Zelfrespect

Zelfrespect

 

Wat is respect:       Gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens, eerbied, ontzag, waardering, bewondering.

 

Wat is zelfrespect:  Eerbied voor jezelf, eigenwaarde, zelf gevoel, de overtuiging dat je eigen mening en je eigen gevoelens waarde hebben. Het beeld wat je van je zelf hebt.

 

Zelfrespect, het woord zegt het al, respect voor jezelf hebben.

Het woord zelfrespect heeft alleen betrekking op jezelf. Het is hoe jij met jezelf omgaat, hoe je jezelf behandelt en hoe je je door anderen laat behandelen. Niemand anders dan jij zelf bent verantwoordelijk voor jezelf, hoe je jezelf behandelt in daden, praten, gedrag, wat jij toelaat, hoe anderen jou behandelen. Niemand anders dan jezelf kun je hier de schuld van geven. Niemand anders kan jou kwetsen, het is of jij dit toelaat. Zelfrespect is liefde voor onszelf hebben. Zelfrespect is de basis van ons functioneren en het hebben van een ontwikkeld gevoel van eigenwaarde.

 

Zelfrespect of minachting

Vele mensen hebben een laag zelfbeeld, waarbij zelfvertrouwen, gevoel van eigenwaarde, zelfkennis, acceptatie van zichzelf, liefde voor zichzelf ontbreken. Er is een negatief beeld van zichzelf. De waarde die zij aan zichzelf hebben gehangen is een waarde van een negatief laag zelfbeeld waarin zij zichzelf onderuithalen, een negatief beeld van zichzelf hebben, waarmee men zichzelf saboteert en minacht. Minachten: iemand onbelangrijk en waardeloos vinden, op iemand neerkijken, verachten, denigreren, minder dan gebruikelijk respect voor iemand hebben.

Als er een laagzelfbeeld is, dan minacht je jezelf. Je bent ervan overtuigd dat je niets waard bent. Veelal komt het laagzelfbeeld voort uit hoe wij zijn opgevoed. Hoe wij zijn opgevoed bepaald ons gedrag en karakter en persoonlijkheid van nu. Ons eigen gedrag en gedachten komen voort uit hoe wij zijn opgevoed, uit de lessen die wij in het verleden geleerd hebben van onze opvoeders. Onze opvoeding is de basis van ons gedrag en denken. We worden geboren en daarmee begint onze opvoeding, onze vorming van onze persoonlijkheid. Persoonlijkheid; totaal van gedrag, eigenschappen, karakter van de mens.

Als de basisbehoeften, de basis lessen niet zijn geleerd, aangeleerd, doorgegeven of vervult, zal of kan hier een persoonlijkheid uit voortkomen met al zijn of haar eigen denkwijzen, gezegden, gedrag. Wat men in het verleden heeft geleerd, aangeleerd, zal als overtuigingen, meningen, zienswijzen in ons denken, gevoel, gedrag worden vastgelegd en wat ons geloofsysteem zal worden.

Als de basisbehoeften, niet zijn meegekregen, geleerd en of vervult, kan dit ons tekenen voor het leven, kunnen psychische problemen geven, omdat er beschadigingen zijn toegebracht in het verleden wat angst, onzekerheid, boosheid met zich mee brengt en zich heeft vastgezet in onszelf, en men kan hier op latere leeftijd last van krijgen, omdat men niet weet hoe men hier mee moet omgaan, en kan er een persoonlijkheidsstoornis optreden waarvan men zich niet bewust is. Tevens kan een persoonlijkheidsstoornis erfelijk bepaald zijn of ontwikkeld. (zie basislessen – basisbehoeften)

Als men een laag zelfbeeld heeft denkt men negatief en staat men negatief in het leven wat men onbewust uitstraalt. Veelal trekken mensen met een laag zelfbeeld, mensen met een laag zelfbeeld aan, omdat zij zich bij deze mensen bevestigd voelen, zij hebben het gevoel een ‘gelijke gevonden te hebben’, een gelijkgestemde, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat men de negativiteit, het negativisme van een negatief laagzelfbeeld in standhoudt.

Negatief en negatief, dus samen wordt de cirkel van een laag zelfbeeld, geen eigenwaarde, zelfrespect in stand gehouden. Als wij de negatieve gedachten in stand houden dan zal alles negatief zijn wat ons niet ten goede komt. (zie ook positief – negatief) Elke negatieve gedachten die wij door ons hoofd laten gaan is verspilde energie. (zie ook energie)

Mochten zij een persoon, die wel met zelfrespect, zelfkennis, zelfacceptatie, zelfvertrouwen, eigenwaarde in het leven staat treffen, dan zullen zij tegen deze mensen opkijken, zullen zich minder waard voelen en zal of kan er minachting zijn, verzet zijn en kan er in de slachtofferrol getreden worden. (zie ook slachtofferrol)

 

Maar hoe ben je en wat wil je zijn

Het beeld wat wij van onszelf hebben, ons eigenbeeld, kan positief of negatief zijn en naar het beeld wat wij van onszelf hebben leven wij, gedragen wij ons, zowel naar onszelf en naar de buitenwereld. Als er geen zelfrespect is dan is er minachting. Minachting voor onszelf en de buitenwereld omdat er een constante machtsstrijd gaande is omdat wij de overtuiging in onszelf hebben vastgezet, van niets waard te zijn, iets niet te kunnen. We zullen onszelf constant bekritiseren, onderuithalen met onze eigen gedachten. Gedachten zijn kracht, hoe meer wij onze negatieve gedachten herhalen, hoe meer wij er zelf in geloven. Negatieve gedachten kunnen tot een depressie leiden, waardoor wij gaan lijden. (zie ook depressie – de kracht van de gedachten – pijn leiden of lijden)

Een laag zelfbeeld hebben kan twee kanten op gaan. Of men durft niet of men durft wel om zichzelf staande te houden. Met niet durven is men veelal beïnvloedbaar en gaat mee in een ander waardoor er misbruik van hen gemaakt kan worden. Of men heeft een houding gecreëerd om zich staande te houden. Veelal is dit een arrogante, manipulerende houding. (zie ook manipulatie) Alle twee de houdingen zijn gebaseerd op en vanuit angst. (zie ook angst)

Ieder mens is waardevol op zijn of haar manier, niemand anders heeft het recht om dit te beoordelen dan jijzelf en jijzelf hebt de keuze om hier iets aan te doen door bijvoorbeeld je persoonlijke grenzen te kennen en aan te geven. (zie ook persoonlijke grenzen) Zelfrespect begint met liefde voor jezelf te hebben en te voelen en jezelf te leren kennen, pas dan zul je liefde kunnen geven aan de of een ander. (zie ook liefde) Zelfrespect is het niet door anderen laten bepalen wat niet goed voor je voelt. (zie ook keuzes maken)

Zelfrespect draait om hoe jij met je zelf om gaat, en hier schort het weleens aan. Een mooi gezegde hierover is “behandel anderen zoals jijzelf behandeld wilt worden”. Wij willen graag door anderen met respect behandeld worden, als dit niet gebeurd dan zijn wij van slag door de emotie die aan het gebeurde hangt. Wij kunnen boos, gefrustreerd, teleurgesteld zijn in de ander, en kunnen dit tijdenlang met ons meedragen, oprakelen, er verbitterd over zijn. Wij zelf hebben de keuze om iets te doen aan onze boosheid, frustratie, teleurstelling. Deze zijn niet voor niets ontstaan, er is een oorzaak en een gevolg. Wij zullen naar de oorzaak moeten kijken. Zolang wij zelf niets aan deze oorzaak en gevolg, van de ontstane boosheid, frustratie, teleurstelling, enz. doen, door ernaar te kijken, te voelen, door te accepteren, te verwerken, los te laten, zal het gevoel en de negatieve gedachten bij ons blijven en ons in de greep houden. (zie ook verwerking)

Als wij geen respect hebben voor onszelf dan zullen wij veelal geen respect voor anderen kunnen opbrengen omdat er een bewustzijn verschil kan zijn of is. In vriendschappen kunnen mensen dit met elkaar bespreken en kan worden opgevat als kritiek. (zie ook omgaan met kritiek) Dit kan gaan botsen, en vriendschappen kunnen hiermee op scherp worden gezet. (zie ook vriendschappen)

Hoe behandel je jezelf? Ben jij hard voor jezelf? 

 

 Oefening

Je kunt jezelf afvragen heb ik zelfrespect? Hoe kom je erachter of je respect, waardering, liefde voor jezelf hebt?

Ga zitten en pak pen en papier en werk onderstaande vragen uit. Denk niet te lang na, voel wat er in je opkomt en schrijf het antwoord op. (zie ook schrijven voor het uitwerken van de vragen)

Houd ik van mijzelf?                             (eigen liefde)

Heb ik zelfvertrouwen?                         (zelfvertrouwen)

Accepteer ik mijzelf zoals ik ben?         (zelfacceptatie)

Kun je je zelf zijn in alle situaties?         (zelfrespect)

Geloof ik in mijzelf?                               (zelfvertrouwen)

Waardeer ik mijzelf zoals ik ben?          (zelfacceptatie)

Hoe reageer ik in bepaalde situaties?    (zelfkennis)

 

“Respect yourself enough to walk away from anything thats no longer serves you, grows you, or make you happy”. onbekend

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.