Zelfvertrouwen


 

Zelfvertrouwen

 

Wat is zelfvertrouwen:         Gevoel dat je niemand anders nodig hebt om te bereiken wat je wilt, vertrouwen op jezelf, vast beradenheid, zelf verzekerdheid.

 

 

Zelfvertrouwen, het woord zegt het al, vertrouwen op jezelf. In alles, je doen en laten, je beslissingen, je denken, je kunnen.

Vertrouw je op jezelf dat je zelfstandig kan beslissen, zelfstandig kan denken, zelfstandig je leven kan leven? 

 

Zelfvertrouwen – onzekerheid

Hoe kom je aan zelfvertrouwen, de één wordt er mee geboren lijkt het, de ander niet. Het is de reis die je maakt vanaf je geboorte tot heden. Je wordt gevormd in je karakter en daarmee word je denken, je gedrag, je woord bepaald. Het vertrouwen in jezelf of je iets aan kunt of niet, wordt deze beknopt, dan zal ook je zelfvertrouwen afnemen.

Zelfvertrouwen wordt gevormd door je opvoeding, beïnvloeding van buitenaf vanaf je geboorte tot heden. (zie ook basislessen, basisbehoeften) Als iemand maar vaak genoeg tegen je zegt dat je niets waard bent, dat je niets kan, dan zal je dat op een gegeven moment als waarheid gaan aannemen, en je neemt een slachtoffer rol aan. Je zult gelijk al gaan denken bij uitdagingen, ‘oh ik ben het niet waard, ik kan het toch niet’, dit omdat het je zo vaak is gezegd en jij dit voor waarheid hebt aangenomen en waarbij je hebt gekozen om in die slachtofferrol te gaan zitten en je dus niet aan iets begint omdat je denkt dat je deze taak niet kunt volbrengen. Er is een zeer laag zelfbeeld en de gedachten negatief. (zie ook slachtofferrol)

 

De meest gehoorde uitspraken zijn:

  • Ik ben niet geliefd
  • Ik kan dit niet
  • Ik ben niet gewenst

 

Zelfvertrouwen is doen, zich niet laten leiden door angst.

Geen zelfvertrouwen is laten, zich laten leiden door angst om te falen, het is onzekerheid in iets of iemand of jezelf.

 

 

Aangeleerd gedrag

Geen zelfvertrouwen hebben is aangeleerd gedrag. (zie ook gedrag en emotie – en ons eigen gedrag). Doordat je het gedrag hebt aangenomen wat is aangeleerd, zal je dingen laten om te doen, je zult geen moeite doen om er verder over na te denken, want ja, anderen hebben het toch gezegd dat “ik het niet kan”. Mensen die onzeker zijn en waarbij zelfvertrouwen ontbreekt schieten in de verdediging, in paniek, om iets niet te doen, maar door juist te doen zul je merken dat je dingen wel kunt. We kunnen veel meer dan wij van ons zelf denken of ons zelf toelaten. We zijn tot veel in staat als wij ons zelf niet blokkeren. Als iets gelukt is op eigen kracht dan ben je daar trots op, je bent een ervaring rijker, je hebt zelfstandig iets bedacht of uitgevoerd. Je beseft je dat anderen dus geen gelijk hebben. Je hebt in het voorheen laten leiden door angst om te falen. (zie ook angst) Als je dit beseft dan kun je zelfstandig denken en uitvoeren.

Mensen zonder zelfvertrouwen twijfelen aan zichzelf en verlaten zich op anderen. Mensen zonder zelfvertrouwen zijn onzeker, zij zullen zekerheid en geruststelling van anderen nodig. Mensen zonder zelfvertrouwen bouwen een veiligheid in om een ander de schuld te geven, denken niet zelfstandig, zijn niet meer instaat om een eigen oordeel, beslissing te nemen, dat moet een ander voor ze doen wat een onzeker persoon de geruststelling geeft. Door andere te vragen leggen ze het probleem bij de ander neer en denken zelf niet meer na dan wat ze zelf erover hebben bedacht, en de bevestiging van de ander krijgen. Als er iets speelt dan zullen zij dit bespreken met een ander en de ander ook de beslissing laten nemen die zij dan uitvoeren. Voor onzekere mensen is kiezen moeilijk, ze zullen de spreekwoordelijke “uren te twijfelen” of ze iets wel of niet moeten doen. Twijfelen is een sleutelwoord. Bij alles wordt er afgevraagd of iets wel goed of niet goed is en laten zich hierdoor leiden door angst.

Waarom onderdrukken, manipuleren andere jou? Meestal is dit uit jaloezie, uit eigen belang, een vervulling van een behoefte, om een machtspositie willen hebben, zij zien jou als mindere, een krachtloos iemand. (zie ook manipulatie)

Deze onderdrukking die meestal door anderen is begonnen, en waarop jij je gedrag hebt aangepast, aangeleerd en wat in het teken staat van angst om te falen, kan je de rest van je leven beïnvloeden. Belangrijk is om je eigen persoonlijke grenzen te weten en deze aan te geven aan anderen. (zie ook over persoonlijke grenzen gaan) Het is daarom zaak om aan “vastgeroeste overtuigingen van anderen” te werken, deze op te lossen, te accepteren, te vergeven en los te laten, en ze te vervangen door eigen gedachten die op waarheid berusten. (zie ook schrijven- vergeving- beinvloeding van buitenaf)

 

Bij geen zelfvertrouwen hebben speelt ook zelfrespect, zelfkennis, zelfacceptatie, zelfbeeld,  zelfververzekerdheid, eigen liefde, met als totaal beeld ‘geen eigenwaarde’. Dit is er niet. Door bevestigingen te vragen aan een ander vragen ze eigenlijk altijd: Vind je mij nog wel leuk, lief, zijn we nog vrienden?

Als er zelfvertrouwen is dan heb je zelfrespect, zelfverzekerdheid, zelfkennis, zelfacceptatie, zelfbeeld, eigen liefde met als totaal beeld eigenwaarde. Het is zijn de zelven die ontwikkelt zijn. Je hebt je geen bevestiging nodig van anderen want dat is er gewoon, je hebt geen bevestiging van anderen nodig. (zie ook de andere “zelven”)

 

Wil je je leven laten beïnvloeden door geen zelfvertrouwen te hebben?

Je hebt niemand nodig om zelfvertrouwen te creëren, het werk begint bij jezelf door anders te gaan denken en anders te doen en te gaan gedragen, assertiever te worden. (zie ook de kracht van de gedachte) Het is jou keuze om zelfvertrouwen te creeëren en daarmee vrolijker, sterker door in je kracht te gaan staan en optimistischer door het leven te gaan en onafhankelijk van anderen te zijn.

Alles wat je wilt kun je bereiken door anders te gaan denken, positief te gaan denken, te denken dat alles al anders is, te denken dat het resultaat al bereikt is, in je kracht te gaan staan. Zelfvertrouwen is geloven in jezelf. Behandel je zelf zoals jij wilt dat anderen je behandelen. Wees niet te hard voor jezelf, behandel jezelf met compassie.

 Zelfvertrouwen is liefde voor jezelf hebben. (zie ook liefde)

 Zelfvertrouwen is weten wie je bent. (zie ook wie ben ik)

 

Complimenten van anderen aannemen

Zelfvertrouwen wordt ook gevoed door complimenten van anderen, en meestal staan we hier niet voor open en kunnen we geen complimenten aannemen. Een compliment aannemen vinden we moeilijk omdat we denken dat we dit niet verdienen, en wimpelen ze weg en of gaan gelijk in de uitleg of verdediging, we worden er onzeker door, we trekken ons zelf naar beneden, waardoor onze kracht afneemt.

Als iemand tegen je zegt: Wat heb je mooie schoenen aan, dan zal de eerste opmerking zijn:  ”oh, ja die heb ik gekocht daar en daar”. Of als iemand tegen je zegt: wat zit je haar leuk, dan zal als eerste reactie zijn, nou dat vind ik niet want…

In de verdediging schieten is een laag zelfbeeld van wat wij van ons zelf hebben, de onzekerheid die wij hebben en schieten daardoor in de angst.

Sta open voor complimenten, neem ze aan met een lach, bedank degene die het compliment heeft gemaakt en leg niets uit. Je zult zien dat het je een dankbaar gevoel van liefde zult geven wat nog blijft nagloeien.

 

Geef zelf ook eens een compliment

Is het je wel een overkomen dat je op straat liep of fietste en dat je gedag werd gezegd door een voor jou volstrekt vreemde? Ja, hoe voelde je hierbij? Misschien een beetje verwart omdat iemand die jij niet kent jou gedag zei? Misschien blij omdat een onbekend iemand jou gedag zei? Hoe reageerde je op de begroeting van de vreemde? Misschien helemaal niet omdat je dacht ik ken de vreemde niet dus groet ik niet terug? Reageerde je wel terug met een glimlach?

Vreemde groeten op straat met een glimlach op je gezicht is een mooie oefening om zelfvertrouwen te trainen.

Je zult zien dat vreemde op je groet zullen antwoorden met een lach en het zal je een goed gevoel geven.

 

Oefening om in onze kracht te gaan staan:

Zie oefening aarden

 

Oefening

Iemand maakt je een compliment

Zeg lachend “dank je wel!” (en zeg verder niets)

Ga bij jezelf na wat dit compliment met je doet

Werk dit uit

 

Oefening

Stap op de fiets of loop

Zeg een vreemde met een lach op je gezicht gedag

 

 

Zie ook andere onderwerpen uit “Spirituele bewustwording en wegen”.