lopen. Als dit betekend dat je een vriendschap moet verbreken dan is dit maar zo. Je eigen grenzen zijn belangrijk.

 

Spiegels voor elkaar/ advies in vriendschap

Van vriendschappen kunnen wij leren. Vanuit onze kindertijd is een belangrijke basis gelegd voor opgroeien, met het leren van sociale vaardigheden zoals: delen, incasseren, ruzie maken, zich aan te passen, grenzen verkennen, om te gaan met regels, conflicten, emotie te uiten. Waarin men spelenderwijs heeft geleerd met elkaar om te gaan vanuit eensgezindheid, saamhorigheid, verbondenheid, gezelligheid, maar ook dat spelen met elkaar ook tot verwijdering van elkaar, teleurstelling en verdriet kan leiden. Hebben wij alle sociale vaardigheden geleerd en of meegekregen, of hebben wij het niet meegekregen, geleerd, waardoor wij een les gemist hebben? Het ontbreken van sociale vaardigheden kan ook voortkomen uit een persoonlijkheidsstoornis welke erfelijk is bepaald of is ontwikkeld. Wat de een wel heeft meegekregen kan de ander worden geleerd. Vriendschappen kunnen daarom een spiegel voor elkaar zijn en corrigerend werken als men hiervoor openstaat. Correctie kan komen in de vorm van advies, raad.

In vriendschappen moet je elkaar alles kunnen zeggen waarmee je raad, advies geeft. Neem bijvoorbeeld een dagje winkelen, de ander past kleding en showt het jou. Zeg je eerlijk, wat je van de creatie vindt, hoe het de ander staat (ook al is maat 42 de goede maat en zit de ander in maat 38 gepropt) of ga je mee in de ‘vreugde’ die de ander over deze creatie laat blijken? Of als er een gesprek plaatsvindt waarin dingen worden verteld waar je het niet mee eens bent. Zeg je eerlijk dat je het er niet mee eens bent of houd je je mond. Om hier op een ander tijdstip tegen een ander over te klagen?

Naarmate wij elkaar leren kennen, kun je, of de ander, dingen signaleren, waarnemen, die in onze belevingswereld of in die van de ander niet kloppen. Deze signalering kan voortkomen vanuit de sociale vaardigheden die men heeft meegekregen en vanuit de ervaring die is opgedaan.

Er kunnen uitspraken worden gedaan, gedrag wat vertoond wordt waarbij je je bedenkingen hebt en die niet sociaal zijn.

Van onszelf hebben wij meestal niet door hoe wij ons gedragen echter kan de ander dit wel door hebben en andersom. Een “slecht gedrag” kan om kritiek, advies, raad, correctie vragen.

Soms pakken wij iets verkeerd aan en is het fijn dat iemand anders je hierop wijst zodat er correctie en inzicht kan plaatsvinden. Echter vatten wij ‘dit wijzen op iets’ meestal op als kritiek terwijl dit eigenlijk wijze raad, advies, inzicht, correctie voor de ander is. Kritiek hoeft niet altijd negatief te zijn, kritiek kan waardevolle informatie bevatten als wij hiervoor openstaan. Voor ‘opbouwende kritiek’, wijze raad, advies staan wij meestal niet open, de eerste reactie op kritiek zal zijn dat wij schrikken, wij zien kritiek als een aanval op onszelf en zullen ons gaan verdedigen met onredelijke argumenten. Openstaan voor kritiek geeft ons de kans om te leren van onze fouten en deze te corrigeren. (zie ook omgaan met kritiek)

Heb je weleens meegemaakt dat je na een gesprek met vrienden je een vraag of een opmerking kunt herinneren of deze vraag of opmerking blijft hangen of blijft terugkeren? Het blijven terugkeren van een uitspraak van een ander geeft aan dat er iets is getriggerd bij je waardoor de uitspraak steeds omhoogkomt en aandacht behoeft. Een ander heeft iets gezegd wat voortkwam uit een signalering en wat zijn of haar beeld is over de situatie op dat moment en dit heeft uitgesproken. Er is je een spiegel voorgehouden. Je kunt jezelf afvragen “wat mag ik hiervan leren?” want de ander heeft niet voor niets deze uitspraak gedaan. Werk dit uit, want uitspraken van een ander die boven blijven komen, komen niet voor niets naar boven en keren terug, het behoeft aandacht en uitwerking om hiervan te leren of hier een kern van waarheid voor jou in zit.

Als je de ’terugkerende gedachten’ en het gevoel wat hieraan hangt uitwerkt, waarom dit steeds bij je terug keert, zul of kan je tot een eigen conclusie en inzicht komen of de terugkerende gedachten waarheid bevatten of niet. Dit zijn de leermomenten in het leven en zal het hoogste goed zijn voor jou, het heeft jouw wijsheid gebracht. (zie problemen de baas)  

In vriendschappen gaat het niet om de ander te overtuigen van jouw waarheid of andersom, maar door te luisteren en door de actie reactie momenten kunnen er mooie inzichten ontstaan die voor beide waarheid zijn of bevatten en waarvan men mag leren. Vriendschappen kunnen je zelfvertrouwen geven, maar kunnen je zelfvertrouwen ook doen afnemen. (zie ook zelfvertrouwen en andere “zelven)

 

Contact in een vriendschap

Er zullen vriendschappen zijn met personen die we dagelijks zien en spreken, en vriendschappen, die we af en toe zien maar die zo hecht zijn dat het niet nodig is om elkaar dagelijks te zien of te spreken. Als we elkaar gesproken of gezien hebben kunnen er bijvoorbeeld weken tussen zitten voordat we elkaar weer spreken en bij het punt beginnen waar we destijds geëindigd zijn.

Contact in een vriendschap heeft te maken met de behoefte om iets te delen. Het is aan ons de keuze om dit te delen met een ander. Als vrienden bij elkaar zijn, zullen zij ervaringen uitwisselen en hierover praten. Vaak hoor je: “ik moet altijd zelf bellen” of “het contact moet van mijn kant uit komen, ik moet altijd het initiatief nemen, enz.”. Veelal zijn deze mensen boos, gefrustreerd hierover, maar zullen zelf niet de telefoon pakken of anders ondernemen, om contact te maken of te zoeken. Hoe komen deze gedachten? Omdat er van de ander verwacht wordt dat het initiatief genomen wordt en omdat er een gevoel van “aandacht te kort” bij de ander is. Als contact eenzijdig is wordt er vergeten dat de ander even geen behoefte heeft om iets te delen en even zijn eigen pad loopt. (zie ook verwachting)

En er zullen vriendschappen zijn waarbij contact zoeken met de ander op nummer één staat. Bij het minste of geringste wordt er contact gezocht met de ander om te delen wat men heeft beleefd, ervaren en wat meestal negatief is. Veelal komt deze reactie voort uit het niet kunnen omgaan met de emotie die er op dat moment in hen speelt. Zij hebben een uitlaatklep nodig omdat zij niet zelfstandig kunnen handelen en verwerken. (zie ook verwerking) Hierdoor kan een vriendschap onder druk komen te staan vanwege het vele contact wat niet meer vrijblijvend is of zal zijn.

“Respect people who find time for you in their busy schedule, but love people who never look at their schedule when you need them” Onbekend

 

Irritatie in een vriendschap

Het kan voorkomen dat we op een punt komen dat we ons gaan irriteren aan een persoon in een vriendschap. Maar hoe komt het dat we ons irriteren? want er zullen tijden, momenten zijn of geweest zijn dat wij geen irritatie hadden en alles goed was. De vriendschap was in balans en gezond.

Irritatie groeit langzaam, het is een gevoel wat wordt opgeroepen in onszelf waardoor wij uit balans gaan. Er wordt ons een spiegel voorgehouden en in die spiegel zien wij dingen die ons ergeren, storen, irriteren. We ergeren, storen, ons ergens aan als er iets gebeurd en dit kan vanuit diverse oorzaken tot stand komen of uit voortkomen zoals vermoeidheid, geen communicatie, negatieve aandacht vraag, enz. Maar hoe is deze irritatie tot stand gekomen en wat zegt irritatie over onszelf?

Iedereen is weleens vermoeid of heeft weleens een slechte dag waardoor men niet veel kan hebben of verdragen. Vanuit niet veel kunnen hebben of verdragen kan irritatie, ergernis, ons ergens aan storen voortkomen met als gevolg dat wij prikkelbaar worden. Er hoeft maar iets onbenullig kleins voor te doen en we schieten al uit ons slof. De moeheid is een excuus geworden om ons af te reageren. Hier kun je jezelf afvragen of als je niet moe bent/was of je over het punt waar je aan irriteerde en op afreageerde nog steeds een irritatiepunt is. (zie ook moe zijn)

Als moeheid niet meespeelt en wij een irritatie gevoel hebben, dan hebben wij door dat er iets niet klopt. Iets in ons is getrikkerd waardoor het gevoel van ‘ergens aan ergeren, storen, iets vervelend vinden, dat we het zat zijn’ naar boven is gekomen. We zijn op een punt gekomen dat we door hebben, waarnemen wat er in onze omgeving gebeurd wat ons niet bevalt. Het “niet bevallen” komt uit een signalering, waarneming, observatie bij onszelf vanuit herhaling van de ander. Ergernissen zorgen voor versterking van onze gevoelens, onze gevoelens zullen negatief zijn.

Vanuit waarneming, observatie kunnen wij het bijvoorbeeld niet meer prettig vinden als er bijvoorbeeld een vriend of vriendin op bezoek is of komt, of om ons heen te hebben. Waarom vinden wij het niet meer prettig om dit bezoek op bezoek te hebben en om ons heen te hebben? Dit komt voort uit irritatie aan en over de ander. Irritatie wat bijvoorbeeld kan voortkomen uit het gedrag wat er wordt vertoond, constant negatieve aandacht vragen en sfeer, de gezegdes, problemen, klagen, herhaling van gesprekken, drama wat steeds gemaakt wordt, te veel contact, liegen, manipulatie, enz. Dit omdat wij de persoon hebben leren kennen en ons niet meer kunnen vinden in de persoon qua denkwijzen, gedrag, enz.

Als wij van onszelf door hebben dat wij ons ergens aan storen of dat wij het vervelend gaan vinden dan irriteren we ons ergens aan en zullen dit gevoel wat de ander bij ons oproept zat worden. Wat er kan gebeuren is, dat wij uitvluchten gaan zoeken om de persoon uit de weg te gaan, te vermijden, te ontlopen. We proberen de persoon en de negativiteit die de persoon afgeeft uit de weg te gaan omdat wij vinden dat we niet meer in deze negatieve sfeer willen zitten, bevinden, verblijven omdat we het zat zijn.

Vermijden, het uit de weg gaan, ontlopen, is geen goede reactie op “irritatie”. We ontlopen onszelf daardoor en de ander omdat wij geen verantwoording nemen voor onszelf en het probleem dat wij hebben, namelijk irritatie. We denken door te vermijden of uit de weg te gaan dat we het probleem ‘irritatie’ er mee oplossen, echter is dit nog steeds aanwezig en zal irritatie groter en sterker worden omdat we er mee bezig blijven om te vermijden. Het gevolg is, als wij vermijden of uit de weggaan, we het nog moeilijker maken voor onszelf maken en we ons hierna gaan gedragen. Zodra er een irritatie gevoel is, dan zullen we dit gevoel moeten onderzoeken, en hierin een keuze moeten maken wat wij hier mee doen. Of ervoor weglopen en alles bij het oude laten of, de keuze maken om hier wat aan te doen en het te veranderen. (zie ook irritatie – keuzes maken)

Spreek irritatie uit

In een vriendschap moet je alles tegen elkaar kunnen zeggen, ook al is het soms niet leuk om te horen of te zeggen. Het alles tegen elkaar kunnen zeggen geeft ons de kans om persoonlijk te kunnen groeien en ons bewust te maken van dingen, meningen, gedrag, woorden, daden die wij zelf of een ander niet door heeft. Zeggen wij niets dan kan irritatie uitlopen op ruzie en conflicten. Durf eerlijk te zijn naar jezelf en naar de ander waarbij je je eigen gevoel laat spreken.

Het beste wat je kunt doen is door de tijd te nemen voor een gesprek en in een rustig gesprek, de confrontatie aangaan met degene met wie wij irritatie ondervinden. Door te vertellen wat jij ervaart en hoe jij het beleeft, zodat de ander weet wat er bij jou speelt en hoe jij dit ervaart. Je geeft hiermee je persoonlijke grens aan. Zolang jij niets zegt, kan de ander niet weten hoe jij je voelt en hoe je iets ervaart. Door in gesprek te gaan geef je de ander de kans om zich bewust te worden over jouw irritatie.

Het kan zijn dat de ander het niet is opgevallen, zich bewust is van zijn of haar gedrag omdat het voor hen gewoon is maar dat jij je hieraan ergert, stoort omdat het jou is opgevallen. Door communicatie te hebben met elkaar geef je de persoon de kans om zijn of haar gedrag en het effect op de ander hiermee te overdenken, tot besef te komen en te veranderen. Vanuit besef leren wij.

Veelal gaan wij de confrontatie, het gesprek niet aan of uit de weg omdat we geblokkeerd worden door angst. Angst, omdat wij op voorhand al bang zijn omdat wij ons laten beïnvloeden door ons denken. Wij durven niets te zeggen, of zeggen maar niets als dit nodig is, omdat we de goede vrede willen bewaren, de ander niet willen kwetsen of omdat we ruzie willen vermijden. Door niets te zeggen, traineren wij onszelf. We vertragen opzettelijk een gesprek, confrontatie, waardoor we onszelf blijven omringen en voeden met negatieve energie omdat de ander niet weet wat er bij ons speelt en op oude voet doorgaat.

Door niets te zeggen tegen de ander zullen wij energieverliezen, ons stressniveau zal worden verhoogd, waardoor de irritatiegrens wordt verhoogd met als gevolg dat de bom kan barsten en wij letterlijk alles eruit gooien wat niet goed overdacht is. Stress heeft geen goede uitwerking op ons. Langdurige stress kan lichamelijk en geestelijke klachten veroorzaken en is ongezond. (zie ook stress) Door de confrontatie, het gesprek met de ander aan te gaan laat je zien dat je het zat bent, dat jouw grens is bereikt en je er voor kiest dat je wilt veranderen. Je wilt de situatie veranderen. (zie ook over persoonlijke grenzen gaan)

 

Het verschillen van belevingswerelden

Bij vriendschappen in het leven horen leuke en minder leuke gebeurtenissen welke een vriendschap onder druk of op scherp kan zetten. Vriendschappen horen gezond te zijn, maar kunnen ongezond worden. Veelal worden vriendschappen ongezond en komt dit meestal voort uit de belevingswerelden die verschillen van elkaar, waardoor we het niet eens zijn met elkaar. Het niet eens zijn met elkaar kan voortkomen uit de verwachting die we van elkaar hebben en die op dat moment niet voldoet aan het “vriendschapsbeeld” dat wij van elkaar hebben. Het is goed dat de belevingswerelden niet met elkaar overeenkomen, dit houdt ons scherp waardoor wij zelf gaan nadenken en tot eigen conclusies en besef kunnen komen. Het niet eens zijn met elkaar is goed dat dit er is, we hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, als we de keuze van elkaar maar respecteren, maar meestal gaat het daar mis. Ook kan het ‘niet eens zijn met elkaar en belevingswerelden die verschillen van elkaar voorkomen vanuit een persoonlijkheidsstoornis.

Veelal proberen we elkaar te overtuigen van elkaars waarheid, dat wat jij hebt bedacht het beste is terwijl de ander daar anders over denkt en andersom.

Een mooie regel uit een lied van Cock Robin geheten The promise you made is: “Could you understand if you found me untrue, Would we become one or divided in two”.

 

Het trekken van eigen conclusies en grenzen

Het trekken van eigen conclusies komt voort uit het bedenken, nadenken, doordenken, overdenken, analyseren, observeren van, of over een vriendschap, en wat er in deze vriendschap gebeurd en wat dit met jou doet. Dit heet bewustwording. Spirituele bewustwording is de weg terugvinden naar jezelf en in jezelf. Bewustwording, is het werken met jezelf en aan jezelf. Door eigen verantwoording te nemen, de confrontatie met je zelf aangaan, je innerlijke wereld leren kennen wie je werkelijk bent, liefde voor jezelf terugvinden en van jezelf houden, je kwetsbaar willen opstellen door te voelen wat er in jezelf speelt, en daarmee je hart openstellen om een geheel nieuwe wereld in te stappen op weg naar innerlijke groei, persoonlijke groei. Spirituele bewustwording, het laten ontwaken van jezelf. Bewustwording: het niet laten leiden door anderen, maar de kracht in jezelf zoeken en hervinden. (zie ook bewustwording)

Vriendschappen kunnen zeer beklemmend en ongezond worden. Het kan zijn, dat een persoon, een vriend of vriendin, steeds bij je aanklopt met hetzelfde probleem waarin negativiteit en beklag voorop staat. Er is geen ruimte meer voor andere gesprekken. We kunnen op een punt komen dat wij ons op een gegeven moment aan de persoon en het probleem gaan irriteren en dat wij tegen onszelf zeggen, genoeg is genoeg.  Wij trekken voor onszelf een grens, door niet meer mee te gaan in problemen van de ander. Dit, omdat er door de persoon geen verantwoording wordt genomen voor eigen problemen die zij hebben, met als gevolg dat men in herhaling blijft vallen vanuit passief gedrag en jou hier constant mee belast.

Door met elkaar te praten over hoe jij iets ervaart, kan de ander hierdoor tot besef komen en zich bewust worden van de dingen die er spelen en het effect wat dit heeft op jou waar jij je aan irriteert of andersom. Het passieve gedrag van de ander zou hierdoor doorbroken kunnen worden en het is aan de persoon om hier verandering in te brengen. Het enige wat jij kunt doen is afwachten of er inderdaad verandering van de andere kant zal zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan is de keuze aan jou om hier verandering in te brengen en ervoor te kiezen om hier afstand van te nemen of een vriendschap te beëindigen. Irritatie gaat niet over als er geen verandering zal zijn.

Vriendschappen bestaan uit elkaar helpen, ondersteunen, naar elkaar luisteren, en kunnen corrigerend werken, als de ander hiervoor openstaat en zich herkent en erkent dat dit nodig is. Maar, als de ander niet geholpen wil worden omdat hij of zij niet wil, vanuit passief gedrag of vanuit een persoonlijkheidsstoornis en op oude voet doorgaat dan wordt het lastig. Als meerdere gesprekken hierover al hebben plaatsgevonden over de steeds terugkerende problemen of gedrag van de ander, kun of moet je je eigen conclusie trekken.

Conclusie en jouw ervaring is dat je vindt dat de ander niets doet, heeft gedaan of wil met wat jij hebt aangedragen in eerdere gesprekken die jullie samen hebben gehad, je ziet geen verbetering maar verslechtering bij de ander wat zijn weerslag heeft op jou. De ander blijft passief, heeft of wil geen verantwoording nemen voor zichzelf en het probleem of gedrag waardoor de ander in een vicieuze cirkel blijft ronddraaien en hiermee het probleem in stand houdt en hiermee steeds terugkeert bij jou.

De ander, kiest er duidelijk voor, om in hetzelfde kringetje van problemen of gedrag te blijven zitten, hangen, omdat schuldgevoel, schaamte, boosheid of anders een comfort zone is geworden omdat zij het probleem niet erkennen. Hieruit ontstaat passief gedrag waarin men niet woordelijk aangeeft dat men niet geholpen wil worden. Er treedt geen verbetering op maar neemt een slachtofferrol aan. Iemand in een slachtofferrol heeft grote moeite zich te verplaatsen in anderen, in de standpunten van anderen, omdat zij hun eigen standpunt als enige juiste zienswijze zien.

Zij kunnen moeilijk accepteren dat er verschillende manieren zijn om ergens tegen aan te kijken en niet slechts één juiste manier. Doordat zij hun eigen standpunt als enige juiste zien zullen zij ook altijd een ander de schuld geven. (zie ook slachtofferrol) Iemand in een slachtofferrol zal niet echt leuk gezelschap zijn.

Je zult dit ervaren als een niveauverschil. Jij wilt door, maar, wordt belemmerd in jouw persoonlijke groei door de ander. De ander staat letterlijk ‘stil’ in persoonlijke groei, omdat men in een kringetje van passief gedrag en zelfdestructie rond blijft draaien en daar niet uitkomt omdat er geen verantwoording voor zichzelf wordt genomen om te veranderen maar jou hiermee wel belast.

Er zal een ander nodig zijn om dit kringetje te doorbreken, echter ben jij niet meer diegene, de ander moet verantwoording voor zichzelf nemen wil er verandering plaatsvinden. Ga de confrontatie, het gesprek met de ander aan, praat hierover met de persoon en zeg, wat en hoe je ervaart, hoe je je voelt onder de situatie. Ook dit is een spiegel voorhouden voor diegene die ‘vast’ zit in zijn of haar spiraal, want meestal hebben zij of dit niet door vanuit aangeleerd gedrag of willen dit niet door hebben vanuit een persoonlijkheidsstoornis. De persoon heeft professionele hulp nodig, echter kan jij dit niet geven, maar je kunt dit wel aangeven. Door aan te geven aan de ander hoe men iets ervaart zal of kan dit een oogopener zijn voor de ander. Problemen van een ander zijn niet jouw problemen en jouw verantwoordelijkheid om deze op te lossen. (zie ook problemen de baas)

Wat eens een gezonde vriendschap was, wordt of kan een ongezonde vriendschap worden en waarbij de vriendschap averechts werkt. Mensen kunnen veranderen door invloed van andere mensen, alcohol, drugs, enz. Hierdoor verandert het gedrag van de mens. Mensen kunnen zelfdestructief worden, wat eens positief, mogelijk, realistisch, was, veranderd in negatief, onmogelijk, niet realistisch gedrag. De tegenstelling van ‘voor’ de verandering zullen groot zijn. Doordat er verandering bij de ander plaats vindt, wat meestal niet ten goede van hen zelf is, kan de ander in een vriendschap dwars gaan zitten, een vriendschap op scherp zetten, of men zelfs doen besluiten om een vriendschap te stoppen. Zelfdestructief gedrag kan een mens veranderen, men kan zich verschrikkelijk gedragen naar de buitenwereld en waarbij een ander, een buitenwereld het niet meer bij hen uithoudt of kan houden.

Je zult komen op een punt dat jouw irritatiegrens bereikt is, waarbij je energie verliest, je wordt energetisch leeggezogen iedere keer als je degene ziet en spreekt. (zie ook energie) Je wordt energetisch negatief gevoed en daarmee leeg gezogen wat stress oplevert. Er is een bewustzijnsniveau verschil. Je kunt je zelf gaan afvragen of dit nog wel een vriendschap moet of mag blijven waarin jij energie steekt en de ander passief blijft, waarbij jij energie geeft en de ander energie neemt. 

Vriendschappen kunnen hoogte en diepte punten kennen. Hoogte en dieptepunten zijn leerprocessen voor de rekbaarheid, vertrouwen, het omgaan met tegenslagen van een vriendschap. In een vriendschap zul of kan je situaties tegenkomen dat je de ander ziet veranderen ten nadele van henzelf en men ziet dat de ander lijdt. Het lijden kan uit van alles voortkomen, vanuit ziekte, pijn, problemen, gedrag, enz. Dit lijden kan leiden tot depressie, slachtofferrol, zelfdestructie.

Oprechte vrienden zullen zich zorgen maken om deze persoon en de eerste reactie zal zijn om deze persoon te helpen, te beschermen, met als doel het lijden van de ander te stoppen. (zie ook pijn lijden of leiden) Men zal in een gesprek aandringen op hulp geven, hulp zoeken. Als men hierover met de persoon die hulp nodig heeft praat, zal of kan er in eerste instantie een defensieve houding van ontkenning zijn van de ander, omdat men vindt dat zij geen hulp nodig hebben en dat alles goed gaat. Zij spelen hiermee een toneelspel en gaan op oude voet door. Ook kunnen zij getrikkerd worden door het gesprek waardoor bewustwording plaats vindt en men wil veranderen. Vanuit een persoonlijkheidsstoornis zal men niet willen veranderen en aanvaarden omdat zij vinden dat zij geen hulp denken nodig hebben maar juist een ander. Het gesprek wat met hen gevoerd wordt zullen ze opvatten als kritiek, en met de gedachten dat een ander hen dit aandoet.

Mensen kunnen alleen hulp accepteren als zij zelf tot een keuze zijn gekomen en hierom verlegen zitten en zelf tot dit besef zijn gekomen.

De vriendschap kan hiermee onder druk komen te staan omdat beide belevingswerelden over ‘hulp nodig hebben’ en ‘hulp geven’ verschillen. Ontkennen is ook een vorm van zelfdestructie. Als je een ander ziet afglijden waarin de ander geen hulp wil aanvaarden kan dit zeer moedeloos zijn. Wij zouden willen dat de ander niet meer lijdt, maar er zelf voor kiest dit wel te doen. In deze wereld hoeft men niet te lijden als men deze keuze zelf maakt.

Wij zullen moeten accepteren dat een ander dit zo wil, ook al is dit bewust of onbewust. Als wij ons blijven aanpassen aan een ander zal er niets veranderen. Mensen kunnen hierdoor afstand nemen, de relatie of vriendschap beëindigen, omdat men het niet langer kunnen aanzien hoe een ander zich verwoest. Men heeft voor zichzelf de keuze gemaakt om zichzelf niet langer hieraan bloot te stellen aan de ander omdat het ook de eigen gezondheid kost. (zie ook irritatie)

 

Verslaafd zijn aan negativiteit

Er zijn ook personen, vriend- vriendin, collegae, familie, enz. die verslaafd zijn aan negativiteit en dit in stand houden door in negativiteit te blijven hangen. Waardoor is deze negativiteit ontstaan? Veelal uit de herinnering en de emotie die eraan hangt vanuit het verleden. Het verleden bestaat alleen nog maar in gedachten waardoor het heden, en het hier en nu worden overschaduwd door de gedachten aan het verleden. De herinnering aan het verleden is een verbittering geworden, men blijft oude innerlijke wonden blootleggen waaraan men in herinnering vasthoudt en waarbij men een rigide houding aanneemt. Het gedrag wat zij uitstralen is woede, frustratie, boosheid, angst.

Verleden is verleden en alleen een herinnering aan wat er is gebeurd, hier kan niets meer aan gedaan of veranderd worden dan alleen de manier waarop je naar het verleden kijkt. Het is geschiedenis. Vaak laten wij het heden door het verleden bederven, verpesten en laten ons heden bepalen door het verleden omdat wij vasthouden aan de herinnering en de emotie die daar aan vast hangt. De herinnering aan het verleden is een negatieve emotie geworden. Het is makkelijker om een ander de schuld te geven dan om zelf verantwoording te nemen voor de herinneringen en de eraan vasthangende emotie. Herinneringen zijn op zich niet problematisch omdat wij van het verleden kunnen leren. Herinneringen worden pas een probleem wanneer wij ze toelaten, en ze ons helemaal in beslag laten nemen en ons leven in het heden laten bepalen en waardoor de verleden herinnering ons ongelukkig maakt. Het helemaal in beslag laten nemen wordt of kan een innerlijke gedachten gevangenis worden waarbij wrok, verbittering, woede, boosheid, op de voorgrond staat.

Wij kunnen uit onze innerlijke gedachten gevangenis ontsnappen, ontkomen door ons te concentreren op het heden, en ons bezig te houden met het hier en nu. Door te accepteren, te vergeven en los te laten dat het verleden het verleden is waaraan niets meer veranderd kan worden dan alleen de manier waarop je ernaar kijkt. Het is een keuze die gemaakt moet worden. Als je ervoor kiest om wrok en verbittering te blijven koesteren dan creëer je een toekomst die ongelukkig is omdat elke beslissing uit wrok en verbittering zal voortkomen. (zie ook wrok)

Negatieve mensen zetten bij alles wat zij doen, of ervaren, een negatieve ervaring of uitkomst voorop, of maken zij er een negatieve ervaring of uitkomst van. Dit vanuit de negatieve emotie herinnering uit het verleden. Zij leven in de wetenschap dat alle uitkomst negatief zal zijn of is, en laten daardoor al veel dingen. Hier hoor je geregeld de uitspraak; “waarom gebeurt dit mij”. Negatief denken, een negatieve emotie, houding hebben trekt negatief aan. Zij doen alles om dit in stand te houden, ze klagen voortdurend, laten zich negatief uit, hebben op alles commentaar, vallen in herhaling over het gebeurde over wat zij denken, beleven, waardoor zij denken dat alles wat er gebeurd ‘hen wordt aangedaan’. Deze mensen zitten in een vicieuze cirkel, zij hebben besloten om in de slachtofferrol te gaan zitten en hier niet meer uit te komen en houden hiermee het verleden in stand en door iedereen dit te laten weten. Zij stralen negatieve energie uit, wat geen gezonde situatie om hen heen creëert.

Negativiteit wordt gevoed door gesprekken, gedrag, als wij meegaan in de negatieve emotie in gesprekken van iemand die alleen maar negatief is dan zal dit voor de ander versterkt worden omdat dit voor hen bevestigd wordt. Vergeet niet dat aan een verhaal altijd twee kant zitten en er maar één kant wordt belicht wat voor de persoon die het verteld als waarheid wordt gezien.

Vaak hebben wij niet door dat er negativiteit wordt uitgestraald. Als er een verhaal wordt verteld hangen wij hier zelf een waardeoordeel aan vast. Het oordeel zal zijn of goed of slecht. We oordelen aan de hand van wat ons is verteld door de ander. Door wat wij horen van de ander kunnen wij onze eigen conclusies trekken door bijvoorbeeld het verhaal welke de ander verteld op logica, realiteit, en waarheid in te schatten. Maar, vaak gaat het op inschatten mis en geloven wij klakkeloos de ander en wat hij of zij ons verteld.

Als wij meegaan in dit verhaal en in dezelfde negatieve emotie meegaan als de verteller van het verhaal, wordt het gevoel, de emotie voor de ander bevestigd zodat de cirkel rond blijft. Het beste wat je hier kunt doen is de persoon te wijzen op de negativiteit en of het verhaal wel klopt. Deze mensen hebben professionele hulp nodig. Hun gedrag en denkpatroon zal veranderd moeten worden. In negativiteit zitten of er mee omringt zijn, en of ermee gevoed worden is niet fijn, en is een energetische ballast en zal niet ten goede komen van jezelf. Het beste is dan ook om als wij negativiteit ervaren om het ‘kanaal negatief’ te veranderen, en om te buigen in ’kanaal positief’. Jij zelf hebt de keuze om te veranderen of dat je mee gaat in negativiteit (wat voor jou niet ten goede komt). (zie ook positief negatief)

 

Hoe kunnen we het ‘kanaal negatief’ veranderen

Het ‘kanaal negatief’ kunnen we veranderen door van kanaal te veranderen naar positief. Als je in een gesprek zit wat negatief is dan kun je van onderwerp wisselen door over iets anders, iets goeds, iets leuks, iets onbenulligs te beginnen, zodra je hierover begint zal het energiekanaal veranderen. Negatieve energie zal ons lichaam zwak maken, zal ons zwak laten aanvoelen, door van kanaal te veranderen zullen we ons krachtiger voelen.

 

Misbruik van vriendschap

Het leven is als een reis. Op deze reis kun je mensen tegen komen die het goede met je voor hebben en helaas, kun je ook mensen tegen komen die niet het goede met je voor hebben. Personen die je schade kunnen berokkenen, je vertrouwen kunnen beschamen, liegen, bedriegen, stelen, manipuleren. Personen die erop uit zijn dit opzettelijk te doen en hier geen gevoel bij hebben en het niet kan schelen of de ander hier schade van ondervindt en verdriet en pijn van ondervindt. Het enige doel wat hen drijft is te bereiken, te verkrijgen wat zij voor ogen hebben ten koste van een ander met als gevolg: misbruik, gebruik, schade, verdriet, pijn, enz.

De mensen om je heen kunnen voortkomen uit: vriendschappen, collegae, buren, clubs, familie, sociale media,enz. Het is belangrijk om de mensen, die je om je heen hebt te kennen, maar beter nog is het jezelf te leren kennen om gebruik, misbruik, schade, verdriet, pijn, enz. te voorkomen. Om vrijwillig het doel te worden van gebruik en misbruik.

Hoe kies je je vrienden, de personen in je leven uit? Op basis van eerste indruk, of op basis van gevoel, van instinct?

Wij zijn geneigd om mensen te geloven en te vertrouwen die wij aardig vinden en wij zijn geneigd om mensen aardig te vinden die ons aardig vinden. Als iemand niet oprecht ons vertrouwen en geloof probeert te winnen, zal diegene zich geliefd proberen te maken bij ons. Bijvoorbeeld: het altijd met ons eens te zijn, door vleierij, onze inspanningen te ondersteunen, met ons mee te lachen, kadootjes, net toevallig in de buurt zijn, enz.

Dit om geliefd te worden bij de ander. Deze inspanningen doen zij om een andere agenda te dienen, een eigen agenda waarin misbruik, gebruik, schade, verdriet, pijn, enz. voor een ander voorop staat met als doel er zelf beter van te worden. Vaak hebben wij dit niet door omdat ‘de aandacht’ die wij krijgen voelt als goed. We hebben het gevoel dat wij speciaal zijn omdat er aandacht aan ons besteed wordt, echter is dit onze valkuil. Alarmbellen moeten afgaan als iemand zegt: als je van me houdt dan doe je ….

Waar je vroeger nog iemand het voordeel van de twijfel gaf, of gunde, kan dit nu niet meer en is een achterhaald gezegde. Er staan te veel consequenties voor jezelf op het spel waarin gebruik en misbruik van jou zelf gemaakt kan worden. Mensen vertrouwen doe je niet zomaar, vertrouwen moet worden opgebouwd. Mensen moeten je vertrouwen verdienen, bewijzen.

Vriendschap kun je niet afdwingen en als iemand vrienden met je wilt worden of zijn terwijl jij dit niet wilt of ziet zitten dan kun je je zelf afvragen waarom deze persoon vrienden wil worden of zijn.

Je kunt jezelf afvragen bij bepaalde personen:

 • Waarom willen mensen bevriend met je worden?
 • Waarom vragen mensen je het hemd van je lijf?
 • Waarom willen mensen dingen van je weten die voor jou relevant zijn maar niet relevant voor hen is?
 • Hoe is de eerste indruk, wat is je eerste gevoel?

 

Kies je vrienden met wijsheid, bezinning, overdenking.

 • Ga voor jezelf eens na of je vrienden hebt die met jou bevriend willen zijn om een bepaalde reden
 • Stap niet zomaar klakkeloos een vriendschap in, zeker niet als dit alleen via sociale media is
 • Luister naar je gevoel/instinkt/intuïtie
 • Weet wie je om je heen hebt, zodat je niet verrast, onderuit, gemanipuleerd, gebruikt, misbruikt kan worden

 

In vriendschappen zul of kun je tegenkomen dat personen veranderen van goedheid naar slechtheid waardoor er misbruik gemaakt kan worden van of de vriendschap of van jou zelf. Er kan manipulatie zijn, je vertrouwen kan beschaamd worden, mensen zijn niet om de juiste redenen bevriend met je. Zij kunnen bijvoorbeeld bevriend met je zijn om niet ‘alleen’ te willen of kunnen zijn. Zij denken dat zij een vriendschap nodig hebben om het hun naar de zin te hebben, eigenlijk is de ander hen dan aan het vermaken. Als je merkt dat er misbruik, gebruik van de vriendschap of van jou zelf wordt gemaakt, dan is dit niet goed, en kun je beter de vriendschap verbreken, aan misbruik vriendschap, vrienden heb je niets, het zal niets toevoegen, dan alleen maar negativiteit, en kan grote schadelijke gevolgen hebben. (zie ook de kunst van het alleen zijn – manipulatie)

Zielige verhalen

Ook kunnen wij zelf niet doorhebben dat wij belogen en bedrogen worden. Zielige verhalen zullen er verteld worden. Verhalen die zo ‘zielig zijn’ dat wij hierin trappen omdat wij in medelijden gaan. Verhalen over scheiding, ziekte, ongelukken, overlijden, ‘even geen geld hebben’ om welke reden dan ook, zijn een favoriet onderwerp voor een leugenaar, manipulator en die veelal niet op waarheid berusten. Zij doen er alles aan om hun doel te bereiken wat zij willen en veelal is dit geld. Zij zullen er alles aan doen om hun verhaal kracht bij te zetten en als een ander maar enige twijfel heeft dit weg te nemen. Zij schuwen niet om de waarheid te vervalsen, dit zullen zij doen met documenten zo te vervalsen dat zij echt lijken. Omdat wij een zielig verhaal horen en wij in onze beleving, onze ‘ogen’ de ‘juiste papieren’ te zien krijgen zijn wij gauw geneigd een ander te ‘willen helpen’ en doen dit veelal zonder na te denken omdat wij een ander op waarheid geloven. We geven, lenen geld en vervolgens zien wij dit nooit meer terug. Let op, wat je verteld wordt. Is dit waarheid of niet, zoek uit of het waarheid is of niet. Is iemand te vertrouwen of niet.

Een leugen is een leugen, iemand die liegt, manipuleert, fraudeert, oplicht zal heel ver gaan om iets te bemachtigen.

In de huidige wereld waarin wij leven is het heel gemakkelijk om persoonlijke dingen te delen. Waar vroeger moeite moest worden gedaan om informatie te krijgen, kan informatie zelf of door een ander met een muisklik op internet gezet worden. Op internet, via de sociale media delen wij dingen waar wij veelal niet bij stil staan. Op voorhand denken niet na over eventuele gevolgen die het zetten van informatie in de vorm van tekst, foto’s commentaar, enz.  op internet kan hebben, maar die voor en door mensen met kwade, slechte bedoelingen gebruikt, en misbruikt kan worden. Wij maken onszelf hiermee kwetsbaar zonder dat wij dit zelf weten, in de gaten hebben.

Internet scam – Internet oplichting

Liegen, leugen, bedrog, manipulatie komt ook voor op internet. Cybercrime, internet oplichting is aan de orde van de dag, en het lijkt erop dat het meer regel aan het worden dan uitzondering. Een kenmerk van internetoplichting is dat het veelal om geld afhandig maken gaat.

Met de huidige digitale wereld is het niet zo moeilijk om opgelicht te worden. Het internet staat bol van de internet oplichting, scam, doormiddel van spam, phishingmail, datingfraude, verkoopfraude, enz.

We klikken op een link van een in onze ogen betrouwbare afzender en de scam, oplichting begint.

Wat gebeurde er: we hebben een mail gekregen, we dachten dat dit een betrouwbare mail was omdat deze in onze ogen er betrouwbaar uitzag, maar deze mail was een nep mail. We hebben op de link in de mail geklikt. Met het klikken op een link in nepmails kan de link ervoor zorgen dat er schadelijke software op je computer wordt geïnstalleerd of je wordt naar een valse website geleidt.

Klik nooit zomaar op een link in een mail.

Oplichting via datingsites

Via datingsites kunnen we opgelicht worden. Datingfraude, romantic scam, een manier van de oplichter om een ander verliefd op hen te laten worden en een ander overhalen om hen geld te sturen, te geven.

Oplichters via een datingsite gaan veelal steeds hetzelfde te werk. Er wordt een profiel aangemaakt met een bijbehorende foto, (veelal is dit een gestolen foto), en tekst (alles bij elkaar gelogen om zo goed mogelijk voor de dag te komen) waarbij zij zich zo goed mogelijk presenteren.

Eenmaal in contact met een ander dan zal het scammen beginnen. Men zal het vertrouwen van de ander proberen te winnen, doormiddel van inpalmen, complimenten, aandacht geven, waarbij het de oplichter om te doen is dat de ander verliefd wordt op hen om als dit gelukt is dan zal men om geld gaan vragen.

Weet met wie je te maken hebt, vraag om “live” contact, als hier een smoes, excuus op komt dat bijvoorbeeld de webcam het niet doet, stop hier gelijk mee, bij alle smoezen, excuses die gegeven worden om niet live gezien te worden horen alarmbellen af te gaan.

Oplichting via vaste telefoon

Bankfraude

Ook via de vaste telefoonlijn kan er opgelicht worden. De beller doet zich voor als medewerker van een bank, en vragen om bank gegevens zoals rekeningnummer en pasnummer omdat zij zogenaamd zien dat er iets mis is met een bankpas. Zij vragen u het oude “kapotte pasje” op te sturen.

Ook kan er gebeld worden uit naam van Microsoft. De beller is een Engelstalig sprekende persoon, ook hier wordt er aangegeven dat de computer niet goed werkt en dat zij dit samen met u willen verhelpen.

Banken zullen u nooit benaderen per telefoon, maar per post. Ook zal er nooit gevraagd worden om uw betaalpasje op te sturen.

Mocht u gebeld worden, hang op, klik weg en bel uw bank

https://www.veiligbankieren.nl/

 

Persoonlijke informatie

Persoonlijke informatie zouden wij nooit moeten geven, helaas gebeurt dit wel zonder dat wij hier bij stil staan. Veelal zijn wij veel te makkelijk met het verstrekken van persoonlijke gegevens, informatie.

Geef nooit je bankpassen, paspoort, identiteitskaart, creditcard, rijbewijs persoonlijk af aan iemand anders. Maak er ook geen foto’s van als hierom gevraagd wordt om deze vervolgens door te sturen omdat zij dit graag “voor je willen regelen”.

Zo ook, geef nooit een DigiD code, bankgegevens, sofinummer, een creditcardnummer, bankpasnummer, je bankpas, pas-code, pincode, TAN-code, creditcardnummer, inlogcodes, je kleurcode voor bevestiging bankoverschrijving, je persoonlijke gegevens af. Maak hier geen foto’s van als hierom gevraagd wordt in bijvoorbeeld een mail, via WhatsApp, per telefoon. Geef dit niet als hier bijvoorbeeld per telefoon, via smartphone om wordt gevraagd.

Niemand en dan ook niemand heeft met bovenstaande iets te maken dan alleen jijzelf. Als je iets niet vertrouwt, en als iemand je hierom vraagt die je niet of nauwelijks kent, stop dit gelijk en ga niet verder, waarschijnlijk zul je opgelicht worden.

Informatie geeft een ander de gelegenheid om je aan te tasten, gebruik- misbruik van je te maken, te chanteren, te bestelen of uit te schakelen, geef persoonlijke informatie alleen als dit strikt noodzakelijk is aan personen die je nog niet kent. De vraag aan een manipulator zou moeten zijn als zij jou uithoren; “waarom wil je dit weten?”. Een leugen maakt wantrouwig, twee leugens voeden je wantrouwen.

Sluit geen abonnementen, bijvoorbeeld mobiele telefoon, leningen, af op jouw naam voor een ander. Hiermee kun je zelf in problemen komen.

Leen geen geld uit aan een ander. Hiermee kun je zelf in de problemen komen.

Let op, hang gelijk op, ga niet verder met personen die per telefoon bellen uit naam van een bank, Microsoft en om bankgegevens, codes vragen, of dat zij vragen een programma te installeren op de computer, hang gelijk op. Banken, Microsoft, enz., bellen nooit een klant. Let op dat je geen slachtoffer wordt van internet oplichting.

Let op nep betaal apps.

Mocht je slachtoffer worden van internet oplichting, doe aangifte bij de politie.

Vriendschappen zijn niet voor eeuwig

Net als met een liefdesrelatie kan een vriendschap over gaan. Als je iets niet meer gaat, dan moeten wij ermee stoppen en zelf, alleen, verder gaan.

Wij hebben een beeld in ons hoofd dat een vriendschap voor een leven lang is of moet zijn. Als de vriendschap niet meer goed voelt kun je jezelf afvragen of de vriendschap nog iets aan waarde toevoegt. Als je iedere keer nadat je elkaar gezien hebt een onbevredigend gevoel hebt en of energetisch leeggezogen bent, zodat je doodmoe bent, of dat je op ziet tegen een afspraak en eigenlijk er niet naar toe wilt of anders, dan kun je jezelf afvragen, “moet ik hier nog wel iets mee?”. “Voegt deze vriendschap nog wel iets toe?”. “Heeft deze vriendschap nog waarde voor mij?” “Pas deze vriendschap nog wel bij mij?” Wat doet deze vriendschap met mij qua energie?

Soms houden we vriendschappen in stand om verkeerde redenen. Dit kan zijn omdat we elkaar al zo lang kennen en we veel met elkaar hebben meegemaakt, of omdat we iemand nodig hebben omdat we denken niet alleen te kunnen zijn en dat we een ander nodig hebben om ons gelukkig te maken.

Je vasthouden aan vriendschappen waar we een verleden mee hebben, omdat er zoveel is gebeurd, is geen goede basis om aan vast te houden, en wordt in stand gehouden door angst. We leven in het ‘hier en nu’ en niet in het verleden. Meestal uit schuldgevoel houden we vast aan het verleden, want je gooit niet zomaar weg wat je hebt beleefd en daarmee hebt ervaren, en is een veel gehoorde uitspraak. Je vasthouden aan het verleden is niet goed. Het is verledentijd en geschiedenis, deze tijd is gepasseerd, waarin niets meer aan veranderd kan worden. Er is al een uitkomst, deze uitkomst staat al vast en kan niet meer veranderen. Het is de herinnering waar wij ons aan vasthouden en hier iedere keer op terug grijpen. Waarom we vasthouden aan de herinnering, is de emotie die het met zich mee heeft gebracht en de waarde die wij eraan hebben gehangen. Vasthouden aan het verleden blokkeert ons in onze toekomstige persoonlijke groei. Door vast te houden aan het verleden zullen wij persoonlijk niet verder groeien. Het is blijven lopen met de te kleine jas. (zie ook emotie)

De gebeurtenissen en deze mensen ben je destijds tegengekomen om van te leren en andersom. Met deze mensen heb je in het verleden veel meegemaakt en als je aan deze mensen denkt komt dat verleden en de bijbehorende emotie omhoog, maar passen op dit moment van jouw levensfase niet meer bij jou. Doordat je de herinnering van het verleden in stand houdt blokkeer je jezelf voor persoonlijke groei. Zolang je zelf geen keuze maakt in een vriendschap die niet meer bevredigend is voor jou en waar jij last van hebt dan blijf je in een kringetje door draaien. Wil je gevoed blijven worden met informatie, negatieve informatie waar je niets aan hebt, het gedrag, of met problemen waar jij niets aan kunt doen? De keuze is aan jou. Kies je voor jezelf of voor het belang van de ander? Soms is het beter om een vriendschap te verbreken, om diegene los te laten omdat het jouw ontwikkeling in de weg staat.

 

Verwateren van vriendschappen

Het verwateren van vriendschappen gebeurd onbewust. De vriendschap die er was verliest aan kracht en verslapt. Het verslappen van een vriendschap kan vanuit diversen reden zijn ontstaan. Bijvoorbeeld; een verhuizing, omdat we niet meer op een lijn zitten, omdat we uit elkaar zijn gegroeid, omdat de behoefte om iets te delen met deze persoon er niet meer is, enz. Hierbij speelt geen kwade wil, van beide kanten is het contact minder geworden en vaak hebben beide kanten dit wel door. Het contact wordt niet meer bij de persoon gezocht, maar bij een ander die bij onze levensfase past, waarmee wij nu meer delen omdat deze persoon beter ‘aansluit’ bij onze levensfase.

Laat je de vriendschap verwateren, dan kan je op elk zelf gewenst tijdstip de vriendschap weer oppakken en dan zelf beslissen om verder te gaan of niet. Je laat de deur op een kier staan, je laat het hoofdstuk open. De kunst van het verwateren.

Vriendschap beëindigen, verbreken

Het verbreken van vriendschappen doen wij bewust, wij hebben bewust een keuze gemaakt om een vriendschap te beëindigen. De consequentie van een vriendschap verbreken zal zijn dat er geen contact meer zal zijn. Vriendschappen verbreken is een bewuste keuze en hier kunnen diversen reden voor zijn om een vriendschap te verbreken met als consequentie dat er geen contact meer zal zijn en waarbij het delen van informatie zal stoppen. Jij zelf moet beslissen en voelen wat goed voor jou voelt om een vriendschap in stand te houden of deze te beëindigen, te verbreken. Het is een keuze die je moet maken om zelf te kunnen groeien en door te gaan.

Als je met elkaar omgaat, leer je elkaar pas kennen. Hoe langer men elkaar kent hoe beter je iemand leert kennen in zijn of haar mening, gedrag, interesse, waarden en normen, enz. Dit weet je nooit van tevoren omdat je iemand eerst moet leren kennen om dit te weten te komen. Naarmate je iemand langer kent, leert men de ware aard kennen van een iemand waar men mee bevriend is en deze kan je niet bevallen of meer bevallen. Naar mate men elkaar langer kent zal men ook veranderen in bijvoorbeeld mening, gedrag, interesse, waarden en normen, enz. Dit is een natuurlijk proces omdat het persoonlijke groei is wat men meemaakt. Je kunt het zien als; toen je elkaar tegen kwam en een vriendschap met elkaar aanging kwamen deze meningen, gedrag, interesse, waarden en normen, enz. overeen of bijna overeen, maar gaandeweg heeft men persoonlijke groei meegemaakt waardoor men kan veranderen in zijn of haar gedrag, mening, interesses, waarden en normen, enz. Deze verandering of bijstelling kunnen of zullen dan niet meer overeenkomen met die van jou waardoor er wrijving kan ontstaat of een vriendschap onder druk kunnen zetten omdat men elkaar is ontgroeid.

De ware aard van iemand leren kennen kan om verschillende redenen niet bevallen of niet meer bevallen omdat je bijvoorbeeld gesignaleerd hebt dat:

 • er geen waarde meer wordt toegevoegd aan de vriendschap
 • je niet negatief gevoed wil worden
 • er geen vertrouwen in de ander is
 • er gemanipuleerd wordt
 • gelogen wordt
 • het gedrag van de ander niet meer bij je past
 • jullie elkaar zijn ontgroeid
 • het alleen maar ‘geven’ in een vriendschap is er is geen balans meer tussen geven en nemen
 • er gebruik en misbruikt wordt
 • zelfdestructief gedrag is

 

Als ons gevoel niet meer goed is bij een vriendschap en wij met het idee spelen om een vriendschap te beëindigen, te verbreken, om welke reden dan ook, dan zal hier angst bij komen. In ons hoofd hebben wij de gedachten dat “een vriendschap voor altijd moet zijn, dat je niet iemand zomaar in de steek laat, je kwetst niet zomaar iemand of we hebben in het verleden zoveel meegemaakt dit doe je niet zomaar weg”. Echter zijn dit gedachten die wij zelf in ons hoofd hebben vastgezet en welke gebaseerd zijn op angst. Angst om los te laten. Vanuit angst zullen wij beslissingen en keuzes achterwege laten of uitstellen. (zie ook angst) Vanuit liefde zullen wij kunnen loslaten en keuzes maken. (zie ook liefde)

Vriendschappen hoeven en kunnen niet voor altijd en eeuwig te zijn. Op ons pad bewustwording zal je tegen komen dat het soms beter is om mensen los te laten, om vriendschappen te verbreken omdat dit ten goede komt voor jou om persoonlijk verder te kunnen groeien. Vriendschappen verbreken doe je niet zomaar, hier is een langere tijd aan vooraf gegaan om tot een keuze te komen en voordat de keuze gemaakt is of wordt gemaakt omdat er twijfel zal zijn. (zie ook hoofd en hart – ego) Het ego, laat ons geloven dat we het niet moeten doen, het hart geeft aan dat het beter is om te breken voor persoonlijke groei, en soms ‘weet’ je gewoon dat je een vriendschap moet verbreken. Je bent op een punt gekomen waar je voor je zelf opkomt en niet meer over jouw grenzen heen laat gaan. Je bent op een punt gekomen dat je van jas moet veranderen omdat het voor jou tijd is om te veranderen. Een vriendschap is pas over als jij daartoe de keuze hebt gemaakt. (zie ook over persoonlijke grenzen gaan – keuzes maken)

 

Als de vriendschap verbroken wordt

Aan het verbreken van een vriendschap zitten twee kanten en belevingswerelden. Jouw kant met de keuze om te verbreken met als consequentie dat er geen contact meer zal zijn, en de ander die te horen krijgt dat er een vriendschap wordt verbroken, met als consequentie dat de ander geen contact meer kan opnemen en hebben. De twee kanten zullen effect hebben op onszelf en op de ander en zullen verschillen van elkaar.

 • Vanuit jouw kant: Jij geeft de ander aan dat je een vriendschap verbreekt met de diverse reden hiervoor en jij het contact stil legt waarbij de informatie voedingsstroom van de ander stopt.
 • Vanuit de kant van de ander: Je krijgt te horen dat er een vriendschap verbroken wordt met de diverse redenen, en jij geen contact meer kan opnemen, en jouw informatie niet meer bij de ander kan neerleggen.

Hoe komt het over als de vriendschap met jou wordt verbroken

Als een ander persoon, vriend- vriendin, collegae, familie, of anders een vriendschap met jou verbreekt, dan kan dit hard aankomen en zal dit effect op je hebben omdat je het verbreken van een vriendschap niet had verwacht. De consequentie van het verbreken van een vriendschap zal zijn dat er geen contact meer zal zijn en jij niet meer bij degene terecht kan om jou informatie te delen. Je zult je gekwetst voelen. Je zult je af vragen waarom iemand een vriendschap verbreekt en hierbij kunnen of zullen verschillende emoties naar boven komen zoals: boosheid, frustratie, verdriet, pijn en vanuit deze emotie zullen wij reageren.

Verbreken van een vriendschap is niet wat zomaar is gebeurd, hier is tijd overheen gegaan voor degene die de vriendschap heeft verbroken. De ander is tot een eigen conclusies en besef gekomen dat het voor hen beter is om de vriendschap te verbreken. Het besef dat eerdere gesprekken, confrontaties met jou, waarin de ander heeft aangegeven hoe men iets ervaart en beleeft (zodat er verandering kon plaats vinden in de toekomst) geen resultaat hebben opgeleverd en uitgehaald. Er heeft geen verandering en resultaat bij jou plaatsgevonden en kan een reden zijn voor de ander om een vriendschap te verbreken.

Als men de vriendschap met jou verbreekt, dan heeft de ander de uiteindelijke keus gemaakt om niet meer met jou om te gaan, de informatiestroom te laten stoppen en om het contact wat er was te verbreken. Dit is een eigen beslissing en keuze geweest van de ander waarbij de wil om te veranderen voorop staat. De ander heeft verantwoording voor zichzelf genomen en vooropgesteld om geen energie meer in de vriendschap te steken en vanuit andere redenen om een vriendschap te verbreken omdat het persoonlijke groei voor diegene in de weg staat. (zie ook keuzes maken)

De argumenten, de reden, die de ander jou geeft om de vriendschap te verbreken, kunnen niet jouw argumenten, redenen zijn, maar zijn wel een reden voor de ander om deze vriendschap met jou te verbreken. De belevingswerelden over een vriendschap en het verbreken van een vriendschap en hoe deze ervaren wordt zullen en kunnen verschillend zijn waardoor er bij jouw emotie naar boven komt. Deze emotie komt naar boven als schrik reactie omdat je op dat moment de ander niet begrijpt of wil begrijpen en hier de waarheid niet van inziet of wil inzien en wat wordt opgevat als kritiek met als emotie kwetsing. Er wordt je iets meegedeeld en je zult dit aanhoren en dit aanhoren zal in eerste instantie niet ‘stroken’ in jouw beleving maar wat klinkt als kritiek op jou hebben, waardoor je het gevoel hebt gekwetst te zijn. Het niet stroken in jouw beleving roept dan emotie op zoals boosheid, frustratie, verdriet en vanuit die emotie zul je reageren. (zie ook emotie) De eerste reactie zal schrik zijn en vanuit schrik zul je verdedigen. Wij voelen ons gekwetst doordat een ander ons iets meedeelt waar wij het niet mee eens zijn. In deze verdediging kunnen dingen worden gezegd die een ander kunnen kwetsen omdat die vanuit emotie worden geuit. Vaak zeggen wij dingen die wij niet eerder hebben durven uitspreken maar die door emotie worden getriggerd en waar wij achteraf spijt van hebben, het doel daarvan was bewust iemand kwetsen en hieruit kunnen ruzies ontstaan.

Als iemand een vriendschap met jou verbreekt dan mag je hier wat van leren. De grens was voor de ander bereikt en heeft de keuze gemaakt de vriendschap te verbreken en hiermee de ongezonde relatie omdat er geen verandering plaats heeft gevonden. Veelal worden wij boos bij het verbreken van een vriendschap omdat wij ons afgewezen voelen. Toch kun je kunt jezelf de vraag stellen “zit er een kern van waarheid in de redenen van het verbreken van de vriendschap door de ander?” “Wat was mijn aandeel?”. Meestal is dit zo, de redenen die gegeven worden door een ander zijn een signalement die zij bij jou hebben waargenomen maar wat jij zelf niet door hebt of wil hebben. Meestal is er een ander nodig om je te laten inzien, en zijn het de meest verhelderende gesprekken die je kunt voeren, het zijn oogopeners.

Veelal blijft één partij verbitterd achter. Verbittert: vol haat en negatieve gevoelens, het blijven blootleggen van oude innerlijke wonden, wrok. Omdat men de keuze die de ander heeft gemaakt door de vriendschap te verbreken niet kan verkroppen en accepteren. Door niet te accepteren dat de vriendschap is beëindigd houden wij onze emotie van negatieve gevoelens, haat en wrok in stand waardoor men aan die persoon verbonden blijft. Wij stoppen negatieve energie in onszelf waardoor wij energetisch leeg zullen lopen. We kunnen niet aanvaarden, accepteren dat de ander een keus heeft gemaakt welke gevolgen heeft gehad voor onszelf en zijn hier dagelijks mee bezig in onze gedachten en gevoel wat niet ten goede komt voor jezelf. Veelal zie je na het verbreken van een vriendschap dat men degene die de vriendschap verbreekt in een kwaad daglicht wordt gezet. (zie ook wrok)

Over het verbreken van een vriendschap door de ander en wat dit met jou doet laten wij veelal geen “analyse’ op los waardoor wij de emotie verbittering in stand houden. Met het analyseren van gedachten en gevoel kun je tot wederzijds begrip komen en begrijpen wat de ander heeft bewogen om de vriendschap te verbreken en het waarom. Echter wordt deze analyse veelal weggelaten omdat men niet wil kijken wat dit met ons doet waardoor er geen acceptatie zal plaatsvinden waarom een vriendschap is verbroken. De gedachten hierover zullen door het hoofd blijven gaan en de bijbehorende emotie zullen we blijven voelen. Bij geen acceptatie hiervan zal er niet losgelaten kunnen worden waardoor men zichzelf blokkeert en er lijden zal worden ervaren. (zie ook pijn lijden of leiden en schrijven bij problemen)

Analyseer de situatie, overdenk de situatie, ga voor jezelf na of er een kern van waarheid zit in wat de ander heeft gezegd en bewogen om de vriendschap en de daarbij behorende redenen van verbreken. Ook hier heb je de keuze om te veranderen, wat altijd ten goede van jezelf komt. Of je bent en blijft verbitterd omdat de vriendschap is verbroken waarbij jouw persoonlijke groei stilstaat en stilzet door blokkering omdat bitterheid voorop staat en waarbij je lijdt omdat er geen verwerking heeft plaatsgevonden of plaats vindt. (zie ook verwerking)

Of je neemt de verbroken vriendschap als voorbeeld waaruit je mag leren ten goede van je zelf en waarbij je van de ander hebt mogen leren, waarbij de ander je heeft geholpen je deze les te mogen leren waarin bewustzijn heeft mogen optreden waardoor je persoonlijke groei verder kan groeien en waarbij de situatie je heeft mogen leiden.

“Let your past make you better, not bitter” onbekend

 

Hoe komt het over als jij de vriendschap met de ander verbreekt

Jij hebt een keuze gemaakt om de vriendschap te verbreken omdat hier diverse reden voor zijn, maar de belangrijkste reden is dat jij verder wilt en je je niet wilt laten belemmeren in jouw persoonlijke bewustzijnsgroei door een ander. Je hebt een eigen keuze gemaakt die niet in het belang van een ander is maar voor jezelf.

Doordat je al een langere tijd met deze beslissing, keuze bezig bent geweest is er onbewust een verwerkingsproces van ‘afscheid nemen’ ingetreden. Als de vriendschap is beëindigd zal een enorme rust ervaren worden omdat alles van de andere persoon wegvalt omdat er een “informatie, voeding stop is”. Het spreekwoordelijke “last van de schouders afvallen” is hier van toepassing. Informatie en voeding doormiddel van bijvoorbeeld negativiteit komt hierdoor niet meer binnen waardoor er rust ontstaat. Het leven gaat verder waarbij persoonlijke groei niet meer in de weg wordt gestaan en waarbij men met positieve energie gevoed wordt.

Het is beter, en soms noodzakelijk, om vriendschappen waarin manipulatie, leugen plaatsvinden, vertrouwen, respect, gelijkwaardigheid ontbreekt, vriendschappen die niets toevoegen, die negatieve energie met zich mee brengen, die energie kosten, en je letterlijk moe van iemand wordt, te verbreken, los te laten, omdat het persoonlijke groei in de weg staat. Degene waar je de vriendschap mee verbreekt of laat verwateren is klaar met het “bewustwording gereedschap” van jou in ontvangst nemen.

Het “bewustwording gereedschap” wat jij van de ander in ontvangst mocht nemen is ook klaar. Jij hebt een les mogen leren van de ander, ook al zal de ander dit niet zo ervaren. De les die je geleerd hebt zit hem in de vriendschap en het ontdekken van de emotie die daarmee gepaard ging en het herontdekken van jezelf en daarin de grens aan te geven. Er is bewustzijn opgetreden, de bewustwording om te stoppen met iets wat niet goed voor je is en dit aan te geven en ernaar te handelen.

Over het verbreken en of verwateren van deze vriendschap zul je niet verdrietig zijn omdat je er klaar mee bent. Onbewust ben je al eerder een verwerkingsproces van “afscheid nemen” ingegaan vanaf het moment dat er irritatie was tot aan het verbreken van een vriendschap. Dit afscheid zul je dan ook niet als verdrietig ervaren, maar in dankbaarheid, omdat je je bewust bent van de “les” die je hieruit en van de ander hebt mogen leren. Dit was het ‘stukje meelopen op jouw pad en het pad van de ander waarbij het voor ieder tijd werd om afscheid te nemen van elkaar. (zie ook karma) Uit elke gebeurtenis mogen we een les leren, alleen zijn wij ons dit vaak niet bewust. Vriendschappen zijn de leermomenten in het leven. (zie ook spiritueel testing)

 

“Als iemand je niet met liefde en respect behandelt, is het een zegen wanneer die persoon je in de steek laat” onbekend

“There is no greater power, than the power of Goodbye” Madonna

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.